ISSN: 1300-7491
e-ISSN: 2791-6057
Başlangıç: 1994
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Tarihçe ve Genel Bilgiler

1994 yılından beri Ankara’da çıkan folklor/edebiyat dergisi, 2008 yılından itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bünyesinde, uluslararası hakemli sistematikle, yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayım ayları Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım'dır. Dergimizde; folklor, antropoloji, edebiyat dallarındaki bilimsel, özgün ve nitelikli oldukları çift kör hakem sistemiyle onaylanmış makaleler değerlendirilmektedir. Hakem raporlarının çelişkili durumlarında yazı, üçüncü hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu+editör görüşüyle karara varılır. Dergi,  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Kamu Lisansının ("Kamu Lisansı") hüküm ve koşullarına bağlı kalmayı kabul ve taahhüt eder. Bu dergi, araştırmaların kamuya ücretsiz olarak sunulmasının desteklenmesi ilkesine dayanarak içeriğine anında açık erişim sağlar.  Derginin web sitesinin kullanıcıları, derginin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir. 

2021 - Cilt: 27 Sayı: 108

Araştırma Makalesi

2. Hekimlik Mesleğine İlk Geçiş Riti: Beyaz Önlük Giyme

Araştırma Makalesi

4. Metinlerarasılık Bağlamında Anadolu’dan Avrupa’ya Âşıklar ve Anonim Eserler

Araştırma Makalesi

8. Çeviribilim ve Çeviri Olgusu Açısından İdeoloji

Araştırma Makalesi

10. Haiku Estetiği ve Oruç Aruoba’nın Haikuları Üzerine Yapısal Bir Deneme

Araştırma Makalesi

12. The Kinship Commodification of Local Ethnic in Lampung in Multicultural Relations

Derleme

13. North Caucasian Poetry at the Turn of The Centuries: End of the 20th Beginning of the 21st Century

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir, ayrıca Türkçe de olsa tüm basılan makalelerin başlık, öz ve anahtar sözcükleri İngilizce olarak da makalede bulunur. Hakemlerden onay almış Türkçe makaleler için 750-1000 sözcükten oluşan genişletilmiş özet (extended summary) gereklidir.

TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri kapsamında, dergimize 2020 yılından itibaren gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunludur. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilere (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.