Research Article
BibTex RIS Cite

Investigation of Elastic Anisotropy Pressure Change in Al-Sc Alloys

Year 2019, Volume: 6 Issue: 2, 251 - 258, 31.05.2019
https://doi.org/10.31202/ecjse.476577

Abstract

To calculate the anisotropy of Al-Sc alloys under high
pressure, the second order elastic constants were obtained from the density
functional theorem (DFT) using the EMTO module. The elastic constants of the
Al-1.1Sc and Al-1.9Sc alloys in cubic, fcc, structure were examined depending
on the pressure. The elastic constants of both alloys vary greatly depending on
the applied pressure. Elastic constants obtained due to pressure, center elastic
anisotropy (A) were used to calculate defined anisotropy (ACNNF)
parameters for the closest neighboring interactions. Anisotropy parameters
changed according to both Sc rate and pressure and the pressure was closer to
each other for increasing values. What makes this work special is the detailed
examination of anisotropy in Al-Sc alloys for the first time depending on the
pressure.

References

  • Prof.Dr. Necmettin MARAŞLI KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ MET.VE MALZEME MÜH.BÖL.ÜRETİM METALURJİSİ nmarasli@yildiz.edu.tr +90 212 3834684
  • Prof. Dr. Sebahattin Tüzemen Fen Fakültesi Fizik Katıhal Fiziği Anabilim Dalı stuzemen@atauni.edu.tr / +90 442 231 4173

Al-Sc Alaşımlarında Elastik Anizotropi Basınç Değişiminin İncelenmesi

Year 2019, Volume: 6 Issue: 2, 251 - 258, 31.05.2019
https://doi.org/10.31202/ecjse.476577

Abstract

Al-Sc
alaşımlarının anizotropisini yüksek basınç altında hesaplamak için, ikinci
dereceden elastik sabitleri EMTO modülü kullanılarak yoğunluk fonksiyonel
teoreminden (DFT) elde edildi. Al-1.1Sc ve Al-1.9Sc alaşımlarının kübik, fcc,
yapıdaki elastik sabitleri, basınca bağlı olarak incelenmiştir. Her iki
alaşımın elastik sabitleri, uygulanan basınca bağlı olarak büyük ölçüde
değişir. Basınç nedeniyle elde edilen elastik sabitler, en yakın komşu
etkileşimler için tanımlı anizotropi (ACNNF) parametrelerini
hesaplamak için merkez elastik anizotropi (A) kullanılmıştır. Anizotropi
parametreleri hem Sc hızına hem de basınca göre değişti ve değerleri artırmak
için basınç birbirine daha yakındı. Bu çalışmayı özel kılan, Al-Sc
alaşımlarında anizotropilerin, basınca bağlı olarak ilk defa detaylı bir
şekilde incelenmesidir.

References

  • Prof.Dr. Necmettin MARAŞLI KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ MET.VE MALZEME MÜH.BÖL.ÜRETİM METALURJİSİ nmarasli@yildiz.edu.tr +90 212 3834684
  • Prof. Dr. Sebahattin Tüzemen Fen Fakültesi Fizik Katıhal Fiziği Anabilim Dalı stuzemen@atauni.edu.tr / +90 442 231 4173
There are 2 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Hamza Yaşar Ocak 0000-0003-3094-3459

Gencer Sarıoğlu This is me 0000-0002-7753-7813

Salih Akbudak 0000-0002-2483-2835

Gökay Uğur 0000-0003-4764-4113

Şule Uğur 0000-0001-6710-8815

Publication Date May 31, 2019
Submission Date October 30, 2018
Acceptance Date April 9, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 6 Issue: 2

Cite

IEEE H. Y. Ocak, G. Sarıoğlu, S. Akbudak, G. Uğur, and Ş. Uğur, “Al-Sc Alaşımlarında Elastik Anizotropi Basınç Değişiminin İncelenmesi”, ECJSE, vol. 6, no. 2, pp. 251–258, 2019, doi: 10.31202/ecjse.476577.