Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2667-4424 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Karamanoglu Mehmetbey University | http://kmu.edu.tr/efad/tr


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFAD), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yayın organı olup 2018 yılından bu yana yayın hayatındadır. EFAD, sosyal ve beşeri bilimler alanında son gelişme ve yenilikleri yansıtan, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, Ulusal akademik bir dergidir.

Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2667-4424 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Karamanoglu Mehmetbey University | http://kmu.edu.tr/efad/tr
Cover Image


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFAD), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yayın organı olup 2018 yılından bu yana yayın hayatındadır. EFAD, sosyal ve beşeri bilimler alanında son gelişme ve yenilikleri yansıtan, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, Ulusal akademik bir dergidir.

Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.

Duyurular

- KMU EFAD Haziran 2019 2. Cilt, 1. Sayı 15.06.2019 tarihinde yayınlanmıştır.

- Yeni sayımız Aralık 2019' da yayınlanacaktır.

- Makale kabulümüz devam etmektedir.