Year 2010, Volume 10 , Issue 2, Pages 671 - 698 2010-05-01

A COMPARATIVE SURVEY ON THE CONCEPTS OF STRATEGIC COOPERATION AND STRATEGIC PARTNERSHIP
STRATEJİK İŞBİRLİĞİ VE STRATEJİK ORTAKLIK KAVRAMLARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

Gültekin SÜMER [1]


Strategic relations emanate from power-centered character of international relations. This brings about a tight classification of the strategic relations. For, the strategic relations can take on the form of cooperation and partnership as well as an asymmetrical one. Strategic cooperation refers to a short term and limited strategic scope where as, strategic partnership refers to pursuing long term and extensive strategic relations. Strategic cooperation is more vulnerable to disharmonies between the two sides whereas strategic partnership is more durable. Such a distinction matters in case any strategic relation suffers an impasse
Stratejik ilişkiler güç merkezli uluslararası politikanın bir gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum beraberinde stratejik ilişkilerin sınıflandırılması ihtiyacını getirmektedir; çünkü stratejik ilişkiler asimetrik gibi, kendisini işbirliği ve ortaklık şeklinde de gösterebilir. Stratejik işbirliği daha kısa vadeli ve sınırlı bir alanda işbirliği anlamına gelirken, stratejik ortaklık iç siyasal uyuma bağlı olarak daha uzun vadeli kapsamlı hedefler peşinde koşması anlamına gelir. Stratejik işbirliği ortaya çıkabilecek uyumsuzluklara karşı daha kırılgan iken, stratejik ortaklık daha dayanıklıdır. Stratejik ortaklık ile stratejik işbirliği arasındaki ayrımın doğru bir biçimde yapılamazsa stratejik ilişkinin çıkmaza girdiği durumlar yeterince anlaşılamamış olur
 • Adenauer, Konrad(1964):―Deutschland, Europe und die Atlantische Allianz, Jacobsen et al. (eds.) Deutschland und die Welt:Zur Aussenpolitik der Bundesrepublik 1949-1963, München, Deutscher Taschenbuch Verlag.
 • Armaoğlu, Fahir(1997):19.Yüzyıl Siyasi Tarihi(1789–1914) ,Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Aron, Raymond(1973): Peace and War: A Theory of International Relations, New York, Anchor Press/,Doubleday.
 • Dixit, Avinash K. ve Nalebuff, Barry J. (2003): Stratejik Düşünce: İş, Politika ve Günlük Yaşamın Rekabetçi Yanı, Çev. Nermin Arık,2.basım, İstanbul, Sabancı Üniversitesi Yayınları.
 • Bartlett, C. J. (1992):The Special Relationship: A Political History of Anglo American Relations since 1945, New York, Longman.
 • Bullock, Alan (1998): Hitler and Stalin: Parallel Lives, London, Fontana Press.
 • Brind, Harry (1983/1984): ―Soviet Policy in the Horn of Africa‖, International Affairs, 60, 1, s.75-95.
 • Craig, Gordon; George, Alexander L. (1995): Force and Statecraft: Diplomatic Problems of Our Time, New York, Oxford University Press.
 • D‘Encausse, Hélène Carreré(1986):Ni Paix Ni Guerre:Le Nouvel Empire Soviétique ou de Bon Usage de la Détente, Paris,Flammarion.
 • Deringil, Selim(1994) : Denge Oyunu: İkinci Dünya Savaşında Türkiye‘nin Dış Politikası, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Deutsch, Karl W. (1988): The Analysis of International Relations, Third Edition, New Jersey, Prentice Hall.
 • Fromkin, David(1994): Barışa Son Veren Barış: Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı?1914–1922, Çev: Mehmet Harmancı, İstanbul, Sabah Kitapları.
 • Hale, William(2003) :Turkish Foreign Policy:1774–2000,London, Routledge.
 • Hopkirk, Peter(1995): İstanbul‘un Doğusunda Bitmeyen Oyun, Çev:Mehmet Harmancı,İstanbul,Sabah Kitapları.
 • Holsti, K. J. (1988) : International Politics: A Framework for Analysis, Fifth Edition, New Jersey, Prentice Hall.
 • İnbar, Efraim(2002): ―Türk-İsrail İlişkilerinde Stratejik Unsur‖, Rubin et al.(der.) Günümüzde Türkiye‘nin Dış Politikası, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Jalali, Ali A.(2001/2002): ―The Strategic Partnership of Russia and Iran‖ Parameters,31,4,s.98–111.
 • Kann, Robert A. (1976): ―Alliances Versus Ententes‖, World Politics, 28,4,s. –621.
 • Kennedy, Paul(1995): Savaşta ve Barışta Büyük Stratejiler, Çev. Ahmet Fethi, İstanbul, Eti Kitapları.
 • Kotkin, Stephen(2009): ―Unbalanced Triangle: What Russian Chinese Relations Mean for the United States‖, Foreign Affairs 88,5, s.130–138.
 • Kissinger, Henry(1995):Diplomacy, New York, Simon and Schuster,Touchstone. Lo, Bobo(2004) : ―The Long Sunset of Strategic Partnership: Russis‘s Evolving China Policy‖, International Affairs, 80,2,s. 295–309.
 • Mearsheimer, John J. ; Walt, Stephen M.(2007): The Israel Lobby and U. S. Foreign Policy, New York, Farrar,Straus and Giroux.
 • Montefiore, Simon Sebag(2004): Stalin: The Court of the Red Czar, New York, Alfred A. Knopf.
 • Morgenthau, Hans J. (1985): Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Sixth Edition, New York, Alfred A. Knopf.
 • ―PKK‘yı İran‘a Karşı Cesaretlendirdik‖,Milliyet,4.4.2009. Rubin, James P.(2008): ―Building a New Atlantic Alliance: Restoring America‘s Partnership with Europe‖, Foreign Affairs, 87, 4,s.99–111.
 • Sanberk, Özden, ―Türk-Amerikan Ortak Vizyon Belgesi‖,Radikal,15.7.2006. ―Stratejik Ortaklık Belgelendi‖,Milliyet,6 Temmuz 2006.
 • T.C.DışişleriBakanlığı(2006),http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/Bolgeler/ Ortak%20Vizyon%20kağıdı-nihai%20Türkçe.doc (17.03.2009)
 • Tellis, Ashley J. (2006) :‖The Evolution of U.S.-Indian Ties: Missile Defense in an Emerging Strategic Relationship‖, International Security, 30,4, s.113–152.
 • Walt, Stephen M. (1987):The Origins of Alliances, Ithaca, Cornell University Press.
 • Watson,Adam(1993):The Evolution of International Society, London, Routledge.
 • Zakaria,Fareed(1992): ―Realism and Domestic Politics: A Review Essay‖, International Security, 17,1,s.177-198.
Other ID JA64SU55BK
Journal Section Research Article
Authors

Author: Gültekin SÜMER
Institution: Maltepe Üniversitesi

Dates

Publication Date : May 1, 2010

Bibtex @ { eab473223, journal = {Ege Academic Review}, issn = {1303-099X}, address = {EGE AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BORNOVA İZMİR}, publisher = {Ege University}, year = {2010}, volume = {10}, pages = {671 - 698}, doi = {}, title = {A COMPARATIVE SURVEY ON THE CONCEPTS OF STRATEGIC COOPERATION AND STRATEGIC PARTNERSHIP}, key = {cite}, author = {Sümer, Gültekin} }
APA Sümer, G . (2010). A COMPARATIVE SURVEY ON THE CONCEPTS OF STRATEGIC COOPERATION AND STRATEGIC PARTNERSHIP . Ege Academic Review , 10 (2) , 671-698 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eab/issue/39877/473223
MLA Sümer, G . "A COMPARATIVE SURVEY ON THE CONCEPTS OF STRATEGIC COOPERATION AND STRATEGIC PARTNERSHIP" . Ege Academic Review 10 (2010 ): 671-698 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eab/issue/39877/473223>
Chicago Sümer, G . "A COMPARATIVE SURVEY ON THE CONCEPTS OF STRATEGIC COOPERATION AND STRATEGIC PARTNERSHIP". Ege Academic Review 10 (2010 ): 671-698
RIS TY - JOUR T1 - A COMPARATIVE SURVEY ON THE CONCEPTS OF STRATEGIC COOPERATION AND STRATEGIC PARTNERSHIP AU - Gültekin Sümer Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Ege Academic Review JF - Journal JO - JOR SP - 671 EP - 698 VL - 10 IS - 2 SN - 1303-099X- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Akademik Bakış Dergisi A COMPARATIVE SURVEY ON THE CONCEPTS OF STRATEGIC COOPERATION AND STRATEGIC PARTNERSHIP %A Gültekin Sümer %T A COMPARATIVE SURVEY ON THE CONCEPTS OF STRATEGIC COOPERATION AND STRATEGIC PARTNERSHIP %D 2010 %J Ege Academic Review %P 1303-099X- %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Sümer, Gültekin . "A COMPARATIVE SURVEY ON THE CONCEPTS OF STRATEGIC COOPERATION AND STRATEGIC PARTNERSHIP". Ege Academic Review 10 / 2 (May 2010): 671-698 .
AMA Sümer G . A COMPARATIVE SURVEY ON THE CONCEPTS OF STRATEGIC COOPERATION AND STRATEGIC PARTNERSHIP. eab. 2010; 10(2): 671-698.
Vancouver Sümer G . A COMPARATIVE SURVEY ON THE CONCEPTS OF STRATEGIC COOPERATION AND STRATEGIC PARTNERSHIP. Ege Academic Review. 2010; 10(2): 671-698.