Mecmua
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2587-1811 | e-ISSN 2587-1811 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher İbrahim Halil TUĞLUK | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mecmua


Saygıdeğer Araştırmacılar,

MECMUA yayın politikası gereği ücretsiz olup Akademik teşvik ve Doçentlik başvuru şartlarını sağlamaktadır.

Güz Sayısı Yayımlanma Tarihi: 30 Eylül 2020

YqzM3k.png

Mecmua

ISSN 2587-1811 | e-ISSN 2587-1811 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher İbrahim Halil TUĞLUK | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mecmua
Cover Image


Saygıdeğer Araştırmacılar,

MECMUA yayın politikası gereği ücretsiz olup Akademik teşvik ve Doçentlik başvuru şartlarını sağlamaktadır.

Güz Sayısı Yayımlanma Tarihi: 30 Eylül 2020

YqzM3k.png