Mecmua
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2587-1811 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher İbrahim Halil TUĞLUK |Saygıdeğer Araştırmacılar,

Mecmua Güz 2019 sayısı yayımlanmıştır.

Sürece katkısı olan Editör Kurulu, Yayın Kurulu ve hakemlerimize teşekkür eder, yazarlarımızı tebrik ederiz...


YqzM3k.png
Mecmua

ISSN 2587-1811 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher İbrahim Halil TUĞLUK |