Review
BibTex RIS Cite

Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR

Year 2019, , 86 - 90, 31.05.2019
https://doi.org/10.33631/duzcesbed.442793

Abstract

Geleneksel
yöntem ve teknolojilere göre avantaj sağlaması, eğitimi desteklemeye ve
zenginleştirmeye yönelik etkili yöntem ve ortam arayışına cevap vermesi
açısından eğitimde artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik kavramları ön plana
çıkmaktadır. Artırılmış gerçeklik teknolojisi, çeşitli uygulamalar aracılığıyla
insanların gerçek dünya ortamı üzerine yerleştirilen sanal nesneler ile
etkileşime geçtikleri ortamlardır. Sanal Gerçeklik ise; katılımcılarına
gerçekmiş hissi veren, bilgisayarlar tarafından yaratılan dinamik bir ortamla
karşılıklı iletişim olanağı tanıyan, üç boyutlu bir benzetim modelidir.
Günümüzde hemşirelik eğitim gereksinimlerinin değişmesi, klinik uygulamaların
azalması, öğrenci sayısının fazla olması ve öğretim elemanı sayısının yetersiz
olması sebebiyle ileri teknoloji içeren simülasyonlar ve dokunma hissini veren
haptik cihaz ile donatılar hemşirelik eğitiminde yaygınlaşmaktadır. Bu
makalede, yenilikçi öğretim metotlarından olan sanal ve artırılmış gerçeklik
teknolojisi ile araştırmacılar tarafından geliştirilmekte olan “Nazogastrik Tüp
Uygulama Öğretiminde Haptik Kontrollü Artırılmış Gerçeklik Simülasyon” hakkında
bilgi paylaşımı amaçlanmıştır. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek Nazogastrik
Tüp-NGT beceri uygulaması öğrencinin, hayati önem taşıyan bir aktivitede,
gerçek ortamdaymış gibi hissederek risk almadan yapay veya sanal deneyim
kazanacağı ve teknolojiyi kullanma becerisini geliştireceği bir öğrenme ortamı
yaşamasını sağlayacaktır. Bu bağlamda, eğitimde simülasyon kullanımının
arttırılması ve hemşirelik uygulamalarının simülasyona temellendirilmesi
önerilmektedir. Geliştirmekte olduğumuz programımızla hemşirelik eğitimine
inovatif bir öğretim metodu kazandırarak öğrencilerin teknoloji ile donatılması
hedeflenmektedir.

References

 • 1. Irving SY, Lyman B, Northington L, Bartlett JA, Kemper C. Nasogastric tube placement and verification in children: Review of the current literature. Critical Care Nurse. 2014; 29(3): 267-76.
 • 2. Longo MA. Best evidence: Nasogastric tube placement verification. Journal of Pediatric Nursing. 2011; 26(4): 373-6.
 • 3. Ellett MLC, Cohen MD, Croffie JM, Lane KA, Austin JK, Perkins SM. Comparing bedside methods of determining placement of gastric tubes in children. Journal for Specialists in Pediatric Nursing. 2014; 19(1): 68-79.
 • 4. Kavakli AS, Ozturk NK, Karaveli A, Onuk AA, Ozyurek L, Inanoglu K. Comparison of different methods of nasogastric tube insertion in anesthetized and intubated patients. Revista Brasileira de Anestesiologia. 2017; 67(6): 578-83.
 • 5. Metin ZG, Özdemir L. Yoğun bakımda enteral pompa ile beslenen hastalarda gelişen komplikasyonlar ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2015; 2(2): 1-10.
 • 6. Güllüpınar B. Nazogastrik sondanın ölümcül komplikasyonu: Pnömotoraks. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(1): 59-63.
 • 7. Resmi Gazete.gov.tr [Internet]. Ankara: Resmi Gazete-Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik; 19.04.2011 [Son güncelleme tarihi: 19.04.2011; Erişim tarihi: 06.06.2018]. Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110419-5.htm.
 • 8. Çelik N. Nazogastrik tüp ve hemşirelik girişimleri. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 4(2): 75-80.
 • 9. Choi K-S, He X, Chiang VC-L, Deng Z. A virtual reality based simulator for learning nasogastric tube placement. Computers in Biology and Medicine. 2015; 57(1): 103-15.
 • 10. Dil S, Uzun M, Aykanat B. Innovation in nursing education. Journal of Human Sciences. 2012; 9(2): 1217-28.
 • 11. Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice. New York: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
 • 12. Özel Erkan D. Web Tabanlı Hemşirelik Tanıları Mobil Öğrenme Sistemi [Doktora Tezi]. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi A.D.; 2016.
 • 13. Karadağ M, Çalışkan N, İşeri Ö. Simüle hasta kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Journal of Contemporary Medicine. 2015; 5(1): 36-44.
 • 14. Kim HY, Ko E, Lee ES. Effects of simulation-based education on communication skill and clinical competence in maternity nursing practicum. Korean Journal of Women Health Nursing. 2012; 18(4): 312-20.
 • 15. Leonard B, Shuhaibar EL, Chen R. Nursing student perceptions of intraprofessional team education using high-fidelity simulation. Journal of Nursing Education. 2010; 49(11): 628-31.
 • 16. Ann Cordeau M. The lived experience of clinical simulation of novice nursing students. International Journal for Human Caring. 2010; 14(2): 8-14.
 • 17. Berndt J, Dinndorf-Hogenson G, Herheim R, Hoover C, Lanc N, Neuwirth J, et al. Collaborative classroom simulation (CCS): An innovative pedagogy using simulation in nursing education. Nurs Educ Perspect. 2015; 36(6): 401-2.
 • 18. Johansson P, Petersson G, Saveman B-I, Nilsson G. Experience of mobile devices in nursing practice. Vård i Norden. 2012; 32(4): 50-4.
 • 19. Tsai PF, Kitch S, Beck C, Jakobs T, Rettiganti M, Jordan K, et al. Using an interactive video simulator to improve certified nursing assistants’ dressing assistance and nursing home residents’ dressing performance: A pilot study. Comput Inform Nurs. 2018; 36(4): 183-92.
 • 20. Fairén G, Marta F, Mariona MA. Virtual reality to teach anatomy. In: Jordi I, editor. Annual Conference of the European Association for Computer Graphics; 2017; Barcelona. Lyon: European Association for Computer Graphics (Eurographics) Education Papers; 2017. p. 51-8.
 • 21. Dreesmann N. Virtual Reality check: Are you ready? Journal of Gerontological Nursing. 2018; 44(3): 3-4.
 • 22. Vidal VL, Ohaeri BM, John P, Helen D. Virtual reality and the traditional method for phlebotomy training among college of nursing students in Kuwait: Implications for nursing education and practice. Journal of Infusion Nursing. 2013; 36(5): 349-55.
 • 23. Chiang VCL, Choi TKS, Ching SSY, Leung KLK. Evaluation of a virtual reality based interactive simulator with haptic feedback for learning NGT placement. Journal of Problem-Based Learning. 2017; 4(1): 25-34.
 • 24. Ferguson C, Davidson PM, Scott PJ, Jackson D, Hickman LD. Augmented reality, virtual reality and gaming: An integral part of nursing. Contemporary Nursing. 2015; 51(1): 1-4.
 • 25. Vaughn J, Lister M, Shaw RJ. Piloting augmented reality technology to enhance realism in clinical simulation. Comput Inform Nurs. 2016; 34(9): 402-5.
 • 26. Carlson KJ, Gagnon DJ. Augmented reality integrated simulation education in health care. Clinical Simulation in Nursing. 2016; 12(4): 123-7.
 • 27. Aebersold M, Voepel-Lewis T, Cherara L, Weber M, Khouri C, Levine R, et al. Interactive anatomy-augmented virtual simulation training. Clinical Simulation in Nursing. 2018; 15(1): 34-41.

Innovative Approach in Nasogastric Drug Practice Teaching: NAZO-AR

Year 2019, , 86 - 90, 31.05.2019
https://doi.org/10.33631/duzcesbed.442793

Abstract

The concepts of
augmented reality and virtual reality come into prominence in order to provide
an advantage over traditional methods and technologies and to respond to the
search for effective methods and environment to support and enrich education.
Augmented reality technology is the environment in which people interact with
virtual objects placed on a real-world environment through a variety of
applications. Virtual Reality is a three-dimensional simulation model that
gives the participants a real feeling and provides mutual communication with a
dynamic environment created by computers. Nowadays change of nursing education
requirement, decreased clinical practice, having a greater number of students
and inadequate number of educators so advanced technology simulations and
haptic devices with accessories that provide a sense of touch are becoming
prevalent in nursing education. In this article, it was aimed to share
information about virtual and augmented reality technology that are innovative
teaching methods and also “Haptic Controlled Augmented Reality Simulation in
Nasogastric Drug Practices Teaching” developed by researchers. The Nasogastric
Drug-NGT skills implementation in the electronic environment will enable to
live in the learning environment which student feels like a real world and gain
artificial or virtual experience without risk in a vital activity and develop
the ability to use the technology. In this context, it is proposed to increase
the use of simulation in education and to base nursing applications on
simulation. It is aimed to equip the students with technology by giving an
innovative teaching method to nursing education with our program that we are
developing
.

References

 • 1. Irving SY, Lyman B, Northington L, Bartlett JA, Kemper C. Nasogastric tube placement and verification in children: Review of the current literature. Critical Care Nurse. 2014; 29(3): 267-76.
 • 2. Longo MA. Best evidence: Nasogastric tube placement verification. Journal of Pediatric Nursing. 2011; 26(4): 373-6.
 • 3. Ellett MLC, Cohen MD, Croffie JM, Lane KA, Austin JK, Perkins SM. Comparing bedside methods of determining placement of gastric tubes in children. Journal for Specialists in Pediatric Nursing. 2014; 19(1): 68-79.
 • 4. Kavakli AS, Ozturk NK, Karaveli A, Onuk AA, Ozyurek L, Inanoglu K. Comparison of different methods of nasogastric tube insertion in anesthetized and intubated patients. Revista Brasileira de Anestesiologia. 2017; 67(6): 578-83.
 • 5. Metin ZG, Özdemir L. Yoğun bakımda enteral pompa ile beslenen hastalarda gelişen komplikasyonlar ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2015; 2(2): 1-10.
 • 6. Güllüpınar B. Nazogastrik sondanın ölümcül komplikasyonu: Pnömotoraks. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(1): 59-63.
 • 7. Resmi Gazete.gov.tr [Internet]. Ankara: Resmi Gazete-Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik; 19.04.2011 [Son güncelleme tarihi: 19.04.2011; Erişim tarihi: 06.06.2018]. Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110419-5.htm.
 • 8. Çelik N. Nazogastrik tüp ve hemşirelik girişimleri. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 4(2): 75-80.
 • 9. Choi K-S, He X, Chiang VC-L, Deng Z. A virtual reality based simulator for learning nasogastric tube placement. Computers in Biology and Medicine. 2015; 57(1): 103-15.
 • 10. Dil S, Uzun M, Aykanat B. Innovation in nursing education. Journal of Human Sciences. 2012; 9(2): 1217-28.
 • 11. Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice. New York: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
 • 12. Özel Erkan D. Web Tabanlı Hemşirelik Tanıları Mobil Öğrenme Sistemi [Doktora Tezi]. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi A.D.; 2016.
 • 13. Karadağ M, Çalışkan N, İşeri Ö. Simüle hasta kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Journal of Contemporary Medicine. 2015; 5(1): 36-44.
 • 14. Kim HY, Ko E, Lee ES. Effects of simulation-based education on communication skill and clinical competence in maternity nursing practicum. Korean Journal of Women Health Nursing. 2012; 18(4): 312-20.
 • 15. Leonard B, Shuhaibar EL, Chen R. Nursing student perceptions of intraprofessional team education using high-fidelity simulation. Journal of Nursing Education. 2010; 49(11): 628-31.
 • 16. Ann Cordeau M. The lived experience of clinical simulation of novice nursing students. International Journal for Human Caring. 2010; 14(2): 8-14.
 • 17. Berndt J, Dinndorf-Hogenson G, Herheim R, Hoover C, Lanc N, Neuwirth J, et al. Collaborative classroom simulation (CCS): An innovative pedagogy using simulation in nursing education. Nurs Educ Perspect. 2015; 36(6): 401-2.
 • 18. Johansson P, Petersson G, Saveman B-I, Nilsson G. Experience of mobile devices in nursing practice. Vård i Norden. 2012; 32(4): 50-4.
 • 19. Tsai PF, Kitch S, Beck C, Jakobs T, Rettiganti M, Jordan K, et al. Using an interactive video simulator to improve certified nursing assistants’ dressing assistance and nursing home residents’ dressing performance: A pilot study. Comput Inform Nurs. 2018; 36(4): 183-92.
 • 20. Fairén G, Marta F, Mariona MA. Virtual reality to teach anatomy. In: Jordi I, editor. Annual Conference of the European Association for Computer Graphics; 2017; Barcelona. Lyon: European Association for Computer Graphics (Eurographics) Education Papers; 2017. p. 51-8.
 • 21. Dreesmann N. Virtual Reality check: Are you ready? Journal of Gerontological Nursing. 2018; 44(3): 3-4.
 • 22. Vidal VL, Ohaeri BM, John P, Helen D. Virtual reality and the traditional method for phlebotomy training among college of nursing students in Kuwait: Implications for nursing education and practice. Journal of Infusion Nursing. 2013; 36(5): 349-55.
 • 23. Chiang VCL, Choi TKS, Ching SSY, Leung KLK. Evaluation of a virtual reality based interactive simulator with haptic feedback for learning NGT placement. Journal of Problem-Based Learning. 2017; 4(1): 25-34.
 • 24. Ferguson C, Davidson PM, Scott PJ, Jackson D, Hickman LD. Augmented reality, virtual reality and gaming: An integral part of nursing. Contemporary Nursing. 2015; 51(1): 1-4.
 • 25. Vaughn J, Lister M, Shaw RJ. Piloting augmented reality technology to enhance realism in clinical simulation. Comput Inform Nurs. 2016; 34(9): 402-5.
 • 26. Carlson KJ, Gagnon DJ. Augmented reality integrated simulation education in health care. Clinical Simulation in Nursing. 2016; 12(4): 123-7.
 • 27. Aebersold M, Voepel-Lewis T, Cherara L, Weber M, Khouri C, Levine R, et al. Interactive anatomy-augmented virtual simulation training. Clinical Simulation in Nursing. 2018; 15(1): 34-41.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Reviews
Authors

Merdiye Şendir 0000-0002-8243-1669

Hamiyet Kızıl 0000-0002-0722-589X

Publication Date May 31, 2019
Submission Date July 11, 2018
Published in Issue Year 2019

Cite

APA Şendir, M., & Kızıl, H. (2019). Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 86-90. https://doi.org/10.33631/duzcesbed.442793
AMA Şendir M, Kızıl H. Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. May 2019;9(2):86-90. doi:10.33631/duzcesbed.442793
Chicago Şendir, Merdiye, and Hamiyet Kızıl. “Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR”. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9, no. 2 (May 2019): 86-90. https://doi.org/10.33631/duzcesbed.442793.
EndNote Şendir M, Kızıl H (May 1, 2019) Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 2 86–90.
IEEE M. Şendir and H. Kızıl, “Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR”, DÜ Sağlık Bil Enst Derg, vol. 9, no. 2, pp. 86–90, 2019, doi: 10.33631/duzcesbed.442793.
ISNAD Şendir, Merdiye - Kızıl, Hamiyet. “Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR”. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9/2 (May 2019), 86-90. https://doi.org/10.33631/duzcesbed.442793.
JAMA Şendir M, Kızıl H. Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2019;9:86–90.
MLA Şendir, Merdiye and Hamiyet Kızıl. “Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR”. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 9, no. 2, 2019, pp. 86-90, doi:10.33631/duzcesbed.442793.
Vancouver Şendir M, Kızıl H. Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2019;9(2):86-90.