Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

A CONTENT ANALYSIS OF FACEBOOK POSTS BY AIRLINES COMPANIES

Year 2018, Volume 6, Issue 2, 1277 - 1298, 29.09.2018
https://doi.org/10.19145/e-gifder.330961

Abstract

Thanks to mobile technologies, social media and social networking sites have penetrated into our daily lives today. It is possible to be online at anytime and anywhere without waiting to go home or to office to get connected. Facebook, one of the most popular and widely used social networking sites, is increasing its number of users day by day. That's why Facebook is a significant social media environment and companies should integrate their communications strategies with this popular site. Thus, this study aims to reveal Facebook usage of companies in Turkey. For that reason, airlines companies were examined due to their Facebook use range in the web site socialbakers.com (according to November 2016 statistics). Seven airlines companies that have Turkish origins were analyzed within the scope of the study. Their posts on Facebook were coded during December and content analyses of their posts were conducted to understand how airlines companies use Facebook. Additional data, such as number of people following the account and number of posts, was recorded to provide more information about Facebook usage. Findings indicated that contents of the Facebook posts are mainly about sectorial information or news as well as special day’s celebrations. Results also showed that vision perception was densely utilized through photographs and video sharing.

References

  • Kaynakça Adamson, A. P. (2008). BrandDigital: Simple ways top brands succeed in the digital world. Palgrave Macmillan. Allagui, I. ve Breslow, H. (2016). “Social media for public relations: Lessons from four effective cases”. Public Relations Review. 42: 20–30. Aydın, Ö. K. (2012). “Türkiye'de Otelcilik Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımına Yönelik Bir İnceleme”. Akdeniz İletişim. 18. Büyükşener, E. (2010). “Türkiye’de Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal Medyaya Bakış”. inet-tr’09. 39: 19-23. Eyrich, N. vd. (2008). “PR practitioners’ use of social media: tools and communication technology”. Public Relations Review. 34(4): 412-414. “Facebook kullanıcı sayısı.” (2017). http://facebook.com/press/info.php?statistics. Erişim tarihi: 14.03.2017. “Facebook‘un Aralık 2016 istatistikleri.” (2016). https://newsroom.fb.com/company-info/. Erişim tarihi: 14.03.2017. “Facebook hakkında bilgi.” (2017). http://newsroom.fb.com/company-info/. Erişim tarihi: 14.03.2017. “Facebook Sayfaları ve Haber Akışı.” (2017). http://newsroom.fb.com/products/ Erişim tarihi: 14.03.2017. Gillin, P. (2008). “New media, new influencers and implications for the public relations profession”. Journal of New Communications Research. 2(2): 1-10. Güçdemir, Y. (2015). Sanal Ortamda İletişim: Bir Halkla İlişkiler Perspektifi. İstanbul: Derin Yayınları. Hopkins, M. (2012). The planetary bargain: Corporate social responsibility matters. Routledge. Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media". Business horizons, 53(1):59-68. Köseoğlu, Ö. ve Köker, N. E. (2014). “Türk Üniversiteleri Twitter’ı Diyalogsal İletişim Açısından Nasıl Kullanıyor: Beş Türk Üniversitesi Üzerine Bir İçerik Analizi”. Global Media Journal: Turkish Edition. 4(8): 213-239. Lange, P. G. (2007). “Publicly private and privately public: Social networking on YouTube”. Journal of computer‐Mediated communication. 13(1): 361-380. Pelenk, Ö. A. ve Yılmaz, S. N. (2014). “Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar: Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi Üzerine Bir Araştırma”. Global Media Journal: TR Edition. 5(9): 303-321. Solmaz, B. ve Görkemli, H. N. (2012). “Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Medya Kullanımı”, Akdeniz İletişim. 18: 9-20. Sütçü, C. ve Erdal, C. (2014). “A Research on Effectiveness of Social Media Practices of Hospitals’ Public Relations Dpeartments in Turkey”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi. 46, 83-106. Tokunaga, R. S. (2014). “Relational transgressions on social networking sites: Individual, interpersonal, and contextual explanations for dyadic strain and communication rules change”. Computers in Human Behavior. 39: 287-295. We Are Social Raporu. (2016). https://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016. Erişim Tarihi: 02.03.2017. Wright, D. K. ve Hinson, M. D. (2013). “An updated examination of social and emerging media use in public relations practice: A longitudinal analysis between 2006 and 2013”. Public Relations Journal. 7(3): 1-39.

TÜRKİYE’DEKİ HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN FACEBOOK’U KURUMSAL AMAÇLI OLARAK KULLANIMI

Year 2018, Volume 6, Issue 2, 1277 - 1298, 29.09.2018
https://doi.org/10.19145/e-gifder.330961

Abstract

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en yaygın olarak kullanılan sosyal paylaşım sitelerinin başında gelen Facebook oldukça önemli bir sosyal medya ortamıdır. Hayatın her alanına girmiş ve yoğun bir kullanım olanağı bulmuş bu sosyal paylaşım sitesinin kurumsal amaçlı kullanılması ve iletişim stratejilerinin bu popüler mecraya yönelik geliştirmesi ve uygulamaya konması gerekmektedir. Bu nedenle, bu çalışma Türkiye'deki kurumların Facebook’u kurumsal amaçlı olarak kullanımlarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bunun için de sosyal medya kullanım istatistiklerinin verildiği www.socialbakers.com web sitesinin Kasım 2016 verilerine bakılmış ve hava yolları şirketleri listede üst sıralarda yer aldığı için örneklem olarak seçilmiştir. Türkiye menşeli yedi hava yolu şirketinden listedeki ilk beş kurum ele alınmış ve çalışmanın amacı doğrultusunda analize tabi tutulmuştur. Aralık ayı boyunca hava yolu şirketlerinin kurumsal Facebook hesapları üzerindeki paylaşımları kodlanmış ve sonrasında içerik analizi yapılmıştır. Kurumların Facebook hesaplarının takipçi sayısı ve paylaşımlarının sayısı gibi ek veriler de Facebook kullanımına yönelik daha fazla bilgi sağlanması amacıyla kaydedilmiştir. Bulgulardan elde edilen verilere göre; sektörden bilgi/haber paylaşımı, trend topics'ten yararlanma, özel günlerle ilgili içerik paylaşımının yanı sıra fotoğraf ve video paylaşımlarıyla görsel algının yoğun olarak kullanıldığı belirlenmiştir.

References

  • Kaynakça Adamson, A. P. (2008). BrandDigital: Simple ways top brands succeed in the digital world. Palgrave Macmillan. Allagui, I. ve Breslow, H. (2016). “Social media for public relations: Lessons from four effective cases”. Public Relations Review. 42: 20–30. Aydın, Ö. K. (2012). “Türkiye'de Otelcilik Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımına Yönelik Bir İnceleme”. Akdeniz İletişim. 18. Büyükşener, E. (2010). “Türkiye’de Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal Medyaya Bakış”. inet-tr’09. 39: 19-23. Eyrich, N. vd. (2008). “PR practitioners’ use of social media: tools and communication technology”. Public Relations Review. 34(4): 412-414. “Facebook kullanıcı sayısı.” (2017). http://facebook.com/press/info.php?statistics. Erişim tarihi: 14.03.2017. “Facebook‘un Aralık 2016 istatistikleri.” (2016). https://newsroom.fb.com/company-info/. Erişim tarihi: 14.03.2017. “Facebook hakkında bilgi.” (2017). http://newsroom.fb.com/company-info/. Erişim tarihi: 14.03.2017. “Facebook Sayfaları ve Haber Akışı.” (2017). http://newsroom.fb.com/products/ Erişim tarihi: 14.03.2017. Gillin, P. (2008). “New media, new influencers and implications for the public relations profession”. Journal of New Communications Research. 2(2): 1-10. Güçdemir, Y. (2015). Sanal Ortamda İletişim: Bir Halkla İlişkiler Perspektifi. İstanbul: Derin Yayınları. Hopkins, M. (2012). The planetary bargain: Corporate social responsibility matters. Routledge. Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media". Business horizons, 53(1):59-68. Köseoğlu, Ö. ve Köker, N. E. (2014). “Türk Üniversiteleri Twitter’ı Diyalogsal İletişim Açısından Nasıl Kullanıyor: Beş Türk Üniversitesi Üzerine Bir İçerik Analizi”. Global Media Journal: Turkish Edition. 4(8): 213-239. Lange, P. G. (2007). “Publicly private and privately public: Social networking on YouTube”. Journal of computer‐Mediated communication. 13(1): 361-380. Pelenk, Ö. A. ve Yılmaz, S. N. (2014). “Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar: Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi Üzerine Bir Araştırma”. Global Media Journal: TR Edition. 5(9): 303-321. Solmaz, B. ve Görkemli, H. N. (2012). “Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Medya Kullanımı”, Akdeniz İletişim. 18: 9-20. Sütçü, C. ve Erdal, C. (2014). “A Research on Effectiveness of Social Media Practices of Hospitals’ Public Relations Dpeartments in Turkey”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi. 46, 83-106. Tokunaga, R. S. (2014). “Relational transgressions on social networking sites: Individual, interpersonal, and contextual explanations for dyadic strain and communication rules change”. Computers in Human Behavior. 39: 287-295. We Are Social Raporu. (2016). https://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016. Erişim Tarihi: 02.03.2017. Wright, D. K. ve Hinson, M. D. (2013). “An updated examination of social and emerging media use in public relations practice: A longitudinal analysis between 2006 and 2013”. Public Relations Journal. 7(3): 1-39.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Ezel TÜRK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date September 29, 2018
Application Date July 26, 2017
Acceptance Date September 11, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { e-gifder330961, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1277 - 1298}, doi = {10.19145/e-gifder.330961}, title = {TÜRKİYE’DEKİ HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN FACEBOOK’U KURUMSAL AMAÇLI OLARAK KULLANIMI}, key = {cite}, author = {Türk, Ezel} }
APA Türk, E. (2018). TÜRKİYE’DEKİ HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN FACEBOOK’U KURUMSAL AMAÇLI OLARAK KULLANIMI . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 6 (2) , 1277-1298 . DOI: 10.19145/e-gifder.330961
MLA Türk, E. "TÜRKİYE’DEKİ HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN FACEBOOK’U KURUMSAL AMAÇLI OLARAK KULLANIMI" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 1277-1298 <https://dergipark.org.tr/en/pub/e-gifder/issue/31789/330961>
Chicago Türk, E. "TÜRKİYE’DEKİ HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN FACEBOOK’U KURUMSAL AMAÇLI OLARAK KULLANIMI". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 1277-1298
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DEKİ HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN FACEBOOK’U KURUMSAL AMAÇLI OLARAK KULLANIMI AU - Ezel Türk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.330961 DO - 10.19145/e-gifder.330961 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1277 EP - 1298 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.330961 UR - https://doi.org/10.19145/e-gifder.330961 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi TÜRKİYE’DEKİ HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN FACEBOOK’U KURUMSAL AMAÇLI OLARAK KULLANIMI %A Ezel Türk %T TÜRKİYE’DEKİ HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN FACEBOOK’U KURUMSAL AMAÇLI OLARAK KULLANIMI %D 2018 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 6 %N 2 %R doi: 10.19145/e-gifder.330961 %U 10.19145/e-gifder.330961
ISNAD Türk, Ezel . "TÜRKİYE’DEKİ HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN FACEBOOK’U KURUMSAL AMAÇLI OLARAK KULLANIMI". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 / 2 (September 2018): 1277-1298 . https://doi.org/10.19145/e-gifder.330961
AMA Türk E. TÜRKİYE’DEKİ HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN FACEBOOK’U KURUMSAL AMAÇLI OLARAK KULLANIMI. e-gifder. 2018; 6(2): 1277-1298.
Vancouver Türk E. TÜRKİYE’DEKİ HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN FACEBOOK’U KURUMSAL AMAÇLI OLARAK KULLANIMI. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018; 6(2): 1277-1298.
IEEE E. Türk , "TÜRKİYE’DEKİ HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN FACEBOOK’U KURUMSAL AMAÇLI OLARAK KULLANIMI", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 1277-1298, Sep. 2018, doi:10.19145/e-gifder.330961