Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-3301 | e-ISSN 2146-3301 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Gumushane University |


Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 2 hafta içinde yapılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır. Makale kabulü ilgili sayı yayınlandıktan sonra başlar. Dergimizin yayın kurulu, başvuru durumuna bağlı olarak yayın kabulü sürecini sonlandırabilir. 

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) ULAKBİM, EBSCO,, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, ARASTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, SOBİAD ve Acarindex tarafından indekslenmektedir.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

ISSN 2146-3301 | e-ISSN 2146-3301 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Gumushane University |
Cover Image


Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 2 hafta içinde yapılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır. Makale kabulü ilgili sayı yayınlandıktan sonra başlar. Dergimizin yayın kurulu, başvuru durumuna bağlı olarak yayın kabulü sürecini sonlandırabilir. 

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) ULAKBİM, EBSCO,, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, ARASTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, SOBİAD ve Acarindex tarafından indekslenmektedir.

e-gifder, Volume: 7, International Turkish World Press Symposium Special Number, December, 2019 Last Issue
Volume 7 - Issue 3 - Dec 26, 2019
 1. TÜRK YEREL BASININDA REKLAMLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ: İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ
  Pages 1372 - 1401
  Emre Ş. Aslan , Mustafa Cankut KURT
 2. İKİNCİ DÖNEM TEF ’İN SİYASAL DURUŞU
  Pages 1402 - 1432
  Deniz Elif Yavalar
 3. SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNDE BASINDA DİN KARŞITLIĞI: İLERİ DERGİSİ ÖRNEĞİ
  Pages 1433 - 1448
  Kamelya TEKNE
 4. YAKINSAMA (CONVERGENCE ) VE ÇAPRAZ MEDYA (CROSSMEDIA) STRATEJİSİNİN MEDYA SEKTÖRÜNDE YANSIMALARI
  Pages 1449 - 1464
  Nurhayat Yoloğlu
 5. SOVYET HÂKİMİYETİ ALTINDAKİ TÜRK YURTLARININ BAĞIMSIZLIK DAVASINI AKTARAN YAYINLARA TÜRKİYE’NİN BAKIŞI (1923-1945)
  Pages 1465 - 1475
  Deniz Güner
 6. ULUSAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN GAZETELERİN İNTERNET VERSİYONU: SÖZCÜ, MİLLİYET VE YENİ ŞAFAK GAZETELERİ WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ TEMATİK İNCELEMESİ
  Pages 1476 - 1491
  Gülsüm ÇALIŞIR
 7. DUYGUSAL SATIŞ VAADİ (ESP): DUYGU ÇEKİCİLİĞİNİN MARKA İTİBARINA ETKİSİ
  Pages 1492 - 1511
  Emre Ş. Aslan , Nihal Özkan , Şakire Özkan , Mezra Değer
 8. BASÎRET GAZETESİ’NE GÖRE PRUSYA-FRANSA SAVAŞI (1870-1871)
  Pages 1512 - 1532
  Necati Çavdar
 9. HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK AMASYA YEREL GAZETELERİNİN WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 1533 - 1548
  Gülsüm ÇALIŞIR
 10. SOSYAL MEDYADA DEZENFORMASYON VE HABER DOĞRULAMA PLATFORMLARININ PRATİKLERİ
  Pages 1549 - 1563
  Mehmet Fatih Çömlekçi
 11. MARKALAR REKLAM İLE GÜNDEM BELİRLER Mİ? AKILDA KALAN REKLAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 1564 - 1583
  Emre Ş. Aslan , Mezra Değer , Şakire Özkan , Nihal Özkan
 12. KAMU YÖNETİMİNDE ETİK-MEDYA İLİŞKİSİ: KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU FAALİYET VE KARARLARININ ULUSAL GAZETELERDEKİ TEMSİLİ ÜZERİNDEN BİR DENEME
  Pages 1584 - 1608
  Hatice Koç
 13. AMASYA BASININDA ERKEN TARİHLİ BİR GAZETE BİRLEŞMESİ ÖRNEĞİ: SABAH GAZETESİ
  Pages 1609 - 1636
  Nazan Kahraman
 14. HABER KAYNAĞI OLARAK SOSYAL AĞLARIN KULLANIMI: TÜRK İNTERNET HABER SİTELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Pages 1637 - 1654
  Kenan Duman
 15. YENİ TOPLUMSAL HAREKETLERDE YENİ MEDYA ETKİSİ: KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI ÖRNEĞİ
  Pages 1655 - 1674
  Oya Hacer Adıgüzel
 16. REFİ CEVAT ULUNAY’IN GAZETECİLİK ÜZERİNE YAZILARI
  Pages 1675 - 1693
  Özgül ÖZBEK GİRAY
Indexes and Platforms