Adiyaman University Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1308-9196 | e-ISSN 1308-7363 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Adıyaman University |


DUYURU-1

1-Makalenizi dergimizin YAZIM KURALLARINA  göre düzenleyiniz. Makalenizi ETİK İLKELER VE ARAŞTIRMA YAYIN ETİĞİ smında talep edilen (Etik Kurul Kararı ve İntihal raporu) kriterlere göre düzenleyip gönderiniz. Uygulamalı makalelerde ETİK KURUL raporu zorunludur. BENZERLİK (İNTİHAL) ORANI %20'ye kadar olabilir ve benzerlik raporu göndermek zorunludur. Belirtilen kriterleri sağlamayan makaleler iade edilir. Makalenizi YAZAR REHBERİNDE bulunan makale şablonuna yerleştiriniz. Lütfen şablonun biçimini bozmayınız. Özellikle sayfa no yazan şekli silmeyinizTELİF HAKKI başlığı altında bulunan "telif hakkı devir formu"nu  makalenin yayınlanmasına karar verildikten sonra, eksiksiz olarak doldurup imzalayarak, adyusbd@gmail.com adresine göndermeniz istenecektir. Telif hakkı devir formunu başta göndermeyiniz.

2-Makalenizin eksiği olmadığından emin olduktan sonra sisteme yükleyiniz. Yukarıda sayılan süreçlerden herhangi biri eksik olursa, makale iade edilecektir. Ayrıca, makalenin başlığı dosya adı olarak yazılacaktır. Yazarı çağrıştıracak hiçbir şey yazılmayacaktır.

3-Hakem ve editörün talep ettiği düzeltmeleri yapmayan yazarların makaleleri iade (red) edilecektir. Dergimiz ücretsizdir, lütfen ücret teklif etmeyiniz.

DUYURU-2

Değerli bilim insanları, dergimize makale göndermiş olmanız hemen bir sonraki sayıda yayınlanacağı anlamına gelmez. Lütfen makale yayınlanma sürecini dikkatlice okuyunuz. Çok fazla makale geldiği için yayın süreci uzamaktadır.

Adiyaman University Journal of Social Sciences

ISSN 1308-9196 | e-ISSN 1308-7363 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Adıyaman University |
Cover Image


DUYURU-1

1-Makalenizi dergimizin YAZIM KURALLARINA  göre düzenleyiniz. Makalenizi ETİK İLKELER VE ARAŞTIRMA YAYIN ETİĞİ smında talep edilen (Etik Kurul Kararı ve İntihal raporu) kriterlere göre düzenleyip gönderiniz. Uygulamalı makalelerde ETİK KURUL raporu zorunludur. BENZERLİK (İNTİHAL) ORANI %20'ye kadar olabilir ve benzerlik raporu göndermek zorunludur. Belirtilen kriterleri sağlamayan makaleler iade edilir. Makalenizi YAZAR REHBERİNDE bulunan makale şablonuna yerleştiriniz. Lütfen şablonun biçimini bozmayınız. Özellikle sayfa no yazan şekli silmeyinizTELİF HAKKI başlığı altında bulunan "telif hakkı devir formu"nu  makalenin yayınlanmasına karar verildikten sonra, eksiksiz olarak doldurup imzalayarak, adyusbd@gmail.com adresine göndermeniz istenecektir. Telif hakkı devir formunu başta göndermeyiniz.

2-Makalenizin eksiği olmadığından emin olduktan sonra sisteme yükleyiniz. Yukarıda sayılan süreçlerden herhangi biri eksik olursa, makale iade edilecektir. Ayrıca, makalenin başlığı dosya adı olarak yazılacaktır. Yazarı çağrıştıracak hiçbir şey yazılmayacaktır.

3-Hakem ve editörün talep ettiği düzeltmeleri yapmayan yazarların makaleleri iade (red) edilecektir. Dergimiz ücretsizdir, lütfen ücret teklif etmeyiniz.

DUYURU-2

Değerli bilim insanları, dergimize makale göndermiş olmanız hemen bir sonraki sayıda yayınlanacağı anlamına gelmez. Lütfen makale yayınlanma sürecini dikkatlice okuyunuz. Çok fazla makale geldiği için yayın süreci uzamaktadır.

Issue 36 - Dec 31, 2020
 1. EĞİTİM ALANINDAKİ METAFOR ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
  Pages 1 - 38
  Işıl SÖNMEZ EKTEM, Kamile ÖZER AYTEKİN
 2. KASIM TINISTANOV, HAYATININ SON YILLARI VE İDAM EDİLMESİ
  Pages 39 - 73
  Kemal GÖZ
 3. ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN EMİNE IŞINSU'NUN "KAF DAĞI’NIN ARDINDA" ROMANI
  Pages 74 - 109
  Mustafa KARABULUT, Sümeyra GÜNEŞ
 4. RAISING FAIR INDIVIDUALS WHO CAN ENSURE ORGANIZATIONAL JUSTICE: THE CASE OF FARABI
  Pages 110 - 136
  Ahmet Yavuz ÇAMLI
 5. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN COVID-19 PANDEMİSİNDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİŞ DENEYİMİ
  Pages 137 - 174
  Aylin SALTÜRK, Cumhur GÜNGÖR
 6. PROPAGANDA TEKNİĞİ OLARAK TEKRARIN HABER METİNLERİNDE KULLANIMI
  Pages 175 - 199
  Fatih TANRIKULU
 7. A CRITICISM RELATED TO DISCUSSIONS ON CULTURAL INTEGRATION AND MULTICULTURALISM
  Pages 200 - 231
  Handan AKYİĞİT
 8. KANITA-DAYALI KAMU POLİTİKASI: HAYVANCILIK POLİTİKALARINA UYGULANABİLİRLİĞİ
  Pages 232 - 275
  Haydar ALBAYRAK
 9. CİNSİYETLER ARASI İSTİHDAMIN BELİRLEYİCİLERİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE VE ADAY ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
  Pages 276 - 315
  Hasan Ejder TEMİZ, Fatma YEŞİLKAYA
 10. ÇAĞDAŞ SANAT VEYA ÖZNESİNİ YİTİREN SANAT: SANATÇININ ÖLÜMÜ
  Pages 316 - 354
  Hülya BİÇER OLGUN, Cem Koray OLGUN
 11. TÜRKİYE’NİN SAĞLIK HİZMETLERİ KAPASİTESİNİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME TEKNİĞİ İLE ANALİZİ
  Pages 355 - 382
  Hüseyin ATAŞ, Selim GÜNDÜZ
 12. TERAPİDE PARADOKSAL MÜDAHALELER
  Pages 383 - 411
  İlhan ÇİÇEK, Ahmet TANHAN
 13. LOJİSTİK FİRMA ÖZELLİKLERİ SARMALINDA LOJİSTİK YETENEK VE LOJİSTİK PERFORMANS ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Pages 412 - 454
  İsmail BAKAN, Burcu ERŞAHAN, Ebray KİRAZ
 14. RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME (MUŞ İLİ ÖRNEĞİ)
  Pages 455 - 489
  İsmail DÖNMEZ, Hüseyin DOĞAN
 15. 19. YÜZYILIN ORTALARINDA VERGİ KAYITLARINA GÖRE NEVREKOP VE RAZLIK KIPTİLERİ
  Pages 490 - 516
  Kazım KARTAL, Aziz ALTI
 16. SENDİKALARDA ÖRGÜT GELİŞTİRME STRATEJİLERİNİN UYGULANMASINA DAİR KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 517 - 541
  Mehmet Akif KARA, Gülşah KARAVARDAR
 17. E7 ÜLKELERİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: PANEL VERİ ANALİZİ
  Pages 542 - 570
  Mehmet ÖZCAN, Gökhan AKAR
 18. TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ANALİZİ: KAHRAMANMARAŞ’TA FAALİYET GÖSTEREN BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE DEMATEL UYGULAMASI
  Pages 571 - 598
  Mehri Banu ERDEM, Nuri Özgür DOĞAN
 19. ÇAĞDAŞ SANATTA BİR İFADE UNSURU OLARAK KOLAJ ÜZERİNE BİREYSEL SÖYLEMLER
  Pages 599 - 637
  Mehtap PAZARLIOĞLU BİNGÖL, Naile ÇEVİK
 20. GERÇEKÇİ TÜRK SİNEMASINDAKİ KÖY GERÇEKLİĞİNİN KÖY BELGELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI (1961-1971)
  Pages 638 - 670
  Menderes AKDAĞ
 21. 6360 SAYILI KANUN İLE FAYDALANMA İLKESİ VE BELEDİYE GELİRLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 671 - 704
  Neslihan YILMAZ, Servet BERBER
 22. ROL ÇATIŞMASININ DUYGUSAL İŞ GÜVENCESİZLİĞİNE ETKİSİNDE ÖZ KONTROLÜN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
  Pages 705 - 746
  Saadet Ela PELENK, Ali ACARAY
 23. TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE KALIPYARGILARI BAĞLAMINDA KADININ MEDYADA METALAŞMASI
  Pages 747 - 784
  Saniye VATANDAŞ
 24. DUYGUSAL OLAYLAR KURAMI ÇERÇEVESİNDE PERSONEL GÜÇLENDİRME VE PSİKOLOJİK SERMAYE İLİŞKİSİ
  Pages 785 - 820
  Sebahattin KILINÇ
 25. TÜRKİYE’DE 1965 YILINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN SİYASİ ÖĞRENCİ HAREKETLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL SEBEPLERİ
  Pages 821 - 849
  Sefa Salih AYDEMİR
 26. DİJİTAL SOSYAL TEORİYE GİRİŞ: YAPI-EYLEM ETKİLEŞİMİNDE DEĞİŞİM
  Pages 850 - 880
  Serdar NERSE
 27. GAZETECİLİK ETİK KODLARININ OLUŞTURULMASINDA VE GÜNCELLENMESİNDE MESLEK KURULUŞLARININ ÖNEMİ: TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ ÖRNEĞİ
  Pages 881 - 917
  Sertaç KAYA, Olcay UÇAK
 28. A COMPARATIVE ANALYSIS OF PALESTINIAN AND JEWISH PUBLIC OPINIONS: THE CASE OF 2008 GAZA WAR
  Pages 918 - 954
  Tuğçe ERSOY CEYLAN
Indexes and Platforms