Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2022, Volume: 22 Issue: 4, 393 - 412, 03.10.2022
https://doi.org/10.21121/eab.1104962

Abstract

Supporting Institution

yok

Thanks

Sayın Editör(ler), İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

References

 • Aguilera, R.V., Rupp, D.E., Williams, C.A., Ganapathi, J., (2007). Putting the S Back in Corporate Social Responsibility, Academy of Management Review, Volume 32, Number: 3, pp. 836–863
 • Berg, B.L. & Lune, H. (2019). “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”, 9ncu Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: Asım Arı, Eğitim Kitabevi, Pearson, 4ncü Baskı, ss. 13-17, Eylül 2019, ISBN: 978-605-7557-92-6, Konya
 • Berksü Özar, Z., (2019). Dünyanın En İyi Etik Moda Markaları, Erişim Tarihi: 07.05.2020, https://www.oggusto.com/surdurulebilir-yasam/dunyanin-en-iyi-etik-moda-markalari
 • Bertola, P., Teunissen, J., (2018). Fashion 4.0. Innovating Fashion Industry Through Digital Transformation, Research Journal of Textile and Apparel, Volume 22 Issue 4, p. 356
 • Bowen, G.A., (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method, Qualitative Research Journal, Volume 9, Issue 2, pp. 27–40. http://doi.org/10.3316/qrj0902027
 • Brandage, (2019). Defacto’dan Çevre Dostu Koleksiyon, Erişim Tarihi: 04.02.2020, https://www.thebrandage.com/defactodan-cevre-dostu-koleksiyon
 • CNN Türk, (2018). Defacto Pet Şişeleri Tişörte Dönüştürüyor, Erişim Tarihi: 07.06.2020, https://www.cnnturk.com/turkiye/defacto-pet-siseleri-tisorte-donusturuyor
 • Doğan, E., (2017). Rekabet Stratejileri Perspektifinden Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 15, Sayı: Ek Sayı 1, Aralık 2017, s. 166, 174
 • Edgexpo.com, 2021. Fashion Industry Environmental, Waste, and Recycle Statistics, https://edgexpo.com/fashion-industry-waste-statistics/, Erişim Tarihi: 06.12.2021
 • Erarslan,, İ.H., Bakan, İ., Helvacıoğlu Kuyucu, A.D., (2008). Türk Hazır Giyim Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi, İstanbul Ticaret Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl. 7 Sayı. 13, ss. 265-300
 • Fashion United, (2022). Global Fashion Industry Statistics, https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics, Erişim Tarihi: 20.01.2022
 • GAP, (2019). Product Sustainability, https://www.gapincsustainability.com/product/product-sustainability, Erişim Tarihi: 05.06.2020
 • GAP, (2022). GAP Eşyalar için Sürdürülebilirlik–Generation Good, https://gap.com.tr/surdurulebilirlik-gap-for-good/, Erişim Tarihi: 20.01.2022
 • Goodland, R., (2002). Sustainability: Human, Social, Economic and Environmental, Ed. Ted Munn, Encyclopedia of Global Environmental Change, pp. 2-3, John Wiley&Sons Ltd., USA
 • GRI, (2021). About GRI, https://www.globalreporting.org/about-gri/, Erişim Tarihi: 05.01.2022
 • Harris, J.M., (2000). Basic Principles of Sustainable Development. Global Development and Environment Institute Working Paper: 00-04, pp. 7-8, June, 2000. Tufts University, USA.
 • Houge, J., (2018). Cradle to Cradle Certified™, Organic. Socially Responsible. Respecting Nature, Chief Sustainability Officer C&A Global, Erişim Tarihi: 11.06.2020, https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/sustainability/c2c/
 • IHKIB 2022, Hazır Giyim ve Moda Sektörü Küresel Atık İstatistikleri, https://www.ihkib.org.tr/tr/bilgi-bankasi/dunyadan-haberler/hazirgiyim-ve-moda-sektoru-kuresel-atik-istatistikleri/i-4453, Erişim Tarihi: 15.01.2022
 • Inditex, (2020). Un Modelo Sostenible–Right to Wear, https://www.inditex.com/es/un-modelo-sostenible/right-to-wear, Erişim Tarihi: 22.05.2020
 • Inditex, (2022). Closing the Loop, https://www.inditex.com/our-commitment-to-the-environment/closing-the-loop, Erişim Tarihi: 20.01.2022
 • Jeswiet, J., (2007). Design for the Environment, Environmentally Conscious Manufacturing, Editor: Myer Kutz, Hoboken, N.J.: John Wiley and Sons, pp. 29-44, USA
 • Joy, A., Sherry, J.F., Venkatesh, Jr.A., Wang, J., Chan, R., (2012). Fast Fashion, Sustainability, and the Ethical Appeal of Luxury Brands, Fashion Theory, Volume 16, Issue 3, pp. 273–296, doi: 10.2752/175174112X13340749707123, Erişim Tarihi: 30.03.2020
 • Kabukcu, E., (2018). The Reflections of Industry 4.0 on the Textile&Fashion Business Processes, Recent Researches on Social Sciences, Kraków, ss. 191-198.
 • Kavas, D., (2019). Gezegen Yoksa Spor da Yok, https://sifiratik.co/2019/11/18/niketan-iklim-degisikligine-karsi-durus-sifira-dogru-harekete-gec/, Erişim Tarihi: 14.05.2020
 • Kılıç, A., (2011). Antropometrik Ölçüm Sisteminden Yararlanarak Kadınlara Yönelik Yeni Bir Etek ve Pantolon Giysi Kalıbı Hazırlama Yönteminin Geliştirilmesi, Danışman: Prof.Dr. Ziynet Öndoğan, Ege Ü. FBE, Tekstil Müh.Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İzmir
 • Kılıç, H.D., (2017). Dijital Markalaşma Sürecinde Dijital Pazarlamanın Önemi, ss. 15-16, Erişim Tarihi: 12.02.2020, https://dhkdigital.com/wp-content/uploads/2018/07/Dijital_Markala%C5%9Fma_S%C3%BCre%C3%A7leri.pdf
 • Kılıç, S., Alkan, R., (2018). 4. Sanayi Devrimi Endüstri 4.0: Dünya ve Türkiye Değerlendirmeleri, Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2 (3) , ss. 29-49.
 • Levi Strauss, (2010). A Care Tag for Our Planet Levis Care Tags Promote Donating to Goodwill, https://www.levistrauss.com/wp-content/uploads/2019/03/a-Care-Tag-for-our-Planet-Levis-Care-Tags-Promote-Donating-to-Goodwill.pdf, 25 January 2010, Erişim Tarihi: 04.07.2020
 • Levi Strauss, (2016). Care Tag for Our Planet, https://goodvertising.site/care-tag-for-our-planet/, Erişim Tarihi: 04.07.2020
 • Motif, (2019). Moving Towards a Circular Fashion Economy, https://motif.org/news/circular-fashion-economy/, Erişim Tarihi: 12.08.2020
 • Necef Kurtoğlu, Ö., Tama, D., Boz, S., (2020). Moda Endüstrisinde Uygulanan Sürdürülebilirlik Stratejilerine Örnekler, Turkish Journal of Fashion Design&Management, Vol. 2 Number. 4, pp. 76-77.
 • Niinimäki, K., (2013). Tenents of Sustainable Fashion, Sustainable Fashion: New Approaches Book, Editor: Kirsi Niinimäki, Aalto University publication series Art+Design+Architecture, pp. 12-31, Helsinki, Finland, e-ISBN: 978-952-60-5573-2
 • Nike, (2019). Nike Move to Zero Climate Change Initiative, https://news.nike.com/news/nike-move-to-zero-climate-change-initiative, Erişim Tarihi: 08.06.2020
 • Nike, (2020). FY19 Nike Inc. Impact Report, pp. 35, 39, https://purpose-cms-preprod01.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/02/11230637/FY19-Nike-Inc.-Impact-Report.pdf, Erişim Tarihi: 30.10.2020
 • Nike, (2021). Move to Zero, 2025 ve Ötesi, 2 Eylül 2021, https://www.nike.com/tr/a/surdurulebilirlik-2025-hedefleri, Erişim Tarihi: 29.12.2021
 • Nike, (2022). Nike Move to Zero, https://www.nike.com/tr/surdurulebilirlik, Erişim Tarihi: 04.01.2022
 • Nudie Jeans, (2019). Sustainability, https://www.nudiejeans.com/sustainability/sustainable-products, Erişim Tarihi: 04.06.2020
 • Otero, T.P., Rolán, X.M., (2016). Understanding Digital Marketing-Basics and Actions, Editors: Carolina Machado&J.Paulo Davim, MBA Theory and Application of Business& Management Principles, Springer Int. Publ., ISSN: 2365-0532, Erişim Tarihi: 25.03.2020
 • Özkan, M., Al, A., Yavuz, S., (2018). Uluslararası Politik Ekonomi Açısından 4. Sanayi-Endüstri Devrimi’nin Etkileri ve Türkiye, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Eylül 2018, ISSN 2147-6934, ss. 126-156
 • Pereira, A., (2020). Inditex a Circular Economy Business Model Case, ICEDE Group, Universidade de Santiago de Compostela (USC), p. 21, http://www.r2piproject.eu/wp-content/uploads/2019/05/Inditex-Case-Study_1.pdf, pp.7-8, 21, Erişim Tarihi: 08.08.2020
 • Porter, M.E., (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Harvard Business Review, Volume: 86 Issue: 1, p. 25, 27, January 2008, Erişim Tarihi: 30.10.2020, https://hbr.org/archive-toc/BR0801
 • Rissanen, T., Mcquillan H. (2016). Zero Waste Fashion Design, London; Newyork: Fairchild Books, an Imprint of Bloomsbury Publishing, PLC, p. 10, ISBN 978-1-4725-8198-3
 • Sahni, H., (2010). Towards Sustainable Fashion–Computer Technology Integration for a Green Fashion Value-Chain, https://www.fibre2fashion.com/industry-article/4574/, Erişim Tarihi: 04.05.2020.
 • Sutton, P., (2004). A Perspective on Environmental Sustainability? A Paper for the Victorian Commissioner for Environmental Sustainability, Director-Strategy of Green Innovations, Version 2b, 12 April 2004, p. 11, http://www.green-innovations.asn.au/A-Perspective-on-Environmental-Sustainability.pdf, Erişim Tarihi: 12.05.2020.
 • Şen, C., Şen Kılıç, A., Öndoğan, Z., (2020). Endüstri 4.0 ve Moda Sektöründe Uygulamaları, Turkish Journal of Fashion Design&Management, Cilt 2, Sayı 2, s. 59.
 • Taşkın, E.G, Güney, S., (2014). Tekstil Terbiye Sektöründe Temiz Üretim İçin Örnek Modellerin Oluşturulması Projesi Teknolojik Değerlendirme Raporu, Tekstilde Çevre, Editör: Şengül Teke, ss. 9-13, Bursa, ISBN: 978-605-85527-3-9
 • Thomas, K., (2019). Cultures of Sustainability in the Fashion Industry, Fashion Theory The Journal of Dress, Body and Culture, 1751-7419 (Online), p.716
 • Thomas, L., (2020a). Nike to Dress 2020 Olympic Athletes in Uniforms Made of Recycled Shoes, https://www.cnbc.com/2020/02/05/nike-to-dress-2020-olympic-athletes-in-uniforms-made-of-recycled-shoes.html, February 5, 2020. Erişim Tarihi: 17.05.2020
 • Thomas, L., (2020b). Nike is Dressing 2020 Olympic Athletes in Uniforms Made of Recycled Shoe Parts, https://wasteadvantagemag.com/nike-is-dressing-2020-olympic-athletes-in-unifo rms-made-of-recycled-shoe-parts/, February 6, 2020. Erişim Tarihi: 17.05.2020
 • UİB, (2017). Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Trendler, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi, Nisan 2017, ss. 8-9, 18. http://www.uib.org.tr/tr/kbfile/surdurulebilirlik-raporu-nisan-2017, Erişim Tarihi: 24.04.2020
 • UNGC, (2021)., What is GC, (https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission), Erişim Tarihi: 05.01.2022
 • UNDP Turkey, (2020). Responsible Consumption and Production, https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html, Erişim Tarihi: 25.04.2020
 • Vallance, S., Perkins, H.C., Dixon, J.E., (2011). What is Social Sustainability? A Clarificaiton of Concepts, April 2011, Geoforum, Volume 42, Issue 3, Published by Elsevier, Online ISSN: 0016-7185, pp. 342-348, DOI: 10.1016/j.geoforum.2011.01.002
 • Vivien, F.D., (2008). Sustainable Development: an Overview of Economic Proposals, Sapiens, Vol. 1 No. 2, p. 4., https://journals.openedition.org/sapiens/227, ISSN: 1993-3819, Publisher Institut Veolia, Erişim tarihi: 12.05.2020
 • Wach, E. (2013). Learning About Qualitative Document Analysis, ss. 13-14, August 2013, https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/2989/PP%20InBrief%2013%20QDA%20FINAL2.pdf?sequence=4, Erişim Tarihi: 07.10.2020
 • WCED, (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, World Commission on Environment and Development, Oslo, pp.41-43, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf Erişim tarihi: 03.09.2020s
 • Woodcraft, S., Bacon, N., Hackett, T., Caistor-Arendar, L., (2012). Design for Social Sustainability, Saffron Woodcraft with Nicola Bacon, Lucia Caistor-Arendar&Tricia Hackett, Foreword by Sir Peter Hall, p.16, https://www.researchgate.net/publication/328581636_Design_for_Social_Sustainability_A_framework_for_creating_thriving_new_communities, Erişim tarihi: 20.05.2020
 • WordNet, (2020). Sustainability, Princeton University, http://dictionary.reference.com/browse/sustainability, Erişim tarihi: 30.10.2020
 • Yavuz, V.A., (2010). Sürdürülebilirlik Kavramı ve İşletmeler Açısından Sürdürülebilir Üretim Stratejileri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, s. 70. Yücel, S., Tiber, B. (2018). Hazır Giyim Endüstrisinde Sürdürülebilir Moda, Tekstil ve Mühendis Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 112, ss. 370-380.

A Study on the Investigation of Sustainability Practices of Global Brands in the Fashion Market

Year 2022, Volume: 22 Issue: 4, 393 - 412, 03.10.2022
https://doi.org/10.21121/eab.1104962

Abstract

Due to the careless use of natural resources, developments in technology, industrialization and population growth, environmental pollution and resource depletion are experienced in the world. The garment clothing and fashion industry has a significant impact on the rapid depletion of natural resources. The rapid change in fashion, especially in the garment clothing industry, negatively affects sustainability in the use of resources. Besides these; the careless use of large amounts of water and chemicals in production, and the release of waste to nature also harm the sustainability of life. These negative factors have started to increase consumption with environmental awareness, especially among consumers who care about nature. Conscious consumers' interest in nature has led to an increasing emphasis on sustainability in production and consumption by brands in ready-to-wear and other sectors. Especially in the Industry 4.0 process, the concept of sustainability has become one of the most important issues for global brands. The production of garment clothing products with natural fibres and materials is of great importance in terms of sustainability. These materials are compatible with nature and can be recycled. In apparel, due to long supply chains, energy and labour intensive production, ecological, economic and social sustainability studies are of high importance in the production and process management process.
In the research, application examples of global brands in the ready-to-wear and fashion sector, based on sustainability studies, were examined. For example; Stella McCartney, one of the luxury fashion brands; uses organic cotton, eco-friendly fibre and recyclable polyester and cashmere for sustainability. While Mara Hoffman uses tencel fabric and organic cotton, Gucci has banned PVC in its products since 2015 and prefers to use a carbon zero footprint in its work. While DeFacto, one of the global ready-to-wear brands, implements many environmental projects related to PET bottles, water use and textile waste, global brands such as Nike, GAP, Levi's, C&A, Inditex group, Nude Jeans also carry out exemplary studies on sustainability. As can be seen from the global brand examples, brands, on sustainability; develop applicable strategies in the fields of development goals, management of production and operation processes, supply policies, waste management.

References

 • Aguilera, R.V., Rupp, D.E., Williams, C.A., Ganapathi, J., (2007). Putting the S Back in Corporate Social Responsibility, Academy of Management Review, Volume 32, Number: 3, pp. 836–863
 • Berg, B.L. & Lune, H. (2019). “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”, 9ncu Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: Asım Arı, Eğitim Kitabevi, Pearson, 4ncü Baskı, ss. 13-17, Eylül 2019, ISBN: 978-605-7557-92-6, Konya
 • Berksü Özar, Z., (2019). Dünyanın En İyi Etik Moda Markaları, Erişim Tarihi: 07.05.2020, https://www.oggusto.com/surdurulebilir-yasam/dunyanin-en-iyi-etik-moda-markalari
 • Bertola, P., Teunissen, J., (2018). Fashion 4.0. Innovating Fashion Industry Through Digital Transformation, Research Journal of Textile and Apparel, Volume 22 Issue 4, p. 356
 • Bowen, G.A., (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method, Qualitative Research Journal, Volume 9, Issue 2, pp. 27–40. http://doi.org/10.3316/qrj0902027
 • Brandage, (2019). Defacto’dan Çevre Dostu Koleksiyon, Erişim Tarihi: 04.02.2020, https://www.thebrandage.com/defactodan-cevre-dostu-koleksiyon
 • CNN Türk, (2018). Defacto Pet Şişeleri Tişörte Dönüştürüyor, Erişim Tarihi: 07.06.2020, https://www.cnnturk.com/turkiye/defacto-pet-siseleri-tisorte-donusturuyor
 • Doğan, E., (2017). Rekabet Stratejileri Perspektifinden Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 15, Sayı: Ek Sayı 1, Aralık 2017, s. 166, 174
 • Edgexpo.com, 2021. Fashion Industry Environmental, Waste, and Recycle Statistics, https://edgexpo.com/fashion-industry-waste-statistics/, Erişim Tarihi: 06.12.2021
 • Erarslan,, İ.H., Bakan, İ., Helvacıoğlu Kuyucu, A.D., (2008). Türk Hazır Giyim Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi, İstanbul Ticaret Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl. 7 Sayı. 13, ss. 265-300
 • Fashion United, (2022). Global Fashion Industry Statistics, https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics, Erişim Tarihi: 20.01.2022
 • GAP, (2019). Product Sustainability, https://www.gapincsustainability.com/product/product-sustainability, Erişim Tarihi: 05.06.2020
 • GAP, (2022). GAP Eşyalar için Sürdürülebilirlik–Generation Good, https://gap.com.tr/surdurulebilirlik-gap-for-good/, Erişim Tarihi: 20.01.2022
 • Goodland, R., (2002). Sustainability: Human, Social, Economic and Environmental, Ed. Ted Munn, Encyclopedia of Global Environmental Change, pp. 2-3, John Wiley&Sons Ltd., USA
 • GRI, (2021). About GRI, https://www.globalreporting.org/about-gri/, Erişim Tarihi: 05.01.2022
 • Harris, J.M., (2000). Basic Principles of Sustainable Development. Global Development and Environment Institute Working Paper: 00-04, pp. 7-8, June, 2000. Tufts University, USA.
 • Houge, J., (2018). Cradle to Cradle Certified™, Organic. Socially Responsible. Respecting Nature, Chief Sustainability Officer C&A Global, Erişim Tarihi: 11.06.2020, https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/sustainability/c2c/
 • IHKIB 2022, Hazır Giyim ve Moda Sektörü Küresel Atık İstatistikleri, https://www.ihkib.org.tr/tr/bilgi-bankasi/dunyadan-haberler/hazirgiyim-ve-moda-sektoru-kuresel-atik-istatistikleri/i-4453, Erişim Tarihi: 15.01.2022
 • Inditex, (2020). Un Modelo Sostenible–Right to Wear, https://www.inditex.com/es/un-modelo-sostenible/right-to-wear, Erişim Tarihi: 22.05.2020
 • Inditex, (2022). Closing the Loop, https://www.inditex.com/our-commitment-to-the-environment/closing-the-loop, Erişim Tarihi: 20.01.2022
 • Jeswiet, J., (2007). Design for the Environment, Environmentally Conscious Manufacturing, Editor: Myer Kutz, Hoboken, N.J.: John Wiley and Sons, pp. 29-44, USA
 • Joy, A., Sherry, J.F., Venkatesh, Jr.A., Wang, J., Chan, R., (2012). Fast Fashion, Sustainability, and the Ethical Appeal of Luxury Brands, Fashion Theory, Volume 16, Issue 3, pp. 273–296, doi: 10.2752/175174112X13340749707123, Erişim Tarihi: 30.03.2020
 • Kabukcu, E., (2018). The Reflections of Industry 4.0 on the Textile&Fashion Business Processes, Recent Researches on Social Sciences, Kraków, ss. 191-198.
 • Kavas, D., (2019). Gezegen Yoksa Spor da Yok, https://sifiratik.co/2019/11/18/niketan-iklim-degisikligine-karsi-durus-sifira-dogru-harekete-gec/, Erişim Tarihi: 14.05.2020
 • Kılıç, A., (2011). Antropometrik Ölçüm Sisteminden Yararlanarak Kadınlara Yönelik Yeni Bir Etek ve Pantolon Giysi Kalıbı Hazırlama Yönteminin Geliştirilmesi, Danışman: Prof.Dr. Ziynet Öndoğan, Ege Ü. FBE, Tekstil Müh.Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İzmir
 • Kılıç, H.D., (2017). Dijital Markalaşma Sürecinde Dijital Pazarlamanın Önemi, ss. 15-16, Erişim Tarihi: 12.02.2020, https://dhkdigital.com/wp-content/uploads/2018/07/Dijital_Markala%C5%9Fma_S%C3%BCre%C3%A7leri.pdf
 • Kılıç, S., Alkan, R., (2018). 4. Sanayi Devrimi Endüstri 4.0: Dünya ve Türkiye Değerlendirmeleri, Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2 (3) , ss. 29-49.
 • Levi Strauss, (2010). A Care Tag for Our Planet Levis Care Tags Promote Donating to Goodwill, https://www.levistrauss.com/wp-content/uploads/2019/03/a-Care-Tag-for-our-Planet-Levis-Care-Tags-Promote-Donating-to-Goodwill.pdf, 25 January 2010, Erişim Tarihi: 04.07.2020
 • Levi Strauss, (2016). Care Tag for Our Planet, https://goodvertising.site/care-tag-for-our-planet/, Erişim Tarihi: 04.07.2020
 • Motif, (2019). Moving Towards a Circular Fashion Economy, https://motif.org/news/circular-fashion-economy/, Erişim Tarihi: 12.08.2020
 • Necef Kurtoğlu, Ö., Tama, D., Boz, S., (2020). Moda Endüstrisinde Uygulanan Sürdürülebilirlik Stratejilerine Örnekler, Turkish Journal of Fashion Design&Management, Vol. 2 Number. 4, pp. 76-77.
 • Niinimäki, K., (2013). Tenents of Sustainable Fashion, Sustainable Fashion: New Approaches Book, Editor: Kirsi Niinimäki, Aalto University publication series Art+Design+Architecture, pp. 12-31, Helsinki, Finland, e-ISBN: 978-952-60-5573-2
 • Nike, (2019). Nike Move to Zero Climate Change Initiative, https://news.nike.com/news/nike-move-to-zero-climate-change-initiative, Erişim Tarihi: 08.06.2020
 • Nike, (2020). FY19 Nike Inc. Impact Report, pp. 35, 39, https://purpose-cms-preprod01.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/02/11230637/FY19-Nike-Inc.-Impact-Report.pdf, Erişim Tarihi: 30.10.2020
 • Nike, (2021). Move to Zero, 2025 ve Ötesi, 2 Eylül 2021, https://www.nike.com/tr/a/surdurulebilirlik-2025-hedefleri, Erişim Tarihi: 29.12.2021
 • Nike, (2022). Nike Move to Zero, https://www.nike.com/tr/surdurulebilirlik, Erişim Tarihi: 04.01.2022
 • Nudie Jeans, (2019). Sustainability, https://www.nudiejeans.com/sustainability/sustainable-products, Erişim Tarihi: 04.06.2020
 • Otero, T.P., Rolán, X.M., (2016). Understanding Digital Marketing-Basics and Actions, Editors: Carolina Machado&J.Paulo Davim, MBA Theory and Application of Business& Management Principles, Springer Int. Publ., ISSN: 2365-0532, Erişim Tarihi: 25.03.2020
 • Özkan, M., Al, A., Yavuz, S., (2018). Uluslararası Politik Ekonomi Açısından 4. Sanayi-Endüstri Devrimi’nin Etkileri ve Türkiye, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Eylül 2018, ISSN 2147-6934, ss. 126-156
 • Pereira, A., (2020). Inditex a Circular Economy Business Model Case, ICEDE Group, Universidade de Santiago de Compostela (USC), p. 21, http://www.r2piproject.eu/wp-content/uploads/2019/05/Inditex-Case-Study_1.pdf, pp.7-8, 21, Erişim Tarihi: 08.08.2020
 • Porter, M.E., (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Harvard Business Review, Volume: 86 Issue: 1, p. 25, 27, January 2008, Erişim Tarihi: 30.10.2020, https://hbr.org/archive-toc/BR0801
 • Rissanen, T., Mcquillan H. (2016). Zero Waste Fashion Design, London; Newyork: Fairchild Books, an Imprint of Bloomsbury Publishing, PLC, p. 10, ISBN 978-1-4725-8198-3
 • Sahni, H., (2010). Towards Sustainable Fashion–Computer Technology Integration for a Green Fashion Value-Chain, https://www.fibre2fashion.com/industry-article/4574/, Erişim Tarihi: 04.05.2020.
 • Sutton, P., (2004). A Perspective on Environmental Sustainability? A Paper for the Victorian Commissioner for Environmental Sustainability, Director-Strategy of Green Innovations, Version 2b, 12 April 2004, p. 11, http://www.green-innovations.asn.au/A-Perspective-on-Environmental-Sustainability.pdf, Erişim Tarihi: 12.05.2020.
 • Şen, C., Şen Kılıç, A., Öndoğan, Z., (2020). Endüstri 4.0 ve Moda Sektöründe Uygulamaları, Turkish Journal of Fashion Design&Management, Cilt 2, Sayı 2, s. 59.
 • Taşkın, E.G, Güney, S., (2014). Tekstil Terbiye Sektöründe Temiz Üretim İçin Örnek Modellerin Oluşturulması Projesi Teknolojik Değerlendirme Raporu, Tekstilde Çevre, Editör: Şengül Teke, ss. 9-13, Bursa, ISBN: 978-605-85527-3-9
 • Thomas, K., (2019). Cultures of Sustainability in the Fashion Industry, Fashion Theory The Journal of Dress, Body and Culture, 1751-7419 (Online), p.716
 • Thomas, L., (2020a). Nike to Dress 2020 Olympic Athletes in Uniforms Made of Recycled Shoes, https://www.cnbc.com/2020/02/05/nike-to-dress-2020-olympic-athletes-in-uniforms-made-of-recycled-shoes.html, February 5, 2020. Erişim Tarihi: 17.05.2020
 • Thomas, L., (2020b). Nike is Dressing 2020 Olympic Athletes in Uniforms Made of Recycled Shoe Parts, https://wasteadvantagemag.com/nike-is-dressing-2020-olympic-athletes-in-unifo rms-made-of-recycled-shoe-parts/, February 6, 2020. Erişim Tarihi: 17.05.2020
 • UİB, (2017). Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Trendler, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi, Nisan 2017, ss. 8-9, 18. http://www.uib.org.tr/tr/kbfile/surdurulebilirlik-raporu-nisan-2017, Erişim Tarihi: 24.04.2020
 • UNGC, (2021)., What is GC, (https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission), Erişim Tarihi: 05.01.2022
 • UNDP Turkey, (2020). Responsible Consumption and Production, https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html, Erişim Tarihi: 25.04.2020
 • Vallance, S., Perkins, H.C., Dixon, J.E., (2011). What is Social Sustainability? A Clarificaiton of Concepts, April 2011, Geoforum, Volume 42, Issue 3, Published by Elsevier, Online ISSN: 0016-7185, pp. 342-348, DOI: 10.1016/j.geoforum.2011.01.002
 • Vivien, F.D., (2008). Sustainable Development: an Overview of Economic Proposals, Sapiens, Vol. 1 No. 2, p. 4., https://journals.openedition.org/sapiens/227, ISSN: 1993-3819, Publisher Institut Veolia, Erişim tarihi: 12.05.2020
 • Wach, E. (2013). Learning About Qualitative Document Analysis, ss. 13-14, August 2013, https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/2989/PP%20InBrief%2013%20QDA%20FINAL2.pdf?sequence=4, Erişim Tarihi: 07.10.2020
 • WCED, (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, World Commission on Environment and Development, Oslo, pp.41-43, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf Erişim tarihi: 03.09.2020s
 • Woodcraft, S., Bacon, N., Hackett, T., Caistor-Arendar, L., (2012). Design for Social Sustainability, Saffron Woodcraft with Nicola Bacon, Lucia Caistor-Arendar&Tricia Hackett, Foreword by Sir Peter Hall, p.16, https://www.researchgate.net/publication/328581636_Design_for_Social_Sustainability_A_framework_for_creating_thriving_new_communities, Erişim tarihi: 20.05.2020
 • WordNet, (2020). Sustainability, Princeton University, http://dictionary.reference.com/browse/sustainability, Erişim tarihi: 30.10.2020
 • Yavuz, V.A., (2010). Sürdürülebilirlik Kavramı ve İşletmeler Açısından Sürdürülebilir Üretim Stratejileri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, s. 70. Yücel, S., Tiber, B. (2018). Hazır Giyim Endüstrisinde Sürdürülebilir Moda, Tekstil ve Mühendis Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 112, ss. 370-380.
There are 59 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Business Administration
Journal Section Articles
Authors

Ece Nüket Öndoğan 0000-0002-8949-4611

Ziynet Öndoğan 0000-0002-8597-2727

Berru Topuzoğlu 0000-0003-3071-8227

Early Pub Date June 27, 2022
Publication Date October 3, 2022
Acceptance Date May 10, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 22 Issue: 4

Cite

APA Öndoğan, E. N., Öndoğan, Z., & Topuzoğlu, B. (2022). A Study on the Investigation of Sustainability Practices of Global Brands in the Fashion Market. Ege Academic Review, 22(4), 393-412. https://doi.org/10.21121/eab.1104962
AMA Öndoğan EN, Öndoğan Z, Topuzoğlu B. A Study on the Investigation of Sustainability Practices of Global Brands in the Fashion Market. ear. October 2022;22(4):393-412. doi:10.21121/eab.1104962
Chicago Öndoğan, Ece Nüket, Ziynet Öndoğan, and Berru Topuzoğlu. “A Study on the Investigation of Sustainability Practices of Global Brands in the Fashion Market”. Ege Academic Review 22, no. 4 (October 2022): 393-412. https://doi.org/10.21121/eab.1104962.
EndNote Öndoğan EN, Öndoğan Z, Topuzoğlu B (October 1, 2022) A Study on the Investigation of Sustainability Practices of Global Brands in the Fashion Market. Ege Academic Review 22 4 393–412.
IEEE E. N. Öndoğan, Z. Öndoğan, and B. Topuzoğlu, “A Study on the Investigation of Sustainability Practices of Global Brands in the Fashion Market”, ear, vol. 22, no. 4, pp. 393–412, 2022, doi: 10.21121/eab.1104962.
ISNAD Öndoğan, Ece Nüket et al. “A Study on the Investigation of Sustainability Practices of Global Brands in the Fashion Market”. Ege Academic Review 22/4 (October 2022), 393-412. https://doi.org/10.21121/eab.1104962.
JAMA Öndoğan EN, Öndoğan Z, Topuzoğlu B. A Study on the Investigation of Sustainability Practices of Global Brands in the Fashion Market. ear. 2022;22:393–412.
MLA Öndoğan, Ece Nüket et al. “A Study on the Investigation of Sustainability Practices of Global Brands in the Fashion Market”. Ege Academic Review, vol. 22, no. 4, 2022, pp. 393-12, doi:10.21121/eab.1104962.
Vancouver Öndoğan EN, Öndoğan Z, Topuzoğlu B. A Study on the Investigation of Sustainability Practices of Global Brands in the Fashion Market. ear. 2022;22(4):393-412.