Mecmua
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2587-1811 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher İbrahim Halil TUĞLUK |Saygıdeğer Araştırmacılar,

Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi'nin Bahar 2020 sayısı Mart ayında yayımlanacak olup

1 Mart 2020 tarihine kadar çalışmalarınızı sisteme yükleyebilirsiniz.

2016 yılından beri yayın hayatına devam eden Mecmua, yayın politikası gereği ücretsiz olup

Doçentlik ve Akademik Teşvik şartlarını sağlamaktadır.


YqzM3k.png
Mecmua

ISSN 2587-1811 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher İbrahim Halil TUĞLUK |
Cover ImageSaygıdeğer Araştırmacılar,

Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi'nin Bahar 2020 sayısı Mart ayında yayımlanacak olup

1 Mart 2020 tarihine kadar çalışmalarınızı sisteme yükleyebilirsiniz.

2016 yılından beri yayın hayatına devam eden Mecmua, yayın politikası gereği ücretsiz olup

Doçentlik ve Akademik Teşvik şartlarını sağlamaktadır.


YqzM3k.png