Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-2423 | e-ISSN 2564-6834 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Bursa Uludağ University |


Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences (UUFASJSS) publishes original research articles in the fields of philology, educational science, teacher’s training, fine arts, law and theology etc. with a priority given to social sciences, humanities, administrative sciences.

This journal is an international, peer-reviewed journal that began its publication in 1999. Two issues, one in January and one in July is published each year. The journal is currently indexed by CiteFactor, DRJIScilit, Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Research Bible, Google Scholar, ULAKBİM TR DİZİN, SOBİAD and ASOS INDEX.

The owner of the journal in the name of the Uludağ University, the Faculty of Arts and Sciences is the dean of the faculty. The editorial board consists of the editor, assistant editors, chiefs of the departments of Archeology, Geography, Philosophy, Psychology, Art History, Sociology, History, Turkish Language and Literature.

From 2017 on, all the submission and review works of the papers that are sending to our journal are processed online via DergiPark System. Also, every paper published by the journal has received a DOI number by DergiPark since 2014.

You can send your questions, opinions and advises at: sbd@uludag.edu.tr

Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences

ISSN 1302-2423 | e-ISSN 2564-6834 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Bursa Uludağ University |
Cover Image


Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences (UUFASJSS) publishes original research articles in the fields of philology, educational science, teacher’s training, fine arts, law and theology etc. with a priority given to social sciences, humanities, administrative sciences.

This journal is an international, peer-reviewed journal that began its publication in 1999. Two issues, one in January and one in July is published each year. The journal is currently indexed by CiteFactor, DRJIScilit, Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Research Bible, Google Scholar, ULAKBİM TR DİZİN, SOBİAD and ASOS INDEX.

The owner of the journal in the name of the Uludağ University, the Faculty of Arts and Sciences is the dean of the faculty. The editorial board consists of the editor, assistant editors, chiefs of the departments of Archeology, Geography, Philosophy, Psychology, Art History, Sociology, History, Turkish Language and Literature.

From 2017 on, all the submission and review works of the papers that are sending to our journal are processed online via DergiPark System. Also, every paper published by the journal has received a DOI number by DergiPark since 2014.

You can send your questions, opinions and advises at: sbd@uludag.edu.tr

Volume 21 - Issue 39 - Jul 31, 2020
 1. ANITSAL YAPILARDAKİ MEZAR ANLAYIŞI: HEROONDAN MARTYRİUMA
  Pages 607 - 649
  Güzin BİLİR
 2. BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 651 - 684
  Onur Okan DEMİRCİ , Elif GÜNERİ
 3. BURSA’DA KURULAN MUHACİR VAKIFLARI (1883-1917)
  Pages 685 - 711
  Nilüfer ATEŞ
 4. CAHİLİYE DÖNEMİ ARAP ŞİİRİNİN GERÇEKLİK TARTIŞMALARINA FUAT SEZGİN’İN YAKLAŞIMI
  Pages 713 - 736
  Selim TEKİN
 5. COVID-19 BAĞLAMINDA VEBA ROMANINDA BİR PARADOKS OLARAK YAŞAM SANCISI
  Pages 737 - 800
  Nurullah ULUTAŞ
 6. DEĞER YÖNELİMLERİ VE ÇEVRE YANLISI DAVRANIŞLAR
  Pages 801 - 822
  Gözde KIRAL UÇAR
 7. DÎVÂN GRUBU’NUN ARAP ŞİİRİNİ BİÇİMSEL VE TEMATİK OLARAK DEĞERLENDİRMEDE BAŞVURDUĞU KRİTERLER
  Pages 823 - 844
  Salih ZOR , Hüseyin GÜNDAY
 8. EXPLOITATION OF THE BORDER ISSUE IN GEORGE SAUNDERS’S THE BRIEF AND FRIGHTENING REIGN OF PHIL
  Pages 845 - 876
  Karam NAYEBPOUR , Naghmeh VARGHAİYAN
 9. FARS EDEBİYATINDAKİ HAMSELER
  Pages 877 - 914
  Çetin KASKA
 10. GÜRCÜLERDE KİMLİK, MEKÂN VE GÜNDELİK YAŞAM: ARTVİN ÖRNEĞİ
  Pages 915 - 955
  İ̇lknur BEYAZ ÖZBEY
 11. HİCRİ BİRİNCİ ASIRDA FIKHIN TEDVÎNİ VE FUAT SEZGİN’İN TESPİTLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 957 - 982
  Hüseyin OKUR
 12. HOBİ, OYUN, SPOR VE E-SPOR ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 983 - 1007
  Mihriban ŞENSES
 13. İSLAM’DA RÖNESANS VE REFORM GİRİŞİMİ: XIX. VE XX. YÜZYIL İSLAM MODERNLEŞME SÜRECİ VE GELİNEN NOKTA İTİBARİYLE AÇMAZLARI
  Pages 1009 - 1058
  Hüseyin HALİL
 14. İSTANBUL HÜKÜMETLERİNİN BURSA’DA MİLLİ MÜCADELE’Yİ ÖNLEME GİRİŞİMLERİ
  Pages 1059 - 1108
  Gültekin K. BİRLİK
 15. MARZUBANNÂME’DEKİ BAZI BİRLEŞİK FİİL YAPILARININ ANLAMSAL DÜZLEMİ
  Pages 1109 - 1128
  Melike SOMUNCU
 16. MÜSLÜMAN TÜCCARLARIN ORTA İTİL’DEKİ İSLAMLAŞMAYA ETKİSİ
  Pages 1129 - 1153
  Meltem AKINCI
 17. NECÎB MAHFÛZ’UN “MİDAK SOKAĞI” (ZUḲÂḲU’L-MİDAḲḲ) İLE HALİDE EDİP ADIVAR’IN “ÂKİLE HANIM SOKAĞI” ROMANLARININ TEMATİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 1155 - 1213
  Mesut KÖKSOY
 18. PROF. DR. FUAT SEZGİN VE BİLİM TARİHİ
  Pages 1215 - 1230
  Tuğşat GÜZELOĞLU
 19. ROBERT LEVIN’İN MOZART YORUMCULUĞU BULGULARININ UYGULAMA PRENSİPLERİ
  Pages 1231 - 1267
  Osman Özgür ÜNALDI
 20. ŞEMSEDDİN SAMİ’NİN KAMUS-I ARABÎ ADLI SÖZLÜĞÜNÜN SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 1269 - 1300
  Saleh JARADAT
 21. TARİHÎ GERÇEKLİK AÇISINDAN KARANFİL ROMANI
  Pages 1301 - 1319
  Alev SINAR UĞURLU
 22. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE FİİLİMSİLER ÜZERİNE İLERİ UYGULAMALAR
  Pages 1321 - 1371
  Bülent ÖZKAN
 23. ÜÇ MAHALLE, BİR SAYIM: 1845 TEMETTUAT DEFTERLERİ ÜZERİNDEN BURSA’NIN ÜÇ MAHALLESİNİN SOSYOEKONOMİK DURUMLARININ İNCELENMESİ
  Pages 1373 - 1400
  Zeynep YETİŞİR
Indexes and Platforms