Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Analyze of a Sample Mining Field by Remote Sensing Method

Year 2017, Volume 4, Issue 3, 518 - 540, 30.09.2017
https://doi.org/10.31202/ecjse.333813

Abstract

As is known, remote sensing and field analysis is evolving rapidly everyday. Each year new satellites sent into space and these satellites provide the current images of earth with different types of working principles and forms of image acquisition and various occupational groups utilize them. In this study, the historical devolepment of remote sensing and using methods of it in mining was briefly given. Also, a sample field study was conducted and the results were analyzed. Some of the satellites which are commonly used in the field of mineral anaylze and differences between each other were explained. Aster satellite images of any sampled field was processed by the program called PSI Geometica and alunite, iron-oxide, muscovite, calcite, montmorillonite, kaolinite, chlorite, sericite minerals were mapped to zones of mineralization. Raw image of Aster satellite was analyzed by band rationing method in order to determine zones of mineralization. In this study, some examinations have been conducted in a sample area in order to identify the ore assets with using the method of remote sensing, and this method which is going to help practitioners in discovering of mining fields was introduced in detail.

References

  • [1] Kavak, K.Ş., 1995, Uzaktan Algılamanın Temel Kavramları ve Sivas Havzası’nın GD’suna Ait Landsat MS Görüntülerinin Arazi Verileriyle Deneştirilmesine Yönelik Bir Uygulama, Doktora semineri 1, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim dalı, 70 sf, Sivas. [2] Kavak, K.Ş., 1998, Uzaktan Algılamanın Temel kavramları ve Jeolojideki Uygulama Alanları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Sayı:52, Mayıs, Sivas. [3] Lillesand, T.M, Kiefer, R.W., 2000, Remote Sensing and Image Interpretation, John Wiley and Sons. Inc., USA. [4] Aksoy, A., 2000, “Uzaktan Algılama Ders Notları”, Basılmamış Ders Notları, Uşak. [5] Ünsal, A., 2012, Madencilikte Özel Konular II “Uzaktan Algılama”. [6] Çullu, M.A, Dinç, U., Karakaş, S., Şahin, Y., 2003, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknikleri Kullanarak Pamuk Alanı Tahmin Kursu 108 Ders Notları, H.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Laboratuvarı, Şanlıurfa. [7] Açıkgöz, G., 2010, Yumurtalık Sulak Alan Sistemindeki Kıyı Değişimlerinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Tespiti, C.Ü. FBE Yüksek Lisans Tezi, Adana. [8] URL-1 http://www.islem.com.tr. [9] Dağlıyar, A., PCI Geometica V9.1 ve ERDAS programları eğitim notları, Ankara. [10] Gürsoy, M., Büyüksağiş, İ.S, 2013, Uzaktan Algılama Yöntemiyle Maden Sahaları Analizi, AKÜ Maden Müh. Böl. Lisans Tezi, Afyonkarahisar. [11] Sesören, A., 1999, Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar, Mart Matbaacılık Sanatları Ltd. Şti. 126 sf.

Uzaktan Algılama Yöntemiyle Örnek Bir Maden Sahasının Analizi

Year 2017, Volume 4, Issue 3, 518 - 540, 30.09.2017
https://doi.org/10.31202/ecjse.333813

Abstract

Bilindiği gibi, uzaktan algılama ile saha analizleri yüksek bir hızla her geçen gün gelişmektedir. Her yıl uzaya yeni uydular gönderilmekte ve bu uydular farklı türlerdeki çalışma prensipleri ve görüntü alım biçimleriyle dünyamıza ait en güncel görüntü bilgilerini sağlayarak, çeşitli meslek gruplarından kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Bu çalışmada, uzaktan algılama yönteminin tarihi gelişimi ve madencilikte kullanılma yöntemlerinden kısaca bahsedilerek, örnek bir saha çalışması yapılmış ve sonuçları irdelenmiştir. Maden saha analizlerinde sıklıkla kullanılan bazı uydulara ve bu uydular arasındaki farklara değinilmiştir. Örneklenen herhangi bir sahanın Aster uydu görüntüleri PSI Geometica adlı programda işlenerek bölgedeki alünit, demiroksit, muskovit, kalsit, montmorillonit, kaolinit, klorit, serisit minerallerinin cevherleşme kuşakları haritalanmıştır. Cevherleşme kuşaklarını belirlemek amacıyla Aster uydusu ham görüntüsü bant oranlaması yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu çalışmada, uzaktan algılama yöntemi kullanılarak örnek bir sahanın cevher varlıklarının saptanmasına yönelik incelemeler yapılmış ve uygulayıcılara maden sahalarının kolayca keşfine yardımcı olacak bu yöntem detaylıca tanıtılmıştır.

References

  • [1] Kavak, K.Ş., 1995, Uzaktan Algılamanın Temel Kavramları ve Sivas Havzası’nın GD’suna Ait Landsat MS Görüntülerinin Arazi Verileriyle Deneştirilmesine Yönelik Bir Uygulama, Doktora semineri 1, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim dalı, 70 sf, Sivas. [2] Kavak, K.Ş., 1998, Uzaktan Algılamanın Temel kavramları ve Jeolojideki Uygulama Alanları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Sayı:52, Mayıs, Sivas. [3] Lillesand, T.M, Kiefer, R.W., 2000, Remote Sensing and Image Interpretation, John Wiley and Sons. Inc., USA. [4] Aksoy, A., 2000, “Uzaktan Algılama Ders Notları”, Basılmamış Ders Notları, Uşak. [5] Ünsal, A., 2012, Madencilikte Özel Konular II “Uzaktan Algılama”. [6] Çullu, M.A, Dinç, U., Karakaş, S., Şahin, Y., 2003, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknikleri Kullanarak Pamuk Alanı Tahmin Kursu 108 Ders Notları, H.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Laboratuvarı, Şanlıurfa. [7] Açıkgöz, G., 2010, Yumurtalık Sulak Alan Sistemindeki Kıyı Değişimlerinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Tespiti, C.Ü. FBE Yüksek Lisans Tezi, Adana. [8] URL-1 http://www.islem.com.tr. [9] Dağlıyar, A., PCI Geometica V9.1 ve ERDAS programları eğitim notları, Ankara. [10] Gürsoy, M., Büyüksağiş, İ.S, 2013, Uzaktan Algılama Yöntemiyle Maden Sahaları Analizi, AKÜ Maden Müh. Böl. Lisans Tezi, Afyonkarahisar. [11] Sesören, A., 1999, Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar, Mart Matbaacılık Sanatları Ltd. Şti. 126 sf.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Mustafa GÜRSOY>

Türkiye


İ. Sedat BÜYÜKSAĞİŞ>

Publication Date September 30, 2017
Submission Date August 10, 2017
Acceptance Date September 29, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 4, Issue 3

Cite

IEEE M. Gürsoy and İ. S. Büyüksağiş , "Uzaktan Algılama Yöntemiyle Örnek Bir Maden Sahasının Analizi", El-Cezeri, vol. 4, no. 3, pp. 518-540, Sep. 2017, doi:10.31202/ecjse.333813