Türk korku sinemasının yapısal engelleri: sosyo-kültürel bir bakış (Structural barriers of Turkish horror cinema: a socio-cultural perspective)

Cem TUTAR [1]


Due to the cinema and the society are involved in an interaction,film genres are closely associated with the socio-cultural structure of that society. In all the societies film genres have been shaped around not only the requirements of industry but also the expectations of the audience and the narration contents have been supported by the cultural accumulations of those societies. Turkish cinema could not industrialize mainly because of the economical and the political reasons.It is deprived of genre diversification for this reason, the productions belong to the horror genres are less and in a finite number in Turkish cinema.This can be based to the industrial problems of the cinema and the differe nt socio- cultural features of Turkey which are strictly different from the West's. The available resources of the horror genres in Turkish cinema are mostly West originated. In this study the issue of not having enough space of the horror genre in Turkish cinema, after 2000 Turkish cinema has been analyzed and the ideas or the views of the scriptwriters and the directors that have productions of horror genres have been viewed and considered

   Sinema ve toplumun karşılıklı bir etkileşim içinde olması nedeniyle, tür sineması da içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısıyla yakından ilişkilidir. Tüm toplumlarda tür sinemaları hem endüstrinin gereklilikleri hem de izleyicilerin beklentileri çerçevesinde şekillenmiş ve anlatı içerikleri de söz konusu toplumların kültürel birikimiyle desteklenmiştir.

   Türk sineması ekonomik nedenler başta olmak üzere politik nedenlerden dolayı endüstrileşememiştir. Türsel çeşitlenme açısından yoksun bir konumdadır. Dolayısıyla Türk sinemasında korku türüne ait yapımlar sınırlı sayıdadır. Bu durum sinemanın endüstriyel problemleri kadar Türk kültürünün sosyal, kültürel özelliklerinin Batı’dan farklı olmasına dayandırılabilir. Türk sinemasındaki mevcut korku türünün kaynakları da Batı temellidir.

   Bu çalışmada, korku türünün Türk sinemasında yeterince kendine yer açamaması konusu, 2000 sonrası Türk sinemasında sosyo-kültürel bir yaklaşımla incelenmekte ve korku türünde yapımları olan senarist ve yönetmenlerin konuya ilişkin görüşleri de dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

 Anahtar Kelimeler: Türk sinema endüstrisi, korku sineması, Anadolu folkloru, din. 

 • ADANIR, Oğuz (1986). İşitsel ve Görsel Anlam Üretimi, İzmir: Transmar LTD.
 • ALPTEKİN, Ali Berat (2002). Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Ankara: Akçağ Basım Yayım Pazarlama.
 • ARSLAN, Savaş (2001). Yeşilçam’ın Şeytan’ı Hollywood’un The Exorcist’ini Döver: Sinema, Yeniden Çevrim, Din, Kültür vs. (Der.), Övgü Gökçe. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 2, İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 41-56.
 • AYAZ, Ferdi (2007). İkibinli Yıllarda Türk Korku Sinemasının İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • BORATAV, Pertev Naili (1973). Türk Halk Bilimi II 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • ÇORUHLU, Yaşar (2006). Türk Mitolojisinin Anahatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • GÜRATA, Ahmet (2006). Translating Modernity: Remakes in Turkish Cinema, (Ed.), Dimitris Eleftheriotis and Gary Needham. Asian Cinemas: A Reader and Guide, Edinburgh: Edinburgh University Press, s.242-254.
 • -
 • GÜRATA, Ahmet (2007). Hollywood in Vernacular: Translation and Cross-Cultural Reception of American Films in Turkey, (Ed.), Melvyn Stokes, Robert C. Allen and Richard Maltby. Going to the Movies: Hollywood and the Social Experience of Cinema, Exeter: University of Exeter Press, s.333.347.
 • GÜRATA, Ahmet (2010). “2000’li Yıllarda Sinemaya Bir Bakış”, Sinecine, Bahar 2010, Cilt: 1 No: 1, 131-135.
 • İslam Ansiklopedisi (1978). İslam Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnografya ve Biyografi Lügati, Cilt III, (5.Basım), İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
 • KAFESOĞLU, İbrahim (1999). Türk Milli Kültürü, İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş.
 • KAZAZ, Mete; KARTAL, Halit (2013). “Turkish Cinema vs. Religion, Religious Elements Used in Post-Millennium Turkish Horror Films”, International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties, İzmir University, 1289-1301
 • KOÇAK, Birgül (2006). “Doğu-Batı Arasında Türk Sineması: Korku Filmleri Üzerine Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, No: 26, 93-104.
 • MORETTI, Franco (1989). “Korkunun Diyalektiği”, ARGOS Yeryüzü Kültürü Dergisi, Eylül 1989, No: 13, 134-139.
 • -
 • OSKAY, Ünsal (1994). Çağdaş Fantazya, İstanbul: Der Yayınevi.
 • -
 • ÖNK, Ürün Yıldıran (2011). “Türk Sineması’nda Türler Üzerine Bir İnceleme (1970-1980)”, Journal of Yaşar University, Cilt: 23 No: 6, 3866-3877.
 • ÖZGÜÇ, Agâh (2005). Türlerle Türk Sineması, İstanbul: Dünya Yayıncılık.
 • ÖZKARACALAR, Kaya (2012). Horror Films in Turkish Cinema: To Use or Not to Use Local Cultural Motifs, That is Not the Question, (Ed.), Patricia Allmer, Emily Brick and David Huxley. European Nightmares Horror Cinema in Europe Since 1945, New York: Columbia University Press, s.249-260.
 • ÖZÖN, Nijat (1984). 100 Soruda Sinema Sanatı, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • RYAN, Michael; KELLNER Douglas (1997). Politik Kamera, (Çev. Elif Özsayar), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • SCOGNAMİLLO, Giovanni (2006). Canavarlar Yaratıklar Manyaklar, İstanbul: +1 Kitap.
 • SCOGNAMİLLO, Giovanni (1998). Türk Sinema Tarihi 1896-1997, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • SCOGNAMİLLO, Giovanni; DEMİRHAN, Metin (2005). Fantastik Türk Sineması, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • SMITH, Geoffrey Nowell (2003). Dünya Sinema Tarihi, (Çev. Ahmet Fethi), İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • SMITH, Iain Robert (2008a). “The Exorcist in İstanbul: Processes of Transcultural Appropriation Within Turkish Popular Cinema”, Journal of Multidisciplinary International Studies, Vol: 5 No: 1, 1-12.
 • SMITH, Iain Robert (2008b). “Beam Me up, Ömer: Transnational Media Flow and the Cultural Politics of the Turkish Star Trek Remake”, The Velvet Light Trap, Spring 2008, No: 61, 3-13.
 • SOYSALDI, Mehmet (2007). “Allah Sevgisi ve Korkusu”, Gülistan Dergisi, Ağustos 2007, No:80, parag. 2,4.
 • http://www.gulistandergisi.com/dergi_oku.php?id=442 Erişim Tarihi: 25.07.2015
 • ŞİMŞEK, Gizem (2013). “Anadolu İnanç Motiflerinin Türk Dizilerinde ve Filmlerinde Dekor Olarak Kullanılması”, Science and Culture (Bilim ve Kültür), No: 1, 141-152.
 • TAMBAŞ, Ufuk (2011). 2000 Sonrası Türkiye Sineması’nda Kültürel, Siyasal, Toplumsal ve Ekonomik Hayatın Gerçek Temsili, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • VELİOĞLU, Özgür (2005). İnançların Türk Sinemasına Yansıması, İstanbul: Es Yayınları.
 • YURDİGÜL, Aslı; ZİNDEREN, İbrahim Ethem (2014). “Türk Sinemasında Özel Efekt Teknolojileri Aracılığıyla Oluşturulan Korku İkonları”, Global Media Journal: TR Edition, Fall 2014, Vol: 5 No: 9, 372-401.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı http://mushaf.diyanet.gov.tr/# Erişim Tarihi 29.07.2015
 • Zaman Gazetesi (06.12.2011), Alper Mestçi Röportajı “Türkiye’de Korku Filmi Değil Seyirci Problemi Var”.
 • 05.2007 tarihinde Hasan Karacadağ ile yapılan mülakat
 • 05.2007 tarihinde Togan Gökbakar ile yapılan mülakat
 • 05.2007 tarihinde Doğu Yücel ile yapılan mülakat
 • 05.2007 tarihinde Yağmur Taylan ve Durul Taylan ile yapılan mülakat
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Cem TUTAR

Dates

Publication Date : August 6, 2015

Bibtex @ { e-gifder98556, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {0 - }, doi = {10.19145/guifd.33671}, title = {Türk korku sinemasının yapısal engelleri: sosyo-kültürel bir bakış (Structural barriers of Turkish horror cinema: a socio-cultural perspective)}, key = {cite}, author = {Tutar, Cem} }
APA Tutar, C . (2015). Türk korku sinemasının yapısal engelleri: sosyo-kültürel bir bakış (Structural barriers of Turkish horror cinema: a socio-cultural perspective) . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 3 (2) , . DOI: 10.19145/guifd.33671
MLA Tutar, C . "Türk korku sinemasının yapısal engelleri: sosyo-kültürel bir bakış (Structural barriers of Turkish horror cinema: a socio-cultural perspective)" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 3 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/e-gifder/issue/7478/98556>
Chicago Tutar, C . "Türk korku sinemasının yapısal engelleri: sosyo-kültürel bir bakış (Structural barriers of Turkish horror cinema: a socio-cultural perspective)". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 3 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - Türk korku sinemasının yapısal engelleri: sosyo-kültürel bir bakış (Structural barriers of Turkish horror cinema: a socio-cultural perspective) AU - Cem Tutar Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.19145/guifd.33671 DO - 10.19145/guifd.33671 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 3 IS - 2 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/guifd.33671 UR - https://doi.org/10.19145/guifd.33671 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Türk korku sinemasının yapısal engelleri: sosyo-kültürel bir bakış (Structural barriers of Turkish horror cinema: a socio-cultural perspective) %A Cem Tutar %T Türk korku sinemasının yapısal engelleri: sosyo-kültürel bir bakış (Structural barriers of Turkish horror cinema: a socio-cultural perspective) %D 2015 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 3 %N 2 %R doi: 10.19145/guifd.33671 %U 10.19145/guifd.33671
ISNAD Tutar, Cem . "Türk korku sinemasının yapısal engelleri: sosyo-kültürel bir bakış (Structural barriers of Turkish horror cinema: a socio-cultural perspective)". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 3 / 2 (August 2015): 0- . https://doi.org/10.19145/guifd.33671
AMA Tutar C . Türk korku sinemasının yapısal engelleri: sosyo-kültürel bir bakış (Structural barriers of Turkish horror cinema: a socio-cultural perspective). e-gifder. 2015; 3(2): 0-.
Vancouver Tutar C . Türk korku sinemasının yapısal engelleri: sosyo-kültürel bir bakış (Structural barriers of Turkish horror cinema: a socio-cultural perspective). Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2015; 3(2): 0-.