Editor-in-Chief
Name: Prof.Dr. Hatice Şahin
E-mail: hatices@uludag.edu.tr
Phone: +90(224)294-1812
Editor
Name: Assoc.Prof.Dr. Özlem Ercan
E-mail: ozlemercan@uludag.edu.tr
Phone: +90(224)294-1811
Editor
Name: Res.Assist. İbrahim Karahanci
E-mail: ikarahanci@uludag.edu.tr
Phone: +90(224)294-1819
Editor
Name: Res.Assist. Fırat Ender Koçyiğit
E-mail: firatkocyigit@uludag.edu.tr
Phone: +90(224)294-1819
Address:

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü P.K.: 16059 Görükle / Nilüfer / BURSA