ISSN: 1300-7491
e-ISSN: 2791-6057
Başlangıç: 1994
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Tarihçe ve Genel Bilgiler

1994 yılından beri Ankara’da çıkan folklor/edebiyat dergisi, 2008 yılından itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bünyesinde, uluslararası hakemli sistematikle, yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayım ayları Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım'dır. Dergimizde; folklor, antropoloji, edebiyat dallarındaki bilimsel, özgün ve nitelikli oldukları çift kör hakem sistemiyle onaylanmış makaleler değerlendirilmektedir. Bu dergi, araştırmaların kamuya ücretsiz olarak sunulmasının desteklenmesi ilkesine dayanarak içeriğine anında açık erişim sağlar.  Derginin web sitesinin kullanıcıları, derginin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir. 

2022 - Cilt: 28 Sayı: 112

Araştırma Makalesi

2. The Representation of Honor Killings in Turkish Media

Araştırma Makalesi

3. Beden İşaretleri: Dövme Popüler Bir Kültür Ürünü müdür?

Araştırma Makalesi

9. 1960-1970’lerin Azerbaycan Nesrinde Edebi Eleştirideki Yaratıcı Sorunları

Araştırma Makalesi

12. Female Representations in Woolf’s A Room of One’s Own

Araştırma Makalesi

13. The Structure of Tempuutn Langit Tana: An Ethnographic Study of an Indonesian Myth

Araştırma Makalesi

14. Heroic Values in Jaka Tingkir Folklore from Javanese Culture

Makale şablonu

folklor/edebiyat Dergisi Makale Şablonu


Makale başlığı

(Bold, 12 Kelimeyi Geçmemeli, Yalnızca ilk harfler ve özel adlar büyük harfle başlar, 14 Punto-Times New Roman)

Makale Başlığının İkinci Dildeki Karşılığı (Normal, Yalnızca İlk Harfler ve özel adlar Büyük harfle başlar, 12 Punto)

Ad Soyad*

Öz
150-250 sözcük ve yazının tamamının özünü verecek tarzda hazırlanmalıdır. Abstract/Öz sözcükleri bold/kalın, Baş harfleri büyük ve sola yatık yazılır. Öz içinde kaynak, şekil, çizelge, nota vb. bulunmamalıdır. Makalenin her önemli bölümünün (Giriş, gereç-yöntem, sunuş, tartışma) özetini veren maka-enin kısa şeklidir. Öz asla yeni bilgi veya makalede belirtilmeyen sonuçları vermemelidir. Eserlere kaynak gösterme Özde yapılmamalıdır. Öncelikle eldeki problemin ne olduğuna değinerek Öz’e başlamak faydalı olacaktır. Problemle bağlantılı olarak araştırmayı yapma ve makaleyi yazma motivasyonuna bir cümleyle işaret edilebilir. Makaledeki temel amaç vurgulanmalı, bu amaca ulaşmak için neler yapıldığına ve hangi yöntem ve analizlerin kullanıldığına kısaca değinilmelidir. Araştırma sonunda ne elde edildiği ve elde edilen bulgu-ların ne anlama geldiğinin makale içinde tartışıldığına kısaca işaret edilmelidir. Yine araştırma sonuçlarının alana katkısına ve önemine değinen bir cümleyle Öz bitirilebilir. Öz, tek paragraf olarak 11 punto yazılmalıdır. İngilizce makalelerin Türkçe Öz’ü 250 sözcükten az olmamalıdır.

Anahtar sözcükler: Üç ile beş sözcükten oluşmalı, özel adlar dışındaki-ler küçük harflerle yazılmalıdır. Sözcükler virgül ile ayrılmalı, sıralamada özelden genele gidilmelidir.

Keywords
Üç ile beş sözcükten oluşmalı, özel adlar dışındakiler küçük harflerle yazılmalıdır.

Extended summary
Türkçe makalelerde Abstract’tan sonra 750-1000 sözcüklü genişletilmiş özet bulunmalıdır.

Giriş (12 Punto, bu başlığa numara vermeyiniz. Başlık kullan-mak yazarların inisiyatifindedir, metin içi başlık kullanımı zorunluluk değildir.)
1. Başlık

Metnin ana gövdesi 12 punto, 2 satır aralığında yazılmalı. 

“40 kelimeyi geçmeyen doğrudan alıntılar normal metinle aynı hizada kalmalıdır ve tırnak içinde verilmelidir. 40 kelimeyi geçmeyen doğrudan alıntılar normal metinle aynı hizada kalmalıdır ve tırnak içinde verilmelidir.”


40 kelimeyi geçen doğrudan alıntıların normal metinden 2 cm içerde hizalanmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Alıntının sonuna ayraç içinde yazarın soyadı, yayın yılı; sayfa numarası yazılır,
...yazılmıştır.(Sakaoğlu, 2003: 15)


2. İkinci başlık

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaSonuç (Bu başlığa numara vermeyiniz.)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Kısaltmalar
Makalenizde kısaltmalar varsa bu başlık altında veriniz yoksa bu başlığı kullanmayınız.

Notlar
Makalenizde notlar varsa bu başlık altında veriniz yoksa bu başlığı silebilirsiniz.

Yazarların katkı düzeyleri: Birinci Yazar %100 (Örnektir)
Etik komite onayı: Çalışmada etik kurul iznine gerek yoktur. (Örnektir. Onay varsa belge bilgilerini veriniz)
Finansal destek: Çalışmada finansal destek alınmamıştır. (Örnektir)
Çıkar çatışması: Çalışmada potansiyel çıkar çatışması bulunmamaktadır. (Örnektir.)
Kaynak kişiler
Çalışmanızda kaynak kişiler varsa bu başlık altında veriniz yoksa bu başlığı silebilirsiniz.
Kaynak kişi veriliş biçimi ile ilgili örnek:
KK.1: Salim Ahmet, 56, ilkokul mezunu, memur, görüşme tarihi ve yeri: 12 Mart 2022 / Erzurum

Kaynakça

APA 7 sistemine göre düzenlenmelidir.

Örnekler:

Makale:
Abbey, E. (1984). Down the river with Henry Thoreau. The best of Edward Abbey. (E. Abbey. Ed.) Rossetta. 461-520.

Kitap:
Malinowski, B. (1992a). Vahşilerin cinsel yaşamı (S. Özkal, Çev.) İstanbul: Kabalcı.

Diğer uygulamalar için lütfen yazım kurallarımıza bakınız.

Ekler
Makalenizde ekler varsa bu başlık altında veriniz yoksa bu başlığı silebilirsiniz.
Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir, ayrıca Türkçe de olsa tüm basılan makalelerin başlık, öz ve anahtar sözcükleri İngilizce olarak da makalede bulunur. Hakemlerden onay almış Türkçe makaleler için 750-1000 sözcükten oluşan genişletilmiş özet (extended summary) gereklidir. Elektronik çeviriler kabul edilmez.
Dergi TR-Dizin, Web of Science (ESCI), DOAJ ile diğer pek çok dizin tarafından taranmaktadır. Scopus/Scimagoe quartile değeri: Q2 'dir:

TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri kapsamında, dergimize 2020 yılından itibaren etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilere (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderecek olan yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.


TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri kapsamında, dergimize 2020 yılından itibaren etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilere (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderecek olan yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.