Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Odun Karışımı Ve Tutkal Mol Oranının Lif Levhanın Fiziksel, Mekanik Ve Kimyasal Özelliklerinin Değişimine Etkisi

Year 2020, Volume 16, Issue 1, 49 - 61, 28.06.2020

Abstract

Özet

 

Ahşap malzemenin kullanım alanları her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak sektörde büyümektedir. Artan çevre bilinci ve üretimde kullanılan hammadde fiyatlarında ki artış, sektörü farklı odun türlerinin kullanılmasına, kullanılan diğer malzeme ve kimyasalların çeşitliliğinin artmasına yol açmıştır. Üretimde kullanılan ağaç türü ve tutkal özelliklerinin levha mukavemet değerleri ve formaldehit emisyonunu etkilemektedir. Bu çalışmada ağaç türü ve tutkal mol oranın levha üzerinde ki etkisinin ne derece olduğu araştırılmıştır.


Abstract

 

The usage areas of wood materials are increasing day by day. Accordigly, the wood sector is growing. Increasing environmental awareness and the increase in the prices of raw materials used in the production have led to the use of different types of wood and the variety of other materials and chemicals used in the sector. The wood type and glue properties used in the production affect the sheet strength values and the formaldehyde emission. In this study, the effect of the mole ratio and the amount of glue on the board were investigated.

References

 • H. T. Şahin, M. Filiz, A. i.Kkaya, A. Sütçü, P. Usta, M. Çiçekler. (2019 16 Mayıs). Ahşap Esaslı Malzemelerden Formaldehit Emisyonu ve Etkileri. Erişim: https://www.researchgate.net/publication/272812288_Ahsap_Esasli_Malzemelerden_Formaldehit_Emisyonu_ve_Etkileri.Anonim, (2019 16 Mayıs) Erişim: https://docplayer.biz.tr/15530863-T-c-orman-ve-su-isleri-bakanligi-orman-genel-mudurlugu-orman-idaresi-ve-planlama-dairesi-baskanligi-turkiye-orman-varligi.html.
 • F. Çabukoğlu, Masif Parkelerde Kalite Sınıflarına Göre Yüzey Pürüzlülüğünün Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye, 2007.
 • T. Akbulut, N. Ayrılmış, Mdf Üretiminde Dikkate Alınması Gereken Hususlar, Orman Fakültesi Dergisi, c. 51, s. 2, ss. 26–42, 2001.
 • Y. Bozkurt, N. Erdin, Odun Anatomisi, 1. Baskı. İstanbul, Türkiye İstanbul Üniversitesi Maatbası: 2000.
 • T. Akbulut, Vezirköprü Fabrikasında Üretilen Yonga Levhaların Teknolojik Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye,1991.
 • Anonim, (2018 31 Kasım), Parafin. Erişim: http://www.mercankimya.com.tr/parafin.
 • Ö. Bulut, Mdflam Üretiminde Bazı Faktörlerin Düzlemden Sapma Değeri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye, 2018.
 • Ahşap Esaslı Levhalar-Birim Hacim Ağırlığının Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü TS EN 310. 1999.
 • Yonga Levhalar ve Lif Levhalar-Su İçerisine Daldırma İşleminden Sonra Kalınlığına ŞişmeTayini, Türk Standartlar Enstitüsü TS EN 317. 1999.
 • Lif levhalar- Özellikler Bölüm: 5 Kuru İşlem Levhalarının (mdf) Özellikleri, Türk Standartlar Enstitüsü TS 64 – 5 EN 622 – 5. 1999.
 • Lif Levhalar, Yüzey Absorpsiyonu Tayini; Bölüm 1:Kuru Metodla Üretilen Lif Levhalarda Deney Metodu, Türk Standartlar Enstitüsü TS EN 382-1. 1999.
 • Ahşap Esaslı Levhalar-Yüzey Sağlamlığının Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü TS EN 311. 2002.
 • Ahşap Esaslı Levhalar-Rutubet Miktarının Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü TS EN 322. 1993.
 • Ahşap Esaslı Levhalar-Eğilme Dayanımı Ve Eğilme Elastikiyet Modülünün Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü TS EN 310. 1999.
 • Yonga Levhalar ve Lif Levhalar-Levha Yüzeyine Dik Çekme Dayaniminin Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü TS EN 319. 1999.
 • Ahşap Esaslı Levhalar-Formaldehit Miktarının Tayini-Ektraksiyon Metodu İle Ayırma, Türk Standartlar Enstitüsü TS 4894-EN 120. 1999.
 • N. Ayrılmış, Mdf’nin Teknolojik Özellikleri Üzerine Ağaç Türünün Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği,İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2000.
 • S. Boran, Orta Yoğunlukta Lif Levha (Mdf) Üretiminde Kullanılan Üreformaldehit Tutkalına Farklı Kimyasal Maddeler İlave Edilerek Serbest Formaldehit İçeriğinin Azaltılması, Doktora Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trobzon, Türkiye, 2010.
 • Z. Candan, Bazı Üretim Değişkenlerinin Mdf’nin Dikey Yoğunluk Profili Ve Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2007.
 • M. Akgül, Mısır Saplarından Orta Yoğunlukta Lif Levha Üretimi,” Düzce Üniversitesi Orman Dergisi, c. 5, ss. 95–103, 2006.
 • M. E. Kara, Tutkal Miktari Ve Levha Yoğunluğunun Mdf’nin Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye, 2011.
 • O. Çamlıbel, Ormangülü Biyokütlesinden (rhododendron ponticum l.) Mdf (orta yoğunlukta lif levha) Üretimi Olanaklarının Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye, 2006.
 • G. Çolakoğlu, Kontrplak Üretim Şartlarının Formaldehit Emisyonu ve Teknik Özelliklere Etkisi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, , Orman Endüstri Mühendisliği, Trabzon, Türkiye, 1993.
 • M. Gündüz, Bazi Ahşap Esasli Levhalarin Oda ve Gaz Anali̇z Metoduna Göre Formaldehi̇t Emi̇syonlarinin Beli̇rlenmesi̇, Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye, 2015.

Odun Karışımı Ve Tutkal Mol Oranının Lif Levhanın Fiziksel, Mekanik Ve Kimyasal Özelliklerinin Değişimine Etkisi

Year 2020, Volume 16, Issue 1, 49 - 61, 28.06.2020

Abstract

Özet

 

Ahşap malzemenin kullanım alanları her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak sektörde büyümektedir. Artan çevre bilinci ve üretimde kullanılan hammadde fiyatlarında ki artış, sektörü farklı odun türlerinin kullanılmasına, kullanılan diğer malzeme ve kimyasalların çeşitliliğinin artmasına yol açmıştır. Üretimde kullanılan ağaç türü ve tutkal özelliklerinin levha mukavemet değerleri ve formaldehit emisyonunu etkilemektedir. Bu çalışmada ağaç türü ve tutkal mol oranın levha üzerinde ki etkisinin ne derece olduğu araştırılmıştır.

References

 • H. T. Şahin, M. Filiz, A. i.Kkaya, A. Sütçü, P. Usta, M. Çiçekler. (2019 16 Mayıs). Ahşap Esaslı Malzemelerden Formaldehit Emisyonu ve Etkileri. Erişim: https://www.researchgate.net/publication/272812288_Ahsap_Esasli_Malzemelerden_Formaldehit_Emisyonu_ve_Etkileri.Anonim, (2019 16 Mayıs) Erişim: https://docplayer.biz.tr/15530863-T-c-orman-ve-su-isleri-bakanligi-orman-genel-mudurlugu-orman-idaresi-ve-planlama-dairesi-baskanligi-turkiye-orman-varligi.html.
 • F. Çabukoğlu, Masif Parkelerde Kalite Sınıflarına Göre Yüzey Pürüzlülüğünün Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye, 2007.
 • T. Akbulut, N. Ayrılmış, Mdf Üretiminde Dikkate Alınması Gereken Hususlar, Orman Fakültesi Dergisi, c. 51, s. 2, ss. 26–42, 2001.
 • Y. Bozkurt, N. Erdin, Odun Anatomisi, 1. Baskı. İstanbul, Türkiye İstanbul Üniversitesi Maatbası: 2000.
 • T. Akbulut, Vezirköprü Fabrikasında Üretilen Yonga Levhaların Teknolojik Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye,1991.
 • Anonim, (2018 31 Kasım), Parafin. Erişim: http://www.mercankimya.com.tr/parafin.
 • Ö. Bulut, Mdflam Üretiminde Bazı Faktörlerin Düzlemden Sapma Değeri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye, 2018.
 • Ahşap Esaslı Levhalar-Birim Hacim Ağırlığının Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü TS EN 310. 1999.
 • Yonga Levhalar ve Lif Levhalar-Su İçerisine Daldırma İşleminden Sonra Kalınlığına ŞişmeTayini, Türk Standartlar Enstitüsü TS EN 317. 1999.
 • Lif levhalar- Özellikler Bölüm: 5 Kuru İşlem Levhalarının (mdf) Özellikleri, Türk Standartlar Enstitüsü TS 64 – 5 EN 622 – 5. 1999.
 • Lif Levhalar, Yüzey Absorpsiyonu Tayini; Bölüm 1:Kuru Metodla Üretilen Lif Levhalarda Deney Metodu, Türk Standartlar Enstitüsü TS EN 382-1. 1999.
 • Ahşap Esaslı Levhalar-Yüzey Sağlamlığının Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü TS EN 311. 2002.
 • Ahşap Esaslı Levhalar-Rutubet Miktarının Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü TS EN 322. 1993.
 • Ahşap Esaslı Levhalar-Eğilme Dayanımı Ve Eğilme Elastikiyet Modülünün Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü TS EN 310. 1999.
 • Yonga Levhalar ve Lif Levhalar-Levha Yüzeyine Dik Çekme Dayaniminin Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü TS EN 319. 1999.
 • Ahşap Esaslı Levhalar-Formaldehit Miktarının Tayini-Ektraksiyon Metodu İle Ayırma, Türk Standartlar Enstitüsü TS 4894-EN 120. 1999.
 • N. Ayrılmış, Mdf’nin Teknolojik Özellikleri Üzerine Ağaç Türünün Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği,İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2000.
 • S. Boran, Orta Yoğunlukta Lif Levha (Mdf) Üretiminde Kullanılan Üreformaldehit Tutkalına Farklı Kimyasal Maddeler İlave Edilerek Serbest Formaldehit İçeriğinin Azaltılması, Doktora Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trobzon, Türkiye, 2010.
 • Z. Candan, Bazı Üretim Değişkenlerinin Mdf’nin Dikey Yoğunluk Profili Ve Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2007.
 • M. Akgül, Mısır Saplarından Orta Yoğunlukta Lif Levha Üretimi,” Düzce Üniversitesi Orman Dergisi, c. 5, ss. 95–103, 2006.
 • M. E. Kara, Tutkal Miktari Ve Levha Yoğunluğunun Mdf’nin Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye, 2011.
 • O. Çamlıbel, Ormangülü Biyokütlesinden (rhododendron ponticum l.) Mdf (orta yoğunlukta lif levha) Üretimi Olanaklarının Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye, 2006.
 • G. Çolakoğlu, Kontrplak Üretim Şartlarının Formaldehit Emisyonu ve Teknik Özelliklere Etkisi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, , Orman Endüstri Mühendisliği, Trabzon, Türkiye, 1993.
 • M. Gündüz, Bazi Ahşap Esasli Levhalarin Oda ve Gaz Anali̇z Metoduna Göre Formaldehi̇t Emi̇syonlarinin Beli̇rlenmesi̇, Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye, 2015.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Haziran Sayısı
Authors

Hasan ÖZDEMİR (Primary Author)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Türkiye


İsmail AKIN This is me
Türkiye

Publication Date June 28, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 16, Issue 1

Cite

APA Özdemir, H. & Akın, İ. (2020). Odun Karışımı Ve Tutkal Mol Oranının Lif Levhanın Fiziksel, Mekanik Ve Kimyasal Özelliklerinin Değişimine Etkisi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 16 (1) , 49-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/duzceod/issue/55352/576915

........