Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2146-3301 | e-ISSN 2146-3301 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |


Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 2 hafta içinde yapılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır. Makale kabulü ilgili sayı yayınlandıktan sonra başlar. Dergimizin yayın kurulu, başvuru durumuna bağlı olarak yayın kabulü sürecini sonlandırabilir. 

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) ULAKBİM, EBSCO,, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, ARASTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, SOBİAD ve Acarindex tarafından indekslenmektedir.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

ISSN 2146-3301 | e-ISSN 2146-3301 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |
Cover Image


Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 2 hafta içinde yapılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır. Makale kabulü ilgili sayı yayınlandıktan sonra başlar. Dergimizin yayın kurulu, başvuru durumuna bağlı olarak yayın kabulü sürecini sonlandırabilir. 

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) ULAKBİM, EBSCO,, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, ARASTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, SOBİAD ve Acarindex tarafından indekslenmektedir.

Volume 7 - Issue 2 - Sep 2019
 1. YEŞİL AKLAMANIN YEŞİL MARKA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: OTOMOBİL MARKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 566 - 584
  Emel YILDIZ, Ahmet KIRMIZIBİBER
 2. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İÇEREN REKLAMLARDA FORMAT FARKLILIKLARININ HATIRLAMAYA OLAN ETKİSİ
  Pages 585 - 608
  Engin COŞKUN, Necip Serdar SEVER
 3. INTERNATIONAL PUBLISHING PRACTICES WITHIN TURKEY'S CULTURAL DIPLOMACY
  Pages 609 - 645
  UĞUR ÜNAL
 4. NEDEN KULLANICILAR TWITCH TV ÜZERİNDE YAYINCILARA BAĞIŞ YAPAR? TWITCH TV KULLANICILARI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 646 - 678
  Alper Hakan Yavaşçalı, Yusuf Zafer Can Uğurhan
 5. HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ: KOCAELİ VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 679 - 711
  Nuray Yılmaz Sert, Aybike Pelenk Özel
 6. REKLAMCILIKTA VE PAZARLAMADA YENİ NESİL TEKNOLOJİ: BLOCKCHAIN
  Pages 712 - 729
  Sefa Erbaş
 7. SİYASAL İLETİŞİMDE INSTAGRAM KULLANIMI: TÜRKİYE’DE LİDERLERİN INSTAGRAM KULLANIM PRATİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 730 - 755
  Ömer Kutlu
 8. NEGATİF MARKA KONUMLANDIRMA VE ANTİ – REKLAMOYUNLAR İLE MARKA BAŞARI ÖYKÜLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
  Pages 756 - 786
  M. Nur ERDEM
 9. REKLAM KODAÇIMLAMASINDA MUHAFAZAKAR TUTUMLAR ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 787 - 815
  Fatma Uçar
 10. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN SOSYAL MEDYA YANSIMALARI: SAMSUNG “DUYAN ELLER” PROJESİ ÖRNEĞİ
  Pages 816 - 845
  Metin Gültekin, Ahmet Fuat Polat
 11. REKLAMLARDA ÇOCUKLARA YÖNELİK KULLANILAN SÖYLEMLER: KOTON ÖRNEĞİ
  Pages 846 - 867
  Pınar GÜNER KOÇAK, Hasan ALTİNCİK
 12. SİYASAL LİDERE DUYULAN GÜVEN BAĞLAMINDA SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 868 - 901
  Oğuzhan Bayır, Emre Ş. Aslan
 13. SOSYAL AĞ SİTELERİNDE YER ALAN HABERLERİN İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI VE DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
  Pages 902 - 931
  Betül Çepni Şener
 14. ALTERNATİF DİASPORANIN SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİ: “NEW WAVE IN BERLIN” FACEBOOK GRUBU ÖRNEĞİ
  Pages 932 - 952
  Mehmet Fatih Çömlekçi, Esra Bozkanat
 15. VİETNAM SAVAŞI SIRASINDA ÇİN-ABD İLİŞKİLERİ: ÇİN PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNE İNCELEME
  Pages 953 - 976
  CANER ÇAKI, MEHMET ALİ GAZİ, GÜL ÇAKI
 16. DEĞİŞEN HABERCİLİK VE HABER: GÜVEN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI
  Pages 977 - 1005
  Rengim Sine Nazlı
 17. GÜMÜŞHANE YEREL BASINI: TARİHSEL KÖKEN, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
  Pages 1006 - 1033
  Ali ÖZCAN
 18. INSTAGRAM KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ DİJİTAL YERLİLER AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 1034 - 1058
  Müzeyyen Özhavzalı, NAİME YAPRAK
 19. ULUSAL MESELELERİN YEREL MEDYADA YER ALMASINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: AMASYA BASININDA KIBRIS MESELESİ
  Pages 1059 - 1084
  Nazan Kahraman
 20. GAZETELERDE MANŞET HABERLERİ KONU BAĞLANTILARI BENZERLİĞİ: AĞ ANALİZİ UYGULAMASI
  Pages 1085 - 1105
  Ali Emre Dingil
 21. SOSYAL MEDYA ORTAMINDA FUTBOL VE NEFRET SÖYLEMİ: MESUT ÖZİL ÖRNEĞİ
  Pages 1106 - 1129
  Cem Yücetürk, Onur Akyol
 22. YOUTUBE KULLANICILARININ KULLANIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ
  Pages 1130 - 1153
  Erol İLHAN, Adalet GÖRGÜLÜ AYDOĞDU
 23. ÇİZGİ FİLMLERİN EĞİTSEL SUNUŞ AÇISINDAN ÇOKLU ORTAM TASARIM İLKELERİ VE SİNEMATİZM-ANİMATİZM KAVRAMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: THE FIXIES ÇİZGİ DİZİ ÖRNEĞİ
  Pages 1154 - 1188
  Çiğdem Taş Alicenap, Remzi San
 24. ÖĞRENCİLERİN PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME
  Pages 1189 - 1213
  Zekiye TAMER GENCER, Yılmaz DAŞLI
 25. YAYINCILIKTA YENİ BİR PLATFORM OLARAK SOSYAL AĞLARIN KULLANILMASI INSTAGRAM’DA YAYINLANAN İLK KORKU DİZİSİ “EŞİK” DİZİSİ ÖRNEĞİ
  Pages 1214 - 1241
  Ümit Sarı, Özge Seçkin
 26. İLETİŞİM BAKIŞ AÇISIYLA HAMAM KÜLTÜRÜ
  Pages 1242 - 1266
  GÜLSÜM ÇALIŞIR, GONCA UNCU, Aleyna Makbule ÜNAL
 27. DİJİTAL DİPLOMASİ: KAMU DİPLOMASİSİ ÇERÇEVESİNDEN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARI İNTERNET UYGULAMALARI
  Pages 1267 - 1295
  Aslı Yağmurlu
 28. TELEVİZYON REKLAMLARINDA KÜLTÜREL VE DİNİ GÖSTERGELERİN KULLANIMI: 2010-2017 COCA-COLA RAMAZAN DÖNEMİ REKLAMLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
  Pages 1296 - 1326
  Zeynep Sultan Erdoğdu, Birgül Taşdelen
 29. OSMANLI AYDINININ SOSYOLOJİ HAKKINDAKİ İLK İZLENİMLERİ: SÖZLÜKLER VE İLK ESERLER
  Pages 1327 - 1340
  Yeliz Okay
 30. TUTUM VE DAVRANIŞ NİYETİ ÜZERİNDE OYUN REKLAM ALGISININ ROLÜ
  Pages 1341 - 1371
  Yasemin Bozkurt
Indexes and Platforms