Year 2019, Volume 7 , Issue 3, Pages 1372 - 1401 2019-12-26

OVERVIEW OF ADVERTISEMENTS IN TURKISH LOCAL PRESS: EXAMPLE OF ISTANBUL AND ANKARA
TÜRK YEREL BASININDA REKLAMLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ: İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ

Emre Ş. Aslan [1] , Mustafa Cankut KURT [2]


In this study, the quality of advertisements in Turkish local press will be examined. In order to determine this quality, advertisements in the newspapers of Istanbul and Ankara will be classified according to their topics, numbers, types, themes, and pages for a week-period. After this classification, the data will be compared to each other and an overview of the advertisements in Turkish local media will be presented. This overview will give; the orientation of advertising activities in local media, themes advertised and importance -in terms of quantitative data- of the advertisements

Çalışmada ülkemiz yerel basını kapsamında yayımlanan reklamların niteliği incelenecektir. Bu niteliğin belirlenebilmesi amacıyla bir haftalık süreç boyunca İstanbul ve Ankara illerinde basılan gazetelerdeki reklamlar; konuları, sayıları, türleri, temaları ve bulundukları sayfalara göre sınıflandırılacaktır. Yapılacak sınıflandırmanın ardından elde edilen veriler karşılaştırılarak yerel basınımızdaki reklamların genel bir görünümü çıkarılacaktır. Bu genel görünüm; reklam faaliyetlerine yerel basının yönelimini, yerel basınımızda ne tür temalarda reklam ilanlarının verildiğine ve yerel basınımızda reklamların nicel veriler –reklam sayıları ve bulundukları sayfalar- açısından ne düzeyde önem arz ettiğine yönelik analizlerin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. 

 • BAUDRILLARD, Jean. (2010). Tüketim Toplumu, Söylenceleri Yapıları, (Çev: Hazal Deliceçaylı Ve Ferda Keskin). Dördüncü Basım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • BELCH, George Edward Ve Belch, Michael. (2012). Advertising And Promotion: An Integrated Th Marketing Communications Perspective. 9 Ed. Singapore: Mcgraw-Hill/Irvin.
 • BOZKURT, İzzet (2004). İletişim Odaklı Pazarlama: Tüketiciden Müşteri Yaratmak, Mediacat Akademi, İstanbul.
 • BRIVIC, Allen (2005). Medya, Müşteri İlişkileri Rehberi (İçinden), Çev: Bilgin Adalı Vd., İkinci Baskı, Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, S.249-262.
 • COOK, Guy. (2001). Discourse Of Advertising. New York, Ny: Routledge.
 • LEVINE, Michael (2004). Halkla İlişkiler: Bir Gerilla Savaşı (Kablolu Dünyada), Çev: Günhan Günay, Rota Yayın, İstanbul.
 • MODIKENG, Monnapula (2018). The İnfluence Of Radio And Newspaper Advertisements On The Buying Decisions Of Consumers. Interim: Interdisciplinary Journal, 17(1), 1-17.
 • PUTO, Christopher .P ve WELLS William D. (1984) ,"Informational And Transformational Advertising: The Differential Effects Of Time", İn Na - Advances İn Consumer Research Volume 11, Eds. Thomas C. Kinnear, Provo, Ut : Association For Consumer Research
 • SCHILLER, Herbert (2005). Zihin Yönlendirenler, Çev: Cevdet Cerit, 2. Basım, Pınar Yayınları, İstanbul.
 • SHIRKY, Clay (2010). Herkes Örgüt: İnternet Gruplarının Gücü, Çev:Pınar Şiraz, Optimist Yayın, İstanbul.
 • SILLARS, Malcolm O. (1991). Value Analysis: Understanding Culture İn Value Systems. İçinde M.O. Sillars (Ed.) . Messages, Meanings, And Culture: Approaches To Communication Criticism (128 -148). New York: Harper Collins Publishers
 • TOKAN ŞENOL, Feryade. (2014). Bir azınlık toplumunda bağlılık aracı olarak Apoyevmatini Gazetesi., Marmara İletişim Dergisi (21).
 • WOODS, Nicola, 2006. Describing Discourse: A Practical Guide To Discourse Analysis., Oxford Oxford University Press.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Özel Sayı
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5710-3743
Author: Emre Ş. Aslan
Institution: GUMUSHANE UNIVERSITY, FACULTY OF COMMUNICATION
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5542-9934
Author: Mustafa Cankut KURT (Primary Author)
Institution: GUMUSHANE UNIVERSITY, FACULTY OF COMMUNICATION
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2019

Bibtex @research article { e-gifder581778, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1372 - 1401}, doi = {10.19145/e-gifder.581778}, title = {TÜRK YEREL BASININDA REKLAMLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ: İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Aslan, Emre Ş. and KURT, Mustafa Cankut} }
APA Aslan, E , KURT, M . (2019). TÜRK YEREL BASININDA REKLAMLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ: İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 7 (3) , 1372-1401 . DOI: 10.19145/e-gifder.581778
MLA Aslan, E , KURT, M . "TÜRK YEREL BASININDA REKLAMLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ: İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 1372-1401 <https://dergipark.org.tr/en/pub/e-gifder/issue/51145/581778>
Chicago Aslan, E , KURT, M . "TÜRK YEREL BASININDA REKLAMLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ: İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 1372-1401
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK YEREL BASININDA REKLAMLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ: İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ AU - Emre Ş. Aslan , Mustafa Cankut KURT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.581778 DO - 10.19145/e-gifder.581778 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1372 EP - 1401 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.581778 UR - https://doi.org/10.19145/e-gifder.581778 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi TÜRK YEREL BASININDA REKLAMLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ: İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ %A Emre Ş. Aslan , Mustafa Cankut KURT %T TÜRK YEREL BASININDA REKLAMLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ: İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 7 %N 3 %R doi: 10.19145/e-gifder.581778 %U 10.19145/e-gifder.581778
ISNAD Aslan, Emre Ş. , KURT, Mustafa Cankut . "TÜRK YEREL BASININDA REKLAMLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ: İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 / 3 (December 2019): 1372-1401 . https://doi.org/10.19145/e-gifder.581778
AMA Aslan E , KURT M . TÜRK YEREL BASININDA REKLAMLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ: İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ. e-gifder. 2019; 7(3): 1372-1401.
Vancouver Aslan E , KURT M . TÜRK YEREL BASININDA REKLAMLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ: İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2019; 7(3): 1401-1372.