Volume: 2 - Issue: 2

1.273     |     2.830
iThenticate Taraması

Mayıs 2018 itibariyle dergimize gönderilen makaleler iThenticate taramasından geçirilmektedir.

ithenticate-button-sm-white.jpg?t=1526200994534