Aim

İsmini dergicilik geleneğinin köklerinden alan Mecmua, Türkiye’de sosyal bilimler üzerine yeni ve dinamik bir dergi olma ve  söz konusu alanlarda nitelikli ve yenilikçi çalışmaların ilgilileriyle buluşma ortamı sağlama gayesi taşımaktadır. 

Scope

Mecmua; antropoloji, arkeoloji, coğrafya, çocuk gelişimi, dil bilimi, din, eğitim bilimleri, ekonomi, felsefe, filoloji, gazetecilik ve medya çalışmaları, görsel iletişim tasarımı, halkla ilişkiler, hukuk, iktisat, iletişim bilimleri, işletme, pazarlama, psikoloji, reklamcılık, sanat tarihi, sinema, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, turizm, uluslararası ilişkiler alanlarında bilimsel makaleler, çeviriler, tanıtma/eleştiri ve anma yazıları ile yazı dizileri yayımlayan, uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi, okurlarıyla Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki sayı ve elektronik olarak buluşmaktadır.