Adiyaman University Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-9196 | e-ISSN 1308-7363 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Adıyaman University |


DEĞERLİ ARAŞTIRMACILAR,

DERGİMİZE 11.11.2019 TARİHİNDEN SONRA GÖNDERİLECEK ÇALIŞMALAR

2020 YILI İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörlüğü

Adiyaman University Journal of Social Sciences

ISSN 1308-9196 | e-ISSN 1308-7363 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Adıyaman University |
Cover Image


DEĞERLİ ARAŞTIRMACILAR,

DERGİMİZE 11.11.2019 TARİHİNDEN SONRA GÖNDERİLECEK ÇALIŞMALAR

2020 YILI İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörlüğü

Issue 32 - Aug 2019
 1. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Odaklı Akademik Risk Alma Davranışlarına İlişkin Algılarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, Üstbiliş ve Tutum Değişkenleri Açısından İncelenmesi
  Pages 1 - 30
  Kübra Açıkgül , Kübra Şahin
 2. Birinci Sınıf Türkçe (İlk Okuma Yazma) Öğretim Programının Değerlendirilmesi
  Pages 31 - 75
  Mecit Aslan , Nebi Altunova
 3. I Don’t Read: The Reasons Of Preservice Primary School Teachers Who Do Not Read
  Pages 76 - 110
  Özgür Babayiğit
 4. Üniversite Öğrencilerinde Saygınlığını Yitirme Kaygısı
  Pages 111 - 143
  Nursel Topkaya , Ertuğrul Şahin , Cem Gençoğlu
 5. Arapçadan Türkiye Türkçesine Geçen Sözcüklerde Ayın ve Hemzeyle İlgili Ses Olayları
  Pages 144 - 158
  Burhan Baran
 6. Kumral Ada Mavi Tuna Romanında Aşk ve Savaş Söyleminden Parçalar
  Pages 159 - 200
  Selami Çakmakcı
 7. Şeyh Cemâleddin’in Vefatı Üzerine Yeniceli Sıdkî Baba’nın Yazmış Olduğu Şiirler
  Pages 201 - 239
  Şener Demirel , Yelda Kökçü
 8. Atebetü’l-Hakayık’da Yer Alan Bilgi ve Konuşma Âdâbı Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 240 - 268
  Ömer İnce
 9. Adıyaman İli ve Yöresi Ağızlarında Fiil Kiplerinin Kullanımı
  Pages 269 - 297
  Serdar Yavuz , Haki Tabcu
 10. Ercüment Behzat Lav’ın “Nuhun Gemisi” Adlı Şiirine Fenomenolojik Bir Yaklaşım
  Pages 298 - 317
  Türkan Yeşilyurt
 11. Âlemin Ezeliliği Meselesi: İbn Sinâ, Gazzâlî Ve Hocazâde’nin Görüşlerinin Karşılaştırılması
  Pages 318 - 340
  Muhammet Caner Ilgaroğlu , Luay Hatem Yaqoob
 12. Duygusal Zeka ve Girişimcilik Eğilimi: Adıyaman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 341 - 379
  Hüseyin Alkış , Feyza Akpınar
 13. Türkiye’de Enerji İthalatı ve Cari Açık Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 380 - 412
  Dilara Ayla , Çiğdem Karış
 14. Kahramanmaraş İli Sosyal Yardım Yönetimi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 413 - 451
  Adem Ceren , Tevfik Erdem
 15. Üniversite Öğrencilerinin Muhasebe Mesleğine Yönelik Özyeterliliklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 452 - 494
  Abdurrahman Coşkuner , Mehmet Kaygusuzoğlu
 16. The Revenue Impact of Tax Amnesties In Kosovo
  Pages 495 - 525
  Zeki Doğan , Enis Abdurrahmani
 17. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Devlet Üniversitelerinin SWOT Analizleri
  Pages 526 - 550
  Selin Engin , Semih Mustafa Önen
 18. Yaşlı Bakım Merkezi Yöneticilerinin Tükenmişliğine Etkide Bulunan Faktörlerin İncelenmesi
  Pages 551 - 590
  Vedat Işıkhan , Edip Aygüler , Mustafa Çağrı Ayalp , Cengiz Kılıç
 19. IMF İstikrar Politikaları ve Stand-By Anlaşmalarını Gerekli Kılan Nedenler Açısından Türkiye IMF İlişkileri
  Pages 591 - 640
  Mahmut İnan
 20. Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet Konusundaki Görüş Ve Tutumlarının Belirlenmesi
  Pages 641 - 664
  Hüseyin Kafadar , Kerem Sehlikoğlu
 21. Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Büyüme
  Pages 665 - 694
  Bekir Pakdemirli
 22. X,Y ve Z Kuşağı Tüketicilerin Nomofobi Özelliklerinin Karşılaştırması: Adıyaman İli Üzerine Bir Uygulama
  Pages 695 - 726
  Arif Yıldız
Indexes and Platforms