Subjects

• Linguistics
• Late Turkish Literature in Turkish Field


Journals

Reviewer
Author
Reviewer
Author

Articles


M. KARABULUT, E. AYDIN
NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN TİYATROLARINDA DİN ALGISI, Mecmua, (2020)
M. KARABULUT, H. SULU
HİLMİ YAVUZ’UN “LÂNET ŞİİRLERİ” KİTABINDA METİNLERARASILIK, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
M. KARABULUT, H. SULU
HÜSEYİN FERHAD’IN “METAFİZİK” ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, International Journal of Filologia, (2020)
M. KARABULUT, K. TOHUMCU
AHMET MİDHAT EFENDİ’S NOVEL “DÜRDANE HANIM” IN TERMS OF NOVEL TECHNIQUE, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (2020)
M. KARABULUT
HALİT ZİYA UŞAKLIGİL’İN “MAİ VE SİYAH” ROMANINDA ANNEYE DÖNÜŞ İZLEĞİ, Hikmet-journal of academic literature, (2020)
M. KARABULUT, E. BULUT
ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN CENGİZ AYTMATOV’UN “ELVEDA GÜLSARI” ROMANI, Edebi Eleştiri Dergisi, (2020)
M. KARABULUT
PSİKANALİTİK EDEBİYAT KURAMI BAĞLAMINDA EDİP CANSEVER’İN ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Edebi Eleştiri Dergisi, (2019)
M. KARABULUT, S. YAVAŞ
OĞUZ ATAY’IN ROMAN VE HİKÂYELERİNDE “RÜYA” MOTİFİ, Journal of Social Sciences Institute, (2019)
M. KARABULUT, F. ÇETİNKAYA
27 MAYIS DARBESİ’Nİ ANLATAN ROMANLARDA ÖĞRENCİ OLAYLARI, Hikmet-journal of academic literature, (2019)
M. KARABULUT
EDİP CANSEVER’İN ŞİİRLERİNDE “BÖCEK” METAFORU, Edebi Eleştiri Dergisi, (2019)
M. KARABULUT, İ. BİRİCİK
SABAHATTİN ALİ’NİN “KUYUCAKLI YUSUF” ROMANINDA MEKÂNIN POETİĞİ, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, (2019)
M. KARABULUT, H. ÖZPOLAT
LATİFE TEKİN’İN “BUZDAN KILIÇLAR” ROMANI ÜZERİNE BİR TAHLİL DENEMESİ, Edebi Eleştiri Dergisi, (2018)
M. KARABULUT
DİSİPLİNLERARASILIK BAĞLAMINDA TRT VE ŞİİR (1968-2008), Journal of Social Sciences Institute, (2018)
M. KARABULUT, İ. Güvenç
ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN TAHSİN YÜCEL’İN “YALAN” ROMANI, Çukurova University Journal of Turkology Research, (2018)
M. KARABULUT
YAHYÂ KEMÂL’İN HATIRALARINDA VE ŞİİRLERİNDE ANNE İMAJI, Hikmet-journal of academic literature, (2018)
M. KARABULUT, İ. BİRİCİK
POSTMODERN ROMANIN “NASIL”LIĞI BAĞLAMINDA ORHAN PAMUK’UN “KIRMIZI SAÇLI KADIN” ROMANI, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, (2018)
E. GÜNEŞ, M. KARABULUT
CONFLICT BETWEEN TRADITION-MODERNISM IN RASİM ÖZDENÖREN’S STORIES, Adiyaman University Journal of Social Sciences, (2017)
M. KARABULUT, İ. BİRİCİK
POSTMODERN EDEBİYATIN “NE”LİĞİ, Hikmet-journal of academic literature, (2017)
M. KARABULUT, N. DAĞ
ÜTOPİK BİR MEKÂN ARAYIŞI OLARAK DENİZ, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, (2017)
M. KARABULUT
19TH IN THE OTTOMAN EMPIRE CENTURY OF CHANGE PROCESS, SOCIAL AND CULTURAL SITUATION, Mecmua, (2016)
M. KARABULUT
ŞİİR VE BİLİNÇALTI: EDİP CANSEVER ÖRNEĞİ, Mecmua, (2016)
M. KARABULUT
ŞEVKET BULUT’UN HİKÂYELERİNDE “İNANÇ” TEMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, (2016)
M. KARABULUT
INVESTIGATION OF POETRY THE ARCHETYPAL PERSPECTIVE BY EDİP CANSEVER, Journal of Social Sciences Institute, (2016)
M. KARABULUT
NAMIK KEMAL'S İN SYLLABİC THEATRE POETRY WRITTEN BY A GLANCE FOR, Journal of Social Sciences Institute, (2016)
M. KARABULUT
EDİP CANSEVER’İN ŞİİRLERİNDE DEPRESİF KARAKTERLER, Adiyaman University Journal of Social Sciences, (2016)
M. KARABULUT
İMGE VE CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNDE “SU” İMGESİ, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, (2015)
M. KARABULUT
HİLMİ YAVUZ’UN “TEN SONNET”Sİ ÜZERİNE BİR TAHLİL DENEMESİ, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, (2015)