Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1302-2423 | e-ISSN 2564-6834 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Bursa Uludağ University |


Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences (UUFASJSS) publishes original research articles in the fields of philology, educational science, teacher’s training, fine arts, law and theology etc. with a priority given to social sciences, humanities, administrative sciences.

This journal is an international, peer-reviewed journal that began its publication in 1999. Two issues, one in January and one in July is published each year. The journal is currently indexed by CiteFactor, DRJIScilit, Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Research Bible, Google Scholar, ULAKBİM TR DİZİN, SOBİAD and ASOS INDEX.

The owner of the journal in the name of the Uludağ University, the Faculty of Arts and Sciences is the dean of the faculty. The editorial board consists of the editor, assistant editors, chiefs of the departments of Archeology, Geography, Philosophy, Psychology, Art History, Sociology, History, Turkish Language and Literature.

From 2017 on, all the submission and review works of the papers that are sending to our journal are processed online via DergiPark System. Also, every paper published by the journal has received a DOI number by DergiPark since 2014.

You can send your questions, opinions and advises at: sbd@uludag.edu.tr

Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences

ISSN 1302-2423 | e-ISSN 2564-6834 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Bursa Uludağ University |
Cover Image


Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences (UUFASJSS) publishes original research articles in the fields of philology, educational science, teacher’s training, fine arts, law and theology etc. with a priority given to social sciences, humanities, administrative sciences.

This journal is an international, peer-reviewed journal that began its publication in 1999. Two issues, one in January and one in July is published each year. The journal is currently indexed by CiteFactor, DRJIScilit, Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Research Bible, Google Scholar, ULAKBİM TR DİZİN, SOBİAD and ASOS INDEX.

The owner of the journal in the name of the Uludağ University, the Faculty of Arts and Sciences is the dean of the faculty. The editorial board consists of the editor, assistant editors, chiefs of the departments of Archeology, Geography, Philosophy, Psychology, Art History, Sociology, History, Turkish Language and Literature.

From 2017 on, all the submission and review works of the papers that are sending to our journal are processed online via DergiPark System. Also, every paper published by the journal has received a DOI number by DergiPark since 2014.

You can send your questions, opinions and advises at: sbd@uludag.edu.tr

Volume 20 - Issue 37 - Jul 2019
 1. AB’NİN NORMATİF GÜÇ KİMLİĞİ VE SURİYE MÜLTECİ KRİZİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE IAN MANNERS’IN TEORİK YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE POLİTİK BİR ANALİZ
  Pages 545 - 581
  Yavuz Selim ALKAN
 2. B-188 NUMARALI ŞER‘İYYE SİCİLİNE GÖRE 18. YÜZYIL BAŞLARINDA BURSA ŞEHRİNDE KADINLARIN GİYİM KUŞAM KÜLTÜRÜ
  Pages 583 - 608
  Muazzez GÜNDÜZ
 3. BALIKESİRLİ RÂSİH VE BÜLGATÜ’L-AHBÂB ADLI ESERİ
  Pages 609 - 622
  Selim ÖNLER
 4. BURSA MERKEZ BELEDİYELERİ BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜZİK VE ÇALGI EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Pages 623 - 658
  Murat COŞKUN, İsmail M. GÖĞÜŞ
 5. BURSA’NIN TAHIL PAZARI VE GALLE HANI
  Pages 659 - 687
  Fikret ALKAN, Doğan YAVAŞ
 6. CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ “YAZI MAKİNESİ” MURAT SERTOĞLU’NUN POPÜLER EDEBİYATTAKİ YERİ
  Pages 689 - 709
  Alev SINAR UĞURLU, Zuhal EROĞLU KOŞAN
 7. DÜŞÜK STATÜLÜ GRUPLARIN YÜKSEK STATÜLÜ GRUPLARA YÖNELİK OLUMLU TUTUMU
  Pages 711 - 737
  Nuri AKDOĞAN
 8. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İNKÂRININ SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMİ VE EKOLOJİK ADİL DÜNYA İNANCI İLE İLİŞKİSİ
  Pages 739 - 764
  Gözde KIRAL UÇAR, Meral GEZİCİ YALÇIN, Gamze ÖZDEMİR
 9. İKLİM PARAMETRELERİ ÇERÇEVESİNDE KUŞADASI KÖRFEZİ ÇEVRESİNDE ZİRAAT HAYATI
  Pages 765 - 801
  Cengiz KAHRAMAN
 10. İRAN ROMANININ ŞEKİLLENMESİNDE SİYASİ VE SOSYAL DÜZENİN ROLÜ (KAÇAR VE PEHLEVİ DÖNEMİ)
  Pages 803 - 834
  Ata MOHAMED TABRİZ
 11. KARGO HİZMETLERİNDE ŞİKÂYET ETME NİYETİ VE ÖNCÜLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN PLS-SEM İLE ARAŞTIRILMASI
  Pages 835 - 864
  Çağatan TAŞKIN, Selin RAÇLI
 12. L’ENSEIGNEMENT / APPRENTISSAGE INTERCULTUREL PRECOCE DES LANGUES ETRANGERES : POURQUOI ? QUAND ? COMMENT ?
  Pages 865 - 887
  Çiğdem KURT
 13. NEHCÜ’L-FERÂDÎS’TE AL- FİİLİ ÜZERİNE
  Pages 889 - 927
  Özgül ÖZBEK
 14. OYUN DÖNEMİNDEN ÖN ERGENLİĞE GÖRSEL ARAMA SÜREÇLERİNİN GELİŞİMİ
  Pages 929 - 958
  Filiz GÜRDİL, Tevfik ALICI
 15. PABLO CASALS’IN 20. YÜZYIL MÜZİK DÜNYASINA ETKİLERİ
  Pages 959 - 973
  Serdar MAMAÇ
 16. ROMA DÖNEMİNDE LYKAONİA BÖLGESİ SU TANRISI KÜLTLERİ
  Pages 975 - 994
  Nizam ABAY
 17. RUS DİLİNDE MESLEK İSİMLERİNİN KELİME YAPIM AÇISINDAN İNCELENMESİ (SON EKLİ ÖRNEKLERDE)
  Pages 995 - 1026
  Reşat ŞAKAR
 18. SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISINDAN GIDA GÜVENCESİ KAVRAMI
  Pages 1027 - 1046
  Esra KARAKUŞ UMAR
 19. TANZİMAT SONRASI TÜRK ŞİİRİNDE EDİRNE
  Pages 1047 - 1073
  Salih Koralp GÜREŞİR
 20. THE RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA MULTITASKING, WORKING MEMORY AND SUSTAINED ATTENTION
  Pages 1075 - 1100
  Mine İMREN, Hasan Gürkan TEKMAN
Indexes and Platforms