Year 2018, Volume 6 , Issue 2, Pages 1014 - 1045 2018-09-29

SİYASAL BİLGİ VE SİYASAL DAVRANIŞ BAĞLAMINDA 2014 ELAZIĞ YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON 2014 ELAZIG LOCAL ELECTIONS IN THE CONTEXT OF POLITICAL KNOWLEDGE AND POLITICAL BEHAVIOR

Adem DOĞAN [1] , Göksel GÖKER [2]


Siyasal bilgi; seçmenlerin, siyasal sistem, siyasal gelişmeler ve seçimlere ilişkin sahip olduğu bir bilgi türüdür. Siyasal bilgi hem seçmen davranışını etkilemekte, hem de seçmen davranışlarından etkilenmektedir. Bu nedenle siyasal bilgi ile siyasal davranış arasında kaçınılmaz bir ilişki bulunmaktadır. Demokratik toplumlarda, seçmenlerin tercihlerinin şekillenmesi, yaşamları boyunca sahip oldukları ve özellikle de seçim sürecinde elde ettikleri siyasal bilgi ile mümkündür. Ancak seçmenlerin sahip olduğu siyasal bilgi, hem niteliksel hem de niceliksel olarak birbirinden farklılık göstermektedir. Bu nedenle siyasal bilginin ölçülmesi temel araştırma konularından biri haline gelmiştir. Yerel seçimlere ilişkin seçmenin siyasal bilgi düzeyinin belirlenmesi ve bu bilgi düzeyi ile siyasal davranış arasındaki ilişkinin ortaya konulması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada 2014 yerel seçimlerinde Elazığ seçmeninin, yerel seçimlere, siyasal adaylara ve kampanya sürecine ilişkin siyasal bilgi düzeyi ve bu düzeyi etkileyen sosyo-demografik değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada alan araştırması yöntemi uygulanmış, bu çerçevede veri toplama aracı olarak da anket tekniğine başvurulmuştur. Basit tesadüfi örneklem esasına göre uygulanan araştırmada 1150 kişilik bir örneklem grubuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, siyasal bilginin cinsiyet, yaş, eğitim ve gelir durumu değişkenlerine göre anlamlı ilişki gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, geleneksel ve yeni medyanın siyasal bilgi edinme sürecinde en önemli bilgi edinme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Political knowledge is a kind of information that voters have about the political system, political developments and elections. Political knowledge both influences voter behavior and influenced by voter behavior. For this reason, there is an inevitable relationship between political knowledge and political behavior. In democratic societies, the shaping of voters' preferences is possible with the political knowledge they possess throughout their lifetime, and especially in the electoral process. However, the political information that voters have is different from each other both qualitatively and quantitatively. Therefore the measurement of political knowledge has become one of the main research topics. Determining the level of political knowledge of the electorate on local elections and revealing the relationship between this level of knowledge and political behavior constitutes the subject of this study. In this study, it was aimed to determine the level of political knowledge about Elazıg elections, local elections, political candidates and campaign process in 2014 local elections and to determine socio-demographic variables affecting this level. Survey technique was applied for collecting in field research. According to the simple random sample, 1150 people were reached in the research. According to findings obtained from the research, it was determined that political information shows differences according to gender, age, education and income status variables. In addition, the result is that the traditional and new media are the most important means of obtaining information in the process of political information acquisition.

  • 1. BALCI, Şükrü; DAMLAPINAR, Zülfikar; PINARBAŞI, Tuğçe Esin, ASTAM, Fatma Kübra (2016). “Siyasal Bilgilenmede Medyanın Rolü Ve Etkinliği: Üniversite Öğrencileri Araştırması”, The Journal of Academic Social Science Studies, 53, s. 111-126.2. BARABAS, Jason, Jennifer Jerit, William Pollock and Carlisle Rainey (2014). “The Question (s) of Political Knowledge", American Political Science Review, 108 (04), p. 840-855.3. BATHELT, Severin (2005). “Political Knowledge – Mediator of Political Participation?” , General Conference of the European Consortium for Political Research, https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/3ccd9232-a093-4716-9f1e-aa0b97f4b3c4.pdfX, Michael; CORPINI, Delli; KEETER, Scott (1996). What Americans Know About Politics and Why It Matters, USA: Yale University Press.4. DOĞAN, Adem ve GÖKER, Göksel (2011). “Yerel Seçimlerde Seçmenlerin Siyasal Bilgi Düzeyi: Elazığ Seçmeni Örneği”, e-Journal of New World Sciences Academy, 6, s.42- 59.5. FERRIN, Monica; Fraile Marta and Gema Garcia-Albacete (2017). “The Gender Gap in Political Knowledge: Is It All About Guessing? An Experimental Approach”, The International Journal of Public Opinion Research. 29(1): p.111-132.6. FRAILE, Marta (2014). “Do Women Know Less about Politics than Men? The Gender Gap in Political Knowledge in Europe”, Social Politics, 21 (2), p. 261-289.7. GALSTON, William A. (2001). “Political Knowledge, Political Engagement and Civic Education”, Annual Review of Political Science, 4, p. 217-234.8. GRONLUND, Kimmo (2007). “Knowing and Not Knowing: The Internet and Political Information”, Scandinavian Political Studies, 30(3), p. 397-418.9. GRONLUND, Kimmo and Milner, H. (2006). “The Determinants of Political Knowledge in Comparative Perspective”, Scandinavian Political Studies, 29 (4), p. 386–406.10. HOOGHE, Marc and DASSONNEVILLE, Ruth (2011). “The Effects of Civic Education on Political Knowledge”, A Two Year Panel Survey Among Belgian Adolescents, Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 23(4), p. 321–33911. HOFFMAN, Lindsay H. (2017). “Political Knowledge”, http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-109, Erişim: 16.04.2018.12. HOLBROOK, Thomas M. (2002). “Presidential Campaigns and the Knowledge Gap”, Political Communication, 19, p.437-454.13. HOWE, Paul (2004). “Political Knowledge and Electoral Participation in the Netherlands: Comparisons with the Canadian Case”, International Political Science Review, 27(2) p. 137-166.14. JERIT, Jennifer and BARABAS, Jason (2017). “Revisiting the Gender Gap in Political Knowledge”, Political Behavior, 39(4), p. 817-838.15. LAVRAKAS, Paul (2008). Encyclopedia of Survey Research Methods, London: SAGE Publications16. LIZOTTE, Mary-Kate and SIDMAN, Andrew (2009). “Explaining the Gender Gap in Political Knowledge”, Politics & Gender, 5 (2), p. 127-52.17. MCCAN, James A. and LAWSON, Chappell (2006). “Presidential Campaigns and the Knowledge Gap in Three Transitional Democracies”, Political Research Quarterly, 59, p. 13–22.18. MOORE, David W. (1987). “Political Campaigns and the Knowledge-Gap Hypothesis”, Public Opinion Quarterly, 51(2), p. 186-200.19. MONDAK, Jeffery J. and Belinda Creel Davis (2001). “Asked and Answered: Knowledge Levels When We Will Not Take ‘Don’t Know’ for an Answer”, Political Behavior, 23(3), p. 199-222.20. PRIOR, Markus (2014). “Visual Political Knowledge: A Different Road to Competence?”, Journal of Politics, 76(1), p. 41–57. 21. REICHERT, Frank (2016). “How Internal Political Efficacy Translates Political Knowledge into Political Participation”, Europe’s Journal of Psychology, 12, p. 221-241.22. ROBISON, Joshua (2014). “Who Knows? Question Format and Political Knowledge”, International Journal of Public Opinion Research, 27(1), p. 1-21.23. TOURAINE, Alain (2011). Demokrasi Nedir? (Çev: Olcay Kunal), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.24. TRAN, Hai (2013). “Does Exposure to Online Media Matter? The Knowledge Gap and the Mediating Role of News Use”, International Journal of Communication 7(1), p. 831-852.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Adem DOĞAN (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Göksel GÖKER
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 29, 2018

Bibtex @research article { e-gifder421651, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1014 - 1045}, doi = {10.19145/e-gifder.421651}, title = {SİYASAL BİLGİ VE SİYASAL DAVRANIŞ BAĞLAMINDA 2014 ELAZIĞ YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Doğan, Adem and Göker, Göksel} }
APA Doğan, A , Göker, G . (2018). SİYASAL BİLGİ VE SİYASAL DAVRANIŞ BAĞLAMINDA 2014 ELAZIĞ YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 6 (2) , 1014-1045 . DOI: 10.19145/e-gifder.421651
MLA Doğan, A , Göker, G . "SİYASAL BİLGİ VE SİYASAL DAVRANIŞ BAĞLAMINDA 2014 ELAZIĞ YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 1014-1045 <https://dergipark.org.tr/en/pub/e-gifder/issue/31789/421651>
Chicago Doğan, A , Göker, G . "SİYASAL BİLGİ VE SİYASAL DAVRANIŞ BAĞLAMINDA 2014 ELAZIĞ YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 1014-1045
RIS TY - JOUR T1 - SİYASAL BİLGİ VE SİYASAL DAVRANIŞ BAĞLAMINDA 2014 ELAZIĞ YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Adem Doğan , Göksel Göker Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.421651 DO - 10.19145/e-gifder.421651 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1014 EP - 1045 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.421651 UR - https://doi.org/10.19145/e-gifder.421651 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi SİYASAL BİLGİ VE SİYASAL DAVRANIŞ BAĞLAMINDA 2014 ELAZIĞ YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Adem Doğan , Göksel Göker %T SİYASAL BİLGİ VE SİYASAL DAVRANIŞ BAĞLAMINDA 2014 ELAZIĞ YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 6 %N 2 %R doi: 10.19145/e-gifder.421651 %U 10.19145/e-gifder.421651
ISNAD Doğan, Adem , Göker, Göksel . "SİYASAL BİLGİ VE SİYASAL DAVRANIŞ BAĞLAMINDA 2014 ELAZIĞ YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 / 2 (September 2018): 1014-1045 . https://doi.org/10.19145/e-gifder.421651
AMA Doğan A , Göker G . SİYASAL BİLGİ VE SİYASAL DAVRANIŞ BAĞLAMINDA 2014 ELAZIĞ YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. e-gifder. 2018; 6(2): 1014-1045.
Vancouver Doğan A , Göker G . SİYASAL BİLGİ VE SİYASAL DAVRANIŞ BAĞLAMINDA 2014 ELAZIĞ YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018; 6(2): 1045-1014.