Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Rize Kentsel Açık Yeşil Alanlarında Kullanılan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Değerlendirilmesi

Year 2021, Volume 17, Issue 1, 159 - 172, 30.06.2021

Abstract

Tıbbi ve aromatik bitkiler farklı renk ve dokulardaki yaprak formları, değişik renk ve yapılardaki çiçek ve meyveleri ile bitkisel tasarım çalışmalarında estetik ve işlevsel açıdan çok önemlidir. Ancak bu özelliklere sahip birçok takson pek fazla bilinmemekte ve peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanılmamaktadır. Çalışma kapsamında Rize kentsel açık yeşil alanlarında kullanıldığı tespit edilen 223 bitki taksonu; familya, yaşam formu, yaprak durumu, bulunduğu bölge ve tıbbi ve aromatik özellikleri bakımından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, 223 bitkiden; 207’si tıbbi özelliğe sahipken, 108’i aromatik özelliğe, 102’si hem tıbbi hem aromatik özelliğe sahip bitki olarak belirlenmiş ve Rize ilinin tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliği bakımından çok önemli bir potansiyele sahip olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca, bu bitkilerin peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanımları ile ilgili çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

References

 • Akkemik, Ü. (2018). Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 736, Ankara.
 • Anonim, (2015). http://oran.org.tr/materyaller/Editor/document/Planlama Birimi/Dokmerkezi/T%C4%B1bbi%20Aromatik%20Bitkiler.pdf, Erişim Tarihi: 10.01.2021.
 • Anonymous, (2020). https://pfaf.org/user/Default.aspx. Access Date: 17.01.2021.
 • Arslan, M., Ekren, E. (2018). Mythos and Opportunities of Usage in Landscape Architecture of Some Medicinal And Aromatic Plants Naturally Growing in Turkey, Lokman Hekim Dergisi, 8(3), 172-184.
 • Arslan, M., Peng, M. (2013). Taiwan ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitki Türlerinin Kullanımı, V. Süs Bitkileri Kongresi, 06-09 Mayıs 2013, Yalova, Türkiye.
 • Erbaş, S., (2013). Türkiye’nin Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü e-kitap Kütüphanesi, Yayın No:36, Ankara.
 • Karamanoğlu, K. (1977). Farmasötik Botanik. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı Sayı:44, Ankara. (s. 3-5).
 • Mamıkoğlu, N.G., (2012). Türkiye’nin Ağaçları ve Çalıları, NTV Yayınları, ISBN: 978-605-5813-49-9.

Year 2021, Volume 17, Issue 1, 159 - 172, 30.06.2021

Abstract

References

 • Akkemik, Ü. (2018). Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 736, Ankara.
 • Anonim, (2015). http://oran.org.tr/materyaller/Editor/document/Planlama Birimi/Dokmerkezi/T%C4%B1bbi%20Aromatik%20Bitkiler.pdf, Erişim Tarihi: 10.01.2021.
 • Anonymous, (2020). https://pfaf.org/user/Default.aspx. Access Date: 17.01.2021.
 • Arslan, M., Ekren, E. (2018). Mythos and Opportunities of Usage in Landscape Architecture of Some Medicinal And Aromatic Plants Naturally Growing in Turkey, Lokman Hekim Dergisi, 8(3), 172-184.
 • Arslan, M., Peng, M. (2013). Taiwan ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitki Türlerinin Kullanımı, V. Süs Bitkileri Kongresi, 06-09 Mayıs 2013, Yalova, Türkiye.
 • Erbaş, S., (2013). Türkiye’nin Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü e-kitap Kütüphanesi, Yayın No:36, Ankara.
 • Karamanoğlu, K. (1977). Farmasötik Botanik. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı Sayı:44, Ankara. (s. 3-5).
 • Mamıkoğlu, N.G., (2012). Türkiye’nin Ağaçları ve Çalıları, NTV Yayınları, ISBN: 978-605-5813-49-9.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Haziran Sayısı 2021
Authors

Ömer Lütfü ÇORBACI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0002-8763-3163
Türkiye


Erdi EKREN (Primary Author)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ, PEYZAJ MİMARLIĞI PR.
0000-0003-1223-3568
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 17, Issue 1

Cite

APA Çorbacı, Ö. L. & Ekren, E. (2021). Rize Kentsel Açık Yeşil Alanlarında Kullanılan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Değerlendirilmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 17 (1) , 159-172 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/duzceod/issue/63286/908543

........