BibTex RIS Cite

Analysing Projected Changes in Future Air Temperature and Precipitation Climatology of Turkey by Using RegCM4.3.5 Climate Simulations

Year 2011, Volume: 20 Issue: 1, 17 - 27, 01.06.2011

Abstract

In this work, future changes for the period of 2070-2100 in mean air temperature and precipitation climatology of Turkey with respect to present climate (1971 to 2000) were projected by using regional climate model simulations. Regional Climate Model (RegCM4.3.5) of International Centre for Theoretical Physics (ICTP) was used for projections of future and present climate conditions. HadGEM2 (Hadley Global Environment Model 2) global climate model of Met Office Hadley Centre was downscaled for Turkey and its surrounding region. In this study, RCP4.5 and RCP8.5 emission scenarios were studied in order to investigate future changes of some climate variables in Turkey. According to the model results, there will be an increase of between 3 °C and 7 °C in mean air temperatures of Turkey. This warming will be more severe in warm seasons than cold seasons. Changes varying from –0.8 mm/day to 1.2 mm/day in precipitation climatology of Turkey are expected according to the regional climate model results.

Keywords: Turkey, climate change, emission scenarios, regional climate model, future projections.


RegCM4.3.5 İKLİM MODELİ BENZETİMLERİ KULLANILARAK TÜRKİYE'NİN GELECEK HAVA SICAKLIĞI VE YAĞIŞ KLIMATOLOJILERINDEKI DEĞİŞİKLİKLERİN ÇÖZÜMLENMESİ

Year 2011, Volume: 20 Issue: 1, 17 - 27, 01.06.2011

Abstract

Bu çalışmada 1970-2000 dönemi günümüz iklimine göre 2070-2100 dönemi için Türkiye’nin ortalama hava sıcaklığı ve yağış klimatolojilerindeki değişikler, bölgesel iklim modeli simülasyonları (benzetim) kullanılarak öngörüldü. Günümüz ve gelecek iklim koşullarının model kestirimlerinin yapılması için, International Centre for Theoretical Physics (ICTP) bölgesel iklim modeli RegCM4.3.5 kullanıldı. Met Office Hadley Merkezi’nin HadGEM2 küresel iklim modeli, Türkiye ve çevresi için alt ölçeklendirme yöntemi ile çalışıldı. Gelecekte Türkiye’nin iklim değişkenlerinde oluşacak değişimleri incelemek için, küresel iklim modelinin RCP4.5 ve RCP8.5 salım senaryoları çıktıları kullanıldı. Model çıktılarına göre, Türkiye’de ortalama hava sıcaklıklarında 3 °C ile 7 °C arasında değişen artışlar olacaktır. Sıcaklık artışı, sıcak mevsimlerde soğuk mevsimlere göre daha fazla olacaktır. Bölgesel iklim modeli sonuçlarına göre, Türkiye’nin yağış klimatolojisinde ise, –0.8 mm/gün ile 1.2 mm/gün arasında değişen değişimler beklenmektedir.

Anahtar kelimeler: Türkiye, iklim değişikliği, salım senaryoları, bölgesel iklim modeli, gelecek projeksiyonları.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Tuğba Öztürk This is me

Murat Türkeş This is me

M. Levent Kurnaz

Publication Date June 1, 2011
Submission Date April 28, 2015
Published in Issue Year 2011 Volume: 20 Issue: 1

Cite

APA Öztürk, T., Türkeş, M., & Kurnaz, M. . L. (2011). RegCM4.3.5 İKLİM MODELİ BENZETİMLERİ KULLANILARAK TÜRKİYE’NİN GELECEK HAVA SICAKLIĞI VE YAĞIŞ KLIMATOLOJILERINDEKI DEĞİŞİKLİKLERİN ÇÖZÜMLENMESİ. Ege Coğrafya Dergisi, 20(1), 17-27.