Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1302-2423 | e-ISSN 2564-6834 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Bursa Uludağ University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosbilder


Our reference display system has been changed according to APA 7. Authors are required to prepare their articles according to the rules detailed in our writing rules.

Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences (UUFASJSS) publishes original research articles in the fields of philology, educational science, teacher’s training, fine arts, and theology etc. with a priority given to social sciences, humanities, administrative sciences. Our journal accepts the human factor in a direction from the local to the universal and aims to publish scientific researches in the broadest boundary within its subjects.

This journal is an international, peer-reviewed journal that began its publication in 1999. Two issues, one in January and one in July is published each year. The journal is currently indexed by ULAKBİM TR DİZİN, CiteFactor, DRJI, Scilit, Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Research Bible, Google Scholar and SOBİAD.

The owner of the journal in the name of the Bursa Uludağ University, the Faculty of Arts and Sciences is the dean of the faculty. The editorial board consists of the editor-in-chief, editors, heads of the departments of Archeology, Geography, Philosophy, Psychology, Art History, Sociology, History, Turkish Language and Literature, and academicians who are experts in their fields.

Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences

ISSN 1302-2423 | e-ISSN 2564-6834 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Bursa Uludağ University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosbilder
Cover Image


Our reference display system has been changed according to APA 7. Authors are required to prepare their articles according to the rules detailed in our writing rules.

Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences (UUFASJSS) publishes original research articles in the fields of philology, educational science, teacher’s training, fine arts, and theology etc. with a priority given to social sciences, humanities, administrative sciences. Our journal accepts the human factor in a direction from the local to the universal and aims to publish scientific researches in the broadest boundary within its subjects.

This journal is an international, peer-reviewed journal that began its publication in 1999. Two issues, one in January and one in July is published each year. The journal is currently indexed by ULAKBİM TR DİZİN, CiteFactor, DRJI, Scilit, Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Research Bible, Google Scholar and SOBİAD.

The owner of the journal in the name of the Bursa Uludağ University, the Faculty of Arts and Sciences is the dean of the faculty. The editorial board consists of the editor-in-chief, editors, heads of the departments of Archeology, Geography, Philosophy, Psychology, Art History, Sociology, History, Turkish Language and Literature, and academicians who are experts in their fields.

Volume 22 - Issue 40 - Jan 31, 2021
 1. 20. YÜZYIL YENİ-KLASİKÇİLİK AKIMINDA BAROK ÜSLUP: M. RAVEL’İN “LE TOMBEAU DE COUPERİN” ÖRNEĞİ
  Pages 1 - 17
  Aylin ÇAKICI UZAR
 2. BİREYLERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINDA KADINA BAKIŞ AÇILARINA ETKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 19 - 62
  Burcu YERLİKAYA, Selay GİRAY YAKUT, Aslan Tolga ÖCAL
 3. BURSA DESTİNASYON MARKASININ GELİŞTİRİLMESİNDE İPEK ÜRETİMİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 63 - 97
  Ercan TAŞKIN, Habibe Yelda ŞENER, Hülya DURAK
 4. CEMAL ŞAKAR’IN DENEMELERİ
  Pages 99 - 123
  Murat TURNA
 5. DESPERATE LOVERS VERSUS TYRANT BELOVEDS: THE MASTER-SLAVE ANALOGY IN THE POEMS OF JOHN KEATS AND FELICIA HEMANS
  Pages 125 - 152
  Hediye ÖZKAN
 6. ENDÜSTRİYEL PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA MİTLERİ ÜZERİNE BETİMSEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 153 - 182
  Recep TEPE, Çağatan TAŞKIN
 7. ERKEN ÇOCUKLUKTA GÖRÜLEN DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 183 - 226
  Esra IŞIK
 8. GUMİLYOV’UN ETNOGENEZ VE PASSİONARLIK KURAMLARININ SİMBİYOTİK İLİŞKİSİ
  Pages 227 - 251
  Onur AYDIN
 9. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI AMERİKAN TARIM POLİTİKALARI VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER TARIMSAL EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (1945-2000)
  Pages 253 - 299
  Hacer KARABAĞ
 10. İZLENİMCİLİK AKIMI VE İZLENİMCİ MÜZİĞİN MORCEAUX IMPOSE GELENEĞİ İLE FLÜT REPERTUVARINA YANSIMALARI
  Pages 301 - 330
  Melisa OKAN, Sezin ALICI
 11. KAPİTALİZMİN SELF-REFLEKSİF KARAKTERİ OLARAK SOSYOLOJİ: SİMMEL’İN METROPOL ÖRNEĞİ
  Pages 331 - 356
  İbrahim KESKİN
 12. KIRK KUŞAĞI (TOPLUMCU GERÇEKÇİ) ŞİİRİNDE NÂZIM HİKMET OLGUSUNUN MİTOLOJİK İFADESİ: APOLLON VE MÜZ’LERİ
  Pages 357 - 392
  Hilal ÖZKAYA
 13. MANZUM HÂL TERCEMELERİNİN (TERCEME-İ AHVÂL) EDEBİYAT TARİHİ BAKIMINDAN ÖNEMİ
  Pages 393 - 420
  Sadettin EĞRİ
 14. “MİLLÎ / ERKEK”, “GAYR-I MİLLÎ / KADIN”: TÜRK ROMANINDA YABANCI OKULLAR VE CİNSİYETLER ÜZERİNE ETKİLERİ
  Pages 421 - 460
  Gülçin OKTAY
 15. MİLLİ MÜCADELE SONRASI 13. HİLÂL-İ AHMER SAĞLIK İMDAT HEYETİ’NİN BANDIRMA, KİRMASTİ (MUSTAFAKEMALPAŞA) VE KARACABEY’DEKİ YARDIM FAALİYETLERİ (1922-1923)
  Pages 461 - 497
  Cemal SEZER
 16. MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İYİ OLUŞLARI İLE MÜZİK PERFORMANS KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 499 - 525
  Hatice ONURAY EĞİLMEZ
 17. NADEJDA TEFFİ’NİN ÖYKÜLERİNDE OLUMSUZ ANNE TİPİ
  Pages 527 - 546
  Yasemin GÜRSOY
 18. REJİ UYGULAMALARI VE TÜTÜN KAÇAKÇILIĞINI ENGELLEMEYE YÖNELİK BİR GİRİŞİM: KORDON BÖLÜKLERİ
  Pages 547 - 602
  Burak ALTUNSOY
 19. ROMANYA’DA MODERNİZASYON VE İŞGÜCÜ KITLIĞI ARASINDA TARIMSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Pages 603 - 632
  Reyhan Rafet CAN
 20. SUALTI ARKEOLOJİSİ VE MARMARA DENİZİ
  Pages 633 - 662
  Serkan GÜNDÜZ
 21. THE SIGNIFICANCE OF THE KEMALIST MODERNIZATION FOR MODERNIZATION THEORY
  Pages 663 - 703
  İbrahim SAYLAN, İlkim ÖZDİKMENLİ ÇELİKOĞLU
 22. YASMİNA KHADRA’NIN “KADDAFİ’NİN SON GECESİ” ADLI ROMANININ TEKNİK YÖNDEN İNCELENMESİ
  Pages 705 - 737
  Rıfat IŞIK, Mehmet Beşir BULUT
 23. ZONGULDAK KOMÜNİZMLE MÜCADELE DERNEĞİ
  Pages 739 - 784
  Erkan AYDINLI
Indexes and Platforms