Year 2019, Volume 7 , Issue 3, Pages 1637 - 1654 2019-12-26

HABER KAYNAĞI OLARAK SOSYAL AĞLARIN KULLANIMI: TÜRK İNTERNET HABER SİTELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
USE OF SOCIAL NETWORKS AS NEWS SOURCES: AN ANALYSIS OF TURKISH INTERNET NEWS WEBSITES

Kenan DUMAN [1]


21. yüzyılın başında gazetecilikte büyük değişiklikler meydana gelirken bu gelişmelerin çoğu sosyal medyanın hızla yükseldiği dönemle aynı süreçte yaşanmıştır. Sosyal medya ağları geleneksel ve çevrimiçi habercilikte gün geçtikçe hem haber oluşturma hem de haberin dağıtımı aşamasında daha fazla kullanılmaktadır. Gazetecilerin günlük rutin çalışmalarına sosyal medya platformlarının kaynaklığı üzerine odaklanan bu çalışmanın amacı çevrimiçi haber sitelerinde sosyal medyanın kaynak olarak kullanılmasını Türkiye özelinde incelemektir. Çalışma, Temmuz - Aralık 2018 dönemi arası 6 aylık süreç içerisinde Türkiye’de en çok takip edilen 3 çevrimiçi haber sitesi olan Hürriyet, Sabah ve Milliyet haber sitelerinin sosyal medya platformlarını kaynak yapan tüm yazı ve makaleleri analiz etmektedir. Çalışmanın yöntemi içerik analizidir. Çalışmanın sonucunda ana akım çevrimiçi haber sitelerinin haber oluştururken sosyal medyayı haber akışında kaynak olarak kullandıkları ortaya konulmuştur. Kaynak biçiminin hem rutin haber içeriklerinde hem de özel haber içeriklerinde kullanıldığı görülmüştür. 

While there were major changes taking place in journalism at the beginning of the 21st century, most of these changes occurred in the same period when the social media increased rapidly. Social media networks are more and more used in traditional and online journalism both in creating news articles and in the distribution of news.  The purpose of this study that focuses on the use of social media platforms as a news source in the daily routine of journalists is to analyze the use of social media in Turkey as a source in online news websites. This study analyzes all the writings and articles that use the social media platforms of Hürriyet, Sabah and Milliyet, which are three most widely-followed online news websites in Turkey as a source, between July-December 2018, in a six month period. The method of the study is content analysis.  As a result of the study, it was revealed that mainstream online news websites use social media as a source of news in the news flow. It was found out that the source format is used in both routine news content and special news content. 

 • ALEMDAR, Korkmaz, UZUN Ruhdan (2013). Herkes İçin Gazetecilik, Ankara: Tanyeri Kitap
 • BOCZKOWSKİ, Pablo J.. (2004). The processes of adopting multimedia and interactivity in three online newsrooms. Journal of Communication: Sayı: 54, s.197-213
 • BOUVİER, Gwen, (2015), What is a discourse approach to Twitter, Facebook, YouTube and other social media: connecting with other academic fields Journal of Multicultural Discourses, Volume 10, 2015 - Issue 2: Social Media, Discourse and Culture, s.149-165.
 • BROERSMA, Marcel., GRAHAM, Todd (2012). Social Media As Beat Tweets as a news source during the 2010 British and Dutch elections, Journalism Practice, Sayı 6:3, s.403-419
 • BROERSMA, Marcel ve GRAHAM, Todd (2013). “Twitter as a News Source, How Dutch and British newspapers used tweets in their news coverage, 2007–2011”, Journalism Practice, Sayı: 7:4, s. 446- 464.
 • CASTELLS, Manuel., FERNANDEZ-Ardevol, M., QİU, J. L., SEY, A. (2007). Mobile communication and society - a global perspective. Cambridge MA: MIT.
 • GOODMAN Emma, CHERUBİNİ, Federica (2013), Online comment moderation: Emerging best practices; a guide to promoting robust and civil online conversation. World Editors Forum, ss. 1–80. Çevrimiçi: http://wan-ifra.org/online_commenting_report. Erişim Tarihi: 01.03.2019.
 • HERMİDA, Alfred. (2010). Twittering The News, Journalism Practice, Vol. 4, No 3, ss. 297-308.
 • HERMİDA, Alfred (2012) . “Tweets and Truth, Journalism as a discipline of collaborative verification. Journalism Practise, Sayı: 6 (5–6): s. 659 – 668.
 • HÜLÜR, Himmet., YAŞIN, Cem (2017). “Yeni Medya ve Gazeteciliğin Geleceğini Çerçevelemek”, Yeni Medya Geleceğin Gazeteciliği, Ed. Himmet Hülür ve Cem Yaşın, Ankara: Ütopya Yayınevi, ss.9 – 38.
 • KIYAN, Zafer., Törenli, Nurcan. (2018). Sosyal Medyanın Gazetecilikteki Rolü: Türkiye’deki Haber Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme, Gaziantep University Journal of Social Science, Sayı: 17(1), s. 32-52.
 • KNİGHT Megan, (2012), Journalism as usual: The use of social media as a newsgathering tool in the coverage of the Iranian elections in 2009, Journal of Media Practice, Sayı: 13(1): s. 61-74.
 • MARWİCK, Alice E.,, BOYD Danah..(2011) I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. New Media & Society 13.1, s. 114-133.
 • MCNAİR, Brian, (1998) The Sociology of Journalism. London, New York, Oxford University Press.
 • MENGÜ, Murat, (2018),”Churnalism: Hazırcı Gazetecilik”, İnternet Haberciliği: Kuram, Uygulama ve Eleştiri Editör: Kenan Duman, Beta Yayınları.
 • MOLYNEUX, Logan MOURÃO Rachel, (2019), Political journalists’ normalization of Twitter: Interaction and new affordances, Journalism Studies, 20 (2), s. 248-266
 • PAULSSEN, Steve, HARDER, Raymond. A. (2014). Social Media References in Newspapers, Facebook, Twitter and YouTube as sources in newspaper journalism, Journalism Practice , 8 (5): s. 542 - 551 .
 • PAVLİK, John V. (2013), Yeni medya ve Gazetecilik, Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • PAVLİK, John V. (2000), The Impact of Technology on Journalism,Journalism Studies 1(2):s. 229-237
 • QUİNN, Stephen, QUINN-ALLAN, Deirdre. (2005), “The World-wide spread of journalism convergence” Journalism Education Association Conference. Avustralya, Griffith University.
 • SHİRKY, Clay, (2008). Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations, New York: Pengıin Press.
 • SİNE, Rengim, Sarı Gülşah, (2018), Profesyonel Gazetecilerin Gözünden Sosyal Medya ve Habercilik İlişkisi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (AKİL) Aralık (30) s. 364-384
 • TANDOC, Edson, VOS, Tim, (2015), The Journalıst Is Marketıng The News, Social media in the gatekeeping process, Journalism Practice, Volume 10, 2016 - 8, s. 950-966.
 • VAN DİJK, Jan. (2016) Ağ Toplumu, İstanbul: Kafka Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Özel Sayı 2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5338-9150
Author: Kenan DUMAN (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2019

Bibtex @research article { e-gifder583735, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1637 - 1654}, doi = {10.19145/e-gifder.583735}, title = {HABER KAYNAĞI OLARAK SOSYAL AĞLARIN KULLANIMI: TÜRK İNTERNET HABER SİTELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {DUMAN, Kenan} }
APA DUMAN, K . (2019). HABER KAYNAĞI OLARAK SOSYAL AĞLARIN KULLANIMI: TÜRK İNTERNET HABER SİTELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 7 (3) , 1637-1654 . DOI: 10.19145/e-gifder.583735
MLA DUMAN, K . "HABER KAYNAĞI OLARAK SOSYAL AĞLARIN KULLANIMI: TÜRK İNTERNET HABER SİTELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 1637-1654 <https://dergipark.org.tr/en/pub/e-gifder/issue/51145/583735>
Chicago DUMAN, K . "HABER KAYNAĞI OLARAK SOSYAL AĞLARIN KULLANIMI: TÜRK İNTERNET HABER SİTELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 1637-1654
RIS TY - JOUR T1 - HABER KAYNAĞI OLARAK SOSYAL AĞLARIN KULLANIMI: TÜRK İNTERNET HABER SİTELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ AU - Kenan DUMAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.583735 DO - 10.19145/e-gifder.583735 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1637 EP - 1654 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.583735 UR - https://doi.org/10.19145/e-gifder.583735 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi HABER KAYNAĞI OLARAK SOSYAL AĞLARIN KULLANIMI: TÜRK İNTERNET HABER SİTELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ %A Kenan DUMAN %T HABER KAYNAĞI OLARAK SOSYAL AĞLARIN KULLANIMI: TÜRK İNTERNET HABER SİTELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 7 %N 3 %R doi: 10.19145/e-gifder.583735 %U 10.19145/e-gifder.583735
ISNAD DUMAN, Kenan . "HABER KAYNAĞI OLARAK SOSYAL AĞLARIN KULLANIMI: TÜRK İNTERNET HABER SİTELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 / 3 (December 2019): 1637-1654 . https://doi.org/10.19145/e-gifder.583735
AMA DUMAN K . HABER KAYNAĞI OLARAK SOSYAL AĞLARIN KULLANIMI: TÜRK İNTERNET HABER SİTELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ. e-gifder. 2019; 7(3): 1637-1654.
Vancouver DUMAN K . HABER KAYNAĞI OLARAK SOSYAL AĞLARIN KULLANIMI: TÜRK İNTERNET HABER SİTELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2019; 7(3): 1654-1637.