Year 2019, Volume 7 , Issue 1, Pages 110 - 130 2019-03-29

TÜRKİYE’DE RADYO ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ
A CONTENT ANALYSIS RELATED TO POSTGRADUATE THESES ON THE RADIO FIELD IN TURKEY

Fırat TUFAN [1]


Yazılı basından sonra ortaya çıkan, geniş kitlelere ulaşma kabiliyeti yüksek ilk elektromanyetik kitle iletişim aracı olma özelliğini taşıyan radyo, çok uzun yıllar toplumlar üzerindeki etkisini sürdürdü. Ancak, televizyonun ortaya çıkışı ve etki alanının genişlemesiyle birlikte radyoya olan toplumsal ilgi azaldı. Türkiye’de iletişim alanında yazılan ilk lisansüstü tezlerin ortaya çıkışının 1980’lerin ilk yıllarına denk gelmesi, aynı zamanda radyonun popülaritesini çoktan televizyona bıraktığı dönemlerdir. Bu nedenledir ki, Türkiye’de akademik çevrelerde radyo yayıncılığı ile ilgili yapılan çalışmalar, diğer iletişim alanlarının gerisinde kalmıştır. Bu çalışmanın amacı, gelişen teknolojik olanaklarla tüm dünyada yeniden popüler hale gelen radyo yayıncılığının önemini bir kez daha vurgulayarak, Türkiye’deki akademik çevrelerde bir iletişim disiplini olarak radyonun ne oranda sahiplenildiğini, yazılan lisansüstü tezlerin incelemesi üzerinden ortaya koymaktır. YÖK Tez Merkezi üzerinden ulaşılan radyo ile ilgili yazılan tüm lisansüstü tezler; türleri, bağlı oldukları disiplin, yayınlandıkları yıllar, üniversiteler, konuları ve yöntemleri bakımından içerik analizine tabi tutulmuştur. Aynı zamanda, Türkiye’de radyo alanının kapsayıcı anabilim dalları olan Radyo Televizyon ya da Radyo Televizyon Sinema bünyesinde, televizyon ve sinema alanlarında yazılan tezler ile radyo alanında yazılan tezler arasındaki sayısal fark karşılaştırmalı olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye’de radyo alanında yazılan lisansüstü tezleri konuları bakımından uluslararası örnekleriyle karşılaştırabilmek amacıyla, Proquest veri tabanı üzerinden 2010-2017 yılları arasında dünyada İngilizce dilinde radyo ile ilgili yazılan 105 lisansüstü tez incelenmiş ve en çok çalışılan alt konular tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, Türkiye’de radyo yayıncılığı ile ilgili konuların, bir iletişim disiplini olarak yeterince ele alınmadığı, özellikle akademik uzmanlığın ileri seviyesi olan doktora aşamasında araştırmacılar tarafından çok az önemsendiği görülmüştür. Çalışılan alt konular bakımından da dünyadaki çalışmalardan ayrı bir tavır benimsendiği tespit edilmiştir.

The radio emerging after the printed media, as the first electromagnetic mass communication tool capable of reaching large masses has been influencing communities for many years. However, with the emergence of television and the expansion of its influence, the public attention on the radio has diminished. The first postgraduate theses written in the field of communication in Turkey coincided with the first years of the 1980s. These years were also the times that the radio had already left its popularity on TV. For this reason, the studies related to the radio broadcasting in academic circles in Turkey, have lagged behind the other fields of communication. The aim of this study is to once again emphasize the importance of radio broadcasting that has become popular again all over the world with developing technological possibilities, and also is to demonstrate to what extent the radio is considered important as a communication discipline by academic circles in Turkey through the examination of the postgraduate theses. All the postgraduate theses written about the radio broadcasting being reached via YÖK Thesis Database were subjected to content analysis considering their types, discipline, years of publication, universities, topics, and methods. At the same time, the quantitative differences between the theses about radio, television and film within the scope of Radio and Television or Radio, Television and Film that both are inclusive departments of radio field in Turkey have been identified as comparative. Moreover, in order to compare with theses in Turkey and abroad in terms of their subjects, the 105 postgraduate theses written about radio in the world between 2010-2017 on the Proquest database were reviewed and the most studied sub-topics were determined. As a result of the study, it is seen that the topics related to radio broadcasting in Turkey are not adequately dealt with as a communication discipline. Radio is of limited importance for researchers, especially at the doctoral phase, which is the advanced level of academic expertise. In terms of the sub-topics studied, it has been determined that the researchers adopt a different approach from the studies in the world.

 • Ahern, S. (2011). Making Radio. 3rd. ed. Australia, Allen&Unwin.
 • Buckley, S. (2000). Democracy and popular communication in the digital age. International Journal of Cultural Studies. 3 (2). 180-187.
 • Cantril, H. & Allport, G.W. (1935). The Psychology of Radio. New York: Harper&Brothers.
 • Chantler, P., Stewart, P. (2003). Basic Radio Journalism, UK, Focal Press.
 • Fleming, C. (2002). The Radio Handbook. 2nd ed. London and New York, Routledge.
 • Fraser, C. & Restrepo-Estrada, S. (2002). Community Radio for Change and Development. Society for International Development. 45 (4), 69-73.
 • Gimmler, A. (2001). Deliberative democracy, the public sphere and the internet. Philosophy & Social Criticis. 27 (4), 21-39.
 • Keith, M. C. (2010). The Radio Station. 8th. ed. USA, Focal Press.
 • Madamombe, I. (2005). Community radio: a voice for the poor. Better local communications can boost development, democracy. African Renewal: United Nations Department of Public Information, 19, 4–5.
 • McLeish, R. (2005). Radio Production. 5th. ed. UK, Focal Press.
 • Priestman, C. (2013). Web Radio: Radio Production for Internet Streaming. New York and London: Focal Press.
 • Ross, K. (2004). Political talk radio and democratic participation: caller perspectives on Election Call. Media, Culture and Society. 26 (6), 785-801.
 • Siemering, W. (2000). Radio, Democracy and Development: Evolving Models of Community Radio. Journal of Radio Studies. 7 (2), 373-378.
 • Tacchi, J. (2000). The need for radio theory in the digital age. International Journal of Cultural Studies. Sage Pub. 3 (2), 289-298.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Mart/March 2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4992-8593
Author: Fırat TUFAN (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 29, 2019

Bibtex @research article { e-gifder442946, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2019}, pages = {110 - 130}, doi = {10.19145/e-gifder.442946}, title = {TÜRKİYE’DE RADYO ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Tufan, Fırat} }
APA Tufan, F . (2019). TÜRKİYE’DE RADYO ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 7 (1) , 110-130 . DOI: 10.19145/e-gifder.442946
MLA Tufan, F . "TÜRKİYE’DE RADYO ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 110-130 <https://dergipark.org.tr/en/pub/e-gifder/article/442946>
Chicago Tufan, F . "TÜRKİYE’DE RADYO ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 110-130
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE RADYO ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ AU - Fırat Tufan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.442946 DO - 10.19145/e-gifder.442946 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 130 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.442946 UR - https://doi.org/10.19145/e-gifder.442946 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi TÜRKİYE’DE RADYO ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ %A Fırat Tufan %T TÜRKİYE’DE RADYO ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 7 %N 1 %R doi: 10.19145/e-gifder.442946 %U 10.19145/e-gifder.442946
ISNAD Tufan, Fırat . "TÜRKİYE’DE RADYO ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 / 1 (March 2019): 110-130 . https://doi.org/10.19145/e-gifder.442946
AMA Tufan F . TÜRKİYE’DE RADYO ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ. e-gifder. 2019; 7(1): 110-130.
Vancouver Tufan F . TÜRKİYE’DE RADYO ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2019; 7(1): 110-130.
IEEE F. Tufan , "TÜRKİYE’DE RADYO ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 110-130, Mar. 2019, doi:10.19145/e-gifder.442946