ISSN: 2587-1811
e-ISSN: 2587-1811
Founded: 2015
Period: Biannually
Publisher: İbrahim Halil TUĞLUK
Cover Image
       

Önemli hatırlatma: Değerli Araştırmacılar, makale yükleme esnasında istenen belgelere Dosyalar sekmesinden ulaşabilirsiniz. Gönderilen yazılara ait iThenticate programından alınmış benzerlik raporu (%20'den fazla olmamalıdır) sisteme yüklenmelidir.

YqzM3k.png

Submission Date: Start: March 9, 2022 End: July 30, 2022

2022 - Issue: 13

CC LİSANS

88x31.png


DERGİPARK Bünyesinde Faaliyet Gösteren MECMUA Sosyal Bilimler Alanında Yayımlanan

Uluslararası Hakemli Bir Dergidir