PDF EndNote BibTex RIS Cite

Anne ve Babanın Eğitim Düzeyinin Öğrencinin Matematik Başarısına Etkisi

Year 2015, Volume 3, Issue 4, 42 - 57, 11.07.2016

Abstract

Bu araştırmanın amacı, anne ve babanın eğitim düzeyleri ile çocuğun matematik başarısı arasında bir ilişki olup olmadığını incelemektir. Bu araştırmanın örneklemini, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Burdur il merkezinde bulunan ve rastgele belirlenmiş iki yedinci sınıftan toplam 55 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerden, anne ve babalarının eğitim düzeylerini verilen formda işaretlemeleri ve 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönemine ait matematik karne notlarını yazmaları istenmiştir. Yapılan araştırmada nicel araştırmalarda kullanılan tarama yöntemi kullanılmıştır. Bağımsız değişken olan anne ve babanın eğitim durumları ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite olarak dört gruba ayrılmış ve bu gruplarda yer alan öğrencilerin matematik karne notları ortalamalarının (bağımlı değişken) birbirlerinden anlamlı farklılık gösterip göstermediği Kruskal Wallis H-Testi yapılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı olmasa da anne ve babanın özellikle de daha net olarak annenin eğitim düzeyinin artıkça, öğrencilerin matematik karne notlarının da arttığı görülmüştür. Ortaokul mezunu babaların çocuklarının matematik başarısının en yüksek değerde olması, bu artan ilişki örüntüsünü bozan bir bulgu olmuştur

The Effect of Parents’ Level of Education on Students’ Mathematics Achievement

Year 2015, Volume 3, Issue 4, 42 - 57, 11.07.2016

Abstract

Aim of the current research is to examine whether there is a relationship between parental education level and mathematics achievement. Sample of the research consists of 55 7th grade students in a school which was selected randomly in Burdur. The students were given a form in which they were asked to mark their parents’ level of education and write their mathematics points in the end of the first semester. Parental education level as independent variable were categorized as primary, middle, high school and university and the students’ points in those categories were compared with Kruskal Wallis H-Test. The results revealed that there was not a relationship between parental education level and mathematics achievement statistically. However, it was seen that the students’ mathematics points increased as their mothers’ level of education, and this situtation was also valid for their fathers considerably. Only the fathers who graduated from middle school broke the pattern

Details

Other ID JA44RJ59MS
Journal Section Articles
Authors

Alaattin URAL This is me
?


Fatma Nilay ÇINAR This is me
?

Publication Date July 11, 2016
Published in Issue Year 2015, Volume 3, Issue 4

Cite

Bibtex @ { ebed239290, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-6467}, eissn = {2146-6467}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {3}, number = {4}, pages = {42 - 57}, title = {Anne ve Babanın Eğitim Düzeyinin Öğrencinin Matematik Başarısına Etkisi}, key = {cite}, author = {Ural, Alaattin and Çınar, Fatma Nilay} }
APA Ural, A. & Çınar, F. N. (2016). Anne ve Babanın Eğitim Düzeyinin Öğrencinin Matematik Başarısına Etkisi . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 3 (4) , 42-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ebed/issue/22328/239290
MLA Ural, A. , Çınar, F. N. "Anne ve Babanın Eğitim Düzeyinin Öğrencinin Matematik Başarısına Etkisi" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2016 ): 42-57 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ebed/issue/22328/239290>
Chicago Ural, A. , Çınar, F. N. "Anne ve Babanın Eğitim Düzeyinin Öğrencinin Matematik Başarısına Etkisi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2016 ): 42-57
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Parents’ Level of Education on Students’ Mathematics Achievement AU - AlaattinUral, Fatma NilayÇınar Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 57 VL - 3 IS - 4 SN - 2146-6467-2146-6467 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of The Institute of Educational Sciences Anne ve Babanın Eğitim Düzeyinin Öğrencinin Matematik Başarısına Etkisi %A Alaattin Ural , Fatma Nilay Çınar %T Anne ve Babanın Eğitim Düzeyinin Öğrencinin Matematik Başarısına Etkisi %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2146-6467-2146-6467 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD Ural, Alaattin , Çınar, Fatma Nilay . "Anne ve Babanın Eğitim Düzeyinin Öğrencinin Matematik Başarısına Etkisi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 / 4 (July 2016): 42-57 .
AMA Ural A. , Çınar F. N. Anne ve Babanın Eğitim Düzeyinin Öğrencinin Matematik Başarısına Etkisi. MAKÜ EBED. 2016; 3(4): 42-57.
Vancouver Ural A. , Çınar F. N. Anne ve Babanın Eğitim Düzeyinin Öğrencinin Matematik Başarısına Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016; 3(4): 42-57.
IEEE A. Ural and F. N. Çınar , "Anne ve Babanın Eğitim Düzeyinin Öğrencinin Matematik Başarısına Etkisi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 3, no. 4, pp. 42-57, Jul. 2016