e-ISSN: 2564-6834
Başlangıç: 1999
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Kapak Resmi
       

1 Ocak 2022'den sonra gönderilen yazılar, 31 Temmuz 2022'de yayımlanacak 43. sayımız için değerlendirmeye alınacaktır.

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (UÜFEFSBD); sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanı başta olmak üzere filoloji, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme, güzel sanatlar ve ilahiyat temel alanlarında yazılmış özgün araştırma makaleleri yayımlamaktadır. Yerelden evrensele doğru yayılan bir doğrultuda insan faktörünü temel unsur olarak kabul eden dergimiz, konusu çerçevesinde en geniş sınırlarda bilimsel araştırmaları yayımlamayı amaç edinmiştir.

Uluslararası hakemli bilimsel bir dergi olup yayın hayatına 1999 yılında başlamıştır. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergi; ULAKBİM TR DİZİN, CiteFactor, DRJI, Scilit, Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Research Bible, Google Akademik ve Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaktadır.

Dergi'nin Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi adına sahibi, Fakülte dekanıdır. Dergi'nin yayın kurulu; baş editör, editörler, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin ilgili sosyal bölümlerinin (Arkeoloji, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı) başkanlarından ve alanlarında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır.

2021 - Cilt: 22 Sayı: 41

Araştırma Makalesi

9. İBN KALENDER’İN MANZUM SÖZLÜĞÜ: TÜRKÎ VÜ TÂZÎ

Araştırma Makalesi

22. YENİ HAYAT EDEBİYATI VE DİN