Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Akademisyenlerinin Ulusal ve Uluslararası Yayın Performanslarının Değerlendirilmesi

Year 2021, Volume 17, Issue 1, 24 - 52, 30.06.2021

Abstract

Bu çalışmada temel amaç YÖK-Akademik arama sunucusunda güncel olduğu varsayılan orman endüstri mühendisliği akademisyenlerinin (öğretim üyesi/öğretim elemanı) üniversitelere göre, unvanlara göre, çalıştıkları anabilim dallarına göre akademik faaliyetlerini (Makaleleri, bildirileri, projeleri, aldıkları atıf sayıları gibi) kıyaslamalı olarak irdelemektir. Ziraat, orman ve su ürünleri temel alanında yer alan “Orman Endüstri Mühendisliği” bilim alanında kadroları Orman Fakültelerinde bulunan 165 akademisyenin akademik çalışması çalışma kapsamında ele alınmıştır. Çalışma sonucunda SCI, SCI Exp. AHCI ve SSCI türünde akademisyenler tarafından yapılan toplam yayınların ortalaması 15,7; ULAKBİM tarafından taranan dergilerde yapılan toplam yayınların ortalaması da 5,3 olarak belirlenmiştir. Akademisyenlerin Web Of Science yayın ortalaması 8,99 hesaplanırken, Scopus veri tabanlı yayın ortalaması da 14,81 olarak hesaplanmıştır. Akademisyenlerin atıf ortalamaları bakımından WOS ortalamaları 124,4 iken, Scopus atıf ortalamaları 215’dir. Akademisyenlerin katıldıkları toplam uluslararası sempozyumlarda tam metin bildiri ortalamaları 13,3; ulusal konferanslarda tam metin bildiri ortalamaları da 4,4’dür. Akademisyenlerin proje sayılarına göre ortalama TÜBİTAK proje sayısı 1,72 iken, ortalama BAP projeleri sayısı 4,06’dır.

References

 • Ak, M. Z. ve Gülmez, A. (2006). Türkiye’nin uluslararası yayın performansının analizi, Akademik İncelemeler Dergisi, 1(1), 22-49.
 • Akçiğit, U., Özcan Tok, E. (2020). Türkiye bilim raporu, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, TÜBA Raporları No:43, ISBN: 978-605-2249-56-7.
 • Al, U. (2008). Bilimsel yayınların değerlendirilmesi: h-endeksi ve Türkiye’nin performansı, Bilgi Dünyası, 9(2), 263-285.
 • Al, U. (2012). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'nin yayın ve atıf performansı, Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 14(62), 1-20.
 • Al, U., Sezen, U. & Soydal, İ. (2012). Türkiye’nin bilimsel yayınlarının sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmesi, TÜBİTAK Social Sciences and Humanities Research Group - Project No: SOBAG 110K044). Ankara.
 • Anonim, (2020a). https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/ProgramHakkinda/91?bot=165 Erişim Tarihi: 02.02.2021.
 • Anonim, (2020b). https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ Erişim tarihi: 12.01.2021.
 • Bellek, M., Koparan, E. & Aykan, E. (2019). Stratejik yönetim alanında türkiye’nin genel durumu: 1975-2019 yılları arası bibliyografik bir değerlendirme, Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 58-90.
 • Bornmann, L., Mutz, R. & Daniel, H. D. (2007). The b index as a measure of scientific excellence: A promising supplement to the h index, Cybermetrics, 11(1), Paper 6.
 • Gençoğlu, M. T. ve Gençoğlu, E. (2005). Mühendislikte lisans eğitimi ve başarı ölçütleri, TMMOB Mühendislik Eğitimi Sempozyumu, 271-280, Ankara.
 • Gençoğlu, M. T. ve Cebeci, M. (1999). Türkiye’de mühendislik eğitimi ve öneriler, Mühendislik Mimarlık Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı Sayfa 73-80, İstanbul.
 • Glänzel, W. (2008). H-index concatenation. Scientometrics, 77(2), 369-372.
 • Karadağ, E., Yalçın, M., Çiftçi, K., Danışman, Ş., Sölpük, N., Tosuntaş, Ş., & Ay, Y. (2017). Türkiye’de Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Bilimsel Yayınların Atıf Analizleri, Bilgi Dünyası, 1(1), 9-28.
 • Orer, H. S. (2011). Türkiye'nin bilimsel yayın performansı. AnkemDerg, 25 (Ek 2), 134-138.
 • SPSS, (2003). Institute Inc., SPSS Base 12.0 User’s Guide.
 • Uslu, B. (2019). Küresel yayın ligi: Türkiye hangi kümede yer alıyor?, Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 182-203.
 • Yıldız, Ü. C. (2010). Orman endüstri mühendisliği eğitim-öğretim programında yenilik gereksinimi ve akreditasyon olanakları, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Cilt: 5, Sayfa: 1899-1915, Artvin.

Year 2021, Volume 17, Issue 1, 24 - 52, 30.06.2021

Abstract

References

 • Ak, M. Z. ve Gülmez, A. (2006). Türkiye’nin uluslararası yayın performansının analizi, Akademik İncelemeler Dergisi, 1(1), 22-49.
 • Akçiğit, U., Özcan Tok, E. (2020). Türkiye bilim raporu, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, TÜBA Raporları No:43, ISBN: 978-605-2249-56-7.
 • Al, U. (2008). Bilimsel yayınların değerlendirilmesi: h-endeksi ve Türkiye’nin performansı, Bilgi Dünyası, 9(2), 263-285.
 • Al, U. (2012). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'nin yayın ve atıf performansı, Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 14(62), 1-20.
 • Al, U., Sezen, U. & Soydal, İ. (2012). Türkiye’nin bilimsel yayınlarının sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmesi, TÜBİTAK Social Sciences and Humanities Research Group - Project No: SOBAG 110K044). Ankara.
 • Anonim, (2020a). https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/ProgramHakkinda/91?bot=165 Erişim Tarihi: 02.02.2021.
 • Anonim, (2020b). https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ Erişim tarihi: 12.01.2021.
 • Bellek, M., Koparan, E. & Aykan, E. (2019). Stratejik yönetim alanında türkiye’nin genel durumu: 1975-2019 yılları arası bibliyografik bir değerlendirme, Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 58-90.
 • Bornmann, L., Mutz, R. & Daniel, H. D. (2007). The b index as a measure of scientific excellence: A promising supplement to the h index, Cybermetrics, 11(1), Paper 6.
 • Gençoğlu, M. T. ve Gençoğlu, E. (2005). Mühendislikte lisans eğitimi ve başarı ölçütleri, TMMOB Mühendislik Eğitimi Sempozyumu, 271-280, Ankara.
 • Gençoğlu, M. T. ve Cebeci, M. (1999). Türkiye’de mühendislik eğitimi ve öneriler, Mühendislik Mimarlık Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı Sayfa 73-80, İstanbul.
 • Glänzel, W. (2008). H-index concatenation. Scientometrics, 77(2), 369-372.
 • Karadağ, E., Yalçın, M., Çiftçi, K., Danışman, Ş., Sölpük, N., Tosuntaş, Ş., & Ay, Y. (2017). Türkiye’de Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Bilimsel Yayınların Atıf Analizleri, Bilgi Dünyası, 1(1), 9-28.
 • Orer, H. S. (2011). Türkiye'nin bilimsel yayın performansı. AnkemDerg, 25 (Ek 2), 134-138.
 • SPSS, (2003). Institute Inc., SPSS Base 12.0 User’s Guide.
 • Uslu, B. (2019). Küresel yayın ligi: Türkiye hangi kümede yer alıyor?, Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 182-203.
 • Yıldız, Ü. C. (2010). Orman endüstri mühendisliği eğitim-öğretim programında yenilik gereksinimi ve akreditasyon olanakları, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Cilt: 5, Sayfa: 1899-1915, Artvin.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Forestry
Journal Section Haziran Sayısı 2021
Authors

Tarık GEDİK (Primary Author)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7372-8295
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 17, Issue 1

Cite

APA Gedik, T. (2021). Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Akademisyenlerinin Ulusal ve Uluslararası Yayın Performanslarının Değerlendirilmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 17 (1) , 24-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/duzceod/issue/63286/877051

........