ISSN: 1300-5766
e-ISSN: 2458-9071
Başlangıç: 1994
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi; uluslararası, çift kör hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Yayın hayatına 1994 yılında başlayan dergi 1996 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde yayımlanmaktadır. 1997-2018 yılları arasında yılda iki sayı (Nisan ve Ekim), 2019 yılından itibaren de yılda üç sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) olarak çıkmaktadır. 37. sayısına kadar Türkiyat Araştırmaları Dergisi adını kullanan dergi, 38. sayısından sonra da Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi adıyla yayımlanmaktadır. Yayın kapsamında Türk dili, Türk edebiyatı, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, Türk tarihi, Türk kültürü, Türk sanatı, Türk arkeolojisi ve Türkoloji’yi ilgilendiren bütün alanlarda özgün makaleler başta olmak üzere, çeviri ve derleme makaleleri kabul edilebilmektedir. Dergi, 19. sayısından itibaren ULAKBİM TR DİZİN, 37. sayısından itibaren de Web of Science ESCI (Emerging Sources Citation Index) atıf indeksi tarafından taranmaktadıSelçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları dergisine yazı göndermek isteyen yazarlar dergipark sistemini kullanmalı ve yazılarını göndermeden önce mutlaka yazım kurallarını incelemelidir.
Makale gönderimi için dergipark sistemi aşağıdaki tarih aralıklarında açık olacaktır:
1. Dönem: 15 Ocak-31 Ocak
2. Dönem: 15 Mayıs-31 Mayıs
3. Dönem: 15 Eylül-30 Eylül

              

2023 - Sayı: 57

Araştırma Makalesi

2. The Role of the Crimean Tatars in the Ottoman-Safavi Wars

Araştırma Makalesi

5. Sümerbank Ereğli Pamuklu Dokuma Fabrikası (1934-1997)

Araştırma Makalesi

10. Muğla-Yatağan İlçesi Eskihisar’da Türk Dönemi Eserleri

Araştırma Makalesi

12. Kumluca (Antalya) Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar

Araştırma Makalesi

14. Derviş Mahmud’un Terceme-i Sevâkıb’ı ve Dil Özellikleri

Araştırma Makalesi

15. Nasreddin Hodja Jokes in Late Chagatai Turkish

Araştırma Makalesi

16. Eski Uygurca Saddharmapuṇḍarīka-Sūtra’ya İlişkin Fragmanlar