Erratum
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Doğu Kayını Ağırlıklı Ormanlarda Aralama Müdahalesinin Yaban Hayatı Üzerine Etkileri

Year 2020, Volume 16, Issue 1, 128 - 139, 28.06.2020

Abstract

Tamamına yakını devlet tarafından işletilen ormanlarımızda sürdürülebilir yönetim ve odun üretimi yapabilmek için çeşitli silvikültürel uygulamalar yapılmaktadır. Ormanlar sadece odun üretimi değil yaban hayatı habitatı gibi çeşitli fonksiyonları da sağlamaktadır. Yapılan silvikültürel müdahaleler yaban hayatını etkilemektedir. Bu nedenle doğal alanlarda yaban hayatının korunması için yapılan ormancılık faaliyetlerinin etkilerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışma Gölyaka kayın ormanlarında ağaçlık çağında yapılan bakımların yaban hayatına olan etkilerinin belirlenmesi için yapılmıştır. Çalışma ağaçlık çağındaki kayın baskın (KnGncd3) meşcerede yapılmıştır. Alandaki büyük cüsseli memeli türler 3 periyot olarak (odun üretiminin yapılmasından önce, işletmecilik faaliyetleri esnasında ve üretim sonrasında) fotokapanlarla gözlenmiştir. Bu periyotlarda meşceredeki yaban hayvanı tür sayısı ve alan kullanım oranının azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca bakim çalışmalarının habitattaki yapısal değişikliklerden hektardaki ağaç sayısı ve kapalılık azalmış, ortalama ağaç çapı artmıştır. Meşcerede meydana gelen yapısal değişiklikler genel olarak yırtıcı türlerin alan kullanımını azaltırken, Karacanın daha fazla alan kullanımını sağlamıştır. Yaban hayvanlarının işletme ormanlarında devamlılığını sağlamak için mutedil bakımların yapılması önerilmektedir. 

References

 • Asan, Ü. 1990. Orman kaynaklarının çok amaçlı kullanım ve fonksiyonel planlama. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 40(3): 67-84.
 • Brooks, R.T., Healy W. M. 1988. Response of small mammal communities to silvicultural treatments in eastern hardwood forests of West Virginia and Massachusetts. In: Szaro, R.C., Severson, K.E., Patton, D.R. (Tech. coord.) Management of Amphibians, Reptiles, and Small Mammals in North America, USDA Forest Service General Technical Report RM-166, Northeastern Forest Experiment Station, Broomall, Pennsylvania, 313-318.
 • Fuller, A.K., Harrison, D.J., Lachowski, H.J. 2004. Stand scale effects of partial harvesting and clearcutting on small mammals and forest structure. Forest Ecology and Management, 191 (1): 373-386.
 • Gülen, İ. ve Özdönmez, M. 1981. Türkiye'de orman ve ormancılık. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 31(2): 1-13.
 • Keten, A., Beşkardeş, V., Değermenci, A.S., Turan, I., Kaya, S.T., Sert, C., Işık, O. 2016. Düzce İli Kuş ve Memeli Türlerinin Tespiti. Proje Raporu. Düzce Üniversitesi, DÜBAP No: 2012.02.02.125.
 • Le Blanc, M.L., Fortin, D., Darveau, M., Ruel, J.C. 2010. Short term response of small mammals and forest birds to silvicultural practices differing in tree retention in irregular boreal forests. Ecoscience, 17 (3): 334-342.
 • Naiboglu, M. 2016. Bolu-Sarıçam Orman İşletme Şefliği Meşe Ormanlarında Bakım Müdahalesinin Yaban Hayatı Üzerine Kısa Dönemdeki Etkisi. Yuksek Lisans Tezi. Duzce Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu. Duzce.
 • Oğurlu, İ. 1988. İşletme ormanlarında yaban hayatı habitatlarının düzenlenmesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 38(2): 120-135.
 • Oğurlu, İ. 2008. Yaban hayati kaynaklarimizin yönetimi üzerine. Türkiye Ormancılık Dergisi, Seri A (2): 35-88.
 • R Development Core Team (2018) R: A language and environment for statistical computing, http://R-project.org. Accessed 16 November 2018
 • Rovero, F. and Marshall, A. R. 2009. Camera trapping photographic rate as an index of density in forest ungulates. Journal of Applied Ecology.46 (5): 1011-1017.
 • Saatçioğlu, F. 1968. Zamanımızın ileri silvikültür anlayışı, amenajman ve silvikültür arasındaki ilişkiler. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 18 (1): 45-52.
 • Thompson, I. D., Baker, J. A. and Ter-Mikaelian, M. 2003. A review of the long-term effects of post-harvest silviculture on vertebrate wildlife, and predictive models, with an emphasis on boreal forests in Ontario, Canada. Forest Ecology and Management, 177(1-3): 441-469.
 • Vanderwel, M.C., Mills, S.C., Malcolm, J.R. 2009. Effects of partial harvesting on vertebrate species associated with late-successional forests in Ontario's boreal region. The Forestry Chronicle, 85 (1): 91-104.
 • Wigley, T. B., Roberts, T. H. 1994. A review of wildlife changes in southern bottomland hardwoods due to forest management practices. Wetlands, 14(1): 41-48.

Year 2020, Volume 16, Issue 1, 128 - 139, 28.06.2020

Abstract

References

 • Asan, Ü. 1990. Orman kaynaklarının çok amaçlı kullanım ve fonksiyonel planlama. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 40(3): 67-84.
 • Brooks, R.T., Healy W. M. 1988. Response of small mammal communities to silvicultural treatments in eastern hardwood forests of West Virginia and Massachusetts. In: Szaro, R.C., Severson, K.E., Patton, D.R. (Tech. coord.) Management of Amphibians, Reptiles, and Small Mammals in North America, USDA Forest Service General Technical Report RM-166, Northeastern Forest Experiment Station, Broomall, Pennsylvania, 313-318.
 • Fuller, A.K., Harrison, D.J., Lachowski, H.J. 2004. Stand scale effects of partial harvesting and clearcutting on small mammals and forest structure. Forest Ecology and Management, 191 (1): 373-386.
 • Gülen, İ. ve Özdönmez, M. 1981. Türkiye'de orman ve ormancılık. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 31(2): 1-13.
 • Keten, A., Beşkardeş, V., Değermenci, A.S., Turan, I., Kaya, S.T., Sert, C., Işık, O. 2016. Düzce İli Kuş ve Memeli Türlerinin Tespiti. Proje Raporu. Düzce Üniversitesi, DÜBAP No: 2012.02.02.125.
 • Le Blanc, M.L., Fortin, D., Darveau, M., Ruel, J.C. 2010. Short term response of small mammals and forest birds to silvicultural practices differing in tree retention in irregular boreal forests. Ecoscience, 17 (3): 334-342.
 • Naiboglu, M. 2016. Bolu-Sarıçam Orman İşletme Şefliği Meşe Ormanlarında Bakım Müdahalesinin Yaban Hayatı Üzerine Kısa Dönemdeki Etkisi. Yuksek Lisans Tezi. Duzce Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu. Duzce.
 • Oğurlu, İ. 1988. İşletme ormanlarında yaban hayatı habitatlarının düzenlenmesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 38(2): 120-135.
 • Oğurlu, İ. 2008. Yaban hayati kaynaklarimizin yönetimi üzerine. Türkiye Ormancılık Dergisi, Seri A (2): 35-88.
 • R Development Core Team (2018) R: A language and environment for statistical computing, http://R-project.org. Accessed 16 November 2018
 • Rovero, F. and Marshall, A. R. 2009. Camera trapping photographic rate as an index of density in forest ungulates. Journal of Applied Ecology.46 (5): 1011-1017.
 • Saatçioğlu, F. 1968. Zamanımızın ileri silvikültür anlayışı, amenajman ve silvikültür arasındaki ilişkiler. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 18 (1): 45-52.
 • Thompson, I. D., Baker, J. A. and Ter-Mikaelian, M. 2003. A review of the long-term effects of post-harvest silviculture on vertebrate wildlife, and predictive models, with an emphasis on boreal forests in Ontario, Canada. Forest Ecology and Management, 177(1-3): 441-469.
 • Vanderwel, M.C., Mills, S.C., Malcolm, J.R. 2009. Effects of partial harvesting on vertebrate species associated with late-successional forests in Ontario's boreal region. The Forestry Chronicle, 85 (1): 91-104.
 • Wigley, T. B., Roberts, T. H. 1994. A review of wildlife changes in southern bottomland hardwoods due to forest management practices. Wetlands, 14(1): 41-48.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Haziran Sayısı
Authors

Akif KETEN (Primary Author)
Duzce Universitesi
0000-0002-7444-6836
Türkiye


Zulkuf KAHRAMAN This is me
Türkiye

Thanks Bu çalışma “Gölyaka Orman İşletme Şefliği Kayın Ormanlarında Bakim Müdahalesinin Yaban Hayati Üzerine Kısa Dönemdeki Etkisi” adli Yüksek Lisans Tezi verilerinden yararlanılarak üretilmiştir. Çalışmadaki destelerinden dolay Gölyaka Orman İşletme Personeline teşekkür ederiz.
Publication Date June 28, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 16, Issue 1

Cite

APA Keten, A. & Kahraman, Z. (2020). Doğu Kayını Ağırlıklı Ormanlarda Aralama Müdahalesinin Yaban Hayatı Üzerine Etkileri . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 16 (1) , 128-139 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/duzceod/issue/55352/580177

........