El-Cezeri Journal of Science and Engineering
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-3736 | e-ISSN 2148-3736 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Selami ŞAŞMAZ |


    The El-Cezerî Journal of Science and Engineering (ECJSE) is a research journal covering Science and Engineering subjects published since 2014. ECJSE publishes three issues per year of rigorous and original contributions in the Science disciplines of Chemistry, Sciences, and Physics, and in the Engineering disciplines of Civil, Chemical, Electrical, Mechanical, Mechatronic, Naval Architecture and Marine Engineering, Computer Science and Engineering, and along with a Theme Issue on specific topic.  

    Manuscripts must be submitted in Turkish or English language irrespective of the native language of the author(s). All manuscripts are considered for review subject to the author(s)’ written undertaking that they have not been and will not be published elsewhere in any format, and that there are no ethical concerns with the contents of the manuscripts or data collection. The author(s) warrant that the information submitted is not redundant and respects general guidelines of ethics in publishing.

    No fee is charged from the author for the article application or after the acceptance. The articles published in the Journal are open access.

Journal is indexed by followings: TR-Dizin, Google Scholar, DRJI, CiteFactor, DOAJ, Index Copernicus, Scientific Indexing ServicesEl-Cezeri Journal of Science and Engineering

ISSN 2148-3736 | e-ISSN 2148-3736 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Selami ŞAŞMAZ |
Cover Image


    The El-Cezerî Journal of Science and Engineering (ECJSE) is a research journal covering Science and Engineering subjects published since 2014. ECJSE publishes three issues per year of rigorous and original contributions in the Science disciplines of Chemistry, Sciences, and Physics, and in the Engineering disciplines of Civil, Chemical, Electrical, Mechanical, Mechatronic, Naval Architecture and Marine Engineering, Computer Science and Engineering, and along with a Theme Issue on specific topic.  

    Manuscripts must be submitted in Turkish or English language irrespective of the native language of the author(s). All manuscripts are considered for review subject to the author(s)’ written undertaking that they have not been and will not be published elsewhere in any format, and that there are no ethical concerns with the contents of the manuscripts or data collection. The author(s) warrant that the information submitted is not redundant and respects general guidelines of ethics in publishing.

    No fee is charged from the author for the article application or after the acceptance. The articles published in the Journal are open access.

Journal is indexed by followings: TR-Dizin, Google Scholar, DRJI, CiteFactor, DOAJ, Index Copernicus, Scientific Indexing ServicesVolume 7 - Issue 2 - May 31, 2020
 1. Araç ve Sürücü Kayıt Kontrol Sistemi Uygulaması
  Pages 346 - 357
  Ahmet TURAN , İdris SANCAKTAR
 2. Floatability of Suspended Particles from Wastewater of Natural Stone Processing by Floc-Flotation in Mechanical Cell
  Pages 358 - 370
  Tuba TAŞDEMİR , Hande KILIÇ BAŞARAN
 3. Drying Behaviors of Mint Leaves in Vacuum Freeze Drying
  Pages 371 - 380
  Tuğba KOVACI , Erkan DİKMEN , Arzu ŞENCAN ŞAHİN
 4. Thermodynamic and performance evaluation of an integrated geothermal energy based multigeneration plant
  Pages 381 - 401
  Yunus Emre YUKSEL
 5. Ti6Al4V Alaşımı ve Saf Titanyumun (Cp-Ti) Oksidasyon Kinetiği
  Pages 402 - 409
  Aysun AYDAY
 6. A Multi Criteria Decision Making Methodology Based Novel Model For Supplier Selection
  Pages 410 - 423
  Muhammet Fatih AK
 7. PEM Yakıt Hücreleri için Sülfone Polieter Eter Keton (sPEEK) Elektrolitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu: Sülfonasyon Derecesi Etkisi
  Pages 424 - 435
  Mesut YILMAZOĞLU
 8. CoB Ön Alaşımlarının Alüminotermik Redüksiyon Yöntemiyle Üretilmesi ve Termokimyasal Modellenmesi
  Pages 436 - 447
  Ahmet TURAN , Mehmet BUĞDAYCI
 9. Optimal Operation of a Virtual Power Plant in a Day Ahead Market Considering Uncertainties of Renewable Generation and Risk Evaluation
  Pages 448 - 460
  Özge Pinar AKKAŞ , Ertugrul CAM
 10. Çelik Taban Levhalarının Bağlantı Deliklerinde Tasarıma Aykırı Geometrik Değişimin Gerilme Dağılımına Etkisi
  Pages 461 - 473
  Salih ÖZDEMİR , Tuğba BAYTAK , Murat TOSUN , Osman BULUT
 11. Beton Yol Uygulamalarında Derz Türlerine Göre Düşey Deplasman Oluşumlarının İncelenmesi ve Maliyet Analizi: Trabzon-Rize Örneği
  Pages 474 - 486
  Muhammet ÇELİK , Mehmet Tevfik SEFEROĞLU , Muhammet Vefa AKPINAR , Ayşegül Güneş SEFEROĞLU
 12. Rotor Spacing and Blade Number Effect on the Thrust, Torque and Power of a Coaxial Rotor
  Pages 487 - 502
  İbrahim GÖV
 13. Solution And Performance Analysis Of Subset Sum Problem With A New Metaheuristic Approach
  Pages 503 - 512
  Mustafa Furkan KESKENLER , Eyüp Fahri KESKENLER
 14. Kargı Köyü (Burdur) Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanının Jeolojik, Hidrojeolojik ve Jeomorfolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Pages 513 - 525
  İbrahim SOYASLAN
 15. A Parameters Analysis of Sine Cosine Algorithm on Travelling Salesman Problem
  Pages 526 - 535
  Mehmet Fatih DEMİRAL
 16. Analysis of the Effect of Rotor Slot Type on Torque Ripple in Induction Motors by Finite Element Method
  Pages 536 - 542
  Asım Gökhan YETGİN , Burhanettin DURMUŞ
 17. Aqueous Solution of VOSO4•xH2O in Solution Plasma Process
  Pages 543 - 548
  Mehmet ÖZKAN , Bekir ORUNCAK , Sabri ÇEVİK
 18. Dağıtık Permütasyon Akış Tipi Çizelgeleme Problemlerinin Yapay Arı Koloni Algoritması İle Çözümü
  Pages 549 - 562
  İpek KÜPELİ , Ahmet SARUCAN , Ahmet Sezer KÜPELİ
 19. NiAl Bazlı Malzemelerin Kuru Kayma Aşınmasının İncelenmesi
  Pages 563 - 571
  Hüseyin DEMİRTAŞ
 20. Düşük Deformasyon Seviyelerinde Kumların Dinamik Özelliklerinin Resonant Kolon Deneyi Yardımıyla Belirlenmesi
  Pages 572 - 580
  Ersin GÜLER , Kamil Bekir AFACAN
 21. Economic and Environmental Effects of Treadwear Index in Vehicle Tires
  Pages 581 - 591
  Emre ARABACI , Bayram KILIÇ , Recep Çağrı ORMAN
 22. Poliüretan Kaplı Araç Direksiyonunun Soğutulmasının Simülasyonu
  Pages 592 - 602
  Burak TÜRKAN , Akın B. ETEMOĞLU , Ümit ÇEĞİL
 23. Hafif Çelik ve Ahşap Duvar Konstrüksiyonlarının Gömülü Karbon Değerinin Belirlenmesi
  Pages 613 - 618
  Merve TUNA KAYILI , Sema Tuğba ÖZMEN
 24. The Influence of Bed Material Grain Size on Scouring for Labyrinth Side Weir Flow
  Pages 619 - 627
  Mustafa TUNÇ , M.emin EMİROĞLU
 25. ZrO2-5%CaO TERMAL BARİYER KAPLAMA (TBC) SİSTEMİNİN SICAK KOROZYON DİRENCİ
  Pages 628 - 638
  Kadir Mert DÖLEKER
 26. Electrochemical Behavior of Tin Based Film Cathodically Deposited From Non-Aqueous Media
  Pages 639 - 648
  Sitki AKTAŞ , Abdulcabbar YAVUZ , Kaan KAPLAN , Metin BEDİR
 27. Grafit Katkılı Polipropilen Kompozitlerin Mekanik ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 649 - 658
  Salih YETGİN , Murat ÇOLAK
 28. The Effects of Flux Type on Mechanical and Microstructural Properties of S235 Structural Steel by Submerged Arc Welding
  Pages 659 - 666
  Aziz Barış BAŞYİĞİT , Büşra SOLAK
 29. Sulu Çözeltiden Metilen Mavisinin Giderilmesi için ARCFe3O4 Nanokompozitlerinin Sentezlenmesi
  Pages 667 - 678
  Kadriye BOZGEYİK , Atakan TOPRAK
 30. Spiral Kaynaklı Çelik Boruların Korozyona Karşı FBE Kaplamaların Test Ve Karakterizasyonu
  Pages 679 - 689
  Ekrem ALTUNCU , Gökhan ÇİL , Mahmut GEL
 31. A Numerical Approach to Estimate the Tensile Strength of Structural Lightweight Concrete
  Pages 690 - 699
  Esra TUGRUL TUNC , Kürşat Esat ALYAMAÇ , Zülfü ULUCAN
 32. Surface Finishing of Aerospace Materials
  Pages 700 - 709
  Osman SOYDAN , Kürşad GÖV , Ömer EYERCİOĞLU
 33. Micro Hole Drilling of Aerospace Materials and Regression Analysis
  Pages 710 - 723
  Kürşad GÖV , Aykut AKBULUT
 34. Biyo–Seramik Bileşimine Silisyum Katkısının Osteokondüktif ve Osteoindüktif Özelliklere Etkisi
  Pages 724 - 742
  Fazilet ERGÖZ GÜNGÖR, Bekir KARASU
 35. Tümüyle Elektrikli Binek Tipli Bir Araçta Yuvarlanma Direnci Değişiminin İvmelenme Performansı ve Transmisyon Kayıplarına Etkisi Üzerine Bir Çalışma
  Pages 743 - 752
  Mehmet Akif KUNT
 36. Effects of lubricant fluid with nanoparticle additive on the load capacity of a hydrostatic journal bearing
  Pages 753 - 762
  Abdurrahim DAL , Mustafa KILIÇ , Ali Özhan AKYÜZ , Azim Doğuş TUNCER , Afşin GÜNGÖR
 37. Çevrimli ve İzotermal Sıcak Korozyonun Nikel Esaslı Süper Alaşım Malzemeye Etkisi
  Pages 763 - 772
  Kadir Mert DÖLEKER , Cahit KARAOĞLANLI
 38. Al-Mg-SiC Kompozitlerin Görünür Yoğunluklarının Taguchi Analizi
  Pages 773 - 780
  Abdulaziz KAYA , Mikail ASLAN , Necip Fazıl YILMAZ , Halil KURT
 39. Durum İzleme ve İstatistiksel Süreç Kontrolü Kullanarak Şebeke Kalkışlı Daimi Mıknatıslı Senkron Motorda Rulman Arızası Tespiti
  Pages 781 - 794
  Saadet Gülsüm GÖZÜOĞLU , Zafer DOĞAN
 40. Microwave curing process parameters on epoxy based polymer composites
  Pages 795 - 805
  İbrahim GÜNEŞ , Tayfun UYGUNOĞLU , Atila Gürhan ÇELİK
 41. Pres Filtre Atığı ve Uçucu Kül ile Elde Edilen Geopolimer Harçların Farklı Koşullar Altında Birim Ağırlığı ve Basınç Dayanımının Değerlendirilmesi
  Pages 806 - 823
  İlker Bekir TOPÇU , Taylan SOFUOĞLU
 42. Sürekli Döküm Tufalinden Metalotermik Yöntemle Ferronikel Üretimi
  Pages 824 - 834
  Levent ÖNCEL
 43. Experimental Investigation of Mechanical Properties for Injection Molded PA66+PA6I/6T Composite Using RSM and Grey Wolf Optimization
  Pages 835 - 847
  Fuat TAN
 44. Zemin Stabilizasyonunda Midyat Taşı Atıklarının Kullanılabilirliği
  Pages 848 - 857
  Fatih YILMAZ , Vedat DUMAN
 45. Dinamik Yapay Sinir Ağı ile İç Mekân Konum Kestirimi
  Pages 858 - 870
  Mert TUNÇ , Ferdi KARA , Hakan KAYA
 46. Appraisal of Structural Behavior of Afyon Sandıklı Ulu Mosque
  Pages 871 - 881
  Pinar USTA , Özgür BOZDAĞ , Asuman Işıl ÇARHOĞLU
 47. A Comparative Study of Model Reduction Techniques for Specified Bandwidth on Aircraft
  Pages 882 - 894
  Onur YILMAZ , Bilal EROL
 48. Simulation of Behavior of Carbon/Epoxy and Glass/Epoxy Composites Under the Drop Weight Impact Event
  Pages 895 - 905
  Mehmet Hanifi DOĞRU , Eyüp YETER
 49. Assessment and Application of Deep Learning Algorithms in Civil Engineering
  Pages 906 - 922
  Melda ALKAN ÇAKIROĞLU , Ahmet Ali SÜZEN
 50. Emayenin Dünü ve Bugünü
  Pages 923 - 939
  Bekir KARASU , İbrahim SAÇKAN , Mehmet Can TAPLI
 51. Past and Present Approaches to Borosilicate Glasses
  Pages 940 - 969
  Bekir KARASU , İrem DEMİREL , Soykan AYDIN , Metehan DALKIRAN , Beyza LİK
Indexes and Platforms