Year 2020, Volume 8 , Issue 4, Pages 2400 - 2417 2020-10-29

A Review on Production, Characterization and Performance Tests of Cosmetic Textiles
Kozmetik Tekstillerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Performans Testleri ile İlgili Bir Derleme

Ejebay JUMAGELDİYEVA [1] , Ayşe Ebru TAYYAR [2] , Gamze TETİK [3]


Traditional textiles have been utilized for the purposes of covering, protection, support, and ornamentation. Recently, with the increasing tendency of people to care for their bodies in natural and healthy ways, it is not only textile products that have improved comfort properties such as temperature and humidity control, but also hygienic, odor-releasing, color and appearance changeable, advanced protective and functional clothing, home textiles or textile-based care products have stood out. Textile engineers, biochemists, pharmacists, cosmetics and health experts make important contributions to the field of cosmetics textiles with multidisciplinary studies. Various metallic, vegetable and animal originated ingredients are used in pure or derivative form to gain cosmetic functionality to textile products. Cosmetic textiles are designed to transfer an active agent serving for a cosmetic purpose during contact with human skin. The cosmetic and / or pharmaceutical components are transferred to the fabric forming the garment so that the component(s) can be transferred to the skin by the natural movement of the body over a long period of time. The aim of this study is to provide a general summary of the existing literature on the functionalities, characterizations and performance tests of cosmetic textiles to the national literature.

Geleneksel tekstiller; örtünme, korunma, destek ve süslenme gibi çeşitli işlevleri yerine getirmek amacıyla kullanılagelmiştir. Son zamanlarda, insanların doğal ve sağlıklı yollarla vücutlarına bakım sağlamaya yönelik artan eğilimleri ile sadece sıcaklık ve nem kontrolü gibi konfor özellikleri geliştirilmiş tekstil ürünleri değil, aynı zamanda hijyenik, koku salabilen, renk ve görünüm değiştirebilen, ileri düzey koruma gibi ekstra fonksiyonları da taşıyan giysi, ev tekstili ya da tekstil temelli bakım ürünleri de ön plana çıkmıştır. Tekstil mühendisleri, biyokimyagerler, eczacılar, kozmetik ve sağlık uzmanları yürüttükleri ortak çalışmalar ile her yeni gün kozmetik tekstiller alanına önemli katkılar sunmaktadırlar. Tekstil ürünlerine kozmetik işlevsellik kazandırmak için çeşitli metalik, bitkisel ve hayvansal içerikler saf ya da türev formunda kullanılmaktadır. Kozmetik tekstiller, kozmetik bir amaca hizmet eden aktif bir maddenin insan cildine temas esnasında transfer edilmesi için tasarlanmaktadır. Kozmetik ve/veya farmasötik bileşenler giysiyi oluşturan kumaşa aktarılarak, bileşen(ler)in vücudun doğal hareketiyle cilde uzun sürede transfer edilmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kozmetik tekstillerin fonksiyonellikleri, karakterizasyonları ve performans testleri ile ilgili mevcut literatürün genel bir özetinin ulusal literatüre kazandırılmasıdır.
 • [1] L. D. Almeida, “Functionalisation of textiles-future perspectives,” presented at Congrès International de la Recherche Appliquée aux Textiles : (CIRAT2), Monastir, Tunisia, 2006.
 • [2] H. K. Saini, and K. Manideep, “Cosmetotextiles: a novel technique of developing wearable skin care,” Asian Journal Of Home Science, vol. 12, no. 1, pp. 289-295, 2017.
 • [3] M. K. Singh, B. K. Behera, and V. K. Varun, “Cosmetotextiles: state of art,” Fibers & Textiles in Eastern Europe, vol. 19, no. 4 (87), pp. 27-33, 2011.
 • [4] H. Upadhayay, S. Jahan, and M. Upreti, “Cosmetotextiles: Emerging trend in technical textiles,” Journal of Polymer and Textile Engineering, vol. 3, no. 6, pp. 8-14, 2016.
 • [5] K. Subramanian, N. Govindan, “Integration of cosmetics with textiles: An emerging area of functional textiles – a review,” Journal of Textile Engineering & Fashion Technology, vol. 4, no. 4, pp. 316-318, 2018.
 • [6] G. Doğan, “Elektrolif çekim yöntemiyle elde edilen biyopolimer nanoliflerin doku mühendisliği ve ilaç salımı uygulamalarında kullanım olanaklarının araştırılması,” Doktora tezi, Fen Bilimleri Ensitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, ss. 184, 2012.
 • [7] D. Tiwari, N. Upmanyu, J. Malik, and S. Shivakant Shukla, “Cosmetotextiles used as a medicine,” International Journal of Pharma and Chemical Research, vol. 3, no. 4, pp. 814-828, 2017.
 • [8] H. Shi, and J. H. Xin, “Cosmetic textiles: Concepts, application and prospects,” Institute of Textiles & Clothing, vol. 5, no. 9, pp. 21134-21138, 2007.
 • [9] L. Ripoll, C. Bordes, S. Etheve, A. Elaissari, and H. Fessi, “Cosmeto-textile from formulation to characterization: an overview,” E-Polymers, vol. 10, no. 1, pp. 1-34, 2010.
 • [10] N. Agnihotri, R. Mishra, C. Goda, and M. Arora, “Microencapsulation – a novel approach in drug delivery: A review,” Indo Global Journal Of Pharmaceutical Sciences, vol. 1, pp. 1-20, 2012.
 • [11] A. Madene, M. Jasquot, J. Scher, and S. Desobry, “Flavour encapsulation and controlled release – a review,” International Journal of Food Science and Technology, vol. 41, pp. 1-21, 2006.
 • [12] K. Manjanna, B. Shivakumar, and T. Kumar Pramod, “Microencapsulation: An acclaimed novel drug delivery system for NSAIDs in arthritis,” Critical Reviews™ in Therapeutic Drug Carrier Systems, vol. 27, no. 6, pp. 501-532, 2010.
 • [13] Ş. Eyüpoğlu ve D. Kut, “Mikrokapsülasyon teknolojisi ve tekstil sektöründe kullanımı,” İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, c. 15, s. 29, ss. 9-28, 2016.
 • [14] Y. Li, B. Tang, J. Chen, and P. Lai, “Microencapsulation of plum (Prunus salicina Lindl.) phenolics by spray drying technology and storage stability,” Food Science and Technology, vol. 38, no. 3, pp. 530-536, 2018.
 • [15] G. Nelson, “Microencapsulation in textile finishing,” Review of Progress in Coloration and related Topics, vol. 31, no. 1, pp. 57-64, 2001.
 • [16] R. Dubey, T. Shami, and K. Rao Bhasker, “Microencapsulation technology and applications,” Defence Science Journal, vol. 59, no. 1, pp. 82-95, 2009.
 • [17] G. Erkan, “Bazı antifungal ajanların mikrokapsülasyonu ve tekstil materyallerine aplikasyonu,” Doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, ss. 146, 2008.
 • [18] S. Karagönlü, “Medikal tekstil uygulamaları için antibakteriyel ajan içeren mikrokapsüllerin hazırlanması,” Yüksek Lisans tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, ss. 84, 2011.
 • [19] S. Y. Cheng, M. W. Yuen, C. W. Kan, K. L. Cheuk, C. H. Chui, and K. H. Lam, “Cosmetic textiles with biological benefits: gelatin microcapsules containing vitamin C,” International Journal Of Molecular Medicine, vol. 24, pp. 411-419, 2009.
 • [20] V. Saez, J. R. Hernandez, and C. Peniche, “Microspheres as delivery systems for the controlled release of peptides and proteins,” Biotecnología Aplicada, vol. 24, no. 2, pp. 108-116, 2007.
 • [21] H. K. Kaynak ve O. Babaarslan, “Mikroliflerin tekstil endüstrisindeki yeri ve önemi,” Teknolojik Araştırmalar, c. 3, s. 3, ss. 70-83, 2009.
 • [22] S. Mukhopadhyay, and G. Ramakrishnan, “Microfibres,” Textile Progress, vol. 40, no. 1, pp. 1-86, 2008.
 • [23] A. D. Gün, B. Demircan ve A. Şevkan, “Mikroliflerin üretim yöntemleri, özellikleri ve kullanım alanları,” Tekstil ve Mühendis, c. 18, s. 83, ss. 38-46, 2011.
 • [24] I. S. S. Sharifah, A. A. B. Qairol, H. N. Azlina, and M. N. Khairusshima, “Thermal, structural and mechanical properties of melt drawn cur-loaded poly (lactic acid) fibers,” Procedia Engineering, vol. 184, pp. 544-551, 2017.
 • [25] M. Rudilosso, “Modified Bombyx Mori silk fibers characterization,” M.S. thesis, School of Industrial Engineering and Information, Politecnico di Milano, Milano, Italy, pp. 131, 2015.
 • [26] H.F. Şener ve F. Bulat, “Nanoteknoloji ile üretilen akıllı tekstiller ve tüketici beklentilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma,” Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, ss. 1-14, 2009.
 • [27] J. Patra, and S. Gouda, “Application of nanotechnology in textile engineering:an overview,” Journal Of Engineering And Technology, vol. 5, no. 5, pp. 104-111, 2013.
 • [28] Y. W. H. Wong, C. W. M. Yuen, M. Y. S. Leung, S. K. A. Ku, and H. L. I. Lam, “Selected applications of nanotechnology in textiles,” AUTEX Research Journal, vol. 6, no. 1, pp. 1-8, 2006.
 • [29] F. Yilmaz, G. Celep, G. Tetik, “Nanofibers in cosmetics,” in Nanofiber Research - Reaching New Heights, 1st ed., M. Rahman and A.M. Asiri, Eds. Croatia: Intechopen, 2016, pp. 127-146.
 • [30] P. Taepaiboon, U. Rungsardthong, and P. Supaphol, “Vitamin-loaded electrospun cellulose acetate nanofiber mats as transdermal and dermal therapeutic agents of vitamin A acid and vitamin E,” European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, vol. 67, no. 2, pp. 387-397, 2007.
 • [31] N. Charernsriwilaiwat, T. Rojanarata, T. Ngawhirunpat, M. Sukma, and P. Opanasopit, “Electrospun chitosan-based nanofiber mats loaded with Garcinia Mangostana extracts,” International Journal Of Pharmaceutics, vol. 452, no. 1-2, pp. 333-343, 2013.
 • [32] İ. Gönülşen, “Portakal yağı içeren mikro ve moleküler kapsüllerin salım davranışlarının incelenmesi,” Doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, ss. 91, 2013.
 • [33] H. Issazadeh-Baltorki, and A. Khoddami, “Cyclodextrin-coated denim fabrics as novel carriers for ingredient deliveries to the skin,” Carbohydrate Polymers, September vol. 110, pp. 513-517, 2014.
 • [34] E. P. Akçakoca ve R. Atav, “Siklodekstrinlerin inklüzyon kompleksleri,” Tekstil ve Konfeksiyon, c. 16, s. 2, ss. 94-99, 2006.
 • [35] F. D. Kadem ve Ş. Tölek, “Kaplamalı denim kumaşlarda performans özellikleri üzerine deneysel bir çalışma,” Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 31, s. 2, ss. 307-316, 2016.
 • [36] F. D. Kadem ve A. Ergen, “Farklı membranlı laminasyonlu kumaşların mukavemetlerinin araştırılması,” Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 26, s. 2, ss. 1-8, 2011.
 • [37] Y. Bulut, “Kaplamalı Giysilik Kumaşların Mekanik Özellikleri,” Yüksek Lisans tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, ss. 99, 2010.
 • [38] T. Gencer, “Endüstriyel tekstillerde kullanılan poliüretan ve polivinilklorür esaslı kaplama yüzeylerin performans özelliklerinin incelenmesi,” Yüksek lisans tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, ss. 80, 2015.
 • [39] E. H. Peker, “Akıllı giysilerin insan hayatındaki yeri,” Tekstil El Kitabı, 2. baskı, İstanbul, Türkiye: TETSİAD Yayınları, 2013, böl. 4, ss. 125-126.
 • [40] B. Mahltig, H. Haufe, and H. Böttcher, “Functionalisation of textiles by inorganic sol–gel coatings,” Journal Of Materials Chemistry, vol. 15, no. 41, pp. 4385-4398, 2005.
 • [41] M. T. Noman, M. A. Ashraf, and A. Ali, “Synthesis and applications of nano-TiO2: A review,” Environmental Science and Pollution Research, vol. 26, no. 4, pp. 3262-3291, 2019.
 • [42] Ü. Karahanlar, “Dokuma ve örme tekstiller üzerinde akıllı uygulamalar,” Doktora tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haliç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, ss. 223, 2014.
 • [43] G. Sayıt, “Mikrokapsül ve lipozom teknolojisi kullanarak kozmetik-tekstil üretimi,” Doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, ss. 140, 2005.
 • [44] F. Pricop, L. Chirilă, A. Popescu, M. Raşcov, and R. Scarlat, “Study regarding the development of the functional textiles with antimicrobial properties,” presented at 7th Int. Conf. on Advanced Materials and Systems, 2018, Bucharest, Romania, 2018.
 • [45] G. Reinert, F. Fuso, R. Hilfiker, and E. Schmidt, “Uv-protecting properties of textile fabrics and their improvement,” Textile Chemist & Colorist, vol. 29, no. 12, pp. 36-43, 1997.
 • [46] D. Gupta, R. Chattopadhyay, and M. K. Bera, “Compression stockings structure property analysis,” Asian Textile Journal, vol. 20, no. 1, pp. 39-45, 2011.
 • [47] M. I. Trenell, K. B. Rooney, C. M. Sue, and C. H. Thompson, “Compression garments and recovery from eccentric exercise: A (31) P-MRS study.,” Journal of Sports Science and Medicine, vol. 5, no. 1, pp. 106-114, 2006.
 • [48] E. Yılmaz ve Z. Öndoğan, “Fonksiyonel tekstillerde yükselen trend kozmetik tekstiller,” XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2014, ss. 146-150.
 • [49] B. Türsen ve Ü. Türsen, “Dermatolojide Aloe vera,” Dermatoz, c. 5, s. 4, ss. 1-11, 2014.
 • [50] S. Cho, S. Lee, M. J. Lee, D. H. Lee, C. H. Won, S. M. Kim, and J. H. Chung, “Dietary Aloe vera supplementation improves facial wrinkles and elasticity and it increases the type 1 procollagen gene expression in human skin in vivo,” Annals of dermatology, vol. 21, no. 1, pp. 6-11, 2009.
 • [51] S. A. Ali, J. M. Galgut, and R. K. Choudhary, “On the novel action of melanolysis by a leaf extract of Aloe vera and its active ingredient aloin, potent skin depigmenting agents,” Planta medica, vol. 78, no. 08, pp. 767-771, 2012.
 • [52] Z. Hajheydari, M. Saeedi, K. Morteza-Semnani, and A. Soltani, “Effect of Aloe vera topical gel combined with tretinoin in treatment of mild and moderate acne vulgaris: A randomized, double-blind, prospective trial,” Journal Of Dermatological Treatment, vol. 25, no. 2, pp. 123-129, 2014.
 • [53] P. Puvabanditsin, and R. Vongtongsri, “Efficacy of Aloe vera cream in prevention and treatment of sunburn and suntan,” Journal Of The Medical Association of Thailand, vol. 88, no. 4, pp. 173-176, 2005.
 • [54] M. K. Choo, E. K. Park, M. J. Han, and D. H. Kim, “Antiallergic activity of Ginseng and its Ginsenosides,” Planta medica, vol. 69, no. 06, pp. 518-522, 2003.
 • [55] A. Taşdemir ve A. M. Yaman, “Ginsengin özellikleri ve sağlık üzerine etkileri,” Sağlık Akademisi Kastamonu, c. 2, s. 3, ss. 211-222, 2017.
 • [56] S. Helms, “Cancer prevention and therapeutics: Panax ginseng,” Alternative Medicine Review, vol. 9, no. 3, pp. 259-274, 2004.
 • [57] D. O. Kennedy, A. B. Scholey, and K. A. Wesnes, “Modulation of cognition and mood following administration of single doses of Ginkgo biloba, Ginseng, and a Ginkgo/Ginseng combination to healthy young adults,” Physiology & Behavior, vol. 75, no. 5, pp. 739-751, 2002.
 • [58] C. Kan, C. Yuen, and L. Oya, “Aromatherapy in textiles,” Textile Asia, vol. 36, no. 4, pp. 35-38, 2005.
 • [59] N. K. Nema, N. Maity, B. Sarkar, and P. K. Mukherjee, “Cucumis sativus fruit-potential antioxidant, anti-hyaluronidase, and anti-elastase agent,” Archives of Dermatological Research, vol. 303, no. 4, pp. 247-252, 2011.
 • [60] P. Ziosi, S. Manfredini, S. Vertuani, V. Ruscetta, M. Radice, G. Sacchetti, and R. Bruni, “Evaluating essential oils in cosmetics: Antioxidant capacity and functionality,” Cosmetics and Toiletries, vol. 125, no. 6, pp. 32-40, 2010.
 • [61] M. Dreger, and K. Wielgus, “Application of essential oils as natural cosmetic preservatives,” Herba Polonica, vol. 59, no. 4, pp. 142-156, 2013.
 • [62] D. Kaczmarczyk, D. Strub, A. Polowy, W. I. L. K. Kazimiera, and S. Lochyński, “Selected essential oils in cosmetic emulsions: process oriented stability studies and antimicrobial activity,” Natural Volatiles & Essential Oils, vol. 2, no. 4, pp. 27-39, 2015.
 • [63] K. Murata, K. Takahashi, H. Nakamura, K. Itoh, and H. Matsuda, “Search for skin-whitening agent from prunus plants and the molecular targets in melanogenesis pathway of active compounds,” Natural Product Communications, vol. 9, no. 2, pp. 185-188, 2014.
 • [64] M. Benita, Z. Dubinsky, and D. Iluz, “Padina pavonica: morphology and calcification functions and mechanism,” American Journal of Plant Sciences, vol. 9, no. 06, pp. 1156, 2018.
 • [65] K. Sahayaraj, S. Rajesh, and J. M. Rathi, “Silver nanoparticles biosynthesıs using marine alga Padina Pavonica (Linn.) and its microbcidal activity,” Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures, vol. 7, no. 4, pp. 1557-1567, 2012.
 • [66] N. Khaled, M. Hiba, and C. Asma, “Antioxidant and antifungal activities of Padina pavonica and Sargassum vulgare from the Lebanese Mediterranean Coast,” Adv. Environ. Biol, vol. 6, no. 1, pp. 42-48, 2012.
 • [67] T. P. Stanojković, K. Scaron, G. Zdunić, Z. Kljajić, N. Grozdanić, and J. Antić, “In vitro antitumoral activities of Padina pavonia on human cervix and breast cancer cell lines,” Journal Of Medicinal Plants Research, vol. 7, no. 8, pp. 419-424, 2013.
 • [68] K. Sakuma, M. Ogawa, K. Sugibayashi, K.I. Yamada, and K. Yamamoto, “Relationship between tyrosinase inhibitory action and oxidation-reduction potential of cosmetic whitening ingredients and phenol derivatives,” Archives of Pharmacal Research, vol. 22, no. 4, pp. 335-339, 1999.
 • [69] Y. Higashi, and S. Tohda, “Simple HPLC analysis of hinokitiol in skin lotion with visible light detection after pre-column dabsylation,” American Journal of Analytical Chemistry, vol. 8, no. 05, pp. 345, 2017.
 • [70] H. Yamano, T. Yamazaki, K. Sato, S. Shiga, T. Hagiwara, K. Ouchi, and T. Kishimoto, “In vitro inhibitory effects of hinokitiol on proliferation of Chlamydia trachomatis,” Antimicrobial Agents and Chemotherapy, vol. 49, no. 6, pp. 2519-2521, 2005.
 • [71] M. Çayırlı ve G. Açıkgöz, “Vitamin E ve deri,” Turkish Journal of Dermatology/Turk Dermatoloji Dergisis, c. 7, s. 2, ss. 87-90, 2013.
 • [72] M. Gianeti, and P. Maia, “Campos, efficacy evaluation of a multifunctional cosmetic formulation: The benefits of a combination of active antioxidant substances,” Molecules, vol. 19, no. 11, pp. 18268-18282, 2014.
 • [73] S. H. Lim, and S. Hudson, “Review of Chitosan and its derivatives as antimicrobial agents and their uses as textile chemicals,” Journal Of Macromolecular Science, Part Cpolymer Reviews, vol. 43, no. 2, pp. 223-269, 2003.
 • [74] F. E. Günes, “Medical use of squalene as a natural antioxidant,” Clinical and Experimental Health Sciences, vol. 3, no. 4, pp. 221, 2013.
 • [75] V. Kostyuk, A. Potapovich, A. Stancato, C. De Luca, D. Lulli, S. Pastore, and L. Korkina, “Photo-oxidation products of skin surface squalene mediate metabolic and inflammatory responses to solar uv in human keratinocytes,” Plos One, vol. 7, no. 8, pp. 1-11, 2012.
 • [76] Z. Yıldırım, N. Öncül ve M. Yıldırım, “Kitosan ve antimikrobiyal özellikleri,” Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, c. 5, s. 1, ss. 19-36, 2016.
 • [77] R. C. Chien, M. T. Yen, and J. L. Mau, “Antimicrobial and antitumor activities of Chitosan from shiitake stipes, compared to commercial Chitosan from crab shells,” Carbohydrate polymers, vol. 138, pp. 259-264, 2016.
 • [78] S. Rajput, and M. K. Singh, “Sericin – a unique biomaterial,” Journal of Polymer and Textile Engineering, vol. 2, no. 3, pp. 29-35, 2015.
 • [79] J. A. Barajas-Gamboa, A. M. Serpa-Guerra, A. Restrepo-Osorio, and C. Ã lvarez-López, “Sericin applications: A globular silk protein,” Ingeniería y competitividad, vol. 18, no. 2, pp. 193-206, 2016.
 • [80] T. Kitisin, P. Maneekan and N. Luplertlop, “In-vitro characterization of silk sericin as an anti-aging agent,” Journal Of Agricultural Science, vol. 5, no. 3, pp. 54, 2013.
 • [81] A. Verbič, M. Gorjanc, and B. Simončič, “Zinc oxide for functional textile coatings: Recent advances,” Coatings, vol. 9, no. 9, pp. 550, 2019.
 • [82] M. Z. Khan, V. Baheti, M. Ashraf, T. Hussain, A. Ali, A. Javid, and A. Rehman, “Development of UV protective, superhydrophobic and antibacterial textiles using Zno and TiO2 nanoparticles,” Fibers And Polymers, vol. 19, no. 8, pp. 1647-1654, 2018.
 • [83] D. Manyasree, M. P. Kiran, and R. Ravikumar, “Cuo nanoparticles: Synthesis, characterization and their bactericidal efficacy,” International Journal of Applied Pharmaceutics, vol. 9, no. 6, pp. 71-74, 2017.
 • [84] G. Borkow, “Using Copper to improve the well-being of the skin,” Current chemical biology, vol. 8, no. 2, pp. 89-102, 2014.
 • [85] M. Ahamed, H. A. Alhadlaq, M. A. Khan, P. Karuppiah, and N. A. Al-Dhabi, “Synthesis, characterization, and antimicrobial activity of copper oxide nanoparticles,” Journal of Nanomaterials, vol. 2014, 2014, Art. no. 637858, doi: 10.1155/2014/637858.
 • [86] Y. Özalp ve N. Özdemir, “Biyomateryaller ve biyouyumluluk,” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, c. 25, s. 2, ss. 57-72, 1996.
 • [87] C. Kan and C. Yuen, “Cosmetic textiles,” Textile Asia, vol. 36, no. 6, pp. 29-35, 2005.
 • [88] G. Borkow, “Cosmetotextiles - sometimes the simple things work,” Journal of Cosmetology & Trichology, vol. 2, no. 1, pp. 1-2, 2016.
 • [89] H.-J. Buschmann, V. A. Dehabadi , C. Wiegand, “Medical, cosmetic and odour resistant finishes for textiles,” in Functional Finishes for Textiles Improving Comfort, Performance and Protection, R. Paul, Eds. Cambridge, UK: Woodhead Publishing in association with The Textile Institute, 2015, pp. 316.
 • [90] E. O. Ajala, F. Aberuagba, A. M. Olaniyan, and K. R. Onifade, “Enzymatic extraction of shea butter: optimization study using response surface methodology,” Journal of Food Process Engineering, vol. 40, no. 1, pp. e12329, 2015.
 • [91] V. Muñoz, J. S. Gonzalez, M. A. Martínez, and V. A. Alvarez, “Functional textiles for skin care active substance encapsulation,” Journal of Textile Engineering & Fashion Technology, vol. 2, no. 6, pp. 538-545, 2017.
 • [92] J. Zhu, and X. S. Chai, “Some recent developments in headspace gas chromatography,” Current Analytical Chemistry, vol. 1, no. 1, pp. 79-83, 2005.
 • [93] F. Salaün, E. Devaux, S. Bourbigot, and P. Rumeau, “Application of contact angle measurement to the manufacture of textiles containing microcapsules,” Textile Research Journal, vol. 79, no. 13, pp. 1202-1212, 2009.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3537-8252
Author: Ejebay JUMAGELDİYEVA
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9679-9926
Author: Ayşe Ebru TAYYAR (Primary Author)
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5968-7244
Author: Gamze TETİK
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution TÜBİTAK
Project Number 219M574
Thanks Bu çalışma TÜBİTAK, tarafından desteklenmiştir (Proje no: 219M574).
Dates

Publication Date : October 29, 2020

Bibtex @review { dubited692129, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Duzce University}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {2400 - 2417}, doi = {10.29130/dubited.692129}, title = {Kozmetik Tekstillerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Performans Testleri ile İlgili Bir Derleme}, key = {cite}, author = {Jumageldi̇yeva, Ejebay and Tayyar, Ayşe Ebru and Teti̇k, Gamze} }
APA Jumageldi̇yeva, E , Tayyar, A , Teti̇k, G . (2020). Kozmetik Tekstillerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Performans Testleri ile İlgili Bir Derleme . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (4) , 2400-2417 . DOI: 10.29130/dubited.692129
MLA Jumageldi̇yeva, E , Tayyar, A , Teti̇k, G . "Kozmetik Tekstillerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Performans Testleri ile İlgili Bir Derleme" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 2400-2417 <https://dergipark.org.tr/en/pub/dubited/issue/57598/692129>
Chicago Jumageldi̇yeva, E , Tayyar, A , Teti̇k, G . "Kozmetik Tekstillerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Performans Testleri ile İlgili Bir Derleme". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 2400-2417
RIS TY - JOUR T1 - Kozmetik Tekstillerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Performans Testleri ile İlgili Bir Derleme AU - Ejebay Jumageldi̇yeva , Ayşe Ebru Tayyar , Gamze Teti̇k Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.692129 DO - 10.29130/dubited.692129 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2400 EP - 2417 VL - 8 IS - 4 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.692129 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.692129 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Kozmetik Tekstillerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Performans Testleri ile İlgili Bir Derleme %A Ejebay Jumageldi̇yeva , Ayşe Ebru Tayyar , Gamze Teti̇k %T Kozmetik Tekstillerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Performans Testleri ile İlgili Bir Derleme %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 4 %R doi: 10.29130/dubited.692129 %U 10.29130/dubited.692129
ISNAD Jumageldi̇yeva, Ejebay , Tayyar, Ayşe Ebru , Teti̇k, Gamze . "Kozmetik Tekstillerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Performans Testleri ile İlgili Bir Derleme". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 4 (October 2020): 2400-2417 . https://doi.org/10.29130/dubited.692129
AMA Jumageldi̇yeva E , Tayyar A , Teti̇k G . Kozmetik Tekstillerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Performans Testleri ile İlgili Bir Derleme. DÜBİTED. 2020; 8(4): 2400-2417.
Vancouver Jumageldi̇yeva E , Tayyar A , Teti̇k G . Kozmetik Tekstillerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Performans Testleri ile İlgili Bir Derleme. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(4): 2400-2417.
IEEE E. Jumageldi̇yeva , A. Tayyar and G. Teti̇k , "Kozmetik Tekstillerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Performans Testleri ile İlgili Bir Derleme", Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol. 8, no. 4, pp. 2400-2417, Oct. 2020, doi:10.29130/dubited.692129