Adiyaman University Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-9196 | e-ISSN 1308-7363 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Adıyaman University |DEĞERLİ BİLİM İNSANLARI

1-Makalenizi dergimizin YAZIM KURALLARINA  göre düzenleyiniz.

2-Makalenizi ETİK İLKELER VE ARAŞTIRMA YAYIN ETİĞİ smında talep edilen (Etik Kurul Kararı ve İntihal raporu) kriterlere göre düzenleyip gönderiniz. Uygulamalı makalelerde ETİK KURUL raporu zorunludur. BENZERLİK (İNTİHAL) ORANI %20'ye kadar olabilir ve intihal raporu göndermek zorunludur. Belirtilen kriterleri sağlamayan makaleler iade edilir.

3-Makalenizi YAZAR REHBERİNDE bulunan makale şablonuna yerleştiriniz. Lütfen şablonun biçimini bozmayınız. Özellikle sayfa no yazan şekli silmeyiniz

4-TELİF HAKKI başlığı altında bulunan "telif hakkı devir formu"nu  makalenin yayınlanmasına karar verildikten sonra, eksiksiz olarak doldurup imzalayarak, adyusbd@gmail.com adresine göndermeniz istenecektir. Telif hakkı devir formunu başta göndermeyiniz.

5-Makalenizin eksiği olmadığından emin olduktan sonra sisteme yükleyiniz. Yukarıda sayılan süreçlerden herhangi biri eksik olursa, makale iade edilecektir.

6-Ayrıca, makalenin başlığı dosya adı olarak yazılacaktır. Yazarı çağrıştıracak hiçbirşey yazılmayacaktır.


DUYURU

Değerli bilim insanları, dergimize makale göndermiş olmanız hemen bir sonraki sayıda yayınlanacağı anlamına gelmez. Lütfen makale yayınlanma sürecini dikkatlice okuyunuz. 

Adiyaman University Journal of Social Sciences

ISSN 1308-9196 | e-ISSN 1308-7363 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Adıyaman University |
Cover ImageDEĞERLİ BİLİM İNSANLARI

1-Makalenizi dergimizin YAZIM KURALLARINA  göre düzenleyiniz.

2-Makalenizi ETİK İLKELER VE ARAŞTIRMA YAYIN ETİĞİ smında talep edilen (Etik Kurul Kararı ve İntihal raporu) kriterlere göre düzenleyip gönderiniz. Uygulamalı makalelerde ETİK KURUL raporu zorunludur. BENZERLİK (İNTİHAL) ORANI %20'ye kadar olabilir ve intihal raporu göndermek zorunludur. Belirtilen kriterleri sağlamayan makaleler iade edilir.

3-Makalenizi YAZAR REHBERİNDE bulunan makale şablonuna yerleştiriniz. Lütfen şablonun biçimini bozmayınız. Özellikle sayfa no yazan şekli silmeyiniz

4-TELİF HAKKI başlığı altında bulunan "telif hakkı devir formu"nu  makalenin yayınlanmasına karar verildikten sonra, eksiksiz olarak doldurup imzalayarak, adyusbd@gmail.com adresine göndermeniz istenecektir. Telif hakkı devir formunu başta göndermeyiniz.

5-Makalenizin eksiği olmadığından emin olduktan sonra sisteme yükleyiniz. Yukarıda sayılan süreçlerden herhangi biri eksik olursa, makale iade edilecektir.

6-Ayrıca, makalenin başlığı dosya adı olarak yazılacaktır. Yazarı çağrıştıracak hiçbirşey yazılmayacaktır.


DUYURU

Değerli bilim insanları, dergimize makale göndermiş olmanız hemen bir sonraki sayıda yayınlanacağı anlamına gelmez. Lütfen makale yayınlanma sürecini dikkatlice okuyunuz. 

Issue 34 - Apr 28, 2020
 1. Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersinde KAHOOT Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 1 - 25
  Mustafa YALIM , Şemseddin GÜNDÜZ
 2. “Elethia” And “A Sudden Trip Home in Spring”: Alice Walker’s Womanist Response to the Issues of Black People
  Pages 26 - 48
  Nilay ERDEM AYYILDIZ , F. Gül KOÇSOY
 3. Fakîr Mekkî Ali'nin Hâzâ Mir'âtu'l- Hubûş fi'l-Usûl Adlı Elyazma Eseri
  Pages 49 - 91
  Metin DEMİRCİ
 4. Türk ve İngiliz Şiirinde Savaş-Karşıtı Şiirler: Savaş bir Kahramanlık mı yoksa bir Vahşet mi?
  Pages 92 - 111
  Mustafa GÜLLÜBAĞ , Hasan BAKTIR
 5. “Sıradan Hayatlar”ın Psikanalitik Tahlili
  Pages 112 - 138
  Özlem KALE
 6. “Salâh Bey Tarihi”nin Edebiyatçı Mekânları
  Pages 139 - 163
  Nesrin MENGİ
 7. Eski Türkçede Koku, Tütsü ve Buhurdan
  Pages 164 - 205
  Uğur UZUNKAYA
 8. Stratejik Liderlik, Performans Ve Örgütsel Özdeşleşme: Havacılık İşletmesi Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
  Pages 206 - 237
  Meltem AKCA
 9. Çalışanların Mobbing Şikâyetleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Pages 238 - 265
  Duygu TERZİ ÇOBAN , Hasan TUTAR , Ramazan ORHA , Nevzat ŞAHİN
 10. Tüketicilerin Marka Memnuniyeti ve Marka Bağımlılığı İlişkisinde Cinsiyet ve Gelirin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi
  Pages 266 - 298
  Bekir DEĞİRMENCİ , Yakup DURMAZ
 11. Sınırsız ve Bağımsız Kariyer Yönelimlerinin Kariyer Bağlılığına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 299 - 327
  K. Övgü ÇAKMAK OTLUOĞLU , Önder BULUT
 12. Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Eğilimlerinin Örgütsel Yabancılaşma Algılarına Etkilerinin İncelenmesi: Ankara İli Örneği
  Pages 328 - 351
  Esra SİPAHİ
 13. Türkiye’de Sosyal Medya Alanında Yapılan Araştırmaların Eğilimleri
  Pages 352 - 379
  Gökçe YOĞURTÇU , Uğur ÜNAL
Indexes and Platforms