Year 2020, Volume 8 , Issue 2, Pages 1337 - 1357 2020-04-30

Mekânsal Davranış Yaklaşımı İle Huzurevlerinin Mekânsal Örgütlenmesinin İrdelenmesi, Bolu ve Düzce Örnekleri

Merve KAPLAN [1] , Ayşegül KAYA [2]


Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde hayat koşullarının iyileşmesiyle yaşam süreleri uzamıştır. Bunun sonucu olarak da artan yaşlı nüfus nedeniyle yaşlılık ve yaşlı kurumları üzerinde çalışılması gereken bir olgu haline gelmiştir. Yaşlılık kurumları olarak adlandırdığımız yaşlı bakım evleri, huzurevleri gibi kurumların tasarlanması,  gelişen olanaklar ve gereksinimler nedeniyle üzerinde araştırılması ve geliştirilmesi gereken önemli bir konu olduğu düşünülmektedir. Bu kurumların tasarımı ve yaşlı birey davranışlarının mekânın mimarisi ile ilişkisinin araştırılması bu çalışmanın amacıdır. Araştırmada, mekânsal davranış kavramı literatürde incelenerek huzurevlerinin tasarımı ile ilişkisi irdelenecektir. Bu amaçla, Bolu İli, Merkez İlçesi’nde bulunan Bolu İzzet Baysal Vakıf Huzurevi ve Düzce İli, Kalıcı Konutlar Mevkii’nde bulunan Neriman Çilingir Huzurevleri örnek çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu çalışmanın kavramsal çerçevesini mekân ve  mekânsal davranış oluşturmaktadır.  Araştırma; fotoğraflama, gözlem, mülakat ve anket yöntemlerinin kullanıldığı dört aşamada gerçekleşmiştir. Bu araştırma ile elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, yaşlı kullanıcı davranış tepkileri, mekânı kullanımları, mekânın dönüşümü ve alan çalışması olarak seçilen mekânlar üzerinde nasıl etki ettiğine ulaşılmıştır. Sonuç olarak, gelecekteki huzurevlerinin projelendirilmesinde bu yaş gurubundaki insanların duyuşsal ve davranışsal gereksinimleri dikkate alınarak mimari tasarım sürecinde göz önünde tutulması gereken somut ölçütlerin elde edilmesi hedeflenmektedir.

Algı, Huzurevi Tasarımı, Mekansal Davranış
 • [1] D. Chouhan and V. A. Jaiswal, “Literature Review on Optimal Placement of PMU and Voltage Stability,” Indian Journal of Science and Technology, c. 9(47), 2016.
 • [2] A. G. Phadke and J.S. Thorp, “Synchronized Phasor Measurements and Their Applications”, New York, Springer, 2008.
 • [3] A. G. Phadke, J. S. Thorp, and K. J. Karimi, “State Estimation with Phasor Measurements” IEEE Transactions on Power Systems, c. 1, s. 1, ss. 233-241, 1986.
 • [4] H. Var and B. E. Türkay, "Optimal Placement of Phasor Measurement Units for State Estimation in Smart Grid," 2016 National Conference on Electrical, Electronics and Biomedical Engineering (ELECO), Bursa, 2016, ss. 6-10.
 • [5] IEEE Standart for Synchro Phasors for Power Systems, C37.118-2005, IEEE, Nisan 2006.
 • [6] A.G. Phadke, “Phasor Measurements for Real Time Applications" IEEE Power and Energy Magazine, c. 6, s. 5, ss. 20-22, 2008.
 • [7] M. Shahraeini, and M.H. Javidi, "A Survey on Topological Observability of Power Systems", IEEE Power Engineering and Automation Conference PEAM, c.3, Wuhan, China, 2011.
 • [8] R., Saini Manju and M. Saini, “Optimal Placement of Phasor Measurement Units for Power System Observability without Considering Zero Injection Buses," International Journal of Smart Sensors and Ad Hoc Networks, c. 1, s. 4, ss. 118-122, 2012.
 • [9] T. L. Baldwin, L. Mili, M. B. Boisen. and R. Adapa, “Power System Observability with Minimal Phasor Measurement Placement,” IEEE Trans. Power Syst., c. 8, s. 2, ss. 701–715, 1993.
 • [10] B.M. Ivatloo, “Optimal Placement of PMUs for Power System Observability Using Topology Based Formulated Algorithms,” Journal of Applied Sciences, c. 9, s. 13, ss. 2463- 2468, 2009.
 • [11] P. Jiangnan, S. Yuanzhang and H. F. Wang, “Optimal PMU Placement for Full Network Observability using Tabu Search Algorithm,” Electrical Power and Energy Systems, c. 28, s. 4, ss. 223-231, 2006.
 • [12] A. Y. Abdelaziz, Amr M. Ibrahim, and Reham H. Salem, “Power System Observability with Minimal Phasor Measurement Units Placement,” International J. Eng. Sci. Technol., c. 5, s. 3, ss. 1–18, 2013. [13] T.-T. Cai and Q. Ai., “Research of PMU Optimal Placement in Power Systems,” 2005 World Sci. Eng. Acad. Soc. Int. Conf, ss. 38–43, 2005.
 • [14] H. Goklani, N. A. Chauhan, M. Prajati, “Optimal Placement of Phasor Measurement Unit in Smartgrid,” International Conference on Advance Trends in Engineering and Technology (ICATET-2014), Jaipur, Rajsthan, c. 2, 2014.
 • [15] R. F. Nuqui ve A. G. Phadke, “Phasor Measurement Unit Placement Techniques for Complete and Incomplete Observability,” IEEE Transactions on Power Delivery, c. 20(4), s. 2381-2388, 2005.
 • [16] B. Milosevic ve M. Begovic, “Nondominated Sorting Genetic Algorithm for Optimal Phasor Measurement Placement,” IEEE Transactions on Power Systems, c. 18(1), ss. 69-75, 2003.
 • [17] Y. Gao, Z. Hu, X. He and D. Liu, “Optimal Placement of PMUs in Power Systems Based on Improved PSO Algorithm,” 2008 3rd IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, ss. 2464–2469, 2008.
 • [18] D. Devesh, D. Sanjay, K. G. Rajeev and S. A. Soman, “Optimal Multistage Scheduling of PMU Placement: An ILP Approach,” IEEE Trans. Power Delivery, c. 23, s. 4, ss. 1812- 1820, 2008.
 • [19] Singh et al., “Applications of Phasor Measurement Units (PMUs) in Electric Power System Networks Incorporated with FACTS Controllers”, International Journal of Engineering, Science and Technology, c. 3, s. 3, ss. 64-82, 2011.
 • [20] M.A.M. İpek, “Elektrik Güç Sistemlerinde Geniş Alan Ölçüm Sistemi ve Fazör Ölçüm Birimi Yerleşiminin İncelemesi”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, ss. 5-20, c. 53, 2008.
 • [21] A. Sarıtaş, “Akıllı Şebekeler Ve Fazör Ölçüm Birimlerinin Şebekeye Optimal Yerleşimi,” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2013.
 • [22] M. Varan, S. Haidary, İ. ÖYLEK ve Ö. CANAY, “Akıllı Şebekelerde Güvenli Haberleşme Tabanlı Güç Akışı Analizi,” Journal of New Results in Engineering and Natural Science, No:8 pp. 68, 2018.
 • [23] Z. Sha, Y. Hao, Y. Hao ve diğerleri, “A New Algorithm for PMU Placement Optimization in Power System,” s. 4(7), ss. 31-36, 2005.
 • [24] P. Xu and B. F. Wollenberg, “Power System Observability and Optimal Phasor Measurement Unit Placement,” ss. 1–34, 2015.
 • [25] F. Milano, “Power System Analysis Toolbox Documentation for PSAT,” version 2.0.0, Şubat 14, ss. 89-98, 2008.
 • [26] B. Xu, and A. Abur, “Observability Analysis and Measurement Placement for System with PMUs,” Proc. IEEE Power System Conf. Expo, s. 2, ss. 943–946, 2004.
 • [27] D. Dua, S. Dambhare R.K. Gajbhiye, and S.A. “Soman, Optimal Multistage Scheduling of PMU Placement: An ILP Approach,” IEEE Trans. Power Del., s. 23, ss. 1812–1820, 2008.
 • [28] D. Narsingh, “Graph Theory with Applications to Engineering and Computer Science,” Prentice Hall Inc, 1974.
 • [29] S. Chakrabarti, E. Kyriakides, and D.G. Eliades, “Placement of Synchronized Measurements for Power System Observability,” IEEE Trans. Power Deliv., s. 24, ss. 12-19, 2009.
 • [30] B. Xu and A. Abur, “Optimal Placement of Phasor Measurement Units for State Estimation, Final Project Report,” PSERC, 2005.
 • [31] P. T. Nikolaos, M. M. Nikolaos, N. K. George, “Optimal PMU Placement Using Nonlinear Programming,” 1st International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization, ss. 240–258, 2014.
 • [32] M.M. Begovic, and A.G. Phadke, "Voltage Stability Assessment through Measurement of a Reduced State Vector", IEEE Transactions on Power Systems, PWRS-5(1), ss. 198-203, 1990.
 • [33] M.M. Begovic, “Analysis Monitoring and Control of Voltaae Stability in Electric Power Systems”, Doktora Tezi, Virginia Polytechnic Institute and State University, Temmuz, 1989.
 • [34] The University of New South Wales, “Power System Analysis Toolbox Documentation for PSAT version 1.3.4,” [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: http://seit.unsw.adfa.edu.au/staff/sites/hrp/research/PSAT/psat-1.3.4.pdf. Erişim Tarihi:07.10.2019
 • [35] S. Russell and P. Norvig, “Articial Intelligence: A Modern Approach,” 2009.
 • [36] G. B. Denegri, M. Invernizzi and F. Milano “A Security Oriented Approach to PMU Positioning for Advanced Monitoring of a Transmission Grid,” in Proc. of PowerCon 2002, Kunming, China, Kasım, 2002.
 • [37] Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİA), Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Müdürlüğü.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Merve KAPLAN (Primary Author)
Institution: DUZCE UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6871-6708
Author: Ayşegül KAYA
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2020

Bibtex @research article { dubited616331, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Duzce University}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {1337 - 1357}, doi = {10.29130/dubited.616331}, title = {Mekânsal Davranış Yaklaşımı İle Huzurevlerinin Mekânsal Örgütlenmesinin İrdelenmesi, Bolu ve Düzce Örnekleri}, key = {cite}, author = {Kaplan, Merve and Kaya, Ayşegül} }
APA Kaplan, M , Kaya, A . (2020). Mekânsal Davranış Yaklaşımı İle Huzurevlerinin Mekânsal Örgütlenmesinin İrdelenmesi, Bolu ve Düzce Örnekleri . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (2) , 1337-1357 . DOI: 10.29130/dubited.616331
MLA Kaplan, M , Kaya, A . "Mekânsal Davranış Yaklaşımı İle Huzurevlerinin Mekânsal Örgütlenmesinin İrdelenmesi, Bolu ve Düzce Örnekleri" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 1337-1357 <https://dergipark.org.tr/en/pub/dubited/issue/55096/616331>
Chicago Kaplan, M , Kaya, A . "Mekânsal Davranış Yaklaşımı İle Huzurevlerinin Mekânsal Örgütlenmesinin İrdelenmesi, Bolu ve Düzce Örnekleri". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 1337-1357
RIS TY - JOUR T1 - Mekânsal Davranış Yaklaşımı İle Huzurevlerinin Mekânsal Örgütlenmesinin İrdelenmesi, Bolu ve Düzce Örnekleri AU - Merve Kaplan , Ayşegül Kaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.616331 DO - 10.29130/dubited.616331 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1337 EP - 1357 VL - 8 IS - 2 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.616331 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.616331 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Mekânsal Davranış Yaklaşımı İle Huzurevlerinin Mekânsal Örgütlenmesinin İrdelenmesi, Bolu ve Düzce Örnekleri %A Merve Kaplan , Ayşegül Kaya %T Mekânsal Davranış Yaklaşımı İle Huzurevlerinin Mekânsal Örgütlenmesinin İrdelenmesi, Bolu ve Düzce Örnekleri %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 2 %R doi: 10.29130/dubited.616331 %U 10.29130/dubited.616331
ISNAD Kaplan, Merve , Kaya, Ayşegül . "Mekânsal Davranış Yaklaşımı İle Huzurevlerinin Mekânsal Örgütlenmesinin İrdelenmesi, Bolu ve Düzce Örnekleri". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 2 (April 2020): 1337-1357 . https://doi.org/10.29130/dubited.616331
AMA Kaplan M , Kaya A . Mekânsal Davranış Yaklaşımı İle Huzurevlerinin Mekânsal Örgütlenmesinin İrdelenmesi, Bolu ve Düzce Örnekleri. DÜBİTED. 2020; 8(2): 1337-1357.
Vancouver Kaplan M , Kaya A . Mekânsal Davranış Yaklaşımı İle Huzurevlerinin Mekânsal Örgütlenmesinin İrdelenmesi, Bolu ve Düzce Örnekleri. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(2): 1337-1357.