Folklor/Edebiyat
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1300-7491 | Period Quarterly | Founded: 1994 | Publisher Cyprus International University | http://www.folkloredebiyat.org


   Kapsam

 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yayını olan folklor/edebiyat dergisi halkbilimi, edebiyat, antropoloji, dil, edebiyat, tarih, sosyoloji ve psikoloji alanlarında inceleme ve araştırmaya dayalı, yöntembilimsel ölçütlere uygun;

1.Özgün kuramsal yazılar; 
2. Özgün araştırma, inceleme yazıları;
3. Belgeler ve yorumlar;
4. Uygulamalar ya da uygulamaya dönük yazılar;
5. Eğitim çalışmaları, derlemeler, eleştiri ve değerlendirme yazıları; 
6. Kitap eleştirilerine yer vermektedir.

 

Genel İlkeler

folklor/edebiyat dergisi yönetimi (Ön Denetim Kurulu-Yayın Kurulu ve editör) intihal (plagiarism) konusunda teknik yazılımlar aracılığıyla ve diğer  bilimsel denetimlerden sonra metin incelemelerine geçer. Makalelerin özgün, atıf alabilme olasılığı yüksek ve akademik ilkelere uygun olması, temel yayın koşullarıdır. Makalelerin bilimsel, etik ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir.  Folklor/edebiyat’a gönderilen yazıların başka yerde yayınlanmamış olması  ve genel yapısıyla aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir:

 

Makalelerin dili, Türkçe ve İngilizcedir. Bilimsel makaleler arasız 40.000, inceleme/tartışma/eleştiri yazıları 20.000, medya, kitap tanıtım/eleştiri yazıları da 5000  ile 9000  karakteri aşmamalıdır. Dergide yazısı yayınlanan yazarlara, bir adet dergi ve makalelerinin pdf dosyası gönderilir. Yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmez. Yayınlanmış yazılar, dergi künyesi belirtilmek koşuluyla başka bir kaynakta da yayınlanabilir.

 

            Bilimsel-Akademik İlkeler

 

Bilimsel bir makalenin amacı, alanında uzman yazarların bilinen yöntemler kapsamında elde ettiği sonuçları daha geniş bilimsel kitlelere ulaştırmasıdır. Bilimsel etik, bir araştırmanın çıkış noktasıdır. TÜBA’nın bu konudaki yorumu “Etik, insanların ahlaklı yaşamanın temelleri üzerine akıl yordukları ve bu temellerden yola çıkarak doğru ve yanlışı ayırt etmeye, doğru davranış biçimlerini bulmaya ve uygulamaya yarayabilecek kuramsal ve toplumsal araçları geliştirdikleri bir düşün alanıdır” biçimindedir. Bu bakış açısı folklor/edebiyat için makale kabulündeki temel ilkedir. Dergide TUBA ve TÜBİTAK’ın yayın ilkelerine uygun makalelere yer verilir.

Dergide yer alması istenen akademik nitelikli bir makale; Giriş, Yöntemler, Sonuç(lar)- Tartışma bölümlerinden oluşur. Giriş kısmında açık ve  anlaşılır bir biçimde makalenin ele aldığı sorunun genel yapısı hakkında bilgi sunulur. Yöntem bölümünde bu sorunun nasıl çözümlendiği ortaya konulurken tercih edilen bilimsel yöntem de açıkça belirtilir. Sonuç-Tartışma kısmında sorunun yöntembilimsel olarak incelenmesiyle varılan hususlar belirtilir;  çalışmadan sonra yapılması ya da sürdürülmesi öngörülen araştırmalar ve geliştirici girişimler için  önerilerde bulunulur.

                               

   Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen makaleler, UKÜ bünyesindeki Ön Denetim Kurulu’nca dergi ilkeleri ve kurallarına uygunlukları açısından denetlenir.  Bu kurulun yetkisi dışındaki gerekli teknik ekleme /düzeltmeler için yazarlarla işbirliği yapılır. Yazı,Yayın Kurulu ve  Editör’ün onayıyla alanda uzman iki hakeme gönderilir. Değerlendirme sürecinde, “kör hakem” işleyişi uygulanır. Hakem raporlarının çelişkili durumlarında yazı, üçüncü hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu+editör  görüşüyle karara varılır. Yazarlar, denetim süreçlerindeki uyarıları yerine getirirler; katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte karşı görüşlerini iletirler. Kesin sonuç, Yayın Kurulunca alınır. Dergiye gönderilen yazılar, hiçbir durumda iade edilmez.

 

Yazım Kuralları

Yazılar,Microsoft Word Document” formatında, metin ve sonuç kısımları “Times New Roman” yazı tipi ve “12 punto” büyüklüğünde olmalıdır. Yazılar 1,5 satır aralığı, kenar boşlukları her bir kenardan 2,5 cm. boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır. Satır sonlarında sözcükler kesinlikle hecelerine bölünmemelidir. Metin blok (sağa sola dayalı), satırbaşı verilmeden ve paragraflar arasında satır boşluğu bırakmadan, otomatik olarak, altı nokta boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.

 

İlk sayfa düzeni:

1.     Yazar adı (sol köşe, sola dayalı)

2.     Makale başlığı (sola dayalı)

3.     Çeviri makaleler için çevirmen adı (sağa dayalı)

4.     Türkçe özgün makaleler için 150-200 sözcük arasında İngilizce  ve Türkçe özet. Makale başlığının İngilizce çevirisi, daha sonra özet metin yerleştirilir. İngilizce makalelerde en az 250 sözcükten oluşan Türkçe özet verilir.

5.     Önce makale dilinde, ardından özet dilinde 5-6 sözcükten oluşan anahtar sözcükler verilir.

6.      Sayfa altında verilecek bilgiler:

Yazarla ilgili bilgi (unvan,ad-soyad, kurum, iletişim bilgileri)sayfa altında (*) işaretiyle,

7.     Makale ile ilgili açıklama çeviri metinlerde kaynak metin ile ilgili açıklama (**) işareti ile,

8.     Çevirmenle ilgili açıklama (***) işaretiyle gösterilir.

 

Diğer Yazım ve Sunum Kuralları

Dipnotlar ve Kaynaklar APA 6 standartlarına uygun olarak verilir, ikinci kaynaktan yapılan alıntılar da, asıl kaynakta belirtilir. Metin içinde kaynak gösterme ve diğer teknik uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız:  www.imperial.ac.uk/media/imperial...and.../harvard.pdf / veya   http://tk.bilgi.edu.tr/?m=6#1

 

İletişim

 Dergide yayınlanması istenen makaleler, aşağıdaki adreslere  biri yazar bilgilerini kapsayan isimli ve diğeri isimsiz ayrı adlarla word formatında kaydedilmiş iki dosya halinde e-posta yoluyla gönderilir.

Yazarlar, her türlü iletişim  için aşağıdaki adres ve bilgileri kullanmalıdır:

UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Haspolat Kavşağı- Lefkoşa KKTC

Telefon

(392) 671 11 11- 2600/2601

Belgegeçer

(392) 671 11 65

El-mek

folkloredebiyat@ciu.edu.tr

mkaradag@ciu.edu.tr

metin392@gmail.com

 

 

Folklor/Edebiyat

ISSN 1300-7491 | Period Quarterly | Founded: 1994 | Publisher Cyprus International University | http://www.folkloredebiyat.org
Cover Image


   Kapsam

 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yayını olan folklor/edebiyat dergisi halkbilimi, edebiyat, antropoloji, dil, edebiyat, tarih, sosyoloji ve psikoloji alanlarında inceleme ve araştırmaya dayalı, yöntembilimsel ölçütlere uygun;

1.Özgün kuramsal yazılar; 
2. Özgün araştırma, inceleme yazıları;
3. Belgeler ve yorumlar;
4. Uygulamalar ya da uygulamaya dönük yazılar;
5. Eğitim çalışmaları, derlemeler, eleştiri ve değerlendirme yazıları; 
6. Kitap eleştirilerine yer vermektedir.

 

Genel İlkeler

folklor/edebiyat dergisi yönetimi (Ön Denetim Kurulu-Yayın Kurulu ve editör) intihal (plagiarism) konusunda teknik yazılımlar aracılığıyla ve diğer  bilimsel denetimlerden sonra metin incelemelerine geçer. Makalelerin özgün, atıf alabilme olasılığı yüksek ve akademik ilkelere uygun olması, temel yayın koşullarıdır. Makalelerin bilimsel, etik ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir.  Folklor/edebiyat’a gönderilen yazıların başka yerde yayınlanmamış olması  ve genel yapısıyla aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir:

 

Makalelerin dili, Türkçe ve İngilizcedir. Bilimsel makaleler arasız 40.000, inceleme/tartışma/eleştiri yazıları 20.000, medya, kitap tanıtım/eleştiri yazıları da 5000  ile 9000  karakteri aşmamalıdır. Dergide yazısı yayınlanan yazarlara, bir adet dergi ve makalelerinin pdf dosyası gönderilir. Yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmez. Yayınlanmış yazılar, dergi künyesi belirtilmek koşuluyla başka bir kaynakta da yayınlanabilir.

 

            Bilimsel-Akademik İlkeler

 

Bilimsel bir makalenin amacı, alanında uzman yazarların bilinen yöntemler kapsamında elde ettiği sonuçları daha geniş bilimsel kitlelere ulaştırmasıdır. Bilimsel etik, bir araştırmanın çıkış noktasıdır. TÜBA’nın bu konudaki yorumu “Etik, insanların ahlaklı yaşamanın temelleri üzerine akıl yordukları ve bu temellerden yola çıkarak doğru ve yanlışı ayırt etmeye, doğru davranış biçimlerini bulmaya ve uygulamaya yarayabilecek kuramsal ve toplumsal araçları geliştirdikleri bir düşün alanıdır” biçimindedir. Bu bakış açısı folklor/edebiyat için makale kabulündeki temel ilkedir. Dergide TUBA ve TÜBİTAK’ın yayın ilkelerine uygun makalelere yer verilir.

Dergide yer alması istenen akademik nitelikli bir makale; Giriş, Yöntemler, Sonuç(lar)- Tartışma bölümlerinden oluşur. Giriş kısmında açık ve  anlaşılır bir biçimde makalenin ele aldığı sorunun genel yapısı hakkında bilgi sunulur. Yöntem bölümünde bu sorunun nasıl çözümlendiği ortaya konulurken tercih edilen bilimsel yöntem de açıkça belirtilir. Sonuç-Tartışma kısmında sorunun yöntembilimsel olarak incelenmesiyle varılan hususlar belirtilir;  çalışmadan sonra yapılması ya da sürdürülmesi öngörülen araştırmalar ve geliştirici girişimler için  önerilerde bulunulur.

                               

   Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen makaleler, UKÜ bünyesindeki Ön Denetim Kurulu’nca dergi ilkeleri ve kurallarına uygunlukları açısından denetlenir.  Bu kurulun yetkisi dışındaki gerekli teknik ekleme /düzeltmeler için yazarlarla işbirliği yapılır. Yazı,Yayın Kurulu ve  Editör’ün onayıyla alanda uzman iki hakeme gönderilir. Değerlendirme sürecinde, “kör hakem” işleyişi uygulanır. Hakem raporlarının çelişkili durumlarında yazı, üçüncü hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu+editör  görüşüyle karara varılır. Yazarlar, denetim süreçlerindeki uyarıları yerine getirirler; katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte karşı görüşlerini iletirler. Kesin sonuç, Yayın Kurulunca alınır. Dergiye gönderilen yazılar, hiçbir durumda iade edilmez.

 

Yazım Kuralları

Yazılar,Microsoft Word Document” formatında, metin ve sonuç kısımları “Times New Roman” yazı tipi ve “12 punto” büyüklüğünde olmalıdır. Yazılar 1,5 satır aralığı, kenar boşlukları her bir kenardan 2,5 cm. boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır. Satır sonlarında sözcükler kesinlikle hecelerine bölünmemelidir. Metin blok (sağa sola dayalı), satırbaşı verilmeden ve paragraflar arasında satır boşluğu bırakmadan, otomatik olarak, altı nokta boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.

 

İlk sayfa düzeni:

1.     Yazar adı (sol köşe, sola dayalı)

2.     Makale başlığı (sola dayalı)

3.     Çeviri makaleler için çevirmen adı (sağa dayalı)

4.     Türkçe özgün makaleler için 150-200 sözcük arasında İngilizce  ve Türkçe özet. Makale başlığının İngilizce çevirisi, daha sonra özet metin yerleştirilir. İngilizce makalelerde en az 250 sözcükten oluşan Türkçe özet verilir.

5.     Önce makale dilinde, ardından özet dilinde 5-6 sözcükten oluşan anahtar sözcükler verilir.

6.      Sayfa altında verilecek bilgiler:

Yazarla ilgili bilgi (unvan,ad-soyad, kurum, iletişim bilgileri)sayfa altında (*) işaretiyle,

7.     Makale ile ilgili açıklama çeviri metinlerde kaynak metin ile ilgili açıklama (**) işareti ile,

8.     Çevirmenle ilgili açıklama (***) işaretiyle gösterilir.

 

Diğer Yazım ve Sunum Kuralları

Dipnotlar ve Kaynaklar APA 6 standartlarına uygun olarak verilir, ikinci kaynaktan yapılan alıntılar da, asıl kaynakta belirtilir. Metin içinde kaynak gösterme ve diğer teknik uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız:  www.imperial.ac.uk/media/imperial...and.../harvard.pdf / veya   http://tk.bilgi.edu.tr/?m=6#1

 

İletişim

 Dergide yayınlanması istenen makaleler, aşağıdaki adreslere  biri yazar bilgilerini kapsayan isimli ve diğeri isimsiz ayrı adlarla word formatında kaydedilmiş iki dosya halinde e-posta yoluyla gönderilir.

Yazarlar, her türlü iletişim  için aşağıdaki adres ve bilgileri kullanmalıdır:

UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Haspolat Kavşağı- Lefkoşa KKTC

Telefon

(392) 671 11 11- 2600/2601

Belgegeçer

(392) 671 11 65

El-mek

folkloredebiyat@ciu.edu.tr

mkaradag@ciu.edu.tr

metin392@gmail.com

 

 

Volume 25 - Issue 99 - Aug 2019
 1. Tohum ve Toprak
  Pages 653 - 656
  Tülay Aslıhak Uğurelli
 2. Coğrafya ve Tarih Perspektifinden Somut Kültürel Miras ve Türkiye
  Pages 657 - 659
  Özlem Aydoğdu Atasoy
 3. Divan Şiirinde Toprak ve Toprakla İlgili Unsurların Kullanımı
  Pages 457 - 470
  H.Dilek Batislam
 4. Sanal Dünyada Halk Mizahının Gülen/Güldüren Yüzü: Siyasi Fıkralar
  Pages 471 - 489
  Mehmet Emin Bars
 5. Geleneksel Kültür, Medya Müzeciliği ve YouTube
  Pages 491 - 500
  Erol Gülüm
 6. Ankara ve Konya’da Yaşayan Nogay Türklerinde Şınlar Üzerine Bir Araştırma
  Pages 501 - 510
  Muhittin Çelik, Süleyman Hilmi Kızıldağ
 7. Dişi Kurdun Rüyaları ve İnfaza Çağrı Adlı Romanlarda Birey-Toplum Çatışması
  Pages 511 - 520
  Abdurrahman Kolcu
 8. Rica Ediminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler Tarafından Kullanımları
  Pages 521 - 538
  Hatice Altun Alkan, DErya Yaylı
 9. Yeni Uygurca ve Yeni Uygurca Sözlükler
  Pages 539 - 552
  Fikret Yıldırım
 10. Breath, Motion and Time: Narrative Techniques in Representational Chinese Handscroll Painting
  Pages 553 - 566
  Duru Güngör
 11. Çağdaş Tuva Yazılı Edebiyatının Gelişimi
  Pages 567 - 576
  Zhazira Otyzbay
 12. A Comparative Study: Existentialism in No Exit by Jean Paul Sartre and Shadowless by Hasan Ali Toptaş
  Pages 577 - 591
  Hilal Kaya
 13. Amerikan Şiirinde Avangart Geleneğin Elektronik Yansıması: Dijital Şiir
  Pages 593 - 604
  Memet Metin Barlık
 14. Configuration of Transient Shelters as Alternative Spaces through Nomadic Acts in Doris Lessing’s “An Old Woman and Her Cat”
  Pages 605 - 622
  Özge Üstündağ Güvenç
 15. Kamel Daoud’un Meursault, Contre-Enquête Adlı Yapıtında Efendi-Köle Diyalektiği
  Pages 605 - 622
  Ayşe Tomat Yılmaz
 16. A Paradigm of Dramatic and Postdramatic Tragedy: Simon Stephens’s Motortown1
  Pages 635 - 644
  Mesut Günenç
 17. Chevrel, Yves (2016). La Littérature Comparée
  Pages 645 - 648
  Abdulfettah İmamoğlu
 18. Âşıklık Geleneği ve Medya Endüstrisi
  Pages 649 - 652
  Mustafa Duman
Indexes and Platforms