Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-738X | e-ISSN 2651-4672 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Usak University |


Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 (iki) sayı olarak  online ortamda yayınlanmaktadır.

 • Eğitim Bilimleri İndeksi
 • Araştırmax
 • ASOS İndeks
 • Türk Eğitim İndeksi
 • İSAM
 • EBSCO HOST
 • SOBİAD

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, değerlendirme sürecinde kabul ve yayım kararları ve süreler hakkında garanti vermemektedir.Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1308-738X | e-ISSN 2651-4672 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Usak University |
Cover Image


Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 (iki) sayı olarak  online ortamda yayınlanmaktadır.

 • Eğitim Bilimleri İndeksi
 • Araştırmax
 • ASOS İndeks
 • Türk Eğitim İndeksi
 • İSAM
 • EBSCO HOST
 • SOBİAD

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, değerlendirme sürecinde kabul ve yayım kararları ve süreler hakkında garanti vermemektedir.Volume 13 - Issue 1 - Jun 26, 2020
 1. DEĞERLER EĞİTİMİYLE İLGİLİ YAPILAN TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME: TÜRKÇE EĞİTİMİ
  Pages 1 - 11
  Zekerya BATUR , Tuncay - AKDENİZ -
 2. İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARININ AVRUPA’DAKİ ÜLKELERE GÖRE TÜRKÇE EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 12 - 33
  Hülya SÖNMEZ
 3. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 34 - 42
  Perihan ŞEKER
 4. ORTAOKUL T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABINA YANSIYAN VATANDAŞLIK ALGISI
  Pages 43 - 57
  Sadık KARTAL , Ayşe ŞİMŞEK
 5. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI
  Pages 58 - 92
  Muhammet İbrahim AKYÜREK
 6. ÖĞRETMENLERİN ORGAN BAĞIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE TUTUMLARI: KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 93 - 108
  Belkiz CAYMAZ , Abdullah AYDIN
 7. EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ BUGÜNÜ VE GELECEĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 109 - 126
  Meltem KURTOĞLU ERDEN , Eda USLUPEHLİVAN
 8. OSMANLI DÖNEMİNDE UŞAK KAZASI BULKAZ KARYESİ’NİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU VE DEMOGRAFİK YAPISI (17. - 19. YÜZYILLAR)
  Pages 127 - 155
  Leyla AKSU KILIÇ , Cemile BARLIK
 9. ENTELEKTÜEL SERMAYE VE İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE, YENİLEŞİMİ DESTEKLEYEN ÖRGÜT İKLİMİNİN ROLÜ
  Pages 156 - 180
  Akın TUNÇER , Özlem ATAN TARLACI
 10. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME UYGULAMALARININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: ENDÜSTRİ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ
  Pages 181 - 194
  Mustafa TATLICAN , Mehmed Zahid ÇÖGENLİ
 11. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇORAP ENDÜSTRİSİNDE MÜŞTERİ FARKINDALIĞINI ÖLÇME
  Pages 195 - 215
  Gülçimen YURTSEVER , Şenel EROĞLU