Research Article
BibTex RIS Cite

Çimento Hamurunda Katkı Maddesi Olarak Çörekotu Posası Biyoyağı Kullanımının Reolojik Özeliklere Etkisi

Year 2021, Volume: 8 Issue: 3, 1521 - 1528, 30.09.2021
https://doi.org/10.31202/ecjse.954103

Abstract

Yaşadığımız çağda gittikçe azalan enerji kaynakları ile sürdürülebilir sanayileşme önünde oluşan engelleri kaldırmak ve ekolojik bozulmanın önüne geçerek küresel sorunlara çözüm üretme odaklı arayışlar hız kazanmıştır. Buna paralel olarak inşaat sektöründe ekolojik binaların yapımı için organik malzemelerin kullanımına ve yenilebilir enerji kaynaklarıyla sürdürülebilir yapı üretimine odaklanılmıştır. Ancak çoğunlukla yapı sistemlerini inşa etmek için beton kullanılmakta ve beton üretimi sırasında önemli derecede küresel enerji kaynakları tüketilmekte ve ekolojik dengeye zarar verilmektedir. Sürekli olarak artan beton tüketimini de dikkate aldığımız da ise artık beton üretimleri, sadece yüksek performanslı malzemeler üretmeyi değil sürdürülebilir ekolojik üretimleri de hedeflemelidir. Bu hedeflerden yola çıkarak beton üretiminde organik katkı maddesi kullanılarak karbon ayak izi azalımı ve yüksek enerji verimliliği sağlamaya yönelik araştırmaların yapılması önem kazanmıştır. Bu kapsamda yaptığımız çalışmada çimento hamuruna belirli oranlarda (%0-%0.5-%1-%1.5-%2-%2.5) organik çörekotu posası biyoyağı katkı maddesi katılarak taze haldeki harcın akışkanlığına etkisi ve harçların viskozitelerindeki değişim incelenmiştir. Organik çörekotu posası biyoyağı katkısı olan ve olmayan çimento esaslı harçların 75-200 dev/dk kayma hızı değerlerinde görünen viskozite değerleri ölçülmüştür. Düşük devir hızında katkı oranı arttıkça görünen viskozite değerlerinin arttığı, hızın artmasıyla birlikte tüm karışım oranlarında değerlerin azalarak 150 rpm hızından itibaren çok yakın değerler aldığı belirlenmiştir.

References

 • [1] Erdoğan T.Y., Beton, ODTÜ Geliştirme Vakfı ve İletişim A.Ş. Yayını, Ankara 2003.
 • [2] Erdoğan T.Y., Admixtures for Concrete, METU Press, Ankara 1997.
 • [3] G.D. Lyahevich, Prerequisites for the use of clay minerals and organic substances as additives in concrete mixes, Construction Science and Engineering. 3 (2010) 48-51.
 • [4] Hu C, de Larrard F (1996) The rheology of fresh high performance concrete. Cem Concr Res 26(2):283–294 3.
 • [5] Nornberg, J., Peterson, Ö., ve Billberg, P., (1997). Effect of new generation superplasticizers on the properties of fresh concrete, Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete, Proceedings, Fifth CANMET/ACI Int. Conf. Ed. By V.M. Malhotra, Rome,SP-173, 583-98.
 • [6] Coussot P, Proust S, Ancey C (1996). Rheological interpretation of deposits of yield stress fluids. J. Non- Newtonian. Fluid. Mech. 66(1): 55-70.
 • [7] Droll, K., 2001. Self Compacting Concrete State of the Art-New Perspectives, Concrete Plant International, No.6, Dec.2001, 40-51.
 • [8] Roussel N., Stefani C., Leroy R., 2005. From mini-cone test to Abrams cone test: measurement of cement-based materials yield stress using slump tests, Cement and Concrete Research 35, 817-822.
 • [9] A.I. Laskar, S. Talukdar, Rheological behavior of high performance concrete with mineral admixtures and their blending Constr. Build. Mater, 22 (12) (2008), pp. 2345-2354.
 • [10] A. Papo, L. Piani, Effect of various superplasticizers on the rheological properties of Portland cement pastes Cem. Concr. Res., 34 (11) (2004), pp. 2097-2101.
 • [11] A. Leemann, F. Winnefeld, The effect of viscosity modifying agents on mortar and concrete Cem. Concr. Compos., 29 (5) (2007), pp. 341-349.
 • [12] T.Uygunoğlu, İ. Güneş,B. Ersoy, A.Evcin, Kendiliğinden yerleşen polimerik harçlarda mineral katkının reolojik özeliklere etkisi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 32:4 (2017) 1365-1377.

Effect of Using Black Seed Pulp Bio oil as Admixture in Cement Paste on Rheological Properties

Year 2021, Volume: 8 Issue: 3, 1521 - 1528, 30.09.2021
https://doi.org/10.31202/ecjse.954103

Abstract

In the age we live in, the search for solutions to global problems has gained momentum by removing the obstacles to sustainable industrialization with the decreasing energy resources and preventing ecological degradation. In parallel with this, the focus has been on the use of organic materials for the construction of ecological buildings in the construction sector and sustainable building production with renewable energy sources. However, concrete is mostly used to construct building systems and significant global energy resources are consumed during concrete production and the ecological balance is damaged. Considering the constantly increasing consumption of concrete, concrete production should now aim not only to produce high performance materials, but also to sustainable ecological production. Based on these goals, it has become important to conduct research on carbon footprint reduction and high energy efficiency by using organic additives in concrete production. In this study, organic black seed additives were added to the cement paste in certain proportions (0% -0.5% -1.5% -2.5%) and the effect of fresh mortar on the viscosity of the mortar was investigated. Viscosity values of cement based mortars with and without organic black seed pulp bio-oil additive at 75-200 rpm sliding speed values were measured. It was determined that the viscosity values increased as the additive ratio increased at low speed, and with the increase in speed, the values decreased in all mixing ratios and reached very close values from 150 rpm.

References

 • [1] Erdoğan T.Y., Beton, ODTÜ Geliştirme Vakfı ve İletişim A.Ş. Yayını, Ankara 2003.
 • [2] Erdoğan T.Y., Admixtures for Concrete, METU Press, Ankara 1997.
 • [3] G.D. Lyahevich, Prerequisites for the use of clay minerals and organic substances as additives in concrete mixes, Construction Science and Engineering. 3 (2010) 48-51.
 • [4] Hu C, de Larrard F (1996) The rheology of fresh high performance concrete. Cem Concr Res 26(2):283–294 3.
 • [5] Nornberg, J., Peterson, Ö., ve Billberg, P., (1997). Effect of new generation superplasticizers on the properties of fresh concrete, Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete, Proceedings, Fifth CANMET/ACI Int. Conf. Ed. By V.M. Malhotra, Rome,SP-173, 583-98.
 • [6] Coussot P, Proust S, Ancey C (1996). Rheological interpretation of deposits of yield stress fluids. J. Non- Newtonian. Fluid. Mech. 66(1): 55-70.
 • [7] Droll, K., 2001. Self Compacting Concrete State of the Art-New Perspectives, Concrete Plant International, No.6, Dec.2001, 40-51.
 • [8] Roussel N., Stefani C., Leroy R., 2005. From mini-cone test to Abrams cone test: measurement of cement-based materials yield stress using slump tests, Cement and Concrete Research 35, 817-822.
 • [9] A.I. Laskar, S. Talukdar, Rheological behavior of high performance concrete with mineral admixtures and their blending Constr. Build. Mater, 22 (12) (2008), pp. 2345-2354.
 • [10] A. Papo, L. Piani, Effect of various superplasticizers on the rheological properties of Portland cement pastes Cem. Concr. Res., 34 (11) (2004), pp. 2097-2101.
 • [11] A. Leemann, F. Winnefeld, The effect of viscosity modifying agents on mortar and concrete Cem. Concr. Compos., 29 (5) (2007), pp. 341-349.
 • [12] T.Uygunoğlu, İ. Güneş,B. Ersoy, A.Evcin, Kendiliğinden yerleşen polimerik harçlarda mineral katkının reolojik özeliklere etkisi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 32:4 (2017) 1365-1377.
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Tayfun Uygunoğlu 0000-0003-4382-8257

Publication Date September 30, 2021
Submission Date June 18, 2021
Acceptance Date July 27, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 8 Issue: 3

Cite

IEEE T. Uygunoğlu, “Çimento Hamurunda Katkı Maddesi Olarak Çörekotu Posası Biyoyağı Kullanımının Reolojik Özeliklere Etkisi”, El-Cezeri Journal of Science and Engineering, vol. 8, no. 3, pp. 1521–1528, 2021, doi: 10.31202/ecjse.954103.
Creative Commons License El-Cezeri is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.
88x31.png