Year 2019, Volume 7 , Issue 3, Pages 1476 - 1491 2019-12-26

ULUSAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN GAZETELERİN İNTERNET VERSİYONU: SÖZCÜ, MİLLİYET VE YENİ ŞAFAK GAZETELERİ WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ TEMATİK İNCELEMESİ
INTERNET VERSION OF NATIONAL BRODCASTING NEWSPAPER: ANALYSIS WEB SITES AND SOCIAL MEDIA ACCOUNTS OF THE NWESPAPERS SOZCU, MILLIYET AND YENI SAFAK

Gülsüm ÇALIŞIR [1]


Günümüz değişen ve gelişen teknolojilerin varlığında, iletişim tarihi de eşdeğer olarak yeni bir nitelik kazanmıştır. İletişim teknolojilerinde sağlanan ilerleme ile geleneksel medyada yer bulan gazete, radyo ve televizyon mecrası da yeni iletişim teknolojilerinden yayın olanağı sağlama gereksinimi duymuşlardır. Tudor’un da ifade ettiği gibi insanlar, yeni iletişim olanaklarının gücünü keşfetmiş ve bunu kullanmaya başlamışlardır. Bu durumda medya araçlarından biri olan ulusal gazetelerin teknolojiden yararlanarak oluşturduğu web sitesi ve sosyal medya ağları, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.  Araştırmanın amacı ise Sözcü, Milliyet ve Yeni Şafak isimli ulusal gazetelerin web sitesi ve sosyal medya ağlarının incelenmesini içermektedir. Bu amaca ulaşmak için yapılan tematik inceleme neticesinde adı geçen gazetelerin teknolojiyi etkin şekilde kullandığı ve kamuoyunu bilgilendirmek için düzenli paylaşım yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna bağlı olarak adı geçen ulusal gazetelerin internet tabanlı medya sayesinde insanlara kendisini tanıtma fırsatı ve bunun sonucunda da kurumsal yönde itibar ve olumlu bir imaj kazandığı bilgisi elde edilmiştir. 

History of communication had a new characteristic along with present changing and developing technologies.  Mediums of newspaper, radio and television which are components of traditional media needed to publish through new communication technologies due to advancements in communication technologies. As Tudor point out, people explored power of new communication technologies and begin to use them. Because of that, the subject of this work is web sites and social media networks which established by national newspapers which are one of the media tools. This work aims to scrutinize the web sites and social media accounts of the national newspapers named Sözcü, Milliyet and Yeni Şafak. The findings through the thematic analysis on this purpose, suggests that the mentioned newspapers use the technologies effectively and share contents to inform the public opinion regularly. Censequently, the said newspapers create opportunity to publicize themselves through the media based on internet and therebye gain an affirmative image and corporate reputation.

  • KAYNAKÇAKitaplar:BİLGİN, Nuri (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Ankara: Siyasal Kitabevi.BİRSEN, Haluk, Birsen, Özgül, Kutlu, Tezcan vd. (2016). “İnternet Yayıncılığı” (1-178). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Yayın No: 2661, Eskişehir.CANTER, David (2014). Contemporary Social Media, Journal of the Academy of Social Sciences, UK: Routledge. GANS, Herbert J. (2004). Deciding What’s News: A Study of CBSEvening News, NBC Nightly News, Newsweek and Time, Illinois: Nortwestern University Press.Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) (2007). Gazetecilik-Gazeteciliğin Temel Kavramları, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.TORUK, İbrahim (2008). Gutenberg’den Dijital Çağa Gazetecilik: Türkiye’de Haber Siteleri, İstanbul: Literatürk Yayınları.YEDİG, S. ve Akman, H. (2001). İnternet Çağında Gazetecilik. İstanbul: Metis Yayınları.Kitap İçinde Yayın (Bölüm ya da Makale):GERAY, Haluk (2003). “İletişim ve Teknoloji”, Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları Kitabı içinde, Ankara: Ütopya Yayınları.GEZGİN, Suat (2002). “Geleneksel Basın ve İnternet Gazeteciliği”, İnternet Çağında Gazetecilik Bildiri Kitabı. İstanbul: Metis Yayınları, ss. 29-36.KARADUMAN, Murat (2005). “İnternet ve Gazetecilik”, Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya Kitabı içinde, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.Makaleler:AYDOĞAN, Derya (2013). “Türkiye’de Dijital Gazetecilik: Habertürk ve Hürriyet Gazeteleri Örneği”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, Cilt: 3 Sayı: 3, ss. 19-31.BULUNMAZ, Barış (2015). “Yeni İletişim Teknolojileriyle Değişen Medya Yayıncılığı: Yeni Medyada İçerik Üretimi ve Sunumu”, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, ss. 321-333. ÇAKIR, Hamza, Topçu, Hakan (2005). “Bir İletişim Dili Olarak İnternet”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 19.ERDOĞAN, İlker (2006). “Türkiye’de Ulusal ve Yerel Gazetelerin Habercilik Anlayışları: Deprem Haberlerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Selçuk İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt: 4 Sayı:3, ss. 51-64.ÖZCAN, Ali (2016). “Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Medya”, Cilt: 1, ss. 46-48.SOLMAZ, Başak, Tekin, Gökhan, Herzem, Züleyha, Demir, Muhammed (2013). “İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Cilt: 7 Sayı: 4, ss. 23-32.İnternet Kaynaklarıhttps://www.sozcu.com.tr/, Erişim Tarihi: 15 Şubat 2019.http://www.milliyet.com.tr/, Erişim Tarihi: 15 Şubat 2019.https://www.yenisafak.com/, Erişim Tarihi: 15 Şubat 2019.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Özel Sayı 2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3631-6819
Author: Gülsüm ÇALIŞIR (Primary Author)
Institution: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2019

Bibtex @research article { e-gifder583117, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1476 - 1491}, doi = {10.19145/e-gifder.583117}, title = {ULUSAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN GAZETELERİN İNTERNET VERSİYONU: SÖZCÜ, MİLLİYET VE YENİ ŞAFAK GAZETELERİ WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ TEMATİK İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {ÇALIŞIR, Gülsüm} }
APA ÇALIŞIR, G . (2019). ULUSAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN GAZETELERİN İNTERNET VERSİYONU: SÖZCÜ, MİLLİYET VE YENİ ŞAFAK GAZETELERİ WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ TEMATİK İNCELEMESİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 7 (3) , 1476-1491 . DOI: 10.19145/e-gifder.583117
MLA ÇALIŞIR, G . "ULUSAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN GAZETELERİN İNTERNET VERSİYONU: SÖZCÜ, MİLLİYET VE YENİ ŞAFAK GAZETELERİ WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ TEMATİK İNCELEMESİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 1476-1491 <https://dergipark.org.tr/en/pub/e-gifder/issue/51145/583117>
Chicago ÇALIŞIR, G . "ULUSAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN GAZETELERİN İNTERNET VERSİYONU: SÖZCÜ, MİLLİYET VE YENİ ŞAFAK GAZETELERİ WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ TEMATİK İNCELEMESİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 1476-1491
RIS TY - JOUR T1 - ULUSAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN GAZETELERİN İNTERNET VERSİYONU: SÖZCÜ, MİLLİYET VE YENİ ŞAFAK GAZETELERİ WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ TEMATİK İNCELEMESİ AU - Gülsüm ÇALIŞIR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.583117 DO - 10.19145/e-gifder.583117 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1476 EP - 1491 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.583117 UR - https://doi.org/10.19145/e-gifder.583117 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi ULUSAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN GAZETELERİN İNTERNET VERSİYONU: SÖZCÜ, MİLLİYET VE YENİ ŞAFAK GAZETELERİ WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ TEMATİK İNCELEMESİ %A Gülsüm ÇALIŞIR %T ULUSAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN GAZETELERİN İNTERNET VERSİYONU: SÖZCÜ, MİLLİYET VE YENİ ŞAFAK GAZETELERİ WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ TEMATİK İNCELEMESİ %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 7 %N 3 %R doi: 10.19145/e-gifder.583117 %U 10.19145/e-gifder.583117
ISNAD ÇALIŞIR, Gülsüm . "ULUSAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN GAZETELERİN İNTERNET VERSİYONU: SÖZCÜ, MİLLİYET VE YENİ ŞAFAK GAZETELERİ WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ TEMATİK İNCELEMESİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 / 3 (December 2019): 1476-1491 . https://doi.org/10.19145/e-gifder.583117
AMA ÇALIŞIR G . ULUSAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN GAZETELERİN İNTERNET VERSİYONU: SÖZCÜ, MİLLİYET VE YENİ ŞAFAK GAZETELERİ WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ TEMATİK İNCELEMESİ. e-gifder. 2019; 7(3): 1476-1491.
Vancouver ÇALIŞIR G . ULUSAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN GAZETELERİN İNTERNET VERSİYONU: SÖZCÜ, MİLLİYET VE YENİ ŞAFAK GAZETELERİ WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ TEMATİK İNCELEMESİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2019; 7(3): 1491-1476.