International Journal of Filologia
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2667-7318 | e-ISSN 2667-7318 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher İbrahim Halil TUĞLUK | http://dergipark.org.tr/tr/pub/ijofDeğerli Araştırmacılar; 

 Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Türk İslam Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Dilbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk Folklor Araştırmaları ve Türkoloji alanı ile ilgili tüm araştırmalar başta olmak üzere  dil ve edebiyat  ile ilgili alana katkı sunacak değerli çalışmalarınızı bekleriz. 

International Journal of Filologia (IJOF) Haziran sayısı yayımlanma tarihi 30 Haziran 2021 olup makale gönderim son tarihi 15 Mayıs 2021'dir.  

International Journal of Filologia

ISSN 2667-7318 | e-ISSN 2667-7318 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher İbrahim Halil TUĞLUK | http://dergipark.org.tr/tr/pub/ijof
Cover ImageDeğerli Araştırmacılar; 

 Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Türk İslam Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Dilbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk Folklor Araştırmaları ve Türkoloji alanı ile ilgili tüm araştırmalar başta olmak üzere  dil ve edebiyat  ile ilgili alana katkı sunacak değerli çalışmalarınızı bekleriz. 

International Journal of Filologia (IJOF) Haziran sayısı yayımlanma tarihi 30 Haziran 2021 olup makale gönderim son tarihi 15 Mayıs 2021'dir.  

Issue 4 - Dec 30, 2020
 1. CAFER IYÂNÎ BEY’İN MENSUR “NÛR-NÂME”SİNİN İÇİNE SERPİŞTİRDİĞİ MEVLİD METNİ
  Pages 1 - 18
  Sait YILTER
 2. AHMET REMZİ AKYÜREK’İN GÜLZÂR-I AŞK İSİMLİ TERCÜMESİ
  Pages 19 - 40
  Mehmet ALTUNMERAL
 3. CAHİT KOYTAK’IN ŞİİRLERİNDE METAFİZİK
  Pages 41 - 55
  Nusret YILMAZ
 4. TÜRK EDEBİYATINDA KERBELA HADİSESİ: KONUYU KENDİ REALİTESİNE UYGUN KONUMLANDIRMA ÇABASI -EKSİKLİKLER, TESPİTLER, LİTERATÜR-
  Pages 56 - 89
  Gökhan ALP
 5. KEMÂL PAŞAZÂDE, ŞEMSEDDÎN SİVÂSÎ, ABDURRAHÎM KARAHİSÂRÎ, ESÂSÎ VE LE’ÂLÎ’YE AİT MANZUM KASİDE-İ BÜRDE TERCÜMELERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ
  Pages 90 - 123
  Fatma İMAMOĞLU
 6. MODERN DÜZYAZIDA İNSAN VE DÜNYA MODELİ ("MÜKEMMEL İNSAN" KAVRAMI)
  Pages 124 - 134
  Lala HASANOVA
 7. AFGANİSTAN ÖZBEK DILI VE EDEBIYATININ NÜFUS AÇISINDAN AKIŞI
  Pages 135 - 145
  Hamidullah BASHQABAN, Hasamuddin HAMDARD
 8. KA‘B B. ZÜHEYR’İN “KASİDE-İ BÜRDE”SİNE ABDÎ'NİN YAZDIĞI MANZUM ŞERHİN NİTELİĞİ
  Pages 146 - 163
  Elife ATEŞ
 9. KÂTİBÎ’YE AİT YAYINLANMAMIŞ ŞİİRLER
  Pages 164 - 203
  Ahmet KARA
 10. ORHAN PAMUK’UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ESERİNDE BABA/OĞUL İKİLEMİ, YASA VE KİMLİK KARMAŞASI
  Pages 204 - 217
  Esra Başak AYDINALP
 11. DİVAN EDEBİYATININ POPÜLER ESERLERİNDE ŞİİR VE ŞAİR HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER
  Pages 218 - 245
  İpek TAŞDEMİR
 12. RÂBÎ DİVANINDA NAAT-I ŞERİFLER
  Pages 246 - 276
  Halil BATUR
 13. NEV’Î’NİN ŞİİR ANLAYIŞI
  Pages 277 - 295
  Veysi TURAN
 14. CENNETİN SUYU: “KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ZEMZEM”
  Pages 296 - 312
  Neslihan DOKUMACI
 15. MİLLİ KÜTÜPHANEDE BULUNAN VE MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR MAKTEL-İ HÜSEYN
  Pages 313 - 349
  Saddam ÇOKUR
 16. "BÜLBÜL" İMGESİ ÜZERİNDEN TÜRK ŞİİRİNDEKİ GELENEKSEL İMGENİN DEĞİŞİMİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
  Pages 350 - 362
  Ufuk SARITAŞ
 17. EDİRNE MÜFTÜSÜ MEHMED FEVZÎ EFENDİ VE HEDİYYE-i FEVZÎ ADLI ESERİ
  Pages 363 - 397
  Uğur YİĞİZ
 18. HASAN AKTAŞ'IN AŞEKE VE HEPYEK ŞİİR KİTAPLARINDA MİTOLOJİ
  Pages 398 - 417
  Özge ATASOY
 19. YAPI KREDİ SERMET ÇİFTER KÜTÜPHANESİ Y-0723 NUMARADA KAYITLI MECMÛ’Â-İ KASÂİD’İN TANITILMASI
  Pages 418 - 450
  Mikail KOŞTAN
 20. EDİM BİLİMİNE GİRİŞ KAVRAM-KURAM-UYGULAMA
  Pages 451 - 455
  Emre KUNDAKÇI
 21. CELAL NURİ İLERİ'NİN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI ADLI ESERİNDE YER ALAN DİL YAZILARININ TANITIMI
  Pages 456 - 463
  Sümeyra GÜNEŞ
CC LİSANS

88x31.png