Düzce University Faculty of Forestry Journal of Forestry
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2148-7871 | e-ISSN 2148-7855 | Period Biannually | Founded: 2005 | Publisher Duzce University |


Editors-in-Chief

Assoc. Prof. Dr. Engin EROĞLU


About Journal


Düzce University Journal of Forestry (DÜOD), established in 2005, is the official publication of Düzce University Faculty of Forestry and has been published electronically since 2015. It publishes full text original research and review manuscripts in Turkish and English languages twice a year (June-December).


Indexed in CAB Full-text and Abstracts, EBSCO

Düzce University Faculty of Forestry Journal of Forestry

ISSN 2148-7871 | e-ISSN 2148-7855 | Period Biannually | Founded: 2005 | Publisher Duzce University |
Cover Image


Editors-in-Chief

Assoc. Prof. Dr. Engin EROĞLU


About Journal


Düzce University Journal of Forestry (DÜOD), established in 2005, is the official publication of Düzce University Faculty of Forestry and has been published electronically since 2015. It publishes full text original research and review manuscripts in Turkish and English languages twice a year (June-December).


Indexed in CAB Full-text and Abstracts, EBSCO

Volume 16 - Issue 2 - Dec 30, 2020
 1. Huzurevi Bahçelerinin Yaş Dostu Tasarım Açısından İncelenmesi, Antalya-Türkiye Örneği
  Pages 1 - 15
  Bensu CÜCE, Tahsin YILMAZ
 2. Kentsel Rekreasyonel Alanlardaki Bitki Varlığı; Rize Örneği / Plant Existence in Urban Recreational Areas; Rize Example
  Pages 16 - 44
  Ömer Lütfü ÇORBACI, Gökhan ABAY, Türker OĞUZTÜRK, Merve ÜÇOK
 3. Yığılca (Düzce) Balköy Bal Ormanı Florası
  Pages 45 - 69
  Elif Ayşe YILDIRIM, Neval GÜNEŞ ÖZKAN, Nurgül KARLIOĞLU KILIÇ
 4. Assessment of Basic Green Infrastructure Components as Part of Landscape Structure for Siirt
  Pages 70 - 88
  Huriye Simten SÜTÜNÇ, Ömer Lütfü ÇORBACI
 5. Cephalaria duzceënsis N. Aksoy & R. S. Göktürk ve Seseli resinosum Freyn & Sint. Endemik Taksonlarının Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri ile Bitkilendirmede Kullanılabilme Potansiyelleri
  Pages 89 - 104
  Harun AYDIN, Hülya TORUN, Engin EROĞLU
 6. Antalya’daki Bazı Çocuk Oyun Alanlarının Bitki Materyali ve Bitkisel Tasarım Yönünden Değerlendirilmesi
  Pages 105 - 122
  Selma KÖSA
 7. Termal ve Basınç Uygulamasının Kızılçam Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 123 - 133
  İbrahim BEKTAŞ, Gonca DÜZKALE SÖZBİR, Ayşenur KILIÇ AK, Tuğçe TUNCER
 8. Sürdürülebili Peyzaj Kavraminda Kentsel Altyapi Sistemi: Trabzon Sahil Örneği
  Pages 134 - 147
  Elif BAYRAMOĞLU, Mehlika Gizem DEMİRKIR
 9. Classification of Endemic Plants and Priority Conservation Areas in Küre Mountains National Park (Kastamonu Section)
  Pages 148 - 160
  Bilge TUNÇKOL, Necmi AKSOY, Hasan HAŞAYACAK
 10. Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü Makrofungusları
  Pages 161 - 178
  Sami TEKEL, Beşir YÜKSEL
 11. Güvenlikli Site Sakinlerinin Konut Tercihlerinin İrdelenmesi: Antalya Muratpaşa İlçesi Örneği
  Pages 179 - 195
  Hüseyin Samet AŞIKKUTLU, Latif Gürkan KAYA, Cengiz YÜCEDAĞ, Hatice KOLAK
 12. Ekosistem Hizmetleri Kavramının Havza Ölçeğinde Değerlendirilerek Planlamaya Entegrasyonu
  Pages 196 - 216
  Betül UYGUR ERDOĞAN