Editor-in-Chief
Name: Doc. Dr. Engin EROĞLU
E-mail: engineroglu@duzce.edu.tr
Journal Contact
Name: Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi
E-mail: dofdergi@duzce.edu.tr
Address:

Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Dekanlığı                     

Tel : +90  380 542 11 37 Faks : +90 542 11 36                      

Düzce /Konuralp                                                                    
81620          

///////////////////////////////////////////////////                                                                         

University of Düzce , Faculty of Forestry

Tel : +90  380 542 11 37 Pbx : +90 542 11 36

Düzce /Konuralp

 81620