International Journal of Filologia
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2667-7318 | e-ISSN 2667-7318 | Period Biannually , Summer , Winter | Founded: 2018 | Publisher İbrahim Halil TUĞLUK | http://dergipark.org.tr/tr/pub/ijof



Değerli Araştırmacılar; 

 Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Türk İslam Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Dilbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk Folklor Araştırmaları ve Türkoloji alanı ile ilgili tüm araştırmalar başta olmak üzere  dil, edebiyat ve eğitim ile ilgili alana katkı sunacak değerli çalışmalarınızı bekleriz. 

International Journal of Filologia (IJOF) 2020 yaz dönemi sayısının yayımlanma tarihi 30 Haziran 2020 olup makale gönderim son tarihi 10 Haziran 2020'dir.  

International Journal of Filologia

ISSN 2667-7318 | e-ISSN 2667-7318 | Period Biannually , Summer , Winter | Founded: 2018 | Publisher İbrahim Halil TUĞLUK | http://dergipark.org.tr/tr/pub/ijof
Cover Image



Değerli Araştırmacılar; 

 Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Türk İslam Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Dilbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk Folklor Araştırmaları ve Türkoloji alanı ile ilgili tüm araştırmalar başta olmak üzere  dil, edebiyat ve eğitim ile ilgili alana katkı sunacak değerli çalışmalarınızı bekleriz. 

International Journal of Filologia (IJOF) 2020 yaz dönemi sayısının yayımlanma tarihi 30 Haziran 2020 olup makale gönderim son tarihi 10 Haziran 2020'dir.