Year 2017, Volume 7 , Issue 3, Pages 122 - 132 2017-10-19

Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Bakış Açısı
Perspective of University Students towards Syrian Refugees in Turkey

Handan ANKARALI [1] , Özge PASİN [2] , Büşra KARACAN [3] , Mehdi TOKAR [4] , Merve KÜNÜROĞLU [5] , Muhammed ÇAÇA [6] , Muhammed Enes ÖZİSLAM [7] , Nur Banu ŞAHİNGÖZ [8]


Son yıllarda en büyük göç dalgasına neden olan Suriye iç savaşı nedeniyle ülkesi karışan Suriyeliler başta Türkiye olmak üzere çevre ülkelere sığınmıştır. Yaşanan kargaşanın büyümesi sonucunda ise ülkemizin sınır bölgelerinde hareketlilik yaşanmıştır. Yaklaşık olarak ülkemizde 3.5 milyona yakın göçmen yaşamaktadır. Bu sayı ise Türkiye nüfusunun çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Suriyeli sığınmacıların gerçekleştirdikleri göç bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların ekonomik, sosyal, siyasi ve toplumsal etkileri söz konusudur. Dil, kültür ve yaşam biçimi farklılıkları toplumsal açıdan uyumu zorlaştırmakta, çarpık yapılaşmalar artmaktadır. Ayrıca ekonomik anlamda da örneğin, sağlık harcamalarında önemli artışlar olmuştur. İstihdam yönünden de sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu çalışmada, oluşan sorunlar çerçevesinde günümüzün güncel konusu arasında yer alan Suriyeli sığınmacılar konusu araştırılmaktadır. Çalışmanın amacı gençlerin sığınmacılara bakış açılarını değerlendirmektir. Bunun için Düzce Üniversitesinde eğitim gören belli fakültelerdeki öğrencilerden tabakalı örnekleme yardımıyla anket yoluyla veriler toplanarak ilgili sorunlara bakış açıları incelenmiştir. Çalışmadaki amaç, ülkemizde genç nüfusun Suriyeli sığınmacılara olan bakış açılarını yansıtmaktır. Sonuç olarak araştırmadan elde edilen bulgulara göre kadınların göçmenlere yönelik tutumlarının erkeklerden daha olumlu olduğu görülmektedir. Ailenin ve akrabaların görüşlerinin bireyin tutumlarını etkilediği ortaya çıkmaktadır. Araştırmamız fiziksel yakınlıktan ötürü göçmenlerle daha sık ilişki içerisinde bulunan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen öğrencilerin göçmenlere yönelik daha olumlu tutumlar içerisinde olduğunu göstermektedir.

In recent years, Syrians whose country have caos due to Syrian civil war that caused the biggest wave of immigration, have taken refuge in neighboring countries, especially to Turkey. As a result of the growth of the caos, there has been activity in the border regions of our country. Nearly 3.5 million immigrants live in our country. This number is very important in terms of Turkey population. This immigration brings some problems. Immigration problems are economic social, political implications. In the light of the problems, in this study we examined Syrian refugees which is today’s current issues. The differences of the language, culture and lifestyle make social adjustment difficult and distorted structures are increasing. Also in the economic sense, for example, there have been significant increases in health expenditures. There are also difficulties in terms of employment. Issue of Syrian refugees which are among the contemporary issues in the framework of the problems that arise is investigated in this study. The purpose of the study is to evaluate the perspective of young people to refugees. For this, data gathered by questionnaire with the help of stratified sampling from the students studying certain faculties at Duzce University and is examined their points of view on the related problems. The aim of the study is to reflect the perspectives of young people in our country to the Syrian refugees. As a result, it was seen that the attitudes of women towards refugees are more positive than men. Also it was seen that the opinions of family and relatives affected the attitudes of individuals. Our study shows that the students from Eastern Anatolia and Southeastern Anatolia regions, which are more closely related to immigrants due to their physical proximity, are in a more positive attitude towards refugees.

Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Handan ANKARALI

Author: Özge PASİN

Author: Büşra KARACAN

Author: Mehdi TOKAR

Author: Merve KÜNÜROĞLU

Author: Muhammed ÇAÇA

Author: Muhammed Enes ÖZİSLAM

Author: Nur Banu ŞAHİNGÖZ

Dates

Publication Date : October 19, 2017

Bibtex @research article { duzcesbed345145, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Duzce University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {122 - 132}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Bakış Açısı}, key = {cite}, author = {ANKARALI, Handan and PASİN, Özge and KARACAN, Büşra and TOKAR, Mehdi and KÜNÜROĞLU, Merve and ÇAÇA, Muhammed and ÖZİSLAM, Muhammed Enes and ŞAHİNGÖZ, Nur Banu} }
APA ANKARALI, H , PASİN, Ö , KARACAN, B , TOKAR, M , KÜNÜROĞLU, M , ÇAÇA, M , ÖZİSLAM, M , ŞAHİNGÖZ, N . (2017). Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Bakış Açısı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 7 (3) , 122-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/duzcesbed/issue/31504/345145
MLA ANKARALI, H , PASİN, Ö , KARACAN, B , TOKAR, M , KÜNÜROĞLU, M , ÇAÇA, M , ÖZİSLAM, M , ŞAHİNGÖZ, N . "Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Bakış Açısı". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 122-132 <https://dergipark.org.tr/en/pub/duzcesbed/issue/31504/345145>
Chicago ANKARALI, H , PASİN, Ö , KARACAN, B , TOKAR, M , KÜNÜROĞLU, M , ÇAÇA, M , ÖZİSLAM, M , ŞAHİNGÖZ, N . "Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Bakış Açısı". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 122-132
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Bakış Açısı AU - Handan ANKARALI , Özge PASİN , Büşra KARACAN , Mehdi TOKAR , Merve KÜNÜROĞLU , Muhammed ÇAÇA , Muhammed Enes ÖZİSLAM , Nur Banu ŞAHİNGÖZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 122 EP - 132 VL - 7 IS - 3 SN - -2146-443X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Bakış Açısı %A Handan ANKARALI , Özge PASİN , Büşra KARACAN , Mehdi TOKAR , Merve KÜNÜROĞLU , Muhammed ÇAÇA , Muhammed Enes ÖZİSLAM , Nur Banu ŞAHİNGÖZ %T Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Bakış Açısı %D 2017 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD ANKARALI, Handan , PASİN, Özge , KARACAN, Büşra , TOKAR, Mehdi , KÜNÜROĞLU, Merve , ÇAÇA, Muhammed , ÖZİSLAM, Muhammed Enes , ŞAHİNGÖZ, Nur Banu . "Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Bakış Açısı". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 / 3 (October 2017): 122-132 .
AMA ANKARALI H , PASİN Ö , KARACAN B , TOKAR M , KÜNÜROĞLU M , ÇAÇA M , ÖZİSLAM M , ŞAHİNGÖZ N . Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Bakış Açısı. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2017; 7(3): 122-132.
Vancouver ANKARALI H , PASİN Ö , KARACAN B , TOKAR M , KÜNÜROĞLU M , ÇAÇA M , ÖZİSLAM M , ŞAHİNGÖZ N . Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Bakış Açısı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(3): 132-122.