Year 2002, Volume 2 , Issue 1, Pages 11 - 20 2002-05-01

POSTMODERN PAZARLAMA PERSPEKTİFİ

Muazzez BABACAN [1] , Ferah ONAT [2]


Beginning with the environment around marketing, postmodern culture, is causing new synthesis and new presentations that are local and universal. Fluctuations and crisis in world economy; electronic commerce and virtual communication opportunities that Internet provided, have all transformed presentations of product diversity, distribution and forms of transportation. According to atmosphere, presentation of unrelated products together, getting contribution and advertising from postmodern art in publicity, making marketing communication messages in eclecting form, all are the impacts on consumption patterns which was caused by postmodern culture. In this article postmodern perspectives of marketing is mentioned and different examples are given.
Postmodern kültür, pazarlamayı kucaklayan dış çevreden başlayarak, bire bir pazarlama kavramına kadar evrensel ve yerel anlamda yeni sentez ve sunumlara neden olmuştur. Dünya ekonomisindeki dalgalanmalar, krizler; internetin sağladığı eticaret ve sanal iletişim olanakları, alışılmış ürün çeşidi, sunumu, dağıtım ve ulaştırma biçimlerini değişime uğratmıştır. Mekan kullanımına bağlı olarak ilgisiz ürünlerin bir arada sunulması, tanıtım ve reklam etkinliklerinde postmodern sanattan yararlanılması, pazarlama iletişim mesajlarının eklektik bir anlayışla sunulması hep postmodern kültürün tüketim kalıpları üzerinde yaptığı etkilerdir. Bu makalede pazarlamanın postmodern görünümleri ele alınmakta ve perspektiflerinden örnekler verilmektedir
 • APPIGNANESIR:-GARRATT C.,SARDAR Z.- CURRY P., Herkes İçin Postmodernizm, tarihsiz.
 • BİRKÖK, C., (1998): Modernizmden Postmodernizme: Yeni Problemler, http://www.geocities.com/birkok/makaleler/modern izmden_postmodernizme.htm, indirilme tarihi:15,03,2002
 • BROWN, S., (1993): “Postmodern Marketing”, European Journal of Marketing, Cilt, No: 4
 • DOĞAN, İ., (1999): Sokaktaki Yabancı-İşyeri İsimlerine Yansıyan Kültürel Eğilimler, Sistem Yayınları: 226, İstanbul.
 • FEATHERSTONE, M. (1996): (Çev: M.Küçük), Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Ayrıntı Yayınları: 157, İstanbul.
 • DRUCKER, P., (2000): 21.Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları, Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
 • FIRAT, A.F. ve SHULTZ C.F. (1997): “From Segmentation To Fragmentation Markets And Marketing Strategy In The Postmodern Era”, European Journal Of Marketing, Cilt: 31, No: 3-4.
 • FIRAT, A.F., ve VENKATESH, A. (1995): Postmodern Perspectives on Consumption, Alıntı: R. W. Belk, N. Dholakia A. Venkatesh (Eds), Consumption and Marketing: Macro Dimensions, Cincinnati: South-Western College Publishing. 19
 • RAIM, J., (2001): Friendly Persuasion: The Postmodern Ubiquity of Advertising, indirilme tarihi: 15.02.2002, http://www.cgjungpage.org/articles/fraimpersuasion .html.
 • KIRIM, A., (2001): Strateji ve Bire-Bir Pazarlama CRM, SistemYayınları: 266, İstanbul.
 • KOTLER, P. (2000): Kotler ve Pazarlama (Çev: A. Özyağcılar), Sistem Yayıncılık: 258.
 • LEHMAN, D.R.,(1999): “How Do Customers and Consumers Really Behave?”, Journal of Marketing, Cilt 63.
 • __________ Modernizmden Postmodernizme, indirilme tarihi: 15.02.2002,
 • http://mimas.campus2.ankara.edu.tr/~sozer/pmoder. htm.
 • ODABAŞİ, Y. (1999): Postmodernizm ve Tüketici, Tüketim Kültürü, Sistem Yayınları, İstanbul.
 • Peppers, D., Bire Bir Pazarlama, Capital Dergisi Eki.
 • ROSENAU, P.M., (1998): Post-Modernizm ve Toplum Bilimleri (Çev: T.Birkan), Bilim ve Sanat Yayınları/Ark, Ankara.
 • SERDAR, Z., (2001): (Çev: Kaçmaz G.), Postmodernizm ve Öteki, Söylem Yayınları, İstanbul.
 • TROUT, J. VE RIVKIN S. (1999): Yeni Konumlandırma (Çev: A.Gürsel), Profilo Yayınları, İstanbul.
 • ________The Postmodern in Everyday Life, indirilme tarihi: 20.03.2002,
 • http://www.georgetown.edu/irvinemj/technoculture/ pomoexamples.html
 • VESCOVI, T (1999). Communicating Rationality and Emotional Experiences. E-Commerce vs. Physical Retail Communication Strategies,
 • http://helios.unive.it/vescovi/rationality&emotional. htm.
 • WAGNER, P.; (1996) Modernliğin Sosyolojisi Özgürlük ve Cezalandırma (Çev:Mehmet Küçük), Sarmal Yayınevi, İstanbul.
 • _________Yönetmek İçin Bilgiye İhtiyaç Var. (2002), http://www.activefinans.com/activeline/sayi16/yone tmek.htm
Other ID JA47DD27HP
Journal Section Research Article
Authors

Author: Muazzez BABACAN
Institution: Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu

Author: Ferah ONAT
Institution: Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu

Dates

Publication Date : May 1, 2002

Bibtex @ { eab472225, journal = {Ege Academic Review}, issn = {1303-099X}, address = {EGE AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BORNOVA İZMİR}, publisher = {Ege University}, year = {2002}, volume = {2}, pages = {11 - 20}, doi = {}, title = {POSTMODERN PAZARLAMA PERSPEKTİFİ}, key = {cite}, author = {Babacan, Muazzez and Onat, Ferah} }
APA Babacan, M , Onat, F . (2002). POSTMODERN PAZARLAMA PERSPEKTİFİ . Ege Academic Review , 2 (1) , 11-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eab/issue/39832/472225
MLA Babacan, M , Onat, F . "POSTMODERN PAZARLAMA PERSPEKTİFİ" . Ege Academic Review 2 (2002 ): 11-20 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eab/issue/39832/472225>
Chicago Babacan, M , Onat, F . "POSTMODERN PAZARLAMA PERSPEKTİFİ". Ege Academic Review 2 (2002 ): 11-20
RIS TY - JOUR T1 - POSTMODERN PAZARLAMA PERSPEKTİFİ AU - Muazzez Babacan , Ferah Onat Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Ege Academic Review JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 20 VL - 2 IS - 1 SN - 1303-099X- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Akademik Bakış Dergisi POSTMODERN PAZARLAMA PERSPEKTİFİ %A Muazzez Babacan , Ferah Onat %T POSTMODERN PAZARLAMA PERSPEKTİFİ %D 2002 %J Ege Academic Review %P 1303-099X- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Babacan, Muazzez , Onat, Ferah . "POSTMODERN PAZARLAMA PERSPEKTİFİ". Ege Academic Review 2 / 1 (May 2002): 11-20 .
AMA Babacan M , Onat F . POSTMODERN PAZARLAMA PERSPEKTİFİ. eab. 2002; 2(1): 11-20.
Vancouver Babacan M , Onat F . POSTMODERN PAZARLAMA PERSPEKTİFİ. Ege Academic Review. 2002; 2(1): 11-20.