PDF EndNote BibTex RIS Cite

Hazırlık (Kurtuluş Savaşı) Dönemi Eğitim Politikaları ve Eğitim Faaliyetleri

Year 2013, Volume 1, Issue 1, 1 - 28, 11.07.2016

Abstract

1918–1923 ara dönemi, ölüm kalım mücadelesinin ağırlığında eğitim sorunlarının geri plana itildiği bir dönemdir. Ancak Kuvayi Milliye ruhunun köylere kadar yayılmasında, işgallere karşı direnişlerde ve örgütlenmelerde, Osmanlı mekteplerinde yetişen muallimlerle aydınların rolleri çok büyük olmuştur. Milli Mücadele Dönemi, Cumhuriyet tarihimizin en çetin ve zor dönemi olarak tarihe geçmiştir. Bu dönemde Türk milleti ve devleti, bütün imkânlarını işgalci düşman güçlerinin saldırılarını bertaraf etmeye harcamıştır. Bu nedenle de devlet çarkının işleyişi, zaman zaman sekteye uğramış, toplumsal düzeni sağlıklı temellere oturtma mücadelesi güçlükle sürdürülmeye çalışılmıştır. Toparlanma ve atılım dönemi ise ancak milli mücadelenin kazanılmasından sonra gerçekleşebilmiştir. Mustafa Kemal, Türk milletinin var oluş mücadelesi verdiği günlerde, eğitim öğretim faaliyetlerini dikkatle takip etmiş, önemle üzerinde durmuş ve milli ve modern bir eğitim sistemi meydana getirmeye çalışmıştır

References

 • Aslan, B.(2002). Kurtuluş Savaşı Döneminde Eğitim Faaliyetleri İçerisinde Öğretmenlerin Durumu. Atatürk
 • Üniversitesi Atatürk Dergisi, 3(2), 59-79. Atatürk’ün Söylev Demeçleri Cilt I-III (Açıklamalı Dizin İle) (2006). (5. Baskı), Ankara: Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları.
 • Başar, E.(2004). Milli Eğitim Bakanlarının Eğitim Faaliyetleri (1920-1960). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Ergün, M.(1997). Atatürk Devri Türk Eğitimi. (2. Baskı). Ankara: Ocak Yayınları.
 • Kansu, M.M.(1988). Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber. (Cilt: I). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Karagözoğlu, G.(Kasım 1985), Atatürk’ün Eğitim Savası. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 2(4),193–
 • Sakaoğlu, N.(1992). Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, (1.Basım), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 09 Mayıs (1336)1920, Devre:1, İçtimai:13, Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 14 Temmuz (1336)1920, Devre:1, İçtimai:34, Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 17 Temmuz (1336)1920, Devre:1, İçtimai:36, Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 31 Temmuz (1336)1920, Devre:1,İçtimai:41, Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 04 Ekim (1336)1920, Devre:1 İçtimai:78, Cilt:2.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 19 Ekim (1336)1920, Devre:1, İçtimai:36, Cilt:2.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 19 Ekim (1336)1920, Devre:1, İçtimai:86, Cilt:2.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 25 Kasım (1336)1920, Devre:1, İçtimai:102, Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 10 Şubat (1337)1921, Devre:1, İçtimai:48, Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 10 Şubat (1337)1921, Devre:1, İçtimai:148, Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 4 Nisan (1337)1921, Devre:1, İçtimai:16, Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 10 Kasım (1337)1921, Devre:1, İçtimai:108, Cilt:2.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 22 Aralık .(1337)1921,Devre:1, İçtimai:132, Cilt:I.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 7 Nisan (1339)1923, Devre: 1, İçtima:28,Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 29 Eylül (1339)1923, Devre:2, İçtimai:28, Cilt:1.
 • Tonguç, İ. H.(1946). İlköğretim Kavramı. (2.Baskı). İstanbul.
 • Unat, F.R.(1964). Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Preparation (War of Independence) Period Educational Policy and Educational Activities

Year 2013, Volume 1, Issue 1, 1 - 28, 11.07.2016

Abstract

Interim period 1918-1923, the struggle of life and death, a period of weight training issues have been pushed into the background. However, the spirit of the National Forces villages as well as the spread of resistance against the occupation and organization of the Ottoman schools in muallimlerle growing role of intellectuals has been tremendous. National struggle period, the most arduous and difficult period in history as the history of the Republic. During this period, the Turkish nation and the state spent to eliminate all possibilities of attacks on the invading enemy forces. For this reason, the operation of the wheel of the state from time to time have been disrupted social order were to be continued difficulty in the struggle for a healthy seating basis. In the period of recovery and progress, but it was only after the acquisition of the national struggle. Mustafa Kemal, the Turkish nation, the days of the struggle for existence, has followed closely the activities of education and training, and emphasis on the importance of national and tried to bring about the modern education system.

References

 • Aslan, B.(2002). Kurtuluş Savaşı Döneminde Eğitim Faaliyetleri İçerisinde Öğretmenlerin Durumu. Atatürk
 • Üniversitesi Atatürk Dergisi, 3(2), 59-79. Atatürk’ün Söylev Demeçleri Cilt I-III (Açıklamalı Dizin İle) (2006). (5. Baskı), Ankara: Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları.
 • Başar, E.(2004). Milli Eğitim Bakanlarının Eğitim Faaliyetleri (1920-1960). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Ergün, M.(1997). Atatürk Devri Türk Eğitimi. (2. Baskı). Ankara: Ocak Yayınları.
 • Kansu, M.M.(1988). Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber. (Cilt: I). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Karagözoğlu, G.(Kasım 1985), Atatürk’ün Eğitim Savası. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 2(4),193–
 • Sakaoğlu, N.(1992). Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, (1.Basım), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 09 Mayıs (1336)1920, Devre:1, İçtimai:13, Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 14 Temmuz (1336)1920, Devre:1, İçtimai:34, Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 17 Temmuz (1336)1920, Devre:1, İçtimai:36, Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 31 Temmuz (1336)1920, Devre:1,İçtimai:41, Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 04 Ekim (1336)1920, Devre:1 İçtimai:78, Cilt:2.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 19 Ekim (1336)1920, Devre:1, İçtimai:36, Cilt:2.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 19 Ekim (1336)1920, Devre:1, İçtimai:86, Cilt:2.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 25 Kasım (1336)1920, Devre:1, İçtimai:102, Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 10 Şubat (1337)1921, Devre:1, İçtimai:48, Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 10 Şubat (1337)1921, Devre:1, İçtimai:148, Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 4 Nisan (1337)1921, Devre:1, İçtimai:16, Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 10 Kasım (1337)1921, Devre:1, İçtimai:108, Cilt:2.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 22 Aralık .(1337)1921,Devre:1, İçtimai:132, Cilt:I.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 7 Nisan (1339)1923, Devre: 1, İçtima:28,Cilt:1.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 29 Eylül (1339)1923, Devre:2, İçtimai:28, Cilt:1.
 • Tonguç, İ. H.(1946). İlköğretim Kavramı. (2.Baskı). İstanbul.
 • Unat, F.R.(1964). Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Details

Other ID JA44RZ89RT
Journal Section Articles
Authors

Erol KAPLUHAN This is me
?

Publication Date July 11, 2016
Published in Issue Year 2013, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @ { ebed239305, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-6467}, eissn = {2146-6467}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {1}, number = {1}, pages = {1 - 28}, title = {Hazırlık (Kurtuluş Savaşı) Dönemi Eğitim Politikaları ve Eğitim Faaliyetleri}, key = {cite}, author = {Kapluhan, Erol} }
APA Kapluhan, E. (2016). Hazırlık (Kurtuluş Savaşı) Dönemi Eğitim Politikaları ve Eğitim Faaliyetleri . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 1 (1) , 1-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ebed/issue/22331/239305
MLA Kapluhan, E. "Hazırlık (Kurtuluş Savaşı) Dönemi Eğitim Politikaları ve Eğitim Faaliyetleri" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2016 ): 1-28 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ebed/issue/22331/239305>
Chicago Kapluhan, E. "Hazırlık (Kurtuluş Savaşı) Dönemi Eğitim Politikaları ve Eğitim Faaliyetleri". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2016 ): 1-28
RIS TY - JOUR T1 - Preparation (War of Independence) Period Educational Policy and Educational Activities AU - ErolKapluhan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 28 VL - 1 IS - 1 SN - 2146-6467-2146-6467 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of The Institute of Educational Sciences Hazırlık (Kurtuluş Savaşı) Dönemi Eğitim Politikaları ve Eğitim Faaliyetleri %A Erol Kapluhan %T Hazırlık (Kurtuluş Savaşı) Dönemi Eğitim Politikaları ve Eğitim Faaliyetleri %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2146-6467-2146-6467 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Kapluhan, Erol . "Hazırlık (Kurtuluş Savaşı) Dönemi Eğitim Politikaları ve Eğitim Faaliyetleri". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 / 1 (July 2016): 1-28 .
AMA Kapluhan E. Hazırlık (Kurtuluş Savaşı) Dönemi Eğitim Politikaları ve Eğitim Faaliyetleri. MAKÜ EBED. 2016; 1(1): 1-28.
Vancouver Kapluhan E. Hazırlık (Kurtuluş Savaşı) Dönemi Eğitim Politikaları ve Eğitim Faaliyetleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(1): 1-28.
IEEE E. Kapluhan , "Hazırlık (Kurtuluş Savaşı) Dönemi Eğitim Politikaları ve Eğitim Faaliyetleri", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 1-28, Jul. 2016