Year 2018, Volume 2 , Issue 2, Pages 160 - 168 2018-10-30

 • ŞİʻRÂ DEĞİL ŞUʻARÂ MIDIR?


  ÖZ

  Bu tenkit makâlesi, dîvân şiiri araştırmalarında vezin ve anlam yordamlarının usûlüne uygun olarak kullanılmaması sonucunda düşülebilecek -Şiʻrâ kelimesini şuʻarâ okumak gibi- okuma hatâlarına iki beytin okunuşu özelinde örnek verilecektir. Söz konusu okuma hatâlarından birinin yol açtığı yanlış anlama ve yanlış yorumlama da ikinci örnek çerçevesinde ayrıca değerlendirilecektir. Arap harfli dîvân şiirini doğru okuma, anlama ve yorumlama kılavuzluğuna bir örnek olabilmesi adına, bu yolda teknik bir usûlün nasıl izlenebileceğini göstermek, bu makâlenin temel amaçlarındandır.

  Anahtar Kelimeler: Şiʻrâ, Şuʻarâ, Okuma Hatâsı, Vezin, Anlam, Yorum, Tenkit.

   

  IS IT ŞUʻARÂ AND NOT ŞİʻRÂ?

   

  ABSTRACT

  This criticism article will provide an example of two verses that may cause misreadings -just like the Şiʻrâ word being read as şuʻarâ in the result of the rhythm and meaning methods not being used in accordance with their methods in researches of dîvân poetry. Aforementioned misunderstanding and misinterpretation caused by one of these misreadings will also be evaluated within the framework of the second example. To be an example for the guidance of the correct reading, understanding, and interpretation dîvân poetry with Arabic letters, it is one of the basic goals of this article to show how a technical method should be followed in this approach.

  Keywords: Şiʻrâ, Şuʻarâ, Misreading, Rhythm, Meaning, İnterpretation, Criticism.


Şiʻrâ, Şuʻarâ, Okuma Hatâsı, Vezin, Anlam, Yorum
 • Bilkan, Ali Fuat (1997). Nâbî Dîvânı, C. 1, İstanbul: MEB Yayınları.
 • Dağlar, Abdülkadir (2014). “Şiirin Mazmûn Hâli”, Metnin Hâlleri: Osmanlı’da Telif, Tercüme ve Şerh, (Haz. Hatice Aynur ve diğerleri), İstanbul: Klasik Yayınları, ss. 196-247.
 • Kavruk, Hasan (2001). Şeyhülislâm Yahyâ Divânı, Ankara: MEB Yayınları.
 • Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli. (1997), (Haz. Hayrettin Karaman - Ali Özek - İbrahim Kâfi Dönmez - Mustafa Çağrıcı - Sadrettin Gümüş - Ali Turgut), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Özgül, M. Kayahan (2018). Dîvan Yolu’ndan Pera’ya Selâmetle: Modern Türk Şiirine Doğru, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Sülün, Murat (2010). “Şiʻrâ”, DİA, C. 39, İstanbul: TDV Yayınları, ss. 180-181.
 • Sürûrî (1255). Dîvân-ı Sürûrî, Mısır: Bulak Matbaası.
 • Üzgör, Tahir (1991). Fehîm-i Kadîm: Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, Ankara: AKM Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section MAKALELER
Authors

Orcid: 0000-0003-4006-9670
Author: Abdülkadir DAĞLAR (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 3, 2018
Acceptance Date : October 16, 2018
Publication Date : October 30, 2018

Bibtex @research article { eeder466969, journal = {Edebi Eleştiri Dergisi}, issn = {2602-4616}, address = {edebielestiri@yandex.com}, publisher = {Abdulhakim TUĞLUK}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {160 - 168}, doi = {10.31465/eeder.466969}, title = {ŞİʻRÂ DEĞİL ŞUʻARÂ MIDIR?}, key = {cite}, author = {Dağlar, Abdülkadir} }
APA Dağlar, A . (2018). ŞİʻRÂ DEĞİL ŞUʻARÂ MIDIR? . Edebi Eleştiri Dergisi , 2 (2) , 160-168 . DOI: 10.31465/eeder.466969
MLA Dağlar, A . "ŞİʻRÂ DEĞİL ŞUʻARÂ MIDIR?" . Edebi Eleştiri Dergisi 2 (2018 ): 160-168 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eeder/issue/40069/466969>
Chicago Dağlar, A . "ŞİʻRÂ DEĞİL ŞUʻARÂ MIDIR?". Edebi Eleştiri Dergisi 2 (2018 ): 160-168
RIS TY - JOUR T1 - ŞİʻRÂ DEĞİL ŞUʻARÂ MIDIR? AU - Abdülkadir Dağlar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31465/eeder.466969 DO - 10.31465/eeder.466969 T2 - Edebi Eleştiri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 160 EP - 168 VL - 2 IS - 2 SN - 2602-4616- M3 - doi: 10.31465/eeder.466969 UR - https://doi.org/10.31465/eeder.466969 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Edebi Eleştiri Dergisi ŞİʻRÂ DEĞİL ŞUʻARÂ MIDIR? %A Abdülkadir Dağlar %T ŞİʻRÂ DEĞİL ŞUʻARÂ MIDIR? %D 2018 %J Edebi Eleştiri Dergisi %P 2602-4616- %V 2 %N 2 %R doi: 10.31465/eeder.466969 %U 10.31465/eeder.466969
ISNAD Dağlar, Abdülkadir . "ŞİʻRÂ DEĞİL ŞUʻARÂ MIDIR?". Edebi Eleştiri Dergisi 2 / 2 (October 2018): 160-168 . https://doi.org/10.31465/eeder.466969
AMA Dağlar A . ŞİʻRÂ DEĞİL ŞUʻARÂ MIDIR?. Edebi Eleştiri Dergisi. 2018; 2(2): 160-168.
Vancouver Dağlar A . ŞİʻRÂ DEĞİL ŞUʻARÂ MIDIR?. Edebi Eleştiri Dergisi. 2018; 2(2): 160-168.