Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-5766 | e-ISSN 2458-9071 | Period Tri-annual | Founded: 1994 | Publisher Selcuk University | http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad


ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ / INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL


               SÜ Türkiyat Arşatırmaları Enstitüsü Dergisi, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1994 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Dergi, 2001 yılında yayımlanan 10. sayısından ititbaren Ulusal Hakemli; 32. sayısından itibaren de Uluslararası Hakemli Dergi” statüsünde yayımlanmaktadır.  2019 yılından itibaren  Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlananacak olan dergi, Türk Kültürü. Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Türklüğü ilgilendiren bütün sahalarda ilgili bilimsel yazılara yer vermektedir. Türkiyat Araştırmaları Dergisi ASOS INDEX, EBSCO, MLA, SOBIAD ve TUBİTAK/ULAKBİM SBVT'de taranmaktadır. 

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 1300-5766 | e-ISSN 2458-9071 | Period Tri-annual | Founded: 1994 | Publisher Selcuk University | http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad
Cover Image


ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ / INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL


               SÜ Türkiyat Arşatırmaları Enstitüsü Dergisi, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1994 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Dergi, 2001 yılında yayımlanan 10. sayısından ititbaren Ulusal Hakemli; 32. sayısından itibaren de Uluslararası Hakemli Dergi” statüsünde yayımlanmaktadır.  2019 yılından itibaren  Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlananacak olan dergi, Türk Kültürü. Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Türklüğü ilgilendiren bütün sahalarda ilgili bilimsel yazılara yer vermektedir. Türkiyat Araştırmaları Dergisi ASOS INDEX, EBSCO, MLA, SOBIAD ve TUBİTAK/ULAKBİM SBVT'de taranmaktadır. 

Issue 46 - Aug 31, 2019
 1. SÜLEYMANİYE’DE BAYRAM SABAHI ŞİİRİNİN SÖZ DİZİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 1 - 32
  Mustafa TOKER , Ahmet ÇAL
 2. YENGİCE (KERKÜK) YER ADLARI
  Pages 33 - 54
  Salih KÖSE , Savaş KARAGÖZLÜ
 3. YÛSUF HÂLİS’İN “VATAN KASİDESİ”NDE DİVAN EDEBİYATINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
  Pages 55 - 74
  Metin OKTAY
 4. DÖNEMİNİN KADIN ŞAİRLERİNDEN SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD'E CÜLÛSİYYELER
  Pages 75 - 93
  Mustafa Sefa ÇAKIR
 5. YESİLİ HOCA AHMED ROMAN ÜÇLEMESİNDE KIZILELMA’DAN İLA-YI KELİMETULLAH’A
  Pages 95 - 109
  Hakan SOYDAŞ
 6. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KİRMÂN ŞEHRİ VE ONUNLA İLGİLİ FARİSÎ BİR MECÂZ-I ÖRFÎ: ZÎRE BE-KİRMÂN
  Pages 111 - 127
  Abdulmuttalip İPEK
 7. ŞAİRİN DİLİNDEN FETİH: RÂZÎ’NİN MORA FETİHNÂMESİ
  Pages 129 - 152
  Fatih KOYUNCU
 8. YÛSUF HAKÎKÎ BABA’NIN ŞAİR VE ŞİİR ANLAYIŞI
  Pages 153 - 177
  Kudret Safa GÜMÜŞ
 9. ADIYAMAN HALK KÜLTÜRÜNDE EVLİLİK VE EVLENME TÖRENLERİ
  Pages 179 - 193
  Yavuz UYSAL
 10. MANAVGAT YÖRESİNDE HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI
  Pages 195 - 219
  Celal GÖRGEÇ
 11. SELÇUKLU VEZİRİ AMÎDÜLMÜLK KÜNDÜRÎ VE SELÇUKLU DİNÎ SİYASETİNDEKİ YERİ
  Pages 221 - 239
  Mustafa DEMİRCİ
 12. KUVÂ-YI MİLLİYE BASKISI NEDENİYLE ANADOLU’DAN İSTANBUL’A GÖÇ EDENLERE OSMANLI HÜKÜMETİNİN YARDIMLARI
  Pages 241 - 260
  Mehmet TEMEL
 13. TİMURLU DEVLETİ EMÎRLERİ I- BARLAS BOYU: MIZRAB BARLAS
  Pages 261 - 268
  Ali Rıza YAĞLI
 14. GAZNE’SİZ GAZNELİ DEVLETİ: HÜSREV MELİK DÖNEMİ (1160–1186)
  Pages 269 - 278
  İzzetullah ZEKİ
 15. RUS KAYNAKLARINA GÖRE SARIKAMIŞ HAREKÂTI
  Pages 279 - 302
  Ramin SADIGOV
 16. BAKÜ’DE KOLERA SALGINI VE OSMANLI DEVLETİ’NİN BAŞVURDUĞU BAZI SIHHÎ UYGULAMALAR (1893-1894)
  Pages 303 - 316
  Murat ARDIÇ
 17. AHİLİKTE GEÇEN DOKUMACILIKLA ALAKALI MESLEKLERE DAİR
  Pages 317 - 328
  Ahmet AYTAÇ
 18. EDİRNE ŞEHABEDDİN PAŞA CAMİİ HAZİRESİ MEZAR TAŞLARI
  Pages 329 - 356
  Murat KARADEMİR , İbrahim KUNT
Indexes and Platforms