El-Cezeri Journal of Science and Engineering
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2148-3736 | e-ISSN 2148-3736 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Selami ŞAŞMAZ | https://dergipark.org.tr/en/pub/ecjse


    The El-Cezerî Journal of Science and Engineering (ECJSE) is a research journal covering Science and Engineering subjects published since 2014. ECJSE publishes three issues per year of rigorous and original contributions in the Science disciplines of Chemistry, Sciences, and Physics, and in the Engineering disciplines of Civil, Chemical, Electrical, Mechanical, Mechatronic, Naval Architecture and Marine Engineering, Computer Science and Engineering, and along with a Theme Issue on specific topic.  

    Manuscripts must be submitted in Turkish or English language irrespective of the native language of the author(s). All manuscripts are considered for review subject to the author(s)’ written undertaking that they have not been and will not be published elsewhere in any format, and that there are no ethical concerns with the contents of the manuscripts or data collection. The author(s) warrant that the information submitted is not redundant and respects general guidelines of ethics in publishing.

    No fee is charged from the author for the article application or after the acceptance. The articles published in the Journal are open access.

Journal is indexed by followings: SCOPUS, TR-Dizin, Google Scholar, DRJI, CiteFactor, DOAJInternational Institute of Organized Research (I2OR), SJIF, ICI Journals Master List database for 2019, Index Copernicus, Scientific Indexing Services,El-Cezeri Journal of Science and Engineering

ISSN 2148-3736 | e-ISSN 2148-3736 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Selami ŞAŞMAZ | https://dergipark.org.tr/en/pub/ecjse
Cover Image


    The El-Cezerî Journal of Science and Engineering (ECJSE) is a research journal covering Science and Engineering subjects published since 2014. ECJSE publishes three issues per year of rigorous and original contributions in the Science disciplines of Chemistry, Sciences, and Physics, and in the Engineering disciplines of Civil, Chemical, Electrical, Mechanical, Mechatronic, Naval Architecture and Marine Engineering, Computer Science and Engineering, and along with a Theme Issue on specific topic.  

    Manuscripts must be submitted in Turkish or English language irrespective of the native language of the author(s). All manuscripts are considered for review subject to the author(s)’ written undertaking that they have not been and will not be published elsewhere in any format, and that there are no ethical concerns with the contents of the manuscripts or data collection. The author(s) warrant that the information submitted is not redundant and respects general guidelines of ethics in publishing.

    No fee is charged from the author for the article application or after the acceptance. The articles published in the Journal are open access.

Journal is indexed by followings: SCOPUS, TR-Dizin, Google Scholar, DRJI, CiteFactor, DOAJInternational Institute of Organized Research (I2OR), SJIF, ICI Journals Master List database for 2019, Index Copernicus, Scientific Indexing Services,Volume 8 - Issue 1 - Jan 31, 2021
 1. Recovering of Disposed Nickel – Titanium Rotary Endodontic Files via Sulphuric Acid Leaching Treatments
  Pages 1 - 10
  Muhammed İhsan ÖZGÜN, Arslan TERLEMEZ, Mahmut AÇMA, Yasin EKER, Ahmet BATIBAY
 2. Genleştirilmiş Cam Agregalı ve Genleştirilmiş Perlit Agregalı Şap Harçlarının Performans Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 11 - 20
  Yusuf Tahir ALTUNCI, Cenk ÖCAL, Kemal SAPLIOĞLU, Hüseyin Hakan İNCE, Murat CEVİKBAS
 3. Investigation on The Electrical Vehicles Effects on The Electrical Power Grid
  Pages 21 - 35
  Meral KILIÇARSLAN OUACH, Ertuğrul ÇAM
 4. Parmak İzine Dayalı Taşınabilir Özellikli Öğrenci Yoklama Sistemi Geliştirilmesi
  Pages 36 - 44
  Sinan UĞUZ, Şafak TURAN
 5. Yağışların Mevsimsel Değişimlerinin Eğilim Analiz Yöntemleri İle Araştırılması: Bingöl İli Örneği
  Pages 45 - 59
  Ufuk YÜKSELER, Ömerul Faruk DURSUN, Sadık ALASHAN
 6. Mekanik alaşımlama süresinin Ti10Nb10Sn alaşımının mikroyapı ve mekanik özelliklerine etkisinin araştırılması
  Pages 60 - 73
  Ahmet Burçin BATIBAY, Hasan KOTAN, Atilla EVCİN
 7. Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Tekniklerinin Lojistik Sektöründe Kullanımı
  Pages 74 - 93
  Batin Latif AYLAK, Okan ORAL, Kübra YAZICI
 8. Pomza Agregalı Kendiliğinden Yerleşen Hafif Betonların Donma Çözülme Direncine Mineral Katkıların Etkisi
  Pages 94 - 101
  Tahir GÖNEN, Salih YAZICIOĞLU
 9. Yağmur Suyu Toplama Sistemlerinde Optimum Depolama Yönteminin Belirlenmesi: Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi Örneği
  Pages 102 - 116
  Sibel TEMİZKAN, Merve TUNA KAYILI
 10. Increasing Casting Speed in High Carbon and Micro Alloy DIN EN ISO 16120-2: 2011-C66D Steels
  Pages 117 - 132
  Ömer Saltuk BÖLÜKBAŞI, Volkan KIZILAY
 11. Hava Taşıtlarının Denizaltı Pasif Akustik Sistemle Uzaktan Algılanma Mesafelerinin İncelenmesi
  Pages 133 - 141
  Yiğit MAHMUTOĞLU
 12. EEG İşareti Kullanılarak Bağımlılığa Yatkınlığın Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Analizi
  Pages 142 - 154
  Veysel YARĞI, Seda POSTALCIOĞLU
 13. Synthesis, Characterization, and Antioxidant Activities of New 1,3,4-Thiadiazoles Based on Benzoic Acid
  Pages 155 - 163
  Hasan YAKAN
 14. High Entropy Alloys: production, properites and utilization areas
  Pages 164 - 181
  Derviş ÖZKAN, Cahit KARAOĞLANLI
 15. Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 182 - 194
  Ali Murat SÜRÜCÜ, Serkan SUBAŞI
 16. Toprak Alkali Kaynağı Hammaddelerin Vitrifiye Sırlarında Ergimeye Olan Etkisinin İncelenmesi
  Pages 195 - 201
  Zahide BAYER OZTÜRK
 17. Dövme Kalıplarında Aşınma Mekanizmaları
  Pages 202 - 219
  Yaşar SERT, Mustafa YEŞİLYURT, Osman GÜNAYDIN, Levent EMİR, Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU
 18. Understanding the Mechanisms of Adhesion on Model Biomimetic Nanostructures
  Pages 220 - 230
  Taner DİRAMA
 19. Exposure of Indoor Air Quality in Office Environment to Workers and its Relationship to Health
  Pages 231 - 244
  Kemalettin PARMAKSIZ, Tuba RASTGELDİ DOGAN, Mehmet İrfan YEŞİLNACAR
 20. Nesnelerin İnterneti (IoT) Tabanlı Kendini Kürleyen Akıllı Beton Üretimi
  Pages 245 - 253
  Tayfun UYGUNOĞLU, İlker Bekir TOPÇU
 21. The Role of Eu3+ Ion on Luminescence, TL Kinetic Parameter and Electrochemical Behaviors of Sr0,5Ca0,5WO4 Phosphor Synthesized via Sol-Gel Technique
  Pages 254 - 267
  Mehmet İsmail KATI, İlker Çetin KESKİN, Murat TÜREMİŞ, Ahmet ÇETİN, Rana KİBAR
 22. Şanlıurfa’nın Geleneksel Rüzgâr Yakalayıcıları: Kaybolan Bir Geleneğin Günümüze Kadar Gelen Örnekleri
  Pages 268 - 286
  Yahya MELİKOĞLU, Ayhan BEKLEYEN
 23. Dizel Yakıtlı Taşıtlardan Salınan Partikül Maddelerin Mikroyapı ve Kimyasal Karakterizasyonu
  Pages 287 - 298
  Bekir GÜNEY, Ali ALADAĞ
 24. Sol-Jel Yöntemiyle Hazırlanan Kobalt Ftalosiyanin Katkılı TiO2 Filmlerin Optik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 299 - 308
  Hasan SARIGÜL, Mukaddes ÖZÇEŞMECİ, İdris SORAR
 25. Recycling waste clay and rice husk ash in production of low density ceramics
  Pages 309 - 314
  İlker ÖZKAN, Esra DOKUMACI
 26. 2-Amino-tiyazol Grubu İçeren 5-Florourasil Dimerinin Klik Tepkimesi Yoluyla Sentezi
  Pages 315 - 332
  Gizem ÖZTÜRKOĞLU, Emriye AY, Hüseyin ALP, Kadir AY
 27. Balsa Çekirdekli Sandviç Kompozitlerin Darbe Davranışlarının Deneysel Olarak İncelenmesi
  Pages 333 - 345
  Tuğberk ÖNAL, Şemsettin TEMİZ
 28. Deprem Yüklerinin Tamamının Betonarme Perde Duvarlarla Karşılandığı Binalarda Bağ Kirişi Modellerinin Yapı Performansına Etkisi
  Pages 346 - 362
  Ömer ÖZER, Bahadır YÜKSEL
 29. TBDY 2018 Ve Mander Modeline göre Sargılı Betonun Gerilme-Şekil Değiştirmesinin Araştırılması
  Pages 363 - 375
  Saeid FOROUGHİ, Rohullah JAMAL, Bahadır YÜKSEL
 30. A GEP-Based Model Approach for Estimating Thermodynamic Properties of R513A Refrigerant
  Pages 376 - 388
  Arzu ŞENCAN ŞAHİN, Tuğba KOVACI, Erkan DİKMEN
 31. Heterocyclic Amides Derived from 2-Thiopheneacetic Acid: Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activity Evaluation
  Pages 389 - 396
  Şükriye ÇAKMAK, Aysel VEYİSOĞLU
 32. 2-Thienylboronic Acid: A DFT Study For The Spectral, Structural And Molecular Orbital Analysis
  Pages 397 - 409
  Ahmet KUNDURACIOĞLU
 33. 3D Yazıcılar İçin Tasarlanan Harçlarının Ekstrüde Edilebilirlikleri
  Pages 410 - 420
  Tayfun UYGUNOĞLU, Sevcan BARLAS ÖZGÜVEN
 34. Removal of Suspended Particles from Wastewater by Conventional Flotation and Floc-flotation
  Pages 421 - 431
  Tuba TAŞDEMİR, Hande KILIÇ BAŞARAN
 35. TBDY 2018 ve ASCE 41-17’e Göre Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemleri İle Yapı Sistemlerinin Performans Analizin Elde Edilmesi ve Karşılaştırması
  Pages 432 - 444
  Rohullah JAMAL, Bahadır YÜKSEL
 36. Flaş İkili Jeotermal Güç Üretim Santralinin Termodinamik Analizi ve Performans Karşılaştırması
  Pages 445 - 461
  Oguzhan AKBAY, Fatih YILMAZ
 37. Effect of Different Sintering Temperatures on Microstructure and Mechanical Properties for Pure Al Material Produced by Powder Metallurgy
  Pages 462 - 470
  Uğur AVCI, Abdulkadir GÜLEÇ
 38. Çelik Doğal Gaz Boru Hatlarının Güvenli Gömme Derinliği
  Pages 471 - 480
  Adil YİĞİT
 39. Properties of Concrete Reinforced with M12 Monofilament Type Polypropylene Fiber
  Pages 481 - 494
  Murat ŞAHİN, İdris KARAGÖZ, Mustafa ÖKSÜZ, Salih YAZICIOĞLU
 40. Effect of the Operating Temperature of Oil on Gear Teeth Surface Damages
  Pages 495 - 503
  İbrahim YAVUZ, İbrahim MUTLU, Ahmet ÇETKİN, Bahadır İŞEL
 41. FIDIC Sözleşmeleri’ndeki Yeniliklerin Değerlendirilmesi ve Eski Versiyonlarla Karşılaştırılması
  Pages 504 - 518
  Nur BALKANLI ERYİĞİT, Senem BİLİR MAHÇİÇEK, Betül YAYLAN SEVİMLİ, Gürkan Emre GÜRCANLI
Indexes and Platforms