Folklor/Edebiyat
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-7491 | Period Quarterly | Founded: 1994 | Publisher Cyprus International University | http://www.folkloredebiyat.org


Genel İlkeler
folklor/edebiyat dergisi yönetimi (Ön Denetim Kurulu-Yayın Kurulu ve editör) intihal (plagiarism) konusunda teknik yazılımlar aracılığıyla ve diğer bilimsel denetimlerden sonra metin incelemelerine geçer. Makalelerin özgün, atıf alabilme olasılığı yüksek ve akademik ilkelere uygun olması, temel yayın koşullarıdır. Makalelerin bilimsel, etik ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir. Folklor/edebiyat’a gönderilen yazıların başka yerde yayınlanmamış olması ve genel yapısıyla aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir:

Makalelerin dili, Türkçe ve İngilizcedir. Bilimsel makaleler arasız 40.000, inceleme/tartışma/eleştiri yazıları 20.000, medya, kitap tanıtım/eleştiri yazıları da 5000 ile 9000 karakteri aşmamalıdır. Dergide yazısı yayınlanan yazarlara, bir adet dergi ve makalelerinin pdf dosyası gönderilir. Yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmez. Yayınlanmış yazılar, dergi künyesi belirtilmek koşuluyla başka bir kaynakta da yayınlanabilir.

Folklor/Edebiyat

ISSN 1300-7491 | Period Quarterly | Founded: 1994 | Publisher Cyprus International University | http://www.folkloredebiyat.org
Cover Image


Genel İlkeler
folklor/edebiyat dergisi yönetimi (Ön Denetim Kurulu-Yayın Kurulu ve editör) intihal (plagiarism) konusunda teknik yazılımlar aracılığıyla ve diğer bilimsel denetimlerden sonra metin incelemelerine geçer. Makalelerin özgün, atıf alabilme olasılığı yüksek ve akademik ilkelere uygun olması, temel yayın koşullarıdır. Makalelerin bilimsel, etik ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir. Folklor/edebiyat’a gönderilen yazıların başka yerde yayınlanmamış olması ve genel yapısıyla aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir:

Makalelerin dili, Türkçe ve İngilizcedir. Bilimsel makaleler arasız 40.000, inceleme/tartışma/eleştiri yazıları 20.000, medya, kitap tanıtım/eleştiri yazıları da 5000 ile 9000 karakteri aşmamalıdır. Dergide yazısı yayınlanan yazarlara, bir adet dergi ve makalelerinin pdf dosyası gönderilir. Yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmez. Yayınlanmış yazılar, dergi künyesi belirtilmek koşuluyla başka bir kaynakta da yayınlanabilir.

Volume 26 - Issue 103 - Aug 1, 2020
 1. Ötekinin ötekisini anlatan roman: O/Hakkâri’de Bir Mevsim
  Pages 451 - 462
  Hanife Nâlân GENÇ
 2. Türk Kültürü Sözlü Şiir Geleneğinde Ekolojik Boyut: Derin Ekoloji Yaklaşımı Bağlamında Eko-Eleştirel Çözümleme
  Pages 463 - 482
  Olgun YALÇIN
 3. Türkülerin Başına Gelenler: Politik-İdeolojik Sebeplerle Değiştirilen Türküler Üzerine
  Pages 483 - 508
  Mustafa DİNÇ
 4. Masalların Dil Becerilerinin Gelişirilmesine Katkısı: Öğretmen Adayları Örneği
  Pages 509 - 526
  Zekerya BATUR , Hatice ALTUN
 5. Corona ve Paul Celan Ya da Aşk ve Pandemi
  Pages 527 - 544
  Funda KIZILER EMER
 6. Recalling a Forgotten Community: Jews of Diyarbakır
  Pages 545 - 558
  Süleyman ŞANLI
 7. Hasan Hüseyin Korkmazgil’in Made in Turkey Adlı Mizahi Öykülerinde Siyasi Eleştiriler
  Pages 559 - 576
  Ayşe ERTUŞ
 8. Türkçede Ses Kavramsal Alanının Yapılandırılmasında İmge Şemaları, Kavramsal Metafor ve Metoniminin Rolleri
  Pages 577 - 596
  Özay ÖNAL
 9. Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde “Sumer~Sumeru Taġ” İfadesi Üzerine
  Pages 597 - 608
  Hasan İSİ
 10. Kafka’nın “Melezleme”Sindeki Bağlaşıklık Ölçütleri
  Pages 609 - 620
  İ̇nci ARAS
 11. Radical Feminist Echoes: Judith Thompson’s The Crackwalker and Lion in the Streets
  Pages 621 - 632
  Belgin BAĞIRLAR
 12. Tsengel Tuvalarının Milli Kimlik Oluşumunda Key’at Naadım’ın Rolü
  Pages 633 - 646
  İ̇brahim Ahmet AYDEMİR
 13. Kent Kökenli Kadın Eğlencelerine Bir Örnek: Kerem’le Kız Kıza
  Pages 647 - 670
  Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET
 14. Yerli Dizilerde Geçiş Ritüelleri: Kına Gecesi Örneği
  Pages 671 - 690
  Ürün YILDIRAN ÖNK , Ebru GÖKALİLER
 15. “Suyla Arınma”dan Modern Zamanların “Gelin Hamamı”na: Tarihi Karacabey Hamamı’nda Gelin Hamamı
  Pages 691 - 706
  Pınar KASAPOĞLU AKYOL
 16. Evlilik Geleneklerinde Özel Ritüel: Kahramanmaraş Gelin Hamamı
  Pages 707 - 732
  Mine CERANOĞLU , Meltem ÖZSAN
 17. Maddi Kültür (Material Culture)
  Pages 733 - 736
  Süheyla SARITAŞ
 18. Albert Einstein. Einstein Seyahatnamesi: Uzakdoğu
  Pages 737 - 742
  Melda ÖZEN
 19. Reinhard, Kurt-Ursula (2007) Türkiye’nin Müziği
  Pages 743 - 746
  Sibel ÇELİK
 20. “Üç Kanatlı Masal Kuşu: Oğuz Tansel” Kitabının Genişletilmiş Üçüncü Basımı Üzerine Prof. Dr. Aysıt Tansel’le Söyleşi
  Pages 747 - 756
  Vedat YAZICI
Indexes and Platforms