Journal of Filologia
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2667-7318 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher İbrahim Halil TUĞLUK |


Journal of Filologia

ISSN 2667-7318 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher İbrahim Halil TUĞLUK |
Cover Image


Volume 2018 - Issue 1 - Dec 2019
 1. KAPAK
  Pages 1 - 1
  Turker Barış Bulduk
 2. JENERİK - İÇİNDEKİLER
  Pages 1 - 1
  Türker Barış Bulduk
 3. 16.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE ANLAM DEĞİŞMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 1 - 31
  Burhan Baran
 4. MAHMUD KAŞĞARİ
  Pages 32 - 46
  Ebülfez Recebli
 5. DİNİN VE HAKİKATIN GÜNEŞİ
  Pages 47 - 54
  Şehrebanı Allahverdiyeva
 6. II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MECMUALARINDAN BİRİ: TECELLÎ
  Pages 55 - 63
  Kadriye Kavak
 7. İSLAMDA GÖZƏLLİK
  Pages 64 - 68
  Elmira Hamzeyeva