Folklor/Edebiyat
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1300-7491 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | http://www.folkloredebiyat.org


Genel İlkeler
folklor/edebiyat dergisi yönetimi (Ön Denetim Kurulu-Yayın Kurulu ve editör) intihal (plagiarism) konusunda teknik yazılımlar aracılığıyla ve diğer bilimsel denetimlerden sonra metin incelemelerine geçer. Makalelerin özgün, atıf alabilme olasılığı yüksek ve akademik ilkelere uygun olması, temel yayın koşullarıdır. Makalelerin bilimsel, etik ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir. Folklor/edebiyat’a gönderilen yazıların başka yerde yayınlanmamış olması ve genel yapısıyla aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir:

Makalelerin dili, Türkçe ve İngilizcedir. Bilimsel makaleler arasız 40.000, inceleme/tartışma/eleştiri yazıları 20.000, medya, kitap tanıtım/eleştiri yazıları da 5000 ile 9000 karakteri aşmamalıdır. Dergide yazısı yayınlanan yazarlara, bir adet dergi ve makalelerinin pdf dosyası gönderilir. Yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmez. Yayınlanmış yazılar, dergi künyesi belirtilmek koşuluyla başka bir kaynakta da yayınlanabilir.

Folklor/Edebiyat

ISSN 1300-7491 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | http://www.folkloredebiyat.org
Kapak Resmi


Genel İlkeler
folklor/edebiyat dergisi yönetimi (Ön Denetim Kurulu-Yayın Kurulu ve editör) intihal (plagiarism) konusunda teknik yazılımlar aracılığıyla ve diğer bilimsel denetimlerden sonra metin incelemelerine geçer. Makalelerin özgün, atıf alabilme olasılığı yüksek ve akademik ilkelere uygun olması, temel yayın koşullarıdır. Makalelerin bilimsel, etik ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir. Folklor/edebiyat’a gönderilen yazıların başka yerde yayınlanmamış olması ve genel yapısıyla aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir:

Makalelerin dili, Türkçe ve İngilizcedir. Bilimsel makaleler arasız 40.000, inceleme/tartışma/eleştiri yazıları 20.000, medya, kitap tanıtım/eleştiri yazıları da 5000 ile 9000 karakteri aşmamalıdır. Dergide yazısı yayınlanan yazarlara, bir adet dergi ve makalelerinin pdf dosyası gönderilir. Yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmez. Yayınlanmış yazılar, dergi künyesi belirtilmek koşuluyla başka bir kaynakta da yayınlanabilir.

Cilt 27 - Sayı 105 - 1 Şub 2021
 1. Klasik Masalın Modern Masaldaki Tezahürü: Bilge Karasu’nun “Avından El Alan” Masalı
  Sayfalar 1 - 13
  Seval ŞAHİN
 2. Yedi Düvelden Yedi Başa Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürdüğü Boyda Mimetik Arzu
  Sayfalar 15 - 27
  M. Emir İLHAN
 3. Dünya ve Türk Kültüründe Tarihi, Mitik ve Ekinsel Açıdan “Ayna”nın Yeri
  Sayfalar 29 - 45
  Medine SİVRİ, Zeynep ANGIN
 4. İlhan Başgöz’ün Biografik Türk Halk Hikâyeleri Unvanlı Doktora Tezi Üzerine
  Sayfalar 47 - 67
  Gürol PEHLİVAN
 5. Güney Sibirya Türklerinin Halk Anlatılarında Dönüştürücü Bir Güç Olarak Rüzgâr
  Sayfalar 69 - 75
  Fatma Zehra UĞURCAN
 6. Türkiye’de Halk Hekimliği Uygulama Alanında İki Ekol: Şifacılar ve Hekimler
  Sayfalar 81 - 99
  Hicran KARATAŞ
 7. Kazak Halk Hekimliğinin Kaynağı
  Sayfalar 101 - 117
  Karlygash ASHİRKHANOVA
 8. Kültürün Kökenlerinde Dayı Hukuku
  Sayfalar 119 - 133
  Berat Samet KAHRAMAN
 9. Türkiye’deki Edebi Mekânların “Modern Müzecilik” Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 135 - 149
  Samet ÇEVİK
 10. Roman Kimliğinin Çatışmalı İnşası: “Fotokopi Romanlık” Karşısında Otantik Romanlık
  Sayfalar 151 - 165
  Ozan UŞTUK
 11. Üç İstanbul’da Aydın Kimliğin Üç Eşiği
  Sayfalar 167 - 179
  Pınar ALÇİÇEK
 12. Orhan Pamuk’un Yeni Hayat Romanına Psikanalitik Bir Yaklaşım
  Sayfalar 181 - 191
  Seda İZMİRLİ KARAMANLI
 13. Türkiye Üniversitelerinde Alevilikle İlgili Tezler Üzerine Bir İnceleme (1990-2020)
  Sayfalar 193 - 209
  Aynur KOÇAK, Almira KOÇ
 14. Alevi İnancında Can, Ruh Kavramı ve Nefsin Eğitimi
  Sayfalar 211 - 227
  İberahim GÜL
 15. Azerbaycan`da Nevruz Çarşambalarının Mitolojik Kökenleri
  Sayfalar 229 - 243
  Sona RZAYEVA
 16. Nur Baba’dan Bektaşi Kız’a Edebiyatta Bektaşî ve Kızılbaş/Alevîlere Yönelik Olumsuz Algı (1913-194
  Sayfalar 245 - 263
  Yalçın ÇAKMAK
 17. Ulus-Devlet Oluşumunda Halk Dinini Folklorize Etmek: Aleviliğin Seküler Folklorik Bir Öge Olarak Siyasal İnşası
  Sayfalar 265 - 277
  Murat COŞKUNER
 18. Bir Tarihî Vesika: Ali İlhami Dede’nin Bilinmeyen Divanı
  Sayfalar 279 - 297
  Atiye NAZLI
 19. Yozgat Yöresi Yemek ve Tatlı Kültürünün Sürdürülebilirliği
  Sayfalar 299 - 319
  Selma KORKMAZ, Tülay Kaya TEKMAN
 20. “Kemançe” ve “Mû-Zik”: Nusaybinli Domlarda Kimlik
  Sayfalar 321 - 335
  Semra Özlem DİŞLİ
 21. Giresun’da Fındık ve Fındık Borsasının Tarihçesi
  Sayfalar 337 - 341
  Mehmet Akif KORKMAZ
 22. Özyaşam Öyküsünde Yazarın Yeniden Doğuşu
  Sayfalar 343 - 347
  Aydan Ener SU
 23. Beyaz Güzel Bir Boşluk
  Sayfalar 349 - 351
  Emine AYAN
 24. Kızılbaş Oğuzlar ve Şah İsmail’in Anayurdu Diyarbakır
  Sayfalar 353 - 356
  Erdem AKIN
Dizinler