Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Ekokent Statüsündeki Kentler ve Özellikleri

Year 2021, Volume 17, Issue 1, 1 - 23, 30.06.2021

Abstract

Nüfus artışı, teknolojinin hızla ilerlemesi ve endüstri devrimiyle artan gelişme ihtiyacı kentsel alanlarda birçok problemin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çevresel kaynakların tükenmesi, doğal alanların tahribi ve sağlıksız yaşam alanları bunların başında gelmektedir. Bu olumsuz durumun daha kötüye gitmesini engellemek, kaynakları sürdürülebilir kullanmak, yaşam alanlarının konforunu sağlarken doğanın varlığını tehdit etmemek için yeni kent formları ortaya çıkmıştır. Kaynakların akılcı ve sürdürülebilir kullanımını teşvik eden ve kendi kendine yetebilen kent modeli olarak ekokentler bu kent formlarından biridir. Bu çalışmada dünyanın çeşitli ülkelerinden ekokent kriterlerine sahip 19 kent irdelenmiştir. Çalışmada kentlerin ekokent olmalarının yanısıra bu niteliği korumaları ve sürdürmelerinin plancı ve yöneticilerin tasarrufları ve yatırımlarına bağlı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Çalışma kentlerin aynı kriterlere göre kıyaslanmasını kolaylaştıracak, ekokent olma yolunda diğer kentlere örnek ve plancı ve yöneticilere rehber olacaktır.

References

 • Referans1 Adil, S. (2010). Ekolojik Kentleşme ve Toplu Konutlarda Ekolojik Planlama Yaklaşımının Başakşehir 4. Etap Örneği’nde İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans2 Akgül, D. (2012). Ekokent Tasarım Kriterlerinin Sürdürülebilirliğe Etkisi: Malmö-Bo01 ve Ecoviikki Örnekleri Bağlamında Bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Referans3 Aydın, B. (2010). Gelişme Alanlarında Ekolojik Kentsel Yerleşim Kriterlerinin Belirlenmesi ve İmar Planı Kapsamında Yorumlanması: Ömerli Havzası Sancaktepe Örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Tasarım Anabilim Dalı, İstanbul. Cömertler, S. (2017). 2010–2018 Avrupa Yeşil Başkentleri. Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(1): 41-56.
 • Referans4 European Commission. (2010a). The City of Stockholm, Stockholm Application for European Green Capital Award: Brochure, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/02/brochure_stockholm_greencapital_2010.pdf
 • Referans5 European Commission. (2010b). The City Of Of Stockholm, Stockholm Application for European Green Capital Award: Stockholm’s Application, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2011/04/Stockholms-application-for-Europan-Green-Capital-revised-version.pdf
 • Referans6 European Commission. (2011). The City Of Hamburg, Hamburg Application for European Green Capital Award: 5 Years On, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2011/04/Hamburg-EGC-5-Years-On_web.pdf
 • Referans7 European Commission. (2012). The city of Vitoria- Gasteiz, Vitoria-Gasteiz Application for European Green Capital Award: Fınal Report, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2011/04/VG-Green-Conclusiones.pdf
 • Referans8 European Commission. (2013). The City Of Nantes, Nantes Application for European Green Capital Award: Métropole 5 Years Report, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2019/05/2019_05_24_rapport_EGC_5ans_EN_EXE3.pdf
 • Referans9 European Commission. (2014). The City Of Kopenhag, Kopenhag Application for European Green Capital, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2014-copenhagen/
 • Referans10 European Commission. (2015a). The City Of Bristol, Bristol. Application for European Green Capital Award: Part-8, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/06/Indicator-8-Water-Consumption_BRISTOL.pdf
 • Referans11 European Commission. (2015b). The City Of Bristol, Bristol Application for European Green Capital Award: Part-3, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/06/Indicator-3-Green-urban-areas-incSLU_BRISTOL1.pdf
 • Referans12 European Commission. (2016a). The City Of Ljubljana, Ljubljana Application for European Green Capital Award: Ljubljana 2016 Report, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/02/ljubljana-2016-leaflet-web.pdf
 • Referans13 European Commission. (2016b). The City Of Ljubljana, Ljubljana Application for European Green Capital Award: Quality Brochure, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/02/ljubljana_european_green_capital_2016.pdf
 • Referans14 European Commission. (2017a). The City Of Essen, Essen Application for European Green Capital Award: Part-6, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2015/06/06_Application-EGC-2017_Acoustic Environment_ESSEN.pdf
 • Referans15 European Commission. (2017b). The City Of Essen, Essen Application for European Green Capital: Part-2, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2015/06/02_Application-EGC-2017_Local-Transport_ESSEN.pdf
 • Referans16 European Commission. (2017c). The City Of Essen, Essen Application for European Green Capital Award: Part-11, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2015/06/11_Application-EGC-2017_Energy-Efficiency_ESSEN.pdf
 • Referans17 European Commission. (2017d). The City Of Essen, Essen Application for European Green Capital Award: Part- 3, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2015/06/03_Application-EGC-2017_Green-Areas_ESSEN.pdf
 • Referans18 European Commission. (2017e). Sustainable Neighbourhood Design A Communicative Process, Handout for Participants CABE Urban Design Summer School: 22-25 June, https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118143318/http://www.cabe.org.uk/files/udss2008-carstensperling.pdf
 • Referans19 European Commission. (2018a). The City Of Nijmegen, Nijmegen Application for European Green Capital Award: Part -2, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2016/12/Indicator-2-Local-Transport_Nijmegen-2018-revised.pdf
 • Referans20 European Commission. (2018b). The City Of Nijmegen, Nijmegen Application for European Green Capital Award: Part- 11 https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2016/12/Indicator-11-Energy-performance_Nijmegen-2018-revised.pdf
 • Referans21 Göşker, Ö. (2018). Ekokentlerin Sürdürülebilirliğe Etkisi: Batıkent ve Ecoviikki Örnekleri Kapsamında Bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Doğuş Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Referans22 Güler, K. (2015). Kazakistan Cumhuriyeti Ülke Profili. Şanlıurfa.
 • Referans23 Irmak, M. A. ve Avcı, B. (2019). Avrupa Yeşil Başkentlerin Yeşil Alan Politikalarının İncelenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8: 1-19.
 • Referans24 Işıldar, G. Y. (2012). 2011 Avrupa Yeşil Başkenti Hamburg: Eko-Kent Kriterleri ve Performans Göstergeleri Açısından İncelenmesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(23): 241-262.
 • Referans25 Meydan Yıldız, S. G. (2016). Çevre bilinci ve eko-kent planlaması: Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Örneği. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 333 s.
 • Referans26 Nami, M. (2014). Ekolojik Tasarım İlkelerinin Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Planlama Çalışmalarında Değerlendirmesi: Adana Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Adana, 117 s.
 • Referans27 Samur, D. Ç. (2010). Sürdürülebilir Ekolojik Kentsel Yerleşmelerde Açık Alanların Önemi ve İstanbul’da Eko Park Öneri Alanları: Pendik, Sultangazi ve Fatih. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, İstanbul, 223 s.
 • Referans28 Seçkin, G. (2018). Sürdürülebilir Kentleşme Bağlamında Eko-Kent Önerisi: Kayseri Gesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Bartın.
 • Referans29 Sınmaz, S. (2014). Akıllı Yerleşme Kurgusu ve Küçük Ölçekli Yerleşmelerin Enerji Verimli Gelişimi. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehircilik Anabilim Dalı, İstanbul, s. 53-55.
 • Referans30 Temur, H. (2011). Edirne Geleneksel Konut Mimarisinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Enerji Verimliliği ve Isıl Analiz Açısından Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mimarlık Anabilim Dalı, Edirne, s. 92.
 • Referans31 URL-1 (2020). https://tr.wikipedia.org/wiki/Hamburg, Erişim Tarihi: 08.04.2020.
 • Referans31 URL-2 (2020). http://mimdap.org/2016/05/gunumuzden-bir-utopyacy-paolo-soleri/, Erişim Tarihi: 01.04.2020.
 • Referans33 URL-3 (2020). https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/solar-city-linz-austria/, Erişim Tarihi: 09.03.2020.
 • Referans34 URL-4 (2015). http://www.cmb-chalmers.se/nordisktforum/Davies.pdf, Erişim Tarihi: 10.06.2015.
 • Referans35 URL-5 (2015). http://www.yapi.com.tr/haberler/cin-dongtan-eko-city---arup_95743.html, Erişim Tarihi: 13.07.2015.
 • Referans36 URL-6 (2019). https://www.ekoyapidergisi.org/90-avrupanin-dorduncu-yesil-baskenti-nantes.html, Erişim Tarihi: 08.04.2019.
 • Referans37 URL-7 (2019). https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2018-nijmegen/, Erişim Tarihi: 01.05.2019.
 • Referans38 URL-8 (2019). https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/bo01-city-of-tomorrow-malmo-sweden/, Erişim Tarihi: 05.03.2019. URL-9 (2012). CASBEE for Cities, http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/download/CASBEECity_2011.pdf, Erişim Tarihi: 26.03.2019.
 • Referans39 URL-10 (2020). https://tr.wikipedia.org/wiki/Nur-Sultan, Erişim Tarihi: 22.03.2020.
 • Referans40 URL-11 (2020). https://www.ekoyapidergisi.org/4354-norvecin-akilli-sehir-projesinin-2025-yilinda-tamamlanmasi-planlaniyor.html, Erişim Tarihi: 25.03.2020.
 • Referans41 URL-12 (2019). https://www.ekoyapidergisi.org/2972-2016nin-yesil-baskenti-ljubljana.html, Erişim Tarihi: 04.05.2020.
 • Referans42 Yılmaz, F. H. (2019). Sürdürülebilirlik Bağlamında Yeşil Kent Yönetimi: Avrupa Yeşil Başkentleri Üzerinden Bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Konya.
 • Referans43 Zhang, Y., Behnke, R. F., Mot, A. M., Kushanova, A. & Liu, F. (2017). Kazakhstan: Energy Efficiency Transformation in Astana and Almaty, Municipal Energy Efficiency Plan for the City of Astana. Washington.

Year 2021, Volume 17, Issue 1, 1 - 23, 30.06.2021

Abstract

References

 • Referans1 Adil, S. (2010). Ekolojik Kentleşme ve Toplu Konutlarda Ekolojik Planlama Yaklaşımının Başakşehir 4. Etap Örneği’nde İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans2 Akgül, D. (2012). Ekokent Tasarım Kriterlerinin Sürdürülebilirliğe Etkisi: Malmö-Bo01 ve Ecoviikki Örnekleri Bağlamında Bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Referans3 Aydın, B. (2010). Gelişme Alanlarında Ekolojik Kentsel Yerleşim Kriterlerinin Belirlenmesi ve İmar Planı Kapsamında Yorumlanması: Ömerli Havzası Sancaktepe Örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Tasarım Anabilim Dalı, İstanbul. Cömertler, S. (2017). 2010–2018 Avrupa Yeşil Başkentleri. Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(1): 41-56.
 • Referans4 European Commission. (2010a). The City of Stockholm, Stockholm Application for European Green Capital Award: Brochure, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/02/brochure_stockholm_greencapital_2010.pdf
 • Referans5 European Commission. (2010b). The City Of Of Stockholm, Stockholm Application for European Green Capital Award: Stockholm’s Application, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2011/04/Stockholms-application-for-Europan-Green-Capital-revised-version.pdf
 • Referans6 European Commission. (2011). The City Of Hamburg, Hamburg Application for European Green Capital Award: 5 Years On, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2011/04/Hamburg-EGC-5-Years-On_web.pdf
 • Referans7 European Commission. (2012). The city of Vitoria- Gasteiz, Vitoria-Gasteiz Application for European Green Capital Award: Fınal Report, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2011/04/VG-Green-Conclusiones.pdf
 • Referans8 European Commission. (2013). The City Of Nantes, Nantes Application for European Green Capital Award: Métropole 5 Years Report, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2019/05/2019_05_24_rapport_EGC_5ans_EN_EXE3.pdf
 • Referans9 European Commission. (2014). The City Of Kopenhag, Kopenhag Application for European Green Capital, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2014-copenhagen/
 • Referans10 European Commission. (2015a). The City Of Bristol, Bristol. Application for European Green Capital Award: Part-8, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/06/Indicator-8-Water-Consumption_BRISTOL.pdf
 • Referans11 European Commission. (2015b). The City Of Bristol, Bristol Application for European Green Capital Award: Part-3, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/06/Indicator-3-Green-urban-areas-incSLU_BRISTOL1.pdf
 • Referans12 European Commission. (2016a). The City Of Ljubljana, Ljubljana Application for European Green Capital Award: Ljubljana 2016 Report, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/02/ljubljana-2016-leaflet-web.pdf
 • Referans13 European Commission. (2016b). The City Of Ljubljana, Ljubljana Application for European Green Capital Award: Quality Brochure, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/02/ljubljana_european_green_capital_2016.pdf
 • Referans14 European Commission. (2017a). The City Of Essen, Essen Application for European Green Capital Award: Part-6, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2015/06/06_Application-EGC-2017_Acoustic Environment_ESSEN.pdf
 • Referans15 European Commission. (2017b). The City Of Essen, Essen Application for European Green Capital: Part-2, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2015/06/02_Application-EGC-2017_Local-Transport_ESSEN.pdf
 • Referans16 European Commission. (2017c). The City Of Essen, Essen Application for European Green Capital Award: Part-11, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2015/06/11_Application-EGC-2017_Energy-Efficiency_ESSEN.pdf
 • Referans17 European Commission. (2017d). The City Of Essen, Essen Application for European Green Capital Award: Part- 3, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2015/06/03_Application-EGC-2017_Green-Areas_ESSEN.pdf
 • Referans18 European Commission. (2017e). Sustainable Neighbourhood Design A Communicative Process, Handout for Participants CABE Urban Design Summer School: 22-25 June, https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118143318/http://www.cabe.org.uk/files/udss2008-carstensperling.pdf
 • Referans19 European Commission. (2018a). The City Of Nijmegen, Nijmegen Application for European Green Capital Award: Part -2, https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2016/12/Indicator-2-Local-Transport_Nijmegen-2018-revised.pdf
 • Referans20 European Commission. (2018b). The City Of Nijmegen, Nijmegen Application for European Green Capital Award: Part- 11 https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2016/12/Indicator-11-Energy-performance_Nijmegen-2018-revised.pdf
 • Referans21 Göşker, Ö. (2018). Ekokentlerin Sürdürülebilirliğe Etkisi: Batıkent ve Ecoviikki Örnekleri Kapsamında Bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Doğuş Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Referans22 Güler, K. (2015). Kazakistan Cumhuriyeti Ülke Profili. Şanlıurfa.
 • Referans23 Irmak, M. A. ve Avcı, B. (2019). Avrupa Yeşil Başkentlerin Yeşil Alan Politikalarının İncelenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8: 1-19.
 • Referans24 Işıldar, G. Y. (2012). 2011 Avrupa Yeşil Başkenti Hamburg: Eko-Kent Kriterleri ve Performans Göstergeleri Açısından İncelenmesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(23): 241-262.
 • Referans25 Meydan Yıldız, S. G. (2016). Çevre bilinci ve eko-kent planlaması: Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Örneği. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 333 s.
 • Referans26 Nami, M. (2014). Ekolojik Tasarım İlkelerinin Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Planlama Çalışmalarında Değerlendirmesi: Adana Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Adana, 117 s.
 • Referans27 Samur, D. Ç. (2010). Sürdürülebilir Ekolojik Kentsel Yerleşmelerde Açık Alanların Önemi ve İstanbul’da Eko Park Öneri Alanları: Pendik, Sultangazi ve Fatih. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, İstanbul, 223 s.
 • Referans28 Seçkin, G. (2018). Sürdürülebilir Kentleşme Bağlamında Eko-Kent Önerisi: Kayseri Gesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Bartın.
 • Referans29 Sınmaz, S. (2014). Akıllı Yerleşme Kurgusu ve Küçük Ölçekli Yerleşmelerin Enerji Verimli Gelişimi. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehircilik Anabilim Dalı, İstanbul, s. 53-55.
 • Referans30 Temur, H. (2011). Edirne Geleneksel Konut Mimarisinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Enerji Verimliliği ve Isıl Analiz Açısından Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mimarlık Anabilim Dalı, Edirne, s. 92.
 • Referans31 URL-1 (2020). https://tr.wikipedia.org/wiki/Hamburg, Erişim Tarihi: 08.04.2020.
 • Referans31 URL-2 (2020). http://mimdap.org/2016/05/gunumuzden-bir-utopyacy-paolo-soleri/, Erişim Tarihi: 01.04.2020.
 • Referans33 URL-3 (2020). https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/solar-city-linz-austria/, Erişim Tarihi: 09.03.2020.
 • Referans34 URL-4 (2015). http://www.cmb-chalmers.se/nordisktforum/Davies.pdf, Erişim Tarihi: 10.06.2015.
 • Referans35 URL-5 (2015). http://www.yapi.com.tr/haberler/cin-dongtan-eko-city---arup_95743.html, Erişim Tarihi: 13.07.2015.
 • Referans36 URL-6 (2019). https://www.ekoyapidergisi.org/90-avrupanin-dorduncu-yesil-baskenti-nantes.html, Erişim Tarihi: 08.04.2019.
 • Referans37 URL-7 (2019). https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2018-nijmegen/, Erişim Tarihi: 01.05.2019.
 • Referans38 URL-8 (2019). https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/bo01-city-of-tomorrow-malmo-sweden/, Erişim Tarihi: 05.03.2019. URL-9 (2012). CASBEE for Cities, http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/download/CASBEECity_2011.pdf, Erişim Tarihi: 26.03.2019.
 • Referans39 URL-10 (2020). https://tr.wikipedia.org/wiki/Nur-Sultan, Erişim Tarihi: 22.03.2020.
 • Referans40 URL-11 (2020). https://www.ekoyapidergisi.org/4354-norvecin-akilli-sehir-projesinin-2025-yilinda-tamamlanmasi-planlaniyor.html, Erişim Tarihi: 25.03.2020.
 • Referans41 URL-12 (2019). https://www.ekoyapidergisi.org/2972-2016nin-yesil-baskenti-ljubljana.html, Erişim Tarihi: 04.05.2020.
 • Referans42 Yılmaz, F. H. (2019). Sürdürülebilirlik Bağlamında Yeşil Kent Yönetimi: Avrupa Yeşil Başkentleri Üzerinden Bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Konya.
 • Referans43 Zhang, Y., Behnke, R. F., Mot, A. M., Kushanova, A. & Liu, F. (2017). Kazakhstan: Energy Efficiency Transformation in Astana and Almaty, Municipal Energy Efficiency Plan for the City of Astana. Washington.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Forestry
Journal Section Haziran Sayısı 2021
Authors

Nurhan KOÇAN (Primary Author)
BARTIN UNIVERSITY
0000-0001-9433-7007
Türkiye


Fatma ALP This is me
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8325-1806
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 17, Issue 1

Cite

APA Koçan, N. & Alp, F. (2021). Ekokent Statüsündeki Kentler ve Özellikleri . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 17 (1) , 1-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/duzceod/issue/63286/894692

........