Year 2018, Volume 6 , Issue 2, Pages 1203 - 1220 2018-09-29

İTALYAN PROPAGANDASINDA KÜLT LİDER OLGUSU: "IL DUCE" BENITO MUSSOLINI
THE CULT LEADERSHIPCONCEPT IN THE ITALIAN PROPAGANDA: "IL DUCE" BENITO MUSSOLINI

Mustafa KARACA [1]


Ulusal Faşist Parti lideri Benito Mussolini, 1922 yılında İtalya'da Başbakan olmayı başardı. Bu süreçten itibaren destekçileri ile birlikte yoğun bir propaganda faaliyeti yürüterek İtalya'da Faşizm ideolojisini hâkim kılmaya çalıştı. Bu amaçla ilk olarak Mussolini'ye "il duce (lider) ünvanı verildi, ardından da İtalyan kamuoyunda kült lider olarak inşa edilmeye başlandı. Bu çalışmada İtalyan devlet adamı Mussolini'nin İtalyan propagandasında kült lider olarak nasıl inşa edildiği nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak ortaya konmuştur. Bu amaçla çalışma kapsamında Mussolini'nin İtalya'da iktidarda bulunduğu dönemde basılan propaganda afişleri içerisinden amaçlı örneklem metodu kullanılarak belirlenen dört propagandaafişi (Halk, Ordu, Sömürge, Zafer) Fransız Dil Bilimci Roland Barthes'ın göstergebilimsel analizi ışığında ele alınmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, propaganda afişlerinde Mussolini'nin kült lider inşasında, İtalyan halkının ve ordusunun Mussolini'yi desteklediği, İtalya'nın Roma İmparatorluğu'nun eski gücüne ulaştığı şeklinde mitlerin oluşturulmaya çalışıldığı ortaya çıkarılmıştır.

The leader of the National Fascist Party, Benito Mussolini succeeded in becoming Prime Minister in Italy in 1922. From this process, he tried to make the ideology of Fascism dominant over Italy by carrying out an intensive propaganda activity with his supporters. For this purpose, the title "il duce (leader)" was firstly given to Mussolini and then started to be built as a cult leader in the Italian public opinion. In this study, how the Italian statesman Mussolini was built as a cult leader in the Italian propaganda was revealed by using a semiotic analysis method in qualitative research methods. For this purpose, four propaganda posters (Public, Ordu, Colonial, Victory) determined using purposeful sampling method in propaganda posters in the period when Mussolini was in power in Italy were examined in the light of the semiotic analysis of the French Language Scientist Roland Barthes, In the light of the findings, it was revealed that it was tried to form myths that the Italian people and the army supported Mussolini and that Italy obtained the old power of the Roman Empire in the cult leader's building in the propaganda posters

  • AKARCALI, Sezer (2003). İkinci Dünya Savaşında İletişim ve Propaganda, Ankara: İmaj Yayınevi.AZİZ, Aysel (2007). Siyasal İletişim, 2. Baskı, Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.CAVALLI, Luciano (1998). "Considerations on Charisma and The Cult of Charismatic Leadership", Modern Italy, 3(2), 159-171.CAPLAN, Jane (2017). Hitler Almanyası 1933-1945, (Çev: İdem Erman), İstanbul:İnkılap Yayınları.CHISHOLM, https://www.chisholm-poster.com/posters/CL58736.html, Erişim Tarihi:25.05.2018.ÇAKI, Caner, ZORLU, Yaşar, KARACA, Mustafa (2017). "Türk Sinemasında Nazizm İdeolojisi: 'Kırımlı' Filmi ve Göstergebilimsel Analizi". Sosyoloji Konferansları - Istanbul Journal of Sociological Studies. No: 56 (2017-2). / 65-93.DIZIONARIPIU, http://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/p/percorso/98/2404/l-italia-fascista-fascismo?sect=1, Erişim Tarihi:25.05.2018.DOMENACH, Jean Marie (2003). Politika ve Propaganda, (Çev: Tahsin Yücel), 2. Basım, İstanbul: Varlık Yayınları.EBERLE, Henrik ve Uhl, Matthias (2017). Hitler Kitabı, (Çev: Mustafa Tüzel), İstanbul: Alfa Yayınları.FALASCA-ZAMPONI, Simonetta (1997). Fascist Spectacle: the Aesthetics of Power in Mussolini's Italy (Vol. 28), London: Univ of California Press. GILL, Graeme (1980). "The Soviet Leader Cult: Reflections on the Structure of Leadership in the Soviet Union", British Journal of Political Science, 10(2), 167-186.GORI, Gigliola (1999). "Model of Masculinity: Mussolini, the ‘New Italian’of the Fascist Era". The International journal of the History of Sport, 16(4), 27-61.GUERRAPERLIMPERO, https://guerraperlimpero.wixsite.com/mostra/propaganda, Erişim Tarihi:25.05.2018.HART, Basil Liddell (2015). İkinci Dünya Savaşı Tarihi, (Çev: Kerim Bağrıaçık), İstanbul: İş Bankası Yayınları.JOWETT, S. Garth & O'DONNELL, Victoria (2014). Propaganda & Persuasion. USA: Sage.KARABURUN DOĞAN, Derya, SAYAN, Şule ve ÇAKI, Caner (2017), The Analysis on Election Music and Propaganda Posters of Political Parties in 1999 General and Local Elections in Turkey, (Editörler), Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atik, Robert L. Elliott, Edward Turgeon, 2. Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Ankara: Gece Publishing, s.179-186.KARACA, Mustafa ve ÇAKI, Caner (2018). İletişim ve Propaganda, Konya: Eğitim Yayınevi.KERSHAW, Ian (2007). Hitler, 1889-1936: Hubris, (Çev: Zarife Biliz), 1. Cilt, İstanbul: İthaki Yayınları.KERSHAW, Ian (2009). Hitler, 1936-1945: Nemesis, (Çev: Zarife Biliz), 2. Cilt, İstanbul: İthaki Yayınları.KISSENGER, Henry (2010). Diplomasi, (Çev: İbrahim H. Kurt), 9.Baskı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.MACİT, M. Hanifi (2007). Faşizm ve Nazizm, Ankara: Savaş Yayınevi.MACKSEY, K. J. (2012). İkinci Dünya Savaşı’nda Askeri Hatalar, (Çev: M. Tanju Akad), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.MAZOWER, Mark (2014). Hitler İmparatorluğu, İşgal Avrupa'sından Nazi Yönetimi, (Çev: Yavuz Alogan), 2. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları.MCNAB, Chris (2015). Hitler'in Ordusu, Nazi Savaş Makinesinin Tarihi, 1939-1945, (Çev: Okan Doğan), İstanbul: Timaş Yayınları.MELOGRANI, Piero (1976). "The Cult of the Duce in Mussolini's Italy", Journal of Contemporary History, 11(4), 221-237.MYMILITARIA, http://www.mymilitaria.it/liste_03/boccasile_vincere_mussolini. htm, Erişim Tarihi:25.05.2018.NELİS, Jan (2007). "Constructing Fascist Identity: Benito Mussolini and the Myth of Romanita", Classical World, 100(4), 391-415.ÖYMEN, Onur (2014). Bir Propaganda Silahı Olarak Basın, Remzi Kitabevi, İstanbul.TANYERİ MAZICI, Emel ve ÇAKI, Caner (2018). "Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı". Erciyes İletişim Dergisi. 5 (3). 290-306.TEKİNALP, Şermin ve UZUN, Ruhdan (2013). İletişim Araştırmaları ve Kuramları. 4. Baskı. İstanbul: Derin Yayınları.YAVUZOĞLU, Arda (2003). 20. yy.'da Faşist Paranoya, İstanbul: Sayfa Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 2003-2007-2199-8321
Author: Mustafa KARACA (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 29, 2018

Bibtex @research article { e-gifder442905, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1203 - 1220}, doi = {10.19145/e-gifder.442905}, title = {İTALYAN PROPAGANDASINDA KÜLT LİDER OLGUSU: "IL DUCE" BENITO MUSSOLINI}, key = {cite}, author = {Karaca, Mustafa} }
APA Karaca, M . (2018). İTALYAN PROPAGANDASINDA KÜLT LİDER OLGUSU: "IL DUCE" BENITO MUSSOLINI . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 6 (2) , 1203-1220 . DOI: 10.19145/e-gifder.442905
MLA Karaca, M . "İTALYAN PROPAGANDASINDA KÜLT LİDER OLGUSU: "IL DUCE" BENITO MUSSOLINI" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 1203-1220 <https://dergipark.org.tr/en/pub/e-gifder/issue/31789/442905>
Chicago Karaca, M . "İTALYAN PROPAGANDASINDA KÜLT LİDER OLGUSU: "IL DUCE" BENITO MUSSOLINI". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 1203-1220
RIS TY - JOUR T1 - İTALYAN PROPAGANDASINDA KÜLT LİDER OLGUSU: "IL DUCE" BENITO MUSSOLINI AU - Mustafa Karaca Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.442905 DO - 10.19145/e-gifder.442905 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1203 EP - 1220 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.442905 UR - https://doi.org/10.19145/e-gifder.442905 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İTALYAN PROPAGANDASINDA KÜLT LİDER OLGUSU: "IL DUCE" BENITO MUSSOLINI %A Mustafa Karaca %T İTALYAN PROPAGANDASINDA KÜLT LİDER OLGUSU: "IL DUCE" BENITO MUSSOLINI %D 2018 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 6 %N 2 %R doi: 10.19145/e-gifder.442905 %U 10.19145/e-gifder.442905
ISNAD Karaca, Mustafa . "İTALYAN PROPAGANDASINDA KÜLT LİDER OLGUSU: "IL DUCE" BENITO MUSSOLINI". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 / 2 (September 2018): 1203-1220 . https://doi.org/10.19145/e-gifder.442905
AMA Karaca M . İTALYAN PROPAGANDASINDA KÜLT LİDER OLGUSU: "IL DUCE" BENITO MUSSOLINI. e-gifder. 2018; 6(2): 1203-1220.
Vancouver Karaca M . İTALYAN PROPAGANDASINDA KÜLT LİDER OLGUSU: "IL DUCE" BENITO MUSSOLINI. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018; 6(2): 1203-1220.
IEEE M. Karaca , "İTALYAN PROPAGANDASINDA KÜLT LİDER OLGUSU: "IL DUCE" BENITO MUSSOLINI", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 1203-1220, Sep. 2018, doi:10.19145/e-gifder.442905