AKRA International Journal of Culture Art Literature and Educational Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-0370 | e-ISSN 2687-6361 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Tuzla Belediyesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akrajournal


Akra Journal of Culture Art and Literature (AKRAJOURNAL) is an international refereed journal. It publishes articles covering all fields of social and educational sciences and is published three times a year. AKRAJOURNAL is a printed magazine published among the cultural publications of Tuzla Municipality and is published electronically through Dergipark.

All responsibility of all articles in terms of language, science and law published in the journal belongs to their authors.The copyright of the articles belongs to the AKRAJOURNAL. Published articles may not be published or reproduced in whole or in any way without the written permission of the publisher. The Editorial Board and editors are free to publish or not to publish the articles sent to the journal. Submitted articles are not returned.

IMPORTANT NOTE: International Akra Journal of Culture Art and Literature started its publication life in 2013 as a culture, art and literature journal. It has been published as a National Refereed Journal from 01 January 2015 and its fifth issue. As of 01 May 2017 and its 12th issue, it has been published as an International Refereed Journal and continues to be published.

 

AKRA International Journal of Culture Art Literature and Educational Sciences

ISSN 2148-0370 | e-ISSN 2687-6361 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Tuzla Belediyesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akrajournal
Cover Image


Akra Journal of Culture Art and Literature (AKRAJOURNAL) is an international refereed journal. It publishes articles covering all fields of social and educational sciences and is published three times a year. AKRAJOURNAL is a printed magazine published among the cultural publications of Tuzla Municipality and is published electronically through Dergipark.

All responsibility of all articles in terms of language, science and law published in the journal belongs to their authors.The copyright of the articles belongs to the AKRAJOURNAL. Published articles may not be published or reproduced in whole or in any way without the written permission of the publisher. The Editorial Board and editors are free to publish or not to publish the articles sent to the journal. Submitted articles are not returned.

IMPORTANT NOTE: International Akra Journal of Culture Art and Literature started its publication life in 2013 as a culture, art and literature journal. It has been published as a National Refereed Journal from 01 January 2015 and its fifth issue. As of 01 May 2017 and its 12th issue, it has been published as an International Refereed Journal and continues to be published.

 

Volume 8 - Issue 22 - Sep 30, 2020
 1. DELİ DUMRUL HİKÂYESİNİN SÖZLÜ KAYNAKLARI VE DİYARBAKIR VARYANTI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 9 - 27
  Esma ŞİMŞEK
 2. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BAĞLAÇLARIN VARLIĞI ÜZERİNE
  Pages 29 - 47
  Canan TAŞBEY
 3. KÜLTÜREL BELLEKTE ASKERE YOLLAMA GELENEĞİ: BASKİL (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİ ÖRNEĞİ
  Pages 49 - 61
  Ebru ŞENOCAK
 4. ÖZGÜR SERENGETİ: AFRİKA YEREL DİNLERİNDE HAYVAN HAKLARI
  Pages 63 - 82
  Mustafa ALICI
 5. IMAGO FEMINA: PAPA FRANCIS’TE KADIN İMGESİ
  Pages 83 - 105
  Duygu METE
 6. ŞEBİNKARAHİSAR VE ÇEVRESİNDE NAZARLA İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR
  Pages 107 - 131
  Mustafa BAYAR
 7. HZ. PEYGAMBER'İN HAYATINDA UYKU
  Pages 133 - 152
  Ramazan ÖNAL
 8. TÜRK MİMARİ SÜSLEME SANATINDA NATÜRALİST KUŞLAR
  Pages 153 - 169
  Şenay ALSAN , Ayşe SEZAVER
 9. ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ SU KAPLARI VE SU KAPLARINDA KULLANILAN DEKOR TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 171 - 194
  Sıdıka SEVİM , Kadriye GAYİN TAYMUR
 10. İKONOGRAFİK DİLİN YİTİMİ: MODERNİZMİN ÇARMIHA GERDİĞİ İSA
  Pages 195 - 220
  Murat AKSOY , Mehmet AKSOY
 11. RESİM SANATINDA EMPRESYONİZMDEN GÜNÜMÜZE MOR RENGİN PLASTİK ANALİZİ
  Pages 221 - 239
  Ayşe SEZER
 12. ABDURRAHMAN CÂMÎ’NİN ÇİHL HADÎS ADLI ESERİ
  Pages 241 - 258
  Çetin KASKA
 13. METİNLERARASI İLİŞKİ BAĞLAMINDA NİYÂZÎ-İ MISRÎ İLE AHMED KUDDÛSÎ’NİN “DOST DOST” REDİFLİ ŞİİRLERİ
  Pages 259 - 272
  Ramazan SARIÇİÇEK , Hasan KAVRUK
 14. KAŞKAY TÜRKLERİ, TÜRKÇESİ VE MİRZA MEZUN
  Pages 273 - 281
  Gökçen DURUKOĞLU
 15. ERZURUM KIRSAL MESKEN KÜLTÜRÜNDE TANDIREVİ ÖRNEKLEMİ: PAZARYOLU HACI OSMAN AYIK EVİ
  Pages 283 - 307
  Serap ÜNAL
 16. MALATYA GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI VE ÇOCUK GELİŞİMİNDE OYUNUN ROLÜ
  Pages 309 - 338
  Yasemin KATI
Copyright Agreement
Review Procedures

CLICK for Preliminary Review Form

CLICK for Referee Evaluation Form

CLICK for Requested Article Evaluation Form

ANNOUNCEMENT

CLICK for CiteFactor impact report

* Letter acceptance has started for the September 2020 issue.