Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Şubat 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-2423 | e-ISSN 2564-6834 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |


Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (UÜFEFSBD); sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanı başta olmak üzere filoloji, eğitim bilimleri, güzel sanatlar, hukuk ve ilahiyat temel alanlarında yazılmış özgün araştırma makaleleri yayımlamaktadır.

Uluslararası hakemli bilimsel bir dergi olup yayın hayatına 1999 yılında başlamıştır. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergi; CiteFactorDRJIScilit, Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Research Bible, Google Akademik, ULAKBİM TR DİZİN, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ve ASOS INDEX tarafından taranmaktadır.

Derginin Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi adına sahibi, Fakülte dekanıdır. Derginin yayın kurulu; baş editör, editörler ve Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin ilgili sosyal bölümlerinin (Arkeoloji, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı) başkanlarından oluşmaktadır.

Ocak 2017’den itibaren derginin tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri çevrimiçi olarak DergiPark üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca, 2014 yılından sonra yayımlanan her bir makaleye DergiPark üzerinden DOI numarası verilmektedir.

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-2423 | e-ISSN 2564-6834 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi


Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (UÜFEFSBD); sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanı başta olmak üzere filoloji, eğitim bilimleri, güzel sanatlar, hukuk ve ilahiyat temel alanlarında yazılmış özgün araştırma makaleleri yayımlamaktadır.

Uluslararası hakemli bilimsel bir dergi olup yayın hayatına 1999 yılında başlamıştır. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergi; CiteFactorDRJIScilit, Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Research Bible, Google Akademik, ULAKBİM TR DİZİN, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ve ASOS INDEX tarafından taranmaktadır.

Derginin Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi adına sahibi, Fakülte dekanıdır. Derginin yayın kurulu; baş editör, editörler ve Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin ilgili sosyal bölümlerinin (Arkeoloji, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı) başkanlarından oluşmaktadır.

Ocak 2017’den itibaren derginin tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri çevrimiçi olarak DergiPark üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca, 2014 yılından sonra yayımlanan her bir makaleye DergiPark üzerinden DOI numarası verilmektedir.

Cilt 21 - Sayı 39 - 31 Tem 2020
 1. ANITSAL YAPILARDAKİ MEZAR ANLAYIŞI: HEROONDAN MARTYRİUMA
  Sayfalar 607 - 649
  Güzin BİLİR
 2. BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 651 - 684
  Onur Okan DEMİRCİ , Elif GÜNERİ
 3. BURSA’DA KURULAN MUHACİR VAKIFLARI (1883-1917)
  Sayfalar 685 - 711
  Nilüfer ATEŞ
 4. CAHİLİYE DÖNEMİ ARAP ŞİİRİNİN GERÇEKLİK TARTIŞMALARINA FUAT SEZGİN’İN YAKLAŞIMI
  Sayfalar 713 - 736
  Selim TEKİN
 5. COVID-19 BAĞLAMINDA VEBA ROMANINDA BİR PARADOKS OLARAK YAŞAM SANCISI
  Sayfalar 737 - 800
  Nurullah ULUTAŞ
 6. DEĞER YÖNELİMLERİ VE ÇEVRE YANLISI DAVRANIŞLAR
  Sayfalar 801 - 822
  Gözde KIRAL UÇAR
 7. DÎVÂN GRUBU’NUN ARAP ŞİİRİNİ BİÇİMSEL VE TEMATİK OLARAK DEĞERLENDİRMEDE BAŞVURDUĞU KRİTERLER
  Sayfalar 823 - 844
  Salih ZOR , Hüseyin GÜNDAY
 8. EXPLOITATION OF THE BORDER ISSUE IN GEORGE SAUNDERS’S THE BRIEF AND FRIGHTENING REIGN OF PHIL
  Sayfalar 845 - 876
  Karam NAYEBPOUR , Naghmeh VARGHAİYAN
 9. FARS EDEBİYATINDAKİ HAMSELER
  Sayfalar 877 - 914
  Çetin KASKA
 10. GÜRCÜLERDE KİMLİK, MEKÂN VE GÜNDELİK YAŞAM: ARTVİN ÖRNEĞİ
  Sayfalar 915 - 955
  İ̇lknur BEYAZ ÖZBEY
 11. HİCRİ BİRİNCİ ASIRDA FIKHIN TEDVÎNİ VE FUAT SEZGİN’İN TESPİTLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 957 - 982
  Hüseyin OKUR
 12. HOBİ, OYUN, SPOR VE E-SPOR ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 983 - 1007
  Mihriban ŞENSES
 13. İSLAM’DA RÖNESANS VE REFORM GİRİŞİMİ: XIX. VE XX. YÜZYIL İSLAM MODERNLEŞME SÜRECİ VE GELİNEN NOKTA İTİBARİYLE AÇMAZLARI
  Sayfalar 1009 - 1058
  Hüseyin HALİL
 14. İSTANBUL HÜKÜMETLERİNİN BURSA’DA MİLLİ MÜCADELE’Yİ ÖNLEME GİRİŞİMLERİ
  Sayfalar 1059 - 1108
  Gültekin K. BİRLİK
 15. MARZUBANNÂME’DEKİ BAZI BİRLEŞİK FİİL YAPILARININ ANLAMSAL DÜZLEMİ
  Sayfalar 1109 - 1128
  Melike SOMUNCU
 16. MÜSLÜMAN TÜCCARLARIN ORTA İTİL’DEKİ İSLAMLAŞMAYA ETKİSİ
  Sayfalar 1129 - 1153
  Meltem AKINCI
 17. NECÎB MAHFÛZ’UN “MİDAK SOKAĞI” (ZUḲÂḲU’L-MİDAḲḲ) İLE HALİDE EDİP ADIVAR’IN “ÂKİLE HANIM SOKAĞI” ROMANLARININ TEMATİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 1155 - 1213
  Mesut KÖKSOY
 18. PROF. DR. FUAT SEZGİN VE BİLİM TARİHİ
  Sayfalar 1215 - 1230
  Tuğşat GÜZELOĞLU
 19. ROBERT LEVIN’İN MOZART YORUMCULUĞU BULGULARININ UYGULAMA PRENSİPLERİ
  Sayfalar 1231 - 1267
  Osman Özgür ÜNALDI
 20. ŞEMSEDDİN SAMİ’NİN KAMUS-I ARABÎ ADLI SÖZLÜĞÜNÜN SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1269 - 1300
  Saleh JARADAT
 21. TARİHÎ GERÇEKLİK AÇISINDAN KARANFİL ROMANI
  Sayfalar 1301 - 1319
  Alev SINAR UĞURLU
 22. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE FİİLİMSİLER ÜZERİNE İLERİ UYGULAMALAR
  Sayfalar 1321 - 1371
  Bülent ÖZKAN
 23. ÜÇ MAHALLE, BİR SAYIM: 1845 TEMETTUAT DEFTERLERİ ÜZERİNDEN BURSA’NIN ÜÇ MAHALLESİNİN SOSYOEKONOMİK DURUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 1373 - 1400
  Zeynep YETİŞİR
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Şubat 2021
Dizinler