Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2667-4424 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Karamanoglu Mehmetbey University | http://kmu.edu.tr/efad/trThe Journal of Karamanoğlu Mehmetbey University Faculty of Letters (EFAD) is the publication organ of the Faculty of Letters of Karamanoğlu Mehmetbey University and has been in publication since 2018. EFAD is a peer-reviewed, national academic journal that reflects the latest developments and innovations in the field of social and human sciences, examines scientific issues and problems, and offers original, national and international research articles.


The journal is published twice a year, in June and December.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2667-4424 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Karamanoglu Mehmetbey University | http://kmu.edu.tr/efad/tr
Cover ImageThe Journal of Karamanoğlu Mehmetbey University Faculty of Letters (EFAD) is the publication organ of the Faculty of Letters of Karamanoğlu Mehmetbey University and has been in publication since 2018. EFAD is a peer-reviewed, national academic journal that reflects the latest developments and innovations in the field of social and human sciences, examines scientific issues and problems, and offers original, national and international research articles.


The journal is published twice a year, in June and December.

Volume 3 - Issue 1 - Jun 12, 2020
 1. Karaman İstasyonunda Ermeni Tehciri Sırasında Yaşanan Bir Olay ve Düşündürdükleri
  Pages 156 - 159
  Alaattin UCA
 2. Ursula REINHARD- Tiago de OLIVEIRA PINTO, (2019) Türk Âşık ve Ozanları
  Pages 148 - 150
  Duygu YILMAZ
 3. Emek ÜŞENMEZ, (2019) Çağatay Türkçesi Kur’an Tefsiri. Tercüme-i Tefsîr-i [Ya‘ḳûb-i] Çerḫî. H. 993/M. 1585
  Pages 151 - 152
  Döndü Nur TEMİZ
 4. Fatih TEPEBAŞILI (Çev.), (2016) Longin: Yüce Poetika
  Pages 153 - 155
  Uğur YOKSUL
 5. Yeniyurt'ta Bulunan Dorik Mezar Anıtı (Kilikia)
  Pages 1 - 10
  Gamze EVGEN
 6. Mardin’i Romandan Tanımak: Abbara/Bir Umudun Masalı
  Pages 11 - 24
  Semih ZEKA
 7. Asıl Sayı Sıfatlarıyla Oluşturulan Yer Adlarında Çokluk Ekinin Kullanımı
  Pages 25 - 33
  Tarık ÇELİK
 8. Yeni Türk Edebiyatında Ölüm Acısını Yaşayanlar
  Pages 34 - 54
  Bahar SAYIM
 9. Ekoeleştiriyi Tasavvufi Yorum Üzerinden Okuma Denemesi: Semih Kaplanoğlu’nun Buğday Filmi Örneği
  Pages 55 - 62
  Şükrü Can BALTA
 10. Stefan Zweig’ın Nasyonal Sosyalizme Karşı Yükselen Sesi: Castellio Calvin’e Karşı
  Pages 63 - 72
  Melda KESER
 11. Tuhfetü’l-Hasîb’de Geçen Okçuluk Terimleri Üzerine
  Pages 73 - 80
  Hasan Çağrı ÖLÇÜCÜ
 12. Yakup Kadri’nin Hep O Şarkı Romanında 19. Yüzyıl Osmanlı Sosyo-Kültürel Hayatı ve Kadın
  Pages 81 - 90
  Hamza AYDOĞDU
 13. Karamanda Yaşayan Yetişkin Bireylerin Sosyal Medya Kullanma Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Pages 91 - 105
  Mehmet ÇAKIR
 14. Sovyet Türkmenistanı’nın İlk Yıllarında Edebî Eleştiri -A. Gulmuhammedov ile H. Şahberdiyev Eleştirileri Bağlamında–
  Pages 106 - 115
  Tahir AŞİROV , Çağdaş ALBAYRAK
 15. Covid-19 Küresel Salgınına Eko-Dini Tepkiler: Çevre Hareketleri Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
  Pages 116 - 127
  Nilgün SOFUOĞLU KILIÇ
 16. “Fahim Bey ve Biz” Romanında Sosyal Dışlanma: Birey ve Toplum Arasındaki Çelişkiler
  Pages 128 - 135
  Eşqane BABAYEVA
 17. Orhan Kemal'in Çikolata Öyküsünde Yoksulluğun İzi
  Pages 136 - 147
  Banu ANTAKYALI
Duyurular

yeni gif ile ilgili görsel sonucu" Son Sayımız Haziran 2020 3. Cilt, 1. Sayı 12.06.2020 tarihinde yayımlanmıştır.

yeni gif ile ilgili görsel sonucu" Gelecek yeni sayımız Aralık 2020' de yayımlanacaktır.

yeni gif ile ilgili görsel sonucu" Makale kabulümüz  01.11.2020 tarihine kadar devam etmektedir.