ISSN: 2587-179X
Founded: 2017
Publisher: Harran University
Cover Image

Econharran Harran Üniversitesi İİBF Dergisi teorik ve uygulamalı özgün makaleleri yayınlayan ulusal, hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide orijinal bir araştırmanın bulgu ve sonuçlarını yansıtan özgün araştırma makalelerinin yanı sıra, raporlara, tarama yazılarına, kısa bildiri yazılarına ve kitap kritiklerine de yer verilmektedir. Econharran Harran Üniversitesi İİBF Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kere yayımlanır. Dergide yayımlanan yazılarda belirtilen görüşler yazarlara aittir, Econharran Harran Üniversitesi İİBF Dergisi’ni bağlamaz. Econharran Harran Üniversitesi İİBF Dergisi’nden kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.