Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-3301 | e-ISSN 2146-3301 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Gumushane University |


Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 2 hafta içinde yapılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır. Makale kabulü ilgili sayı yayınlandıktan sonra başlar. Dergimizin yayın kurulu, başvuru durumuna bağlı olarak yayın kabulü sürecini sonlandırabilir. 

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) ULAKBİM, EBSCO,, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, ARASTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, SOBİAD ve Acarindex tarafından indekslenmektedir.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

ISSN 2146-3301 | e-ISSN 2146-3301 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Gumushane University |
Cover Image


Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 2 hafta içinde yapılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır. Makale kabulü ilgili sayı yayınlandıktan sonra başlar. Dergimizin yayın kurulu, başvuru durumuna bağlı olarak yayın kabulü sürecini sonlandırabilir. 

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) ULAKBİM, EBSCO,, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, ARASTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, SOBİAD ve Acarindex tarafından indekslenmektedir.

Volume 8 - Issue 1 - Mar 28, 2020
 1. KENT MARKALAŞMASI BAĞLAMINDA TEMATİK PARKLARIN KENT İMAJI ÜZERİNDEKİ ROLÜ: KONYA KELEBEKLER VADİSİ ZİYARETÇİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 1 - 20
  Murat KOÇYİĞİT , Ercan AKTAN
 2. KRİZ İLETİŞİMİNDE KURUMSAL ÖZÜR YANITLARININ KAMU ÖFKESİ ÜZERİNDE ETKİSİ: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
  Pages 21 - 44
  Salih GÜRBÜZ
 3. İNTERNET SÖZLÜKLERİNDE MEKÂNSAL ÖTEKİLEŞTİRME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: EKŞİ SÖZLÜK'TE ESENYURT BAŞLIĞI ÖRNEĞİ
  Pages 45 - 68
  Fatih SÖĞÜT
 4. EŞİTLİK SAVUNUSU MU, ÇOCUK İSTİSMARI MI? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TEMALI BİR REKLAMIN ANALİZİ
  Pages 69 - 103
  Anıl DAL CANBAZOĞLU
 5. MAGAZİN HABERCİLİĞİNİN YENİ PLATFORMU: INSTAGRAM
  Pages 104 - 132
  Aysel ÇETİNKAYA
 6. EKONOMİ HABERLERİNE YÖNELİK ÜÇÜNCÜ AŞAMA GÜNDEM BELİRLEME ARAŞTIRMASI
  Pages 133 - 154
  Ali Emre DİNGİN
 7. İLGİLENİM DÜZEYİ YÜKSEK OTOMOBİL MARKALARININ MARKA DENKLİĞİ OLUŞTURMADA SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ ROLÜ
  Pages 155 - 187
  İbrahim Hakkı GUNEY , Emine ŞAHİN
 8. THE IDEA OF STUDYING PUBLIC RELATIONS: PERCEPTIONS AND PERSONAL EVALUATIONS THAT LIE BEHIND
  Pages 188 - 211
  Deniz MADEN
 9. 2011-2019 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN ÜRÜN YERLEŞTİRME ARAŞTIRMALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 212 - 243
  Fikret YAZICI
 10. SOSYAL MEDYADA GÖZETİMİN İÇSELLEŞTİRİLMESİ: İLETİŞİM DİSİPLİNİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 244 - 275
  Mehmet ERDOĞAN
 11. DİJİTAL YERLİLERİN SOSYOTELİZM (PHUBBING) EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 276 - 297
  Duygu ÜNALAN , Ozan YILDIRIM
 12. TOPLUMSAL SORUMLULUK YAKLAŞIMI VE GÜVEN BAĞLAMINDA MEDYA VE KAMUOYU ARAŞTIRMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 298 - 336
  Nurettin GÜZ , Hayrullah YANIK
 13. TELEVİZYON HABER BÜLTENLERİNDE GÖRSEL EFEKT KULLANIMININ YARATTIĞI ETİK SORUNLAR
  Pages 337 - 362
  İbrahim Etem ZİNDEREN
 14. KUZEY KIBRIS’TA İNTERNET TABANLI KAYNAKLARDAN HABER OKUMA: OKUYUCUDAKİ DEĞİŞİM VE GÜVEN İLİŞKİSİ
  Pages 363 - 386
  Nuran Öze
 15. X MEN FİLM SERİSİNDE YARATMA EYLEMİNİN TEMSİLİ: TANRISAL ÖZELLİKLERE EVRİLEN İNSAN ANLATIMI ÜZERİNE İSLAMİ AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 387 - 415
  Semra KOTAN , İrfan HIDIROĞLU
 16. ANA HABER BÜLTENLERİNDE HABERLERİN KONUSU VE SUNUM TARZI İLE REYTİNG ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 416 - 441
  Mustafa İNCE , Mesut YILMAZ
 17. ÇOCUK, TELEVİZYON VE CİNSELLİK: ÇİZGİ FİLMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 443 - 477
  Mustafa İŞLİYEN
 18. TÜRKİYE’DE BLU TV DENEYİMİNİ EKONOMİK VE SEMBOLİK SERMAYE BAĞLAMINDA OKUMAK
  Pages 478 - 502
  Selver DİKKOL
 19. HENRY’LER İLE İLETİŞİM: GUCCİ ÖRNEĞİ
  Pages 503 - 534
  Sevilay ULAŞ
 20. TÜRK DİASPORASINA YÖNELİK DİJİTAL DİPLOMASİ: YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 535 - 558
  Emrah BUDAK
 21. HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI BİR EĞİTİM ARACI OLARAK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİ AJANSLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 559 - 586
  Cihan BECAN , Gonca YILDIRIM
 22. SOSYAL OLARAK PAYLAŞILAN YAS: AYDIN DENKTAŞ İÇİN PAYLAŞILAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 587 - 613
  Dilan CIFTCI
 23. YAPAY ZEKANIN ŞAFAĞINDA SİNEMA: MORGAN FİLMİ FRAGMANI ÖRNEĞİ
  Pages 614 - 642
  Emrah CEVHER , Yağız AYDIN
 24. OYUN BAĞIMLILIĞININ SOSYALLEŞME SÜRECİNE YÖNELİK MOTİVASYON ÜZERİNDEKİ ROLÜ
  Pages 643 - 668
  Engin ÇELEBİ
 25. STAR WARS ANLATI YAPISINDA KADIN KAHRAMAN İNŞASININ PROPPYEN ANALİZİ
  Pages 669 - 696
  Işıl Tombul
 26. GELENEKSEL TÜRK HALI SANATINDA KULLANILAN MOTİFLERİN ANLAMLARI: SINDIRGI-YAĞCIBEDİR HALILARI ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZ
  Pages 697 - 731
  Sevda BOZKURT
Indexes and Platforms