Editor-in-Chief
Name: Selami ŞAŞMAZ
E-mail: selamisasmaz@hotmail.com
Address:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Rize


Editor-in-Chief
Name: Tayfun UYGUNOĞLU
E-mail: uygunoglu@gmail.com
Editor-in-Chief
Name: Prof.Dr. Murat Oduncuoğlu
E-mail: oduncuoglu@gmail.com
Address:

YTÜ