Mecmua
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2587-1811 | e-ISSN 2587-1811 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher İbrahim Halil TUĞLUK | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mecmua


Saygıdeğer Araştırmacılar,

MECMUA Dergisi, Sosyal Bilimler alanında her türlü bilimsel makaleler, çeviriler, tanıtma/eleştiri ve anma yazıları ile yazı dizileri yayımlayan; uluslararası, hakemli, ücretsiz, bilimsel bir dergidir.


30.09.2021 Sayısı için makale kabulümüz devam etmektedir.

NOT: 2021 yılı için lisansüstü tezlerden türetilmiş makale ile yayın değerlendirme / kitap tanıtımı kontenjanımız dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

Önemli hatırlatma: Dergimize yazı göndermeye karar vermeden önce lütfen Yayın İlkelerini dikkatle okuyunuz ve Makale Şablonunu gözden geçiriniz.

YqzM3k.png

Mecmua

ISSN 2587-1811 | e-ISSN 2587-1811 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher İbrahim Halil TUĞLUK | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mecmua
Cover Image


Saygıdeğer Araştırmacılar,

MECMUA Dergisi, Sosyal Bilimler alanında her türlü bilimsel makaleler, çeviriler, tanıtma/eleştiri ve anma yazıları ile yazı dizileri yayımlayan; uluslararası, hakemli, ücretsiz, bilimsel bir dergidir.


30.09.2021 Sayısı için makale kabulümüz devam etmektedir.

NOT: 2021 yılı için lisansüstü tezlerden türetilmiş makale ile yayın değerlendirme / kitap tanıtımı kontenjanımız dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

Önemli hatırlatma: Dergimize yazı göndermeye karar vermeden önce lütfen Yayın İlkelerini dikkatle okuyunuz ve Makale Şablonunu gözden geçiriniz.

YqzM3k.png

Issue 11 - Mar 30, 2021
 1. ANADOLU’DA BİR CEVELÂN: NAMIK EKREM’İN İSTANBUL’DAN BİRECİK’E SEYAHATİ
  Pages 1 - 28
  Ekrem BEKTAŞ
 2. KASABALI NÛRİ’NİN “KERBELÂ DESTANI”NIN ŞAHISLAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 29 - 47
  Sait YILTER, Molla Mücahit KAYA
 3. İZZET’İN “KATİLLER YAHUT AHZ-I İNTİKAM” ADLI TİYATROSU ÜZERİNE BİR İNCELEME (İNCELEME-METİN)
  Pages 48 - 77
  Adem GÜRBÜZ
 4. LORD BYRON’IN TÜRK HİKÂYESİNDEN BİR KESİT- GÂVUR ADLI ESERİNDE TÜRK İMGESİ
  Pages 78 - 93
  Engin BÖLÜKMEŞE, Halil ÖZDEMİR
 5. İRAN TÜRKLERİNİN MİZAHINDA BEHLÜL (DÂNÂ/DÂNENDE/DİVÂNE) LATİFELERİ ÜZERİNE MİZAH VE ELEŞTİRİ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME
  Pages 94 - 118
  Erhan SOLMAZ, Seçkin SARPKAYA
 6. MİRZÂ MUHAMMED NAKÎ (KUMRÎ)’NİN KENZÜ’L-MESÂİB ’İ ÜZERİNE
  Pages 119 - 134
  Muzaffer KARATAŞ
 7. METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’Sİ İLE BEYDEBÂ’NIN KELİLE VE DİMNE’Sİ
  Pages 135 - 151
  Neslihan DOKUMACI
 8. MODERN BİR ANLATI OLARAK İSLAM SANATI VE MÜSLÜMAN SANATÇI
  Pages 152 - 167
  Murat AKSOY
 9. İSLAM İNANCINDA MELEK KAVRAMI VE MİNYATÜR SANATINDAKİ YORUMLARI
  Pages 168 - 191
  Elif BAYRAK KAYA
 10. NİNO ROTA: SAHNE MÜZİĞİ VE BEYAZ PERDE ÜZERİNE
  Pages 192 - 205
  Deniz DOĞANGÜN
 11. ÇANAKKALE SERAMİKLERİNDE HAYVAN FİGÜRLERİ
  Pages 206 - 220
  Mehmet COŞAR, Müjde YÜCEL COŞAR
 12. Учебный Театр Азербайджанского Государственного Университета Культуры И Искусств Как Вариант Лаборатории
  Pages 221 - 229
  Böyükhanım MAMMADBAYOVA
 13. STEM+A İLE EĞİTİM UYGULAMALARINA ÖRNEKLER
  Pages 230 - 257
  Yaşar ÖZRİLİ
 14. XIX. YÜZYIL SONLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA İLKÖĞRETİMLE İLGİLİ GELİŞMELERİN MANİSA’YA YANSIMALARI
  Pages 258 - 273
  İbrahim İNCİ, Burcu ÖZDEMİR
 15. DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU İLLERİNDEN TÜRK ORDUSUNA YAPILAN YARDIMLARDA TÜRK KIZILAYI'NIN ROLÜ (1940-1943)
  Pages 274 - 294
  Özlem KILINÇÇEKER, Selahaddin GÖK
 16. OSMANLI SARAYINDA PEHLİVANLARIN HİMAYE EDİLMESİ VE CEYB-İ HUMAYUN DEFTERLERİNE KAYDEDİLMELERİ
  Pages 295 - 328
  Umut C. KARADOĞAN
 17. TARİH EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ TEZLERİN İNCELENMESİ
  Pages 329 - 348
  Davut ADLIĞ
 18. SİMGESEL ANLAMLARIYLA ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN DÖNEMİN GAZETELERİ VE AYDINLARINDAKİ YANSIMALARI
  Pages 349 - 366
  Haluk ÖLÇEKÇİ
 19. AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE İNSAN
  Pages 367 - 383
  Simel PARLAK
 20. TÜRKİYE’NİN AVRUPA ENTEGRASYONU’NA KAPİTALİST BİR BAKIŞ
  Pages 384 - 398
  Arda ERCAN
 21. ON THE RELATIONSHIP BETWEEN GENERATION Z, CORPORATE ENTREPRENEURSHIP AND LEADERSHIP
  Pages 399 - 416
  Burak ERKUT
 22. DİJİTAL KAMU DİPLOMASİSİ Mİ DİJİTAL GÖZETİM Mİ?
  Pages 417 - 434
  Elif GÜRDAL
 23. INVESTIGATION OF THE TURKEY-CHINA RELATIONS AND ITS MEDIA MOVEMENTS
  Pages 435 - 454
  Sait ŞAHİN
 24. TOPLUM SÖZLEŞMESİ ANLAYIŞININ TEMELİ: MACHİAVELLİ'DE DEVLET VE BİREY
  Pages 455 - 479
  Merve OĞUZHAN, Zeynep DUYAR
 25. POPÜLER KÜLTÜR ODAĞINDA BİREYİN ÖLÜMSÜZ OLMA ARZUSU
  Pages 480 - 500
  Çiğdem PİYADEOĞLU
 26. PANDEMİ SÜRECİNİN SOSYOLOJİK ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: LONDRA CEZİRE DERNEĞİ
  Pages 501 - 518
  İsmail SEZGİN
 27. CEMALZÂDE’NİN İRANLI KADINLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 519 - 534
  Sinan CEREYAN
 28. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ- III (1939- 1945), MİLLİ ŞEF DÖNEMİ
  Pages 535 - 539
  Gürdal ÇETİNKAYA
 29. NAMUS CİNAYETLERİ SARHOŞ KAVGALARI: II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE ŞİDDET - ROGER A. DEAL (ÇEVİRİ: ZEYNEP RONA)
  Pages 540 - 546
  Şenay DÖNER
CC LİSANS

88x31.png