Ege Coğrafya Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2636-8056 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1983 | Yayıncı Ege Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ecd


 

 • Ege Coğrafya Dergisi, Ege Üniversitesi'nin almış olduğu karar gereği, 2020 yılından itibaren yayın hayatına sadece elektronik olarak devam edecektir.
 • 2020 Makale başvurularında, bazı çalışmalar için Etik Kurul Belgesinin sunulması zorunludur. Ayrıntılar için lütfen "Etik Sorumluluklar ve Politikalar" kısmını inceleyiniz.

 

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından 1983 yılından bu yana çıkarılan Ege Coğrafya Dergisi, yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Ege Coğrafya dergisi,  ULAKBİM TR Dizin'de taranmaktadır.

Ege Coğrafya Dergisi, coğrafya disiplininin farklı alanlarında, bilimsel ve güncel coğrafi bilgi üretimi ve paylaşımına katkı sağlamayı amaçlar. 

Bu çerçevede, coğrafya disiplininin farklı alanlarında, bilimsel ve güncel coğrafi bilgi üretimi ve paylaşımına katkı sağlamayı amaçlar. Coğrafya disiplini çerçevesinde, öncelikli olarak beşeri ve ekonomik coğrafya ile fiziki coğrafya alanlarında olmak üzere, bilimsel (ampirik ya da derleme) makalelere yer verilir. Ege Coğrafya Dergisi, ekonomik coğrafya, kültür coğrafyası, kırsal ve kentsel coğrafya, turizm coğrafyası, nüfus coğrafyası, mekânsal analiz ve modelleme, iklim ve iklim değişimi, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, jeomorfoloji, hidrografya, paleocoğrafya ve coğrafya eğitimi gibi coğrafyanın ve diğer mekânsal bilimlerin farklı alanlarından yazılara açıktır.

Ege Coğrafya Dergisi

e-ISSN 2636-8056 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1983 | Yayıncı Ege Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ecd
Kapak Resmi


 

 • Ege Coğrafya Dergisi, Ege Üniversitesi'nin almış olduğu karar gereği, 2020 yılından itibaren yayın hayatına sadece elektronik olarak devam edecektir.
 • 2020 Makale başvurularında, bazı çalışmalar için Etik Kurul Belgesinin sunulması zorunludur. Ayrıntılar için lütfen "Etik Sorumluluklar ve Politikalar" kısmını inceleyiniz.

 

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından 1983 yılından bu yana çıkarılan Ege Coğrafya Dergisi, yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Ege Coğrafya dergisi,  ULAKBİM TR Dizin'de taranmaktadır.

Ege Coğrafya Dergisi, coğrafya disiplininin farklı alanlarında, bilimsel ve güncel coğrafi bilgi üretimi ve paylaşımına katkı sağlamayı amaçlar. 

Bu çerçevede, coğrafya disiplininin farklı alanlarında, bilimsel ve güncel coğrafi bilgi üretimi ve paylaşımına katkı sağlamayı amaçlar. Coğrafya disiplini çerçevesinde, öncelikli olarak beşeri ve ekonomik coğrafya ile fiziki coğrafya alanlarında olmak üzere, bilimsel (ampirik ya da derleme) makalelere yer verilir. Ege Coğrafya Dergisi, ekonomik coğrafya, kültür coğrafyası, kırsal ve kentsel coğrafya, turizm coğrafyası, nüfus coğrafyası, mekânsal analiz ve modelleme, iklim ve iklim değişimi, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, jeomorfoloji, hidrografya, paleocoğrafya ve coğrafya eğitimi gibi coğrafyanın ve diğer mekânsal bilimlerin farklı alanlarından yazılara açıktır.

Cilt 29 - Sayı 1 - 25 Haz 2020
 1. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIMSAL ÜRETİM VE GIDA GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ: BİLİMSEL BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 125 - 149
  Murat TÜRKEŞ TÜRKEŞ
 2. İNOVASYONUN COĞRAFYASI: COĞRAFİ VE İLİŞKİSEL YAKINLIKLARIN BİLGİ YAYILMASI VE ÖĞRENME SÜREÇLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 151 - 165
  Fatih ALTUĞ
 3. KOZBEYLİ’DE (FOÇA/İZMİR) KIRSAL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 1 - 17
  Füsun BAYKAL , Emre ATABERK
 4. BİLECİK ŞEHRİNDE ARAZİ FİYATLARINDA YAŞANAN DEĞİŞİM VE BELİRLEYİCİLER: 2002-2018
  Sayfalar 19 - 28
  Öznur AKGİŞ İLHAN , Erdal KARAKAŞ , Fatih TURGAY
 5. OSMANLI ANADOLU’SUNDA EŞKIYALIK VE MEKÂN (1565-1566): 5 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 29 - 43
  İ̇lker YİĞİT , Esra ORUÇ
 6. MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN TOPRAKTAKİ AĞIR METALLER (AS, CD, CO, FE VE NI) ÜZERİNE ETKİSİ: ORHANELİ VE BÜYÜKORHAN (BURSA) ÖRNEĞİ
  Sayfalar 45 - 56
  Serpil MENTESE , Olgun BÖBREK
 7. KENTSEL BELLEĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN İZMİR’DEKİ ENDÜSTRİ MİRAS ALANLARININ ÖNEMİ: ALSANCAK LİMAN ARDI BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 57 - 71
  Arife KARADAĞ , Leman İNCEDERE
 8. BİLECİK ŞEHRİNDE KÜLTÜREL TURİZMİN GELİŞMESİNDE ETKİLİ OLACAK FIRSATLAR VE GÜÇLÜKLER HAKKINDA YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 73 - 86
  Ayşe OKUYUCU
 9. BAŞKENTİN MERKEZİNDE KÖY KALMAK: ÇANKAYA İLÇESİNİN (ANKARA) KIRSAL MAHALLELERİ
  Sayfalar 87 - 106
  Rüya BAYAR , Kerime KARABACAK
 10. COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN İHRACATA DAYALI KALKINMA POTANSİYELİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 107 - 123
  Hasibe SERVET , Nihal YAYLA , İ̇smail ÇEVİŞ
Dizinler