ISSN: 1300-5766
e-ISSN: 2458-9071
Founded: 1994
Period: Tri-annual
Publisher: Selcuk University
Cover Image
       

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ / INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL


               Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1994 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Dergi, 10. sayısından itibaren Ulusal Hakemli; 32. sayısından itibaren “Uluslararası Hakemli Dergi” statüsünde yayımlanmaktadır. 38. sayısından itibaren de ESCI (Emerging Sources Citation Index) tarafından taranmaktadır. 2019 yılından bu yana da Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanmakta olan dergi; Türk Edebiyatı, Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Kültürü ve Türklüğü ilgilendiren bütün sahalarda ilgili bilimsel yazılara yer vermektedir. Türkiyat Araştırmaları Dergisi ESCI (Emerging Sources Citation Index), ASOS INDEX, EBSCO, MLA, SOBIAD ve ULAKBİM TR DİZİN'de taranmaktadır.

2022 - Issue: 55

Research Article

4. GENÇLERE KAYNAK KİTAP NİTELİĞİNDE ESKİ HARFLİ BİR MECMUA: MECMÛʻA-İ NEVRESÎDEGÂN’

Research Article

5. BİR ÂDEMİYET ANLATISI OLARAK VESÎLETÜ’N-NECÂT

Research Article

6. FİRDEVSÎ-İ TAVÎL’İN TECNÎSÂT-I SÜLEYMÂN U BELKÎS-NÂME ADLI ESERİ VE CİNAS SANATI

Research Article

12. RİZE MÜZESİNDE BULUNAN BİR GRUP İSKİT TİPİ OK UCU

Research Article

18. RUPEN HANEDANINDA SİYASETİN GÖLGESİNDE YAPILAN EVLİLİKLER

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.