e-ISSN: 2636-8056
Başlangıç: 1983
Yayıncı: Ege Üniversitesi
Kapak Resmi
       

2023 yılı makale başvuruları 22 Aralık 2022 tarihinden itibaren alınacaktır.

Ege Coğrafya Dergisi yazım kuralları yenilendiği için gönderilecek makaleler  derginin yeni yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.


Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından 1983 yılından bu yana çıkarılan Ege Coğrafya Dergisi, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir..
2020 yılına kadar basılı olarak da yayımlanan (ISSN 1300-5634) Ege Coğrafya Dergisi, Ege Üniversitesi tarafından alınan karar gereği, yayın hayatına elektronik olarak devam etmektedir.

Ege Coğrafya Dergisi, ULAKBİM TR Dizin'de ve ICI Journals Master List veritabanında (Index Copernicus) taranmaktadır.

Ege Coğrafya Dergisi, coğrafya disiplininin farklı alanlarında, bilimsel ve güncel coğrafi bilgi üretimi ve paylaşımına katkı sağlamayı amaçlar.
Bu çerçevede öncelikli olarak beşeri ve ekonomik coğrafya ile fiziki coğrafya alanlarında olmak üzere, bilimsel (ampirik ya da derleme) makalelere yer verilir.
Ege Coğrafya Dergisi, ekonomik coğrafya, kültür coğrafyası, kırsal ve kentsel coğrafya, turizm coğrafyası, nüfus coğrafyası, mekânsal analiz ve modelleme, iklim ve iklim değişimi, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, jeomorfoloji, hidrografya, paleocoğrafya gibi coğrafyanın ve diğer mekânsal bilimlerin farklı alanlarından yazılara açıktır.

2023 - Cilt: 32 Sayı: Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel Sayısı