El-Cezeri Journal of Science and Engineering
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-3736 | e-ISSN 2148-3736 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Prof.Dr. Selami ŞAŞMAZ |


    The El-Cezerî Journal of Science and Engineering (ECJSE) is a research journal covering Science and Engineering subjects published since 2014. ECJSE publishes three issues per year of rigorous and original contributions in the Science disciplines of Chemistry, Sciences, and Physics, and in the Engineering disciplines of Civil, Chemical, Electrical, Mechanical, Mechatronic, Naval Architecture and Marine Engineering, Computer Science and Engineering, and along with a Theme Issue on specific topic.  

    Manuscripts must be submitted in Turkish or English language irrespective of the native language of the author(s). All manuscripts are considered for review subject to the author(s)’ written undertaking that they have not been and will not be published elsewhere in any format, and that there are no ethical concerns with the contents of the manuscripts or data collection. The author(s) warrant that the information submitted is not redundant and respects general guidelines of ethics in publishing.

    No fee is charged from the author for the article application or after the acceptance. The articles published in the Journal are open access.

Journal is indexed by followings: TUBITAK-ULAKBIM (TR DIZIN)Google Scholar, DRJI, CiteFactor, DOAJ, Index Copernicus, Scientific Indexing Services.El-Cezeri Journal of Science and Engineering

ISSN 2148-3736 | e-ISSN 2148-3736 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Prof.Dr. Selami ŞAŞMAZ |
Cover Image


    The El-Cezerî Journal of Science and Engineering (ECJSE) is a research journal covering Science and Engineering subjects published since 2014. ECJSE publishes three issues per year of rigorous and original contributions in the Science disciplines of Chemistry, Sciences, and Physics, and in the Engineering disciplines of Civil, Chemical, Electrical, Mechanical, Mechatronic, Naval Architecture and Marine Engineering, Computer Science and Engineering, and along with a Theme Issue on specific topic.  

    Manuscripts must be submitted in Turkish or English language irrespective of the native language of the author(s). All manuscripts are considered for review subject to the author(s)’ written undertaking that they have not been and will not be published elsewhere in any format, and that there are no ethical concerns with the contents of the manuscripts or data collection. The author(s) warrant that the information submitted is not redundant and respects general guidelines of ethics in publishing.

    No fee is charged from the author for the article application or after the acceptance. The articles published in the Journal are open access.

Journal is indexed by followings: TUBITAK-ULAKBIM (TR DIZIN)Google Scholar, DRJI, CiteFactor, DOAJ, Index Copernicus, Scientific Indexing Services.Volume 6 - Issue 3 - Sep 30, 2019
 1. Binalarda Isı Köprüsü Etkisinin 3 Boyutlu Analizi
  Pages 414 - 427
  Burak TÜRKAN , Nagihan ETEMOĞLU , Akın Burak ETEMOĞLU
 2. Chalcogenide Glasses
  Pages 428 - 457
  Bekir KARASU , Tuğçegül İDİNAK , Eda ERKOL , Alİ Ozan YANAR
 3. Brown Swiss Irkı İnek Sütlerinde Mikrobiyolojik Kalite Parametrelerinin Türk ve AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi
  Pages 458 - 465
  Özlem ERTEKİN
 4. A Generalization of Fuzzy Soft Max-Min Decision-Making Method and Its Application to a Performance-Based Value Assignment in Image Denoising
  Pages 466 - 481
  Serdar ENGİNOĞLU , Samet MEMIŞ , Naim ÇAĞMAN
 5. Energy Recovery and Greenhouse Gas Emission Reduction Potential of Bio-Waste in the Mediterranean Region of Turkey
  Pages 482 - 490
  Zuhal AKYÜREK
 6. Shearlet Dönüşümü ve Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Kot Kumaşlar Üzerinde Gerçek Zamanlı Hata Tespiti
  Pages 491 - 502
  Erdal GÜVENOĞLU , Muhammet BAĞIRGAN
 7. Afyonkarahisar Bölgesi Mermer Parça Atıklarının Beton Agregası Olarak Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması
  Pages 503 - 516
  Zeyni ARSOY , Hakan ÇİFTÇİ , Bahri ERSOY , Tayfun UYGUNOĞLU , Bekir ARSLAN
 8. Ni75Al25 alaşımı ve 316 L paslanmaz çeliğin bakır ara tabaka kullanılarak difüzyon kaynağı
  Pages 517 - 524
  Osman TORUN , İbrahim ÇELİKYÜREK , Bedri BAKSAN
 9. Structural and Rheological Properties of Gelatin-Carrageenan Mixtures
  Pages 525 - 532
  Güler Bengusu TEZEL , Sibel UZUNER , Gülsün AKDEMIR EVRENDILEK
 10. %3 Mg içeren Borlanmış Co-Mg Alaşımının Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 533 - 542
  İsmail YILDIZ , İbrahim GÜNEŞ
 11. Burdur İlinin Hayvansal ve Bazı Tarımsal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi
  Pages 543 - 557
  Sertaç GÖRGÜLÜ
 12. An Efficient Solar-Hydrogen DC-DC Buck Converter System with Sliding Mode Control
  Pages 558 - 570
  Mustafa Ergin ŞAHİN
 13. Kaçak Elektrik Kullanımının Enterkonnekte Sisteme Etkileri
  Pages 571 - 584
  Zafer MERTOĞLU , Sülyman Sungur TEZCAN
 14. Hekzagonal Bor Nitrür Nanoplate-Nano Ag/Epoksi Kompozitler: Üretimi, Mekanik ve Termal Özellikleri
  Pages 585 - 593
  Mürsel EKREM
 15. Mekanik Alaşımlama Yöntemi ile Üretilen Farklı Miktarlarda ZrO2 Takviyeli Al-2Gr Matrisli Kompozit Malzemelerin Aşınma Performanslarının İncelenmesi
  Pages 594 - 605
  İjlal ŞİMŞEK
 16. Çözelti Plazması Yöntemiyle Sentezlenen Gümüş Nanoparçacık Boyutuna Voltaj ve Çalışma Süresinin Etkisi
  Pages 606 - 612
  Mehmet ÖZKAN , Ali SAKARYA
 17. Glass Microspheres
  Pages 613 - 641
  Bekir KARASU , İrem DEMİREL , Anıl ÖZTUVAN , Burak ÖZDEMİR
 18. The contribution of Multi-GNSS Experiment (MGEX) to precise point positioning over Turkey: Consideration of observation time and satellite geometry
  Pages 642 - 658
  Sermet OĞÜTCÜ
 19. Comparative Evaluation of Energy and Exergy Performances of R22 and its Alternative R407C, R410A and R448A Refrigerants in Vapor Compression Refrigeration Systems
  Pages 659 - 667
  Mehmet ALTINKAYNAK , Engin OLGUN , Arzu ŞENCAN ŞAHİN
 20. The Creation of Maze in Order to Hide Data, and the Proposal of Method Based on AES Data Encryption Algorithm
  Pages 668 - 680
  Erdal GÜVENOĞLU , Can RAZBONYALI
 21. Investigating environmental effects of different combi boilers using LPG
  Pages 681 - 690
  Halil İbrahim VARIYENLI , Faraz AFSHARI , Ataollah KHANLARI
 22. Seramik Sektöründe Dijital Boya (İnk–Jet) Uygulamaları
  Pages 691 - 711
  Bekir KARASU , Deniz KARABULUT , Aytaç BİÇER , Utku Can VAROL , Zehra Emel OYTAÇ
 23. Silan Modifiye Mermer Toz Atıklarının Epoksi Polimer Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması
  Pages 712 - 725
  Süleyman AKPINAR , Atilla EVCİN
 24. Solarmeter Design for High Solar Radiation Measurement and Experimental Validation
  Pages 726 - 735
  Alper ERGÜN , İlhan CEYLAN , Mustafa AYDIN , Ali Etem GÜREL , Gökçe KOÇBULUT
 25. Reliability Analysis of Oregon Bridges Using WIM (Weigh-in-Motion) Data
  Pages 736 - 747
  Arcan YANİK , Christopher HIGGINS
 26. Hardness change due to carburization time and material thickness during heat treatment of SAE 8620 (21NiCrMo2) plates
  Pages 748 - 754
  İdris KARAGÖZ
 27. A review of smart materials: researches and applications
  Pages 755 - 788
  İbrahim Nazem QADER , Mediha KÖK , Fethi DAGDELEN , Yıldırım AYDOĞDU
 28. İplik Tipi ve Düzeninin Dokuma Denim Kumaşların Tek-Yönlü Esneme Özellikleri Üzerindeki Etkileri
  Pages 789 - 798
  Esin SARIOĞLU
 29. Matlab/Simulink Yardımıyla Çok-Araçlı Sinyalizasyon Sisteminin Simülasyonu ve Tren Zaman Çizelgesinin Tasarımı
  Pages 799 - 807
  Mehmet Taciddin AKÇAY , İlhan KOCAARSLAN
 30. Genel Anestezide Kullanılan Propofolün Başlangıç Dozunun Bulanık Mantık ile Tahmini
  Pages 808 - 816
  Esra SİVARİ , Zafer CİVELEK
 31. Nar Kabuklarından Kimyasal Aktivasyon ile Hazırlanan Aktif Karbon Üzerinde Metilen Mavisinin Adsorpsiyonu
  Pages 817 - 829
  Nazan YILMAZ , Oğuzhan ALAGÖZ
 32. Feasibility Study of a Solar Power Plant Installation: A Case Study of Lake Burdur, Turkey
  Pages 830 - 835
  İbrahim KIRBAŞ , Ahmet ÇİFCİ
 33. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile Tehlikeli Yol Kenarı Tesislerine Araç Çarpma Risklerine Karşı Bir Duyarlılık Analizi
  Pages 836 - 846
  Mustafa Yurdabal APAK , Murat ERGÜN , Halit ÖZEN
 34. Advisor Based Modeling of the Effect of Rolling Resistance on Regenerative Braking in All-Electric Passenger Cars
  Pages 847 - 855
  Mehmet Akif KUNT
 35. Topology Optimization of Truck Chassis Under Multi Loading Conditions
  Pages 856 - 867
  Mehmet hanifi DOĞRU
 36. Incubator Automation and Medical Thermal Image Control System Design For Newborns
  Pages 868 - 880
  Kadir Caner KILIÇARSLAN , Mustafa YAZ
 37. Investigation of Ballistic Behavior of Agricultural Waste Doped Hybrid Composite Plates in Vacuum Infusion Method
  Pages 881 - 893
  Hüseyin Taner BAHÇE , Şemsettin TEMİZ
Indexes and Platforms