Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-3301 | e-ISSN 2146-3301 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Gumushane University |


Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 2 hafta içinde yapılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır. Makale kabulü ilgili sayı yayınlandıktan sonra başlar. Dergimizin yayın kurulu, başvuru durumuna bağlı olarak yayın kabulü sürecini sonlandırabilir. 

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) ULAKBİM, EBSCO,, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, ARASTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, SOBİAD ve Acarindex tarafından indekslenmektedir.

Önemli not: Değerli yazarlarımız, lütfen, çalışmalarınızı yüklerken yayın ve yazım kurallarımıza uygunluğunu kontrol ediniz. Editörlerin yazım ve yayın kurallarına uymayan makaleyi reddetme hakkı bulunmaktadır.  Anlayışınız için teşekkür eder, değerli çalışmalarınızı bekleriz. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

ISSN 2146-3301 | e-ISSN 2146-3301 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Gumushane University |
Cover Image


Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 2 hafta içinde yapılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır. Makale kabulü ilgili sayı yayınlandıktan sonra başlar. Dergimizin yayın kurulu, başvuru durumuna bağlı olarak yayın kabulü sürecini sonlandırabilir. 

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) ULAKBİM, EBSCO,, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, ARASTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, SOBİAD ve Acarindex tarafından indekslenmektedir.

Önemli not: Değerli yazarlarımız, lütfen, çalışmalarınızı yüklerken yayın ve yazım kurallarımıza uygunluğunu kontrol ediniz. Editörlerin yazım ve yayın kurallarına uymayan makaleyi reddetme hakkı bulunmaktadır.  Anlayışınız için teşekkür eder, değerli çalışmalarınızı bekleriz. 

Volume 8 - Issue 2 - Sep 30, 2020
 1. AMACA YÖNELİK PAZARLAMA KAPSAMINDA SOSYAL SORUMLULUK SUÇLULUĞUNUN MARKA SADAKATİNE YANSIMASI
  Pages 732 - 764
  Mevlüt Sedat DÖNMEZ
 2. DİZİ SEKTÖRÜNDE TÜKETİM DUYGULARI, MEMNUNİYET, KULAKTAN KULAĞA İLETİŞİM VE SADAKAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 765 - 784
  Mahmut KOÇAN, Salih YILDIZ
 3. AN APPLICATION OF THE SIX-SEGMENT MESSAGE STRATEGY WHEEL TO BRAND POSTS ON INSTAGRAM
  Pages 785 - 804
  A. Mücahid ZENGİN, Güldane ZENGİN
 4. HEALTH COMMUNICATION ON SOCIAL MEDIA: AN ANALYSIS ON THE TWITTER USE OF THE MINISTRY OF HEALTH IN TERMS OF PUBLIC RELATIONS MODELS
  Pages 805 - 828
  Mikail BATU, Zülfiye ACAR ŞENTÜRK, Onur TOS
 5. HASTANE TEMALI DİZİLERDE KİŞİLERARASI İLETİŞİMİN SORUNSALLAŞTIRILMASI: HEKİMOĞLU VE MUCİZE DOKTOR ÖRNEĞİ
  Pages 829 - 862
  İbrahim Hakan DÖNMEZ, Filiz ERDEMİR GÖZE
 6. SOSYAL MEDYAYI ETKİN KULLANAN MARKALARIN DİYALOJİK İLETİŞİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 863 - 899
  Ayhan DOĞAN, Fatih AKSOY
 7. PAZARLAMA VE POPÜLER KÜLTÜR: YÜZÜKLERİN EFENDİSİ’NİN PAZARLAMA STRATEJİLERİYLE YENİDEN ÜRETİMİ
  Pages 900 - 929
  Şeyhmus DOĞAN
 8. TAKVİYE EDİCİ GIDA REKLAMLARINDA ALDATICI UNSURLAR
  Pages 930 - 960
  Arzu KAZAZ, Merve GENÇYÜREK ERDOĞAN
 9. II. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE MÜTTEFİK DEVLETLERE YAPILAN BİR BASIN GEZİSİNİN HALKLA İLİŞKİLER TARİHİ, MODELLERİ VE UYGULAMALARI KAPSAMINDA ANALİZİ
  Pages 961 - 983
  Murat BAŞARIR
 10. AZERBAYCAN SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ'NDE PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN STALİN'İN LİDERLİK KÜLTÜNÜN İNŞASI
  Pages 984 - 1010
  Sadık ÇALIŞKAN
 11. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİLİM GAZETECİLİĞİ: AVUSTRALYA YANGINLARI HABERLERİNDE BİLİM İZİ
  Pages 1011 - 1030
  Meltem ŞAHİN
 12. GÜZELLİK VE SAĞLIĞIN ENDÜSTRİLEŞMESİ VE TİCARİLEŞTİRİCİ SÖYLEMLERİN SOSYAL MEDYADA İNŞASI: INSTAGRAM ÖRNEĞİ
  Pages 1031 - 1056
  Serkan BULUT
 13. SOSYAL SORUMLU MU SOSYAL GİRİŞİMCİ Mİ? KAVRAMSAL BOYUTUYLA SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ
  Pages 1057 - 1080
  Zekiye TAMERGENCER, Ömer AYDINLIOĞLU
 14. BAŞKANLIK KONUŞMASI ÖLDÜREN EĞLENCE: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
  Pages 1081 - 1110
  Enes DÖNMEZ
 15. ERGENLİK ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ YALNIZLAŞMAYA ETKİSİ
  Pages 1111 - 1144
  Mustafa İNCE, Mesut YILMAZ
 16. KAMU YAYINCILIĞINDA ÖTEKİLEŞTİRME KÜLTÜRÜ: TRT1 VE 16 NİSAN REFERANDUMU ÖRNEKLİĞİ
  Pages 1145 - 1178
  Ferhat ZENGİN, Bahadır KAPIR
 17. KÜLTÜREL BELLEK MEKÂN OLARAK BELGESEL SİNEMA: KAYIP OTOBÜS (2007) BELGESELİ ÖRNEĞİ
  Pages 1179 - 1199
  Dilan CIFTCI, Pelin AGOCUK
 18. 1960’LI YILLARDA TÜRKİYE’DE İKTİDAR ve SİNEMA İLİŞKİLERİ
  Pages 1200 - 1233
  Yalçın LÜLECİ
 19. PANDEMİ ETKİSİ: KISA FİLM FESTİVALLERİ VE YAŞANAN DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 1234 - 1261
  Nagihan ÇAKAR BİKİÇ
 20. SİNEMA FİLMLERİNİN TANITIMINDA BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK INSTAGRAM’IN KULLANILMASI: MÜSLÜM FİLMİ ÖRNEĞİ
  Pages 1262 - 1292
  Oya ALTAR YAVUZ
 21. BİR GÖRSEL KÜLTÜR ÖĞESİ OLAN ZEUGMA’NIN DESTİNASYON MARKALAMADA BAŞAT TEMSİL HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN ANALİZİ
  Pages 1293 - 1324
  Mehmet Akif GÜNAY
 22. SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİNİN KANAAT ÖNDERLİĞİ ROLÜ
  Pages 1325 - 1351
  Mehmet Sinan TAM
 23. PERAKENDECİLİKTE KİŞİSEL SATIŞIN TÜKETİCİ ALGISINA ETKİSİ: KIRTASİYE SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 1352 - 1374
  Numan ULUDAĞ, Hikmet TOSYALI
 24. KORE SAVAŞI VE TÜRKİYE'NİN SAVAŞA KATILMA KARARININ TÜRK BASININA YANSIMASI ÜZERİNE BİR ANALİZ (HAZİRAN-AĞUSTOS 1950)
  Pages 1375 - 1408
  Nazan KAHRAMAN
 25. ISPARTA YEREL BASINININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE SORUNLARI
  Pages 1409 - 1436
  Seyfi KILIÇ, Ali Serkan AYGÜN
 26. KAMU DİPLOMASİSİ ÖRNEĞİ OLARAK RTÜK ÇALIŞTAYLARI: GELECEKLE İLETİŞİM ÇALIŞTAYLARI’NA KATILAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 1437 - 1465
  Özgür ASLAN, Ahmet ÖZTEKİN
Indexes and Platforms